HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Tech on erikoistunut teollisuuden kilpailukykyä, yhteiskunnan hyvinvointia sekä kestävyyttä edistäviin teknologiaratkaisuihin. Keskitymme metalli- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen, yhdistäen kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Olemme myös vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet. Lisäksi osallistumme kansainvälisen Bioadheesiotutkimuksen verkosto ENBA:n toimintaan. ENBA on COST Action -verkosto, joka yhdistää biologiseen adheesioon liittyviä tutkijoita ja osaamista euroopanlaajuisesti.

 

HAMK Tech on osa teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymää (Steel Construction Excellence Center, SCEC).


Tietoa tutkimusyksiköstä

 

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia mahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä vähemmän luonnonvaroja ja muita resursseja kuluttavia tuotteita sekä energiaratkaisuja. Näin edistämme tuottavuutta, työhyvinvointia, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä sekä vähennämme päästöjä.

Erityisosaamistamme on ohutlevyteknologiaan, teräsrakentamiseen sekä rakenteiden ja materiaalien kestävyyteen liittyvä soveltava tutkimus. Hämeenlinnassa sijaitseva Ohutlevykeskus on tunnetuin laboratoriomme. Uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden osalta tutkimustoimintamme on matkalla kohti kansallista kärkeä.

Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat.

Tulevaisuudessa haluamme osaltamme edistää resurssitehokasta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä ihmisten hyvinvointia ekologisten teknologiaratkaisujen tuomilla mahdollisuuksilla.

Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2018 noin 70 yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

 

HAMK Tech -tutkimusyksikön tutkimusohjelma 2017 – 2020

Tutkimuksen painopisteet

 • Teräksen liittäminen ja muovaus; keskeisiä alueita ovat mm. autoteollisuuden ja rakentamisen suurlujuusteräkset
 • Pinnoitteet ja pitkäaikaiskestävyys
 • Rakentamisen ohutlevyrakenteet ja korkealujuusterästen sovellukset rakentamisessa
 • 3D-teknologioiden sovellukset konepajateollisuuden suunnittelu- ja tuotantovaiheissa, erityisesti 3D-skannaus ja käänteissuunnittelu
 • Valmistuksen robotiikkatutkimus
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen: energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät

Tutkimusyksikön tulevaisuus

Teemme soveltavaa tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Elinkeinoelämän näkökulmasta on nähtävissä kolme toimintaamme vaikuttavaa teknologista suuntausta:

 • Energiatehokkuuteen ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön sekä yleisemmin tuotteiden elinkaareen liittyvän tutkimuksen tarve tulee lisääntymään
 • Uusien, entistä lujempien materiaalien ja optimaalisempien rakenneratkaisujen kehitys jatkuu edelleen
 • Digitaalisuuden, automaation ja robotiikan merkitys tulee korostumaan erityisesti tuotteiden valmistuksessa.

Nykyisiin vahvuusalueisiimme ohutlevyteknologiaan ja teräsrakentamiseen sekä konepajojen tuotteisiin liittyvien tuotanto- ja valmistustekniikoiden tutkimus laajentuu merkittävästi. Erityisesti suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät 3D-teknologiat ja robotiikka tulevat olevmaan tärkeitä painoalueita. Biopohjaisten materiaalien käytön lisääntyessä niihin liittyvän osaamisen ja tutkimuksen tarve kasvaa. Energiatehokkuuden tutkimus laajenee myös tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaisempaan hallintaan.

Tutkimusyksikön kehittäminen edellyttää seuraavia käytännön toimia:

 • Lisätään julkisesti rahoitettua tutkimustoimintaa
 • Rekrytoidaan uusia tutkijayliopettajia
 • Lisätään kansainvälisiä rekrytointeja ja henkilövaihtoa kansainvälisten kumppanien kanssa
 • Mahdollistetaan väitöskirjatutkimuksen tekeminen tutkimusyksikössä
 • Edistetään opiskelijoiden tutkimusvalmiuksien kasvattamista ja luodaan halukkaille mahdollisuus edetä tutkijauralle
 • Uudistetaan alan YAMK-koulutus

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech
Visakaarre 9 (toimisto)
/ Vankanlähde 13 (tutkimuslaboratorio Ohutlevykeskus)
13100 Hämeenlinna

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu​ (y-tunnus 2617489-3)
PL 231
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskutusosoite: 
TE003726174893 (Tieto Oyj)
Välittäjän tunnus 003701011385

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Energiatehokkuus

 


Chief Expert in Engineering
(CEE)

 • 1.5.2019-30.4.2021
 • Rahoittaja: ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

 

Materiaalit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

 

Pitkäaikaiskestävyys


Biohäive — Ultrakevyet häivemateriaalit luonnon raaka-aineista

 • 1.4.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)
 • Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, HAMK Tech alihankkijana
 • Yhteyshenkilö Päivi Laaksonen

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Biotalous 4.0

 • 1.1.2019-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Biovärit — Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille (Biocolour)

 • 1.6.2019-30.9.2022
 • Rahoittaja: Suomen Akatemia
 • Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Päivi Laaksonen

Carbon 4.0

 • 1.3.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

 

Teräsrakenteet

Teräsrakenteiden paloturvallisuussuunnittelun numeeriset analyysimenetelmät (FE-SFS)

 • 1.1.2019-30.6.2021
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire (StabFi)

 • 1.7.2017 – 30.6.2020
 • Rahoittaja: Research Fund for Coal and Steel
 • Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Zhongcheng Ma

 

Valmistuksen robotiikka


Robo oppii

 • 1.8.2019-31.8.2021
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMK osatoteuttajana
 • Yhteistyössä HAMK Smart

Robo Riksu

 • 1.8.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMK osatoteuttajana
 • Yhteistyössä HAMK Smart

Yhteistyörobotit — robotiikan toinen sukupolvi

 • 1.8.2019-30.9.2021
 • Rahoittaja: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus), Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki
 • Yhteistyössä HAMK Edu ja HAMK Smart

 

Muut tutkimusyksikön hankkeet


Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

 • 1.6.2019-31.8.2022
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Green Net Finland ry, HAMK osatoteuttajana (Markku Raimovaara)

PubWood

 • 1.9.2018-31.8.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+
 • Projektipäällikkö: Jari Komsi

Rakas raskas raksa

 • 17.9.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja: Työsuojelurahasto
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Jari Komsi

 

LEANistä edistyksellistä kilpailukykyä (LEK)

 • 30.11.2016-31.12.2019
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
 • Projektipäällikkö: Virve Kentta

Multidisciplinary Systems Analytics for Buildings (MSAB)

 • 1.3.-31.7.2019
 • Rahoittaja: Business Finland
 • Yhteistyössä: Jyväskylän yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Business Finlandin rahoittamassa co-creation -hankkeessa valmistellaan co-innovation -hanketta Dataa fiksusta rakennuksesta (DAFIRA)

Maa-aines- ja uusiovirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA)

 • 1.9.2018-31.5.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Markku Raimovaara

Kokeilujen 3D -klubi

 • 1.5.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

Y-Robo

 • 17.4.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen Liitto (AIKO-rahoitus)
 • Hanke toteutettiin yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa
 • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Pintafotobioreaktori — ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykasvattamiseen

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Tiina Vuorio

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Annikki Rosberg

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta (TOE)

 • 1.8.2015-31.3.2018
 • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Susan Heikkilä

DIMECC Breakthrough Steels and Applications (BSA)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

 

Julkaisuja

2020

Jordan, J. & Laaksonen, P. (2020). Ekoluksusta luonnonväriaineista. HAMK Unlimited Professional 8.1.2020.

 

2019

Mustonen, L. & Heikkilä, S. (2019). Energiaratkaisut voivat vaikuttaa myös kaavoitukseen. Maankäyttö, 4/2019, p. 34.

Huynh, D. & Nguyen, S. (2019). Engaging building automation data visualization using Building Information Modelling and Progressive Web Application. Automaatiopäivät 23, 15-16 May 2019.

Dang, K. & Trotskii, I. (2019). Architecture For Automation System Metrics Collection, Visualization and Data Engineering – HAMK Sheet Metal Center Building Automation Case Study. Open Engineering, Vol. 9, Issue 1, pp. 561-570.

Hansen-Haug, M. & Dang, K. (2019). Verification and improving building energy efficiency during occupation with energy measurement data; case Sheet Metal Center industrial hall. Rakennusfysiikka 2019, 28.-30.10.2019, pp.303-310.

Hiljanen, J. & Oja, O. (2019) Levytekniikan teemapäivä Steel Forum 2018 keräsi alan asiantuntijat Seinäjoelle 4.10. Ohutlevy, 1/2019, pp. 34-38.

Vuorio, T. (2019). Uutta puhtia levätutkimukseen — levät pois katoilta? Ohutlevy, 1/2019, pp. 18-20.

Ryymin, E., Gautam, M., & Väisänen, T. (2019). Collaborative Robots Transforming Work and Learning. HAMK Unlimited Journal 23.9.2019.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. (2019). Structural fire analysis of simple steel structures using LS-Dyna. Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 52, No. 1/2019, pp. 1-22.

Hähl, H., Griffo, A., Safaridehkohneh, N., Heppe, J., Baches, S., Lienemann, M., Linder, M., Santen, L., Laaksonen, P. and Jacobs, K. (2019). Dynamic Assembly of Class II Hydrophobins from T. reesei at the Air–Water Interface. Langmuir, 35, 28, pp. 9202-9212. 20 June 2019.

Nguyen-Ky, S. & Nguyen, N. (2019). Building performance simulation tool from an engineering training experience. HAMK Unlimited Professional 2.5.2019.

Kärppä, T. (2019). 3D-skannaus konepajateollisuuden työkaluna. Teollisuuden näytelehti, 3/2019, pp. 16-17.

Fabrin, P., Erälinna, L., Nurmio, J. (2019). Maatalouden muovijätteiden hyödyntäminen. MuoviPlast 2/2019, p. 10.

Penttilä, K., Suokannas, A., Pölönen, I. (2019). Verification of RFID system usability in Silage Bale Life Cycle Management. Journal of Agricultural Science and Technology A&B USA, February 2019.

Penttilä, K., Suokannas, A., Pölönen, I. (2019). Novel technological framework for digitalizing silage bale life cycle management. Axema EurAGENg conference, Paris, France 23 February, 2019.

Tran, Q.-B., Penttilä, K., Pölönen, I. (2019). Machine vision in silage bale digitalized management. Axema EurAGENg conference, Paris, France 23 February, 2019.

Tran, Q.-B. & Penttilä, K. (2019). Digibale – Efficient Silage Bale Lifecycle Management. HAMK Unlimited Journal 12.3.2019.

 

2018

Gebrehiwot, S.Z., Remes, H., Karttunen, A.T. 2018. Stress concentration factor for interacting surface notch and subsurface hole. Journal of Structural Mechanics, Vol. 51, No. 4/2018, pp. 20-37.

Hildén, K. & Nguyen, N. 2018. A case study with simulation tools for early-stage  renovation planning. HAMK Unlimited Journal 9.11.2018.

Havula, J., Garifullin, M., Heinisuo, M., Mela, K., Pajunen, S. 2018. Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures, Vol. 172, 1 October 2018, pp. 523-537.

Nguyen, N., Dang, K. 2018. Energy simulation and data monitoring – tools for nZEB quality management during its lifetime: Sheet Metal Center Case study. Smart Cities in Smart Regions, conference proceedings. The publication series of Lahti University of Applied Sciences part 39, 26 August 2018, pp. 137-148.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, Heikkala, J., A., Porter, D., Suikkanen, P. 2018. The effect of tempering temperature on microstructure, mechanical properties and bendability of direct-quenched low-alloy strip steel. Materials Science and Engineering A, Vol. 730, 11 July 2018, pp. 284-294.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P., Yang, J.-R., Tsai, Y.-T. 2018. The effect of finish rolling temperature and tempering on the microstructure, mechanical properties and dislocation density of direct-quenched steel. Materials Characterization, Vol. 139, May 2018, pp. 1-10.

 

2017

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P. 2017. The effect of thermomechanical treatment and tempering on the subsurface microstructure and bendability of direct-quenched low-carbon strip steel. Materials Characterization, Vol. 134, Dec 2017, pp. 172-181.

Garifullin, M., Pajunen, S., Mela, K., Heinisuo, M., Havula, J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of constructional steel research, Vol. 139, Dec 2017, pp. 353-362.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. 2017. Numerical analysis of steel columns stabilized by sandwich panels. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), Vol. 50, No 2, 2017, pp. 97-113.

Vuorio, T. 2017. Materiaalien ulkotestaus Brasiliassa ja Suomessa. HAMK Unlimited Journal, 16.8.2017.

Kansainvälinen toiminta

 

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä erityisesti portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Coimbran yliopiston teräsrakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä.

Henkilöstöstämme noin kolmasosa on kansainvälistä ja vuosittain HAMK Techissä noin 50 kansainvälistä opiskelijaa suorittaa työharjoitteluaan tai kesäopintoprojekteja, toimii opiskelija-assistentteina tai tekee opinnäytetyönsä.

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

 

HAMK Tech in English >>

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 month ago

HAMK Tech

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön hallitus on päättänyt palkita 1000 euron stipendillä HAMKin vuoden opiskelijan 2019, vuoden työntekijän 2019 ja Markku Moilasen erikoisrahastosta erityisen ansioituneen opiskelijan 2019. Erityisen ansioituneena opiskelijana 2019 palkitaan HAMK Techin projekti-insinööri Bao Tran, joka on juuri saanut insinööriopintonsa päätökseen.

Paljon onnea Bao!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön hallitus on päättänyt palkita 1000 euron stipendillä HAMKin vuoden opiskelijan 2019, vuoden työntekijän 2019 ja Markku Moilasen erikoisrahastosta erityisen ansioituneen opiskelijan 2019. Erityisen ansioituneena opiskelijana 2019 palkitaan HAMK Techin projekti-insinööri Bao Tran, joka on juuri saanut insinööriopintonsa päätökseen. Paljon onnea Bao!

2 months ago

HAMK Tech

Feevalen yliopisto Brasiliassa on HAMKin strateginen partneri ja HAMK Tech on tehnyt yhteistyötä Feevalen asiantuntijoiden kanssa jo vuosia materiaalien kestävyyteen liittyvissä tutkimuksissa. Feevalen yliopiston Clean Technologies Research and Development Center ja HAMK Tech selvittivät termoplastisten tärkkelyskomposiittien hajoamista kahdessa eri ympäristössä, Feevalessa ja Hämeenlinnassa Visamäen kampuksella.

Tohtori Vanusca D. Jahno esitteli Natália F. Gomesin aiheesta "Evaluation of the degradation of thermoplastic starch composites with pulp residues and post-consumption paper in the intemperism" tekemän posterin luonnonpolymeerien Encontro De Polímeros Naturais -tutkimuskonferenssissa 2019. Posteri palkittiin konferenssin toiseksi parhaana posterina. HAMK Techistä tutkimuksen tekoon osallistuivat Tiina Vuorio ja Petri Fabrin sekä opiskelijat Luca De Maria R. Fonseca ja Newton Avila dos Santos.

www.uniara.com.br/eventos/epnat/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Feevalen yliopisto Brasiliassa on HAMKin strateginen partneri ja HAMK Tech on tehnyt yhteistyötä Feevalen asiantuntijoiden kanssa jo vuosia materiaalien kestävyyteen liittyvissä tutkimuksissa. Feevalen yliopiston Clean Technologies Research and Development Center ja HAMK Tech selvittivät termoplastisten tärkkelyskomposiittien hajoamista kahdessa eri ympäristössä, Feevalessa ja Hämeenlinnassa Visamäen kampuksella. Tohtori Vanusca D. Jahno esitteli Natália F. Gomesin aiheesta Evaluation of the degradation of thermoplastic starch composites with pulp residues and post-consumption paper in the intemperism tekemän posterin luonnonpolymeerien Encontro De Polímeros Naturais -tutkimuskonferenssissa 2019. Posteri palkittiin konferenssin toiseksi parhaana posterina. HAMK Techistä tutkimuksen tekoon osallistuivat Tiina Vuorio ja Petri Fabrin sekä opiskelijat Luca De Maria R. Fonseca ja Newton Avila dos Santos. https://www.uniara.com.br/eventos/epnat/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU