HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

Lamppu ikoni

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Tech on erikoistunut teollisuuden kilpailukykyä, yhteiskunnan hyvinvointia sekä kestävyyttä edistäviin teknologiaratkaisuihin. Keskitymme metalli- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen, yhdistäen kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.


mihin valmistut ikoni

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. 

HAMK Tech on osa teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymää (Steel Construction Excellence Center, SCEC).


Tietoa tutkimusyksiköstä

 

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia mahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä vähemmän luonnonvaroja ja muita resursseja kuluttavia tuotteita sekä energiaratkaisuja. Näin edistämme tuottavuutta, työhyvinvointia, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä sekä vähennämme päästöjä. 

Erityisosaamistamme on ohutlevyteknologiaan, teräsrakentamiseen sekä rakenteiden ja materiaalien kestävyyteen liittyvä soveltava tutkimus. Hämeenlinnassa sijaitseva Ohutlevykeskus on tunnetuin laboratoriomme. Uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden osalta tutkimustoimintamme on matkalla kohti kansallista kärkeä.

Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat.

Tulevaisuudessa haluamme osaltamme edistää resurssitehokasta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä ihmisten hyvinvointia ekologisten teknologiaratkaisujen tuomilla mahdollisuuksilla.

Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2017 yli viidellekymmenelle yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

 

HAMK Tech -tutkimusyksikön tutkimusohjelma 2017 – 2020

Tutkimuksen painopisteet

 • Teräksen liittäminen ja muovaus; keskeisiä alueita ovat mm. autoteollisuuden ja rakentamisen suurlujuusteräkset
 • Pinnoitteet ja pitkäaikaiskestävyys
 • Rakentamisen ohutlevyrakenteet ja korkealujuusterästen sovellukset rakentamisessa
 • 3D-teknologioiden sovellukset konepajateollisuuden suunnittelu- ja tuotantovaiheissa, erityisesti 3D-skannaus ja käänteissuunnittelu
 • Valmistuksen robotiikkatutkimus
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen: energian varastointi, hajautettu energiantuotanto ja hybridienergiajärjestelmät

Tutkimusyksikön tulevaisuus

Teemme soveltavaa tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Elinkeinoelämän näkökulmasta on nähtävissä kolme toimintaamme vaikuttavaa teknologista suuntausta:

 • Energiatehokkuuteen ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön sekä yleisemmin tuotteiden elinkaareen liittyvän tutkimuksen tarve tulee lisääntymään
 • Uusien, entistä lujempien materiaalien ja optimaalisempien rakenneratkaisujen kehitys jatkuu edelleen
 • Digitaalisuuden, automaation ja robotiikan merkitys tulee korostumaan erityisesti tuotteiden valmistuksessa.

Nykyisiin vahvuusalueisiimme ohutlevyteknologiaan ja teräsrakentamiseen sekä konepajojen tuotteisiin liittyvien tuotanto- ja valmistustekniikoiden tutkimus laajentuu merkittävästi. Erityisesti suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät 3D-teknologiat ja robotiikka tulevat olevmaan tärkeitä painoalueita. Biopohjaisten materiaalien käytön lisääntyessä niihin liittyvän osaamisen ja tutkimuksen tarve kasvaa. Energiatehokkuuden tutkimus laajenee myös tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaisempaan hallintaan.

Tutkimusyksikön kehittäminen edellyttää seuraavia käytännön toimia:

 • Lisätään julkisesti rahoitettua tutkimustoimintaa
 • Rekrytoidaan uusia tutkijayliopettajia
 • Lisätään kansainvälisiä rekrytointeja ja henkilövaihtoa kansainvälisten kumppanien kanssa
 • Mahdollistetaan väitöskirjatutkimuksen tekeminen tutkimusyksikössä
 • Edistetään opiskelijoiden tutkimusvalmiuksien kasvattamista ja luodaan halukkaille mahdollisuus edetä tutkijauralle
 • Uudistetaan alan YAMK-koulutus

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Energiatehokkuus

 • 1.8.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Hämeenlinnan kaupunki (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Suomen Ympäristöopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Markus Hansen-Haug

Terveellinen Digitalo

 • 1.3.2017-29.2.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Seppo Niittymäki

Digipaali

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

3D-teknologiat

Kokeilujen 3D -klubi

 • 1.5.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

Materiaalit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Pitkäaikaiskestävyys

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Teräsrakenteet

Teräsrakenteiden paloturvallisuussuunnittelun numeeriset analyysimenetelmät (FE-SFS)

 • 1.1.2019-30.6.2021
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire (StabFi)

 • 1.7.2017 – 30.6.2020
 • Rahoittaja: Research Fund for Coal and Steel
 • Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Zhongcheng Ma

Valmistuksen robotiikka

Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle

 • 1.8.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Timo Kärppä

Y-Robo

 • 17.4.2018-31.3.2019
 • Rahoittaja: Hämeen Liitto (AIKO-rahoitus)
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa
 • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen

Muut tutkimusyksikön hankkeet

Maa-aines- ja uusiovirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA)

 • 1.9.2018-31.5.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Markku Raimovaara

PubWood

 • 1.9.2018-31.8.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+
 • Projektipäällikkö: Jari Komsi

Rakas raskas raksa

 • 17.9.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja: Työsuojelurahasto
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Jari Komsi

 

DIMECC Breakthrough Steels and Applications (BSA)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Pintafotobioreaktori — ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykasvattamiseen

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Tiina Vuorio

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta (TOE)

 • 1.8.2015-31.3.2018
 • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Susan Heikkilä

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Annikki Rosberg

 

Julkaisuja

2018

Gebrehiwot, S.Z., Remes, H., Karttunen, A.T. 2018. Stress concentration factor for interacting surface notch and subsurface hole. Journal of Structural Mechanics, Vol. 51, No. 4/2018, pp. 20-37.

Hildén, K. & Nguyen, N. 2018. A case study with simulation tools for early-stage  renovation planning. HAMK Unlimited Journal 9.11.2018.

Havula, J., Garifullin, M., Heinisuo, M., Mela, K., Pajunen, S. 2018. Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures, Vol. 172, 1 October 2018, pp. 523-537.

Nguyen, N., Dang, K. 2018. Energy simulation and data monitoring – tools for nZEB quality management during its lifetime: Sheet Metal Center Case study. Smart Cities in Smart Regions, conference proceedings. The publication series of Lahti University of Applied Sciences part 39, 26 August 2018, pp. 137-148.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, Heikkala, J., A., Porter, D., Suikkanen, P. 2018. The effect of tempering temperature on microstructure, mechanical properties and bendability of direct-quenched low-alloy strip steel. Materials Science and Engineering A, Vol. 730, 11 July 2018, pp. 284-294.

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P., Yang, J.-R., Tsai, Y.-T. 2018. The effect of finish rolling temperature and tempering on the microstructure, mechanical properties and dislocation density of direct-quenched steel. Materials Characterization, Vol. 139, May 2018, pp. 1-10.

2017

Saastamoinen, A., Kaijalainen, A., Porter, D., Suikkanen, P. 2017. The effect of thermomechanical treatment and tempering on the subsurface microstructure and bendability of direct-quenched low-carbon strip steel. Materials Characterization, Vol. 134, Dec 2017, pp. 172-181.

Garifullin, M., Pajunen, S., Mela, K., Heinisuo, M., Havula, J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of constructional steel research, Vol. 139, Dec 2017, pp. 353-362.

Ma, Z., Havula, J., Heinisuo, M. 2017. Numerical analysis of steel columns stabilized by sandwich panels. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), Vol. 50, No 2, 2017, pp. 97-113.

Vuorio, T. 2017. Materiaalien ulkotestaus Brasiliassa ja Suomessa. HAMK Unlimited Journal, 16.8.2017.

Kansainvälinen toiminta

1 month ago

HAMK Tech

... Lue lisääNäytä vähemmän

1 month ago

HAMK Tech

... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU