HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Tech on erikoistunut teollisuuden kilpailukykyä, yhteiskunnan hyvinvointia sekä kestävyyttä edistäviin teknologiaratkaisuihin. Keskitymme metalli- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen, yhdistäen kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Olemme myös vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

HAMK Tech on osa teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymää (Steel Construction Excellence Center, SCEC).


Tietoa tutkimusyksiköstä

 

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia mahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä vähemmän luonnonvaroja ja muita resursseja kuluttavia tuotteita sekä energiaratkaisuja. Näin edistämme tuottavuutta, työhyvinvointia, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä sekä vähennämme päästöjä. 

Erityisosaamistamme on ohutlevyteknologiaan, teräsrakentamiseen sekä rakenteiden ja materiaalien kestävyyteen liittyvä soveltava tutkimus. Hämeenlinnassa sijaitseva Ohutlevykeskus on tunnetuin laboratoriomme. Uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden osalta tutkimustoimintamme on matkalla kohti kansallista kärkeä.

Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat.

Tulevaisuudessa haluamme osaltamme edistää resurssitehokasta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä ihmisten hyvinvointia ekologisten teknologiaratkaisujen tuomilla mahdollisuuksilla.

Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2018 noin 70 yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

 

HAMK Tech -tutkimusyksikön tutkimusohjelma 2017 – 2020

Tutkimuksen painopisteet

 • Teräksen liittäminen ja muovaus; keskeisiä alueita ovat mm. autoteollisuuden ja rakentamisen suurlujuusteräkset
 • Pinnoitteet ja pitkäaikaiskestävyys
 • Rakentamisen ohutlevyrakenteet ja korkealujuusterästen sovellukset rakentamisessa
 • 3D-teknologioiden sovellukset konepajateollisuuden suunnittelu- ja tuotantovaiheissa, erityisesti 3D-skannaus ja käänteissuunnittelu
 • Valmistuksen robotiikkatutkimus
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen: energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät

Tutkimusyksikön tulevaisuus

Teemme soveltavaa tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Elinkeinoelämän näkökulmasta on nähtävissä kolme toimintaamme vaikuttavaa teknologista suuntausta:

 • Energiatehokkuuteen ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön sekä yleisemmin tuotteiden elinkaareen liittyvän tutkimuksen tarve tulee lisääntymään
 • Uusien, entistä lujempien materiaalien ja optimaalisempien rakenneratkaisujen kehitys jatkuu edelleen
 • Digitaalisuuden, automaation ja robotiikan merkitys tulee korostumaan erityisesti tuotteiden valmistuksessa.

Nykyisiin vahvuusalueisiimme ohutlevyteknologiaan ja teräsrakentamiseen sekä konepajojen tuotteisiin liittyvien tuotanto- ja valmistustekniikoiden tutkimus laajentuu merkittävästi. Erityisesti suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät 3D-teknologiat ja robotiikka tulevat olevmaan tärkeitä painoalueita. Biopohjaisten materiaalien käytön lisääntyessä niihin liittyvän osaamisen ja tutkimuksen tarve kasvaa. Energiatehokkuuden tutkimus laajenee myös tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaisempaan hallintaan.

Tutkimusyksikön kehittäminen edellyttää seuraavia käytännön toimia:

 • Lisätään julkisesti rahoitettua tutkimustoimintaa
 • Rekrytoidaan uusia tutkijayliopettajia
 • Lisätään kansainvälisiä rekrytointeja ja henkilövaihtoa kansainvälisten kumppanien kanssa
 • Mahdollistetaan väitöskirjatutkimuksen tekeminen tutkimusyksikössä
 • Edistetään opiskelijoiden tutkimusvalmiuksien kasvattamista ja luodaan halukkaille mahdollisuus edetä tutkijauralle
 • Uudistetaan alan YAMK-koulutus

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech 
Visakaarre 9 (toimisto)
/ Vankanlähde 13 (tutkimuslaboratorio Ohutlevykeskus)
13100 Hämeenlinna

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu​ (y-tunnus 2617489-3)
PL 231
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskutusosoite: 
BASWARE 003726174893 (BAWCF122)

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Energiatehokkuus

 • 1.1.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Terveellinen Digitalo

 • 1.3.2017-29.2.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Seppo Niittymäki

3D-teknologiat

Chief Expert in Engineering (CEE)

 • 1.5.2019-30.4.2021
 • Rahoittaja: ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

Kokeilujen 3D -klubi

 • 1.5.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

LEANistä edistyksellistä kilpailukykyä (LEK)

 • 30.11.2016-31.5.2019
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
 • Projektipäällikkö: Virve Kentta

Materiaalit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Pitkäaikaiskestävyys

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Biotalous 4.0

 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Teräsrakenteet

Teräsrakenteiden paloturvallisuussuunnittelun numeeriset analyysimenetelmät (FE-SFS)

 • 1.1.2019-30.6.2021
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire (StabFi)

 • 1.7.2017 – 30.6.2020
 • Rahoittaja: Research Fund for Coal and Steel
 • Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Zhongcheng Ma

Valmistuksen robotiikka

Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle

 • 1.8.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Timo Kärppä

Y-Robo

 • 17.4.2018-31.3.2019
 • Rahoittaja: Hämeen Liitto (AIKO-rahoitus)
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa
 • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen

Muut tutkimusyksikön hankkeet

Maa-aines- ja uusiovirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA)

 • 1.9.2018-31.5.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Markku Raimovaara

PubWood

 • 1.9.2018-31.8.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+
 • Projektipäällikkö: Jari Komsi

Rakas raskas raksa

 • 17.9.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja: Työsuojelurahasto
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Jari Komsi

 

DIMECC Breakthrough Steels and Applications (BSA)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Pintafotobioreaktori — ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykasvattamiseen

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Tiina Vuorio

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta (TOE)

 • 1.8.2015-31.3.2018
 • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Susan Heikkilä

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Annikki Rosberg

 

Julkaisuja

 

2019

Fabrin, P., Erälinna, L., Nurmio, J. (2019). Maatalouden muovijätteiden hyödyntäminen. MuoviPlast 2/2019, p. 10.

Penttilä, K., Suokannas, A., Pölönen, I. (2019). Novel technological framework for digitalizing silage bale life cycle management. Axema EurAGENg conference, Paris, France 23 February, 2019.

Tran, Q.-B., Penttilä, K., Pölönen, I. (2019). Machine vision in silage bale digitalized management. Axema EurAGENg conference, Paris, France 23 February, 2019.

Tran, Q.-B. & Penttilä, K. (2019). Digibale – Efficient Silage Bale Lifecycle Management. HAMK Unlimited Journal 12.3.2019.

2018

Gebrehiwot, S.Z., Remes, H., Karttunen, A.T. 2018. Stress concentration factor for interacting surface notch and subsurface hole. Journal of Structural Mechanics, Vol. 51, No. 4/2018, pp. 20-37.

Hildén, K. & Nguyen, N. 2018. A case study with simulation tools for early-stage  renovation planning. HAMK Unlimited Journal 9.11.2018.

Havula, J., Garifullin, M., Heinisuo, M., Mela, K., Pajunen, S. 2018. Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures, Vol. 172, 1 October 2018, pp. 523-537.

Nguyen, N., Dang, K. 2018. Energy simulation and data monitoring – tools for nZEB quality management during its lifetime: Sheet Metal Center Case study. Smart Cities in Smart Regions, conference proceedings. The publication series of Lahti University of Applied Sciences part 39, 26 August 2018, pp. 137-148.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, Heikkala, J., A., Porter, D., Suikkanen, P. 2018. The effect of tempering temperature on microstructure, mechanical properties and bendability of direct-quenched low-alloy strip steel. Materials Science and Engineering A, Vol. 730, 11 July 2018, pp. 284-294.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P., Yang, J.-R., Tsai, Y.-T. 2018. The effect of finish rolling temperature and tempering on the microstructure, mechanical properties and dislocation density of direct-quenched steel. Materials Characterization, Vol. 139, May 2018, pp. 1-10.

2017

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P. 2017. The effect of thermomechanical treatment and tempering on the subsurface microstructure and bendability of direct-quenched low-carbon strip steel. Materials Characterization, Vol. 134, Dec 2017, pp. 172-181.

Garifullin, M., Pajunen, S., Mela, K., Heinisuo, M., Havula, J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of constructional steel research, Vol. 139, Dec 2017, pp. 353-362.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. 2017. Numerical analysis of steel columns stabilized by sandwich panels. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), Vol. 50, No 2, 2017, pp. 97-113.

Vuorio, T. 2017. Materiaalien ulkotestaus Brasiliassa ja Suomessa. HAMK Unlimited Journal, 16.8.2017.

Kansainvälinen toiminta

 

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä erityisesti portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Coimbran yliopiston teräsrakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä.

Henkilöstöstämme noin kolmasosa on kansainvälistä ja vuosittain HAMK Techissä noin 50 kansainvälistä opiskelijaa suorittaa työharjoitteluaan tai kesäopintoprojekteja, toimii opiskelija-assistentteina tai tekee opinnäytetyönsä.

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

 

HAMK Tech in English >>

Facebook

1 month ago

HAMK Tech

Opiskelijamme Olli Latvus tutustumassa HAMK Tech tutkimusyksikkö Valkeakosken opiskelijoiden ohjelmoimaan kollaborativiseen robottiin, joka pakkaa ja punnitsee kirsikkatomaatteja. Robotti sulkee myös rasian kannen. Yhteistyötä kampusten välillä!

Cooperation with Valkeakoski students Vō Duc Binh, Rahul Jaiswal and HAMK Tech Development Engineer Milan Gautam.
#HAMK Tech #Y-robo #Puutarhatalous
... Lue lisääNäytä vähemmän

1 month ago

HAMK Tech

HAMK Techissä järjestettiin 14.3. toinen Tekniikan teemapäivä Hämeenlinnan Kaurialan tiedelukion opiskelijoille. Osallistujia oli molempina päivinä 14, joten yhteensä 28 lukiolaista pääsi kokeilemaan taitojaan Blerand Greicevcin, Markus Hansen-Haugin, Lev Antimonikin ja Newton Avila dos Santosin ohjauksessa erilaisissa teknisissä tehtävissä.

Ainakin kameran takaa katsoen ja kuunnellen osallistujat olivat innostuneita tehtävistä ja ryhmien keskinäinen kilpailu otettiin tosissaan, mutta hyvällä huumorilla. Oli mukava seurata iloisia lukiolaisia tehtävien parissa! Toivottavasti moni sai päivästä sellaisen kipinän, että hakee kesäkuussa järjestettävälle KesäHAMK-viikolle!
... Lue lisääNäytä vähemmän

1 month ago

HAMK Tech

Jo perinteeksi muodostunut Tekniikan teemapäivä järjestettiin Kaurialan tiedelukion opiskelijoille HAMK Techissä 7.3. Seuraava ryhmä vierailee tutkimusyksikössämme samoissa merkeissä 14.3. Tapahtuman järjestivät Tuija Engbom ja Blerand Greiçevci. Blerand vastasi teemapäivän ohjauksesta, apunaan Lev Antimonik ja Newton Avila Dos Santos.

Lukiolaisten matematiikan opettaja Sakari Salosen mukaan teemapäivässä yhdistyivät hienosti juuri tuoreeltaan matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa opitut asiat. Hän uskoo, että tällaisilla konkreettisilla tehtävillä, joita Blerand opiskelijoille järjesti, voi olla ratkaiseva merkitys sille, että lukiolaiset näkevät kaikkien matemaattisten aineiden tärkeyden. Ei siis voi opiskella vaikkapa matematiikkaa ja kemiaa ja jättää fysiikkaa pois.

Teemapäivä toimii hyvänä innostajana myös KesäHAMK-opinnoille ja toivottavasti sitä kautta myös AMK-opinnoille!
... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU