HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä vähemmän luonnonvaroja ja muita resursseja kuluttavia tuotteita sekä energiaratkaisuja.

 

Keskitymme valmistavaan teollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti konepaja- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen. Toiminnassamme yhdistämme kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.

 


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Olemme myös vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet. Lisäksi osallistumme kansainvälisen Bioadheesiotutkimuksen verkosto ENBA:n toimintaan. ENBA on COST Action -verkosto, joka yhdistää biologiseen adheesioon liittyviä tutkijoita ja osaamista euroopanlaajuisesti.

 

HAMK Tech on osa teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymää (Steel Construction Excellence Center, SCEC).


Tietoa tutkimusyksiköstä

 

HAMK Techin keskeisiä tutkimusalueita ovat valmistavan teollisuuden materiaalit, suunnittelu ja valmistusteknologiat, rakentaminen sekä rakennetun ympäristön energiatehokkuus. Tutkimustoiminnassa tähdätään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, huomioiden vaikutukset ilmastoon ja materiaalien kiertoon.

Materiaalitutkimuksemme painottuu metallien mekaanisiin ominaisuuksiin ja materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen. Erityisiä tutkimusalueitamme ovat metallien muovaus ja liittäminen, ainetta lisäävät valmistuksen materiaalit ja biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen pinnoitteissa. Tutkimustoiminnassamme keskeistä on materiaalien ympäristövaikutusten huomiointi sekä biopohjaisten materiaalien käytön lisääminen eri sovelluksissa. Ohutlevyteknologiaan liittyvässä tutkimuksessa olemme kansallista kärkeä.

Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimuksemme painottuu uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmäratkaisujen kehittämiseen. Tutkimuksemme kohteina ovat erityisesti digitaalisten menetelmien soveltaminen suunnittelussa ja valmistuksessa (optiset mittaukset, virtuaali- ja lisätty todellisuus), ainetta lisäävät valmistusmenetelmät sekä yhteistyörobotiikka. Robotiikan tutkimus keskittyy pääasiassa autonomisiin tekoälyä hyödyntäviin robotteihin sekä robottien väliseen kommunikointiin ja yhteistoimintaan.

Rakentamisen tutkimuksessa keskeisiä alueitamme ovat rakentamisen kuormaa kantavat teräsrakenteet, erityisesti ohutlevy- ja korkealujuusterässovellukset. Keskitymme erityisesti uusiin rakentamisen ratkaisuihin, rakenteiden mitoitusmenetelmien kehittämiseen sekä rakenteiden uudelleenkäytön edistämiseen.

Energiatehokkuustutkimuksemme painottuu rakennusten energiatehokkuuden optimointiin. Tutkimusalueitamme ovat erityisesti rakennusten älykkäät säätö- ja optimointijärjestelmät, sekä hajautettu energian pientuotanto ja -varastointi. Erilaiset mittaustekniikan sovellukset ovat tärkeässä roolissa tutkimustoiminnassamme.

HAMK Techin henkilöstö on vahvasti kansainvälistä ja panostamme kansainvälisen tutkimustoiminnan laajentamiseen. Tuemme tutkimustoiminnalla yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat. Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2019 noin 50 yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

HAMK Tech tulee panostamaan merkittävästi uusien tutkimusavausten toteuttamiseen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden laajentamiseen. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa uusia ekologisia teknologiaratkaisuja ja innovaatioita yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Hamkilaisessa tutkimuskokonaisuudessa HAMK Techin rooli on tuottaa teknologisia ratkaisuja monialaiseen ja muuntuvatieteelliseen tutkimukseen.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech
Visakaarre 9 (toimisto)
/ Vankanlähde 13 (tutkimuslaboratorio Ohutlevykeskus)
13100 Hämeenlinna

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu​ (y-tunnus 2617489-3)
PL 231
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskutusosoite: 
TE003726174893 (Tieto Oyj)
Välittäjän tunnus 003701011385

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Energiatehokkuus

 


Chief Expert in Engineering
(CEE)

 • 1.5.2019-30.4.2021
 • Rahoittaja: ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

 

Materiaalit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

 

Pitkäaikaiskestävyys


Biohäive — Ultrakevyet häivemateriaalit luonnon raaka-aineista

 • 1.4.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)
 • Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, HAMK Tech alihankkijana
 • Yhteyshenkilö Päivi Laaksonen

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Biotalous 4.0

 • 1.1.2019-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Biovärit — Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille (Biocolour)

 • 1.6.2019-30.9.2022
 • Rahoittaja: Suomen Akatemia
 • Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Päivi Laaksonen

Carbon 4.0

 • 1.3.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

 

Teräsrakenteet

Teräsrakenteiden paloturvallisuussuunnittelun numeeriset analyysimenetelmät (FE-SFS)

 • 1.1.2019-30.6.2021
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire (StabFi)

 • 1.7.2017 – 30.6.2020
 • Rahoittaja: Research Fund for Coal and Steel
 • Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Zhongcheng Ma

 

Valmistuksen robotiikka


Robo oppii

 • 1.8.2019-31.8.2021
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMK osatoteuttajana
 • Yhteistyössä HAMK Smart

Robo Riksu

 • 1.8.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMK osatoteuttajana
 • Yhteistyössä HAMK Smart

Yhteistyörobotit — robotiikan toinen sukupolvi

 • 1.8.2019-30.9.2021
 • Rahoittaja: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus), Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki
 • Yhteistyössä HAMK Edu ja HAMK Smart

 

Muut tutkimusyksikön hankkeet


Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

 • 1.6.2019-31.8.2022
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Green Net Finland ry, HAMK osatoteuttajana (Markku Raimovaara)

PubWood

 • 1.9.2018-31.8.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+
 • Projektipäällikkö: Jari Komsi

Rakas raskas raksa

 • 17.9.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja: Työsuojelurahasto
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Jari Komsi

 

LEANistä edistyksellistä kilpailukykyä (LEK)

 • 30.11.2016-31.12.2019
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
 • Projektipäällikkö: Virve Kentta

Multidisciplinary Systems Analytics for Buildings (MSAB)

 • 1.3.-31.7.2019
 • Rahoittaja: Business Finland
 • Yhteistyössä: Jyväskylän yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Business Finlandin rahoittamassa co-creation -hankkeessa valmistellaan co-innovation -hanketta Dataa fiksusta rakennuksesta (DAFIRA)

Maa-aines- ja uusiovirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA)

 • 1.9.2018-31.5.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Markku Raimovaara

Kokeilujen 3D -klubi

 • 1.5.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

Y-Robo

 • 17.4.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen Liitto (AIKO-rahoitus)
 • Hanke toteutettiin yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa
 • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Pintafotobioreaktori — ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykasvattamiseen

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Tiina Vuorio

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Annikki Rosberg

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta (TOE)

 • 1.8.2015-31.3.2018
 • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Susan Heikkilä

DIMECC Breakthrough Steels and Applications (BSA)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

 

Julkaisuja

2020

Jussila, J., Torkkel, J.-M., Gautam, M., & Partanen, A. (2020). Aalto Design Factory Product Development Project – Lessons Learned. HAMK Unlimited Professional 20.1.2020.

Jordan, J. & Laaksonen, P. (2020). Ekoluksusta luonnonväriaineista. HAMK Unlimited Professional 8.1.2020.

 

2019

Lohtander, T., Arola, S. & Laaksonen, P. (2019). Biomordanting willow bark dye on cellulosic materials. Coloration Technology, 9.12.2019.

Mustonen, L. & Heikkilä, S. (2019). Energiaratkaisut voivat vaikuttaa myös kaavoitukseen. Maankäyttö, 4/2019, p. 34.

Heikkilä, S. & Mustonen, L. (2019). Savua ilmassa! Mutta millaiset kaasupitoisuudet ilmassa on? Promaint, 22.10.2019. 

Huynh, D. & Nguyen, S. (2019). Engaging building automation data visualization using Building Information Modelling and Progressive Web Application. Automaatiopäivät 23, 15-16 May 2019.

Dang, K. & Trotskii, I. (2019). Architecture For Automation System Metrics Collection, Visualization and Data Engineering – HAMK Sheet Metal Center Building Automation Case Study. Open Engineering, Vol. 9, Issue 1, pp. 561-570.

Hansen-Haug, M. & Dang, K. (2019). Verification and improving building energy efficiency during occupation with energy measurement data; case Sheet Metal Center industrial hall. Rakennusfysiikka 2019, 28.-30.10.2019, pp.303-310.

Hiljanen, J. & Oja, O. (2019) Levytekniikan teemapäivä Steel Forum 2018 keräsi alan asiantuntijat Seinäjoelle 4.10. Ohutlevy, 1/2019, pp. 34-38.

Vuorio, T. (2019). Uutta puhtia levätutkimukseen — levät pois katoilta? Ohutlevy, 1/2019, pp. 18-20.

Ryymin, E., Gautam, M., & Väisänen, T. (2019). Collaborative Robots Transforming Work and Learning. HAMK Unlimited Journal 23.9.2019.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. (2019). Structural fire analysis of simple steel structures using LS-Dyna. Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 52, No. 1/2019, pp. 1-22.

Hähl, H., Griffo, A., Safaridehkohneh, N., Heppe, J., Baches, S., Lienemann, M., Linder, M., Santen, L., Laaksonen, P. and Jacobs, K. (2019). Dynamic Assembly of Class II Hydrophobins from T. reesei at the Air–Water Interface. Langmuir, 35, 28, pp. 9202-9212. 20 June 2019.

Nguyen-Ky, S. & Nguyen, N. (2019). Building performance simulation tool from an engineering training experience. HAMK Unlimited Professional 2.5.2019.

Kärppä, T. (2019). 3D-skannaus konepajateollisuuden työkaluna. Teollisuuden näytelehti, 3/2019, pp. 16-17.

Fabrin, P., Erälinna, L., Nurmio, J. (2019). Maatalouden muovijätteiden hyödyntäminen. MuoviPlast 2/2019, p. 10.

Penttilä, K., Suokannas, A., Pölönen, I. (2019). Verification of RFID system usability in Silage Bale Life Cycle Management. Journal of Agricultural Science and Technology A&B USA, February 2019.

Penttilä, K., Suokannas, A., Pölönen, I. (2019). Novel technological framework for digitalizing silage bale life cycle management. Axema EurAGENg conference, Paris, France 23 February, 2019.

Tran, Q.-B., Penttilä, K., Pölönen, I. (2019). Machine vision in silage bale digitalized management. Axema EurAGENg conference, Paris, France 23 February, 2019.

Tran, Q.-B. & Penttilä, K. (2019). Digibale – Efficient Silage Bale Lifecycle Management. HAMK Unlimited Journal 12.3.2019.

 

2018

Gebrehiwot, S.Z., Remes, H., Karttunen, A.T. 2018. Stress concentration factor for interacting surface notch and subsurface hole. Journal of Structural Mechanics, Vol. 51, No. 4/2018, pp. 20-37.

Hildén, K. & Nguyen, N. 2018. A case study with simulation tools for early-stage  renovation planning. HAMK Unlimited Journal 9.11.2018.

Havula, J., Garifullin, M., Heinisuo, M., Mela, K., Pajunen, S. 2018. Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures, Vol. 172, 1 October 2018, pp. 523-537.

Nguyen, N., Dang, K. 2018. Energy simulation and data monitoring – tools for nZEB quality management during its lifetime: Sheet Metal Center Case study. Smart Cities in Smart Regions, conference proceedings. The publication series of Lahti University of Applied Sciences part 39, 26 August 2018, pp. 137-148.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, Heikkala, J., A., Porter, D., Suikkanen, P. 2018. The effect of tempering temperature on microstructure, mechanical properties and bendability of direct-quenched low-alloy strip steel. Materials Science and Engineering A, Vol. 730, 11 July 2018, pp. 284-294.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P., Yang, J.-R., Tsai, Y.-T. 2018. The effect of finish rolling temperature and tempering on the microstructure, mechanical properties and dislocation density of direct-quenched steel. Materials Characterization, Vol. 139, May 2018, pp. 1-10.

 

2017

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P. 2017. The effect of thermomechanical treatment and tempering on the subsurface microstructure and bendability of direct-quenched low-carbon strip steel. Materials Characterization, Vol. 134, Dec 2017, pp. 172-181.

Garifullin, M., Pajunen, S., Mela, K., Heinisuo, M., Havula, J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of constructional steel research, Vol. 139, Dec 2017, pp. 353-362.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. 2017. Numerical analysis of steel columns stabilized by sandwich panels. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), Vol. 50, No 2, 2017, pp. 97-113.

Vuorio, T. 2017. Materiaalien ulkotestaus Brasiliassa ja Suomessa. HAMK Unlimited Journal, 16.8.2017.

Kansainvälinen toiminta

 

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä erityisesti portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Coimbran yliopiston teräsrakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä.

Henkilöstöstämme noin kolmasosa on kansainvälistä ja vuosittain HAMK Techissä noin 50 kansainvälistä opiskelijaa suorittaa työharjoitteluaan tai kesäopintoprojekteja, toimii opiskelija-assistentteina tai tekee opinnäytetyönsä.

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

 

HAMK Tech in English >>

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 weeks ago

HAMK Tech

Biopohjaiset maalit, joissa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla osuuksilla, ovat rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa nykypäivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta.

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa suoritettiin tuotantomittakaavan kokeet biopohjaisilla maalipinnoitetuilla levyillä onnistuneesti yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Kiitos Samesor, Weckman Steel, Ruukki Construction ja Piristeel sekä SSAB Europe!

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

---

Bio-based paints, in which some fossil raw materials are replaced with bio-based components, are reality in the construction industry’s sheet metal products today and in the future.

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, production trials with bio-based paint-coated sheets were successfully carried out with our project partners. Thank you Samesor, Weckman Steel, Ruukki Construction, Piristeel and SSAB Europe!

Read more about the project at: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset maalit, joissa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla osuuksilla, ovat rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa nykypäivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa suoritettiin tuotantomittakaavan kokeet biopohjaisilla maalipinnoitetuilla levyillä onnistuneesti yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Kiitos Samesor, Weckman Steel, Ruukki Construction ja Piristeel sekä SSAB Europe! Lue lisää hankkeesta osoitteessa: https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/ --- Bio-based paints, in which some fossil raw materials are replaced with bio-based components, are reality in the construction industry’s sheet metal products today and in the future. In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, production trials with bio-based paint-coated sheets were successfully carried out with our project partners. Thank you Samesor, Weckman Steel, Ruukki Construction, Piristeel and SSAB Europe! Read more about the project at: https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

2 months ago

HAMK Tech

Poikkeustilanteesta huolimatta tutkimustyöt HAMK Techillä etenevät turvallisuusmääräykset ja -toimenpiteet huomioiden.

The research work at HAMK Tech goes on also during the current conditions, without forgetting the safety precautions and regulations.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Poikkeustilanteesta huolimatta tutkimustyöt HAMK Techillä etenevät turvallisuusmääräykset ja -toimenpiteet huomioiden. The research work at HAMK Tech goes on also during the current conditions, without forgetting the safety precautions and regulations.Image attachmentImage attachment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU