HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa
HAMK Tech – Technology for the Future
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä enemmän luonnonvaroja ja muita resursseja säästäviä tuotteita sekä energiaratkaisuja.

 

Keskitymme valmistavaan teollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti konepaja- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen. Toiminnassamme yhdistämme kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Olemme osa RUN-EU Eurooppa-yliopistoa, jonka tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta ja edistää liikkuvuutta sekä kehittää syvällistä yhteistyötä verkostoon kuuluvien yliopistojen kesken esimerkiksi tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavan tutkimuksen osalta. Teemme tutkimusyhteistyötä myös monien muiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, kuten HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa.

 

Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet. Lisäksi osallistumme kansainvälisen Bioadheesiotutkimuksen verkosto ENBA:n toimintaan. ENBA on COST Action -verkosto, joka yhdistää biologiseen adheesioon liittyviä tutkijoita ja osaamista euroopanlaajuisesti.

 

HAMK Tech kuuluu teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymään (Steel Construction Excellence Center, SCEC), joka on dynaamisen teräsrakentamisen toimintaympäristö oppilaitoksille, yrityksille, kehittämisorganisaatioille ja tutkimuslaitoksille.


Tietoa tutkimusyksiköstä

 

HAMK Techissä työskentelee yhdessä usean eri kansallisuuden edustajia. Panostamme kansainvälisen tutkimustoiminnan laajentamiseen ja tuemme tutkimustoiminnallamme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat. Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2019 noin 50 yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

HAMK Tech panostaa merkittävästi uusien tutkimusavausten toteuttamiseen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden laajentamiseen. Keskeisenä tavoitteenamme on tuottaa uusia ekologisia teknologiaratkaisuja ja innovaatioita yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Hamkilaisessa tutkimuskokonaisuudessa HAMK Techin rooli on tuottaa teknologisia ratkaisuja monialaiseen ja muuntuvatieteelliseen tutkimukseen.

HAMK Techin keskeisiä tutkimusalueita ovat valmistavan teollisuuden materiaalit, suunnittelu- ja valmistusteknologiat, rakentaminen sekä rakennetun ympäristön energiatehokkuus. Tutkimustoiminnassa tähdätään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, huomioiden vaikutukset ilmastoon ja materiaalien kiertoon.

 

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech
Visakaarre 9 (toimisto)
/ Vankanlähde 13 (tutkimuslaboratorio Ohutlevykeskus)
13100 Hämeenlinna

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu​ (y-tunnus 2617489-3)
PL 231
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskutusosoite: 
TE003726174893 (Tieto Oyj)
Välittäjän tunnus 003701011385

YHTEYSTIEDOT

Julkaisuja

Jos upotus ei näy tai käytät ruudunlukuohjelmaa, avaa sivu tästä

Kansainvälinen toiminta

 

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä erityisesti portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Coimbran yliopiston teräsrakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä.

Henkilöstöstämme noin kolmasosa on kansainvälistä ja vuosittain HAMK Techissä noin 50 kansainvälistä opiskelijaa suorittaa työharjoitteluaan tai kesäopintoprojekteja, toimii opiskelija-assistentteina tai tekee opinnäytetyönsä.

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

 

HAMK Tech in English >>

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

6 days ago

HAMK Tech

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan myös pinnoitteiden kemikaalienkestävyyttä. Kemikaalialtistuksen vaikutuksia pinnoitteeseen on tarkasteltu visuaalisesti sekä mittaamalla kiillon, värin ja maalikalvonpaksuuden muutoksia. Lisäksi kemikaalien vaikutusta pinnoitteen adheesioon on tutkittu hilaristikko- ja kuulapudotusmenetelmillä. Yleisesti ottaen biopohjaiset maalipinnoitteet kestävät kemikaaleja erinomaisesti.​

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, also the chemical resistance of bio-based coatings is studied. The effects of different chemicals on the coating has been inspected visually, and by measuring the changes in gloss, colour and film thickness of the paint layer. In addition, the adhesion of the coating after the chemical exposure has been studied by cross-cut and impact test methods. In general, the chemical resistance of the bio-based coatings is excellent.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan myös pinnoitteiden kemikaalienkestävyyttä. Kemikaalialtistuksen vaikutuksia pinnoitteeseen on tarkasteltu visuaalisesti sekä mittaamalla kiillon, värin ja maalikalvonpaksuuden muutoksia. Lisäksi kemikaalien vaikutusta pinnoitteen adheesioon on tutkittu hilaristikko- ja kuulapudotusmenetelmillä. Yleisesti ottaen biopohjaiset maalipinnoitteet kestävät kemikaaleja erinomaisesti.​

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, also the chemical resistance of bio-based coatings is studied. The effects of different chemicals on the coating has been inspected visually, and by measuring the changes in gloss, colour and film thickness of the paint layer. In addition, the adhesion of the coating after the chemical exposure has been studied by cross-cut and impact test methods. In general, the chemical resistance of the bio-based coatings is excellent.

2 months ago

HAMK Tech

HAMK Tech on vahvasti mukana tutkimassa ilmaston, ilmansaasteiden ja materiaalien likaantumisen välistä yhteyttä kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa. Meidän vastuullamme ovat maalipinnoitetut teräsohutlevyt ja jälleen tänä syksynä aloitetaan uusien näytteiden tutkimukset lukuisilla ulkotestauskentillä ympäri Eurooppaa. Kuvassa maailmalle ovat lähdössä harmaat ja valkoiset tutkimusnäytteemme.

Lisätietoja www.hamk.fi/tutkimus/pitkaaikaiskestavyys/icp-materials/
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Tech on vahvasti mukana tutkimassa ilmaston, ilmansaasteiden ja materiaalien likaantumisen välistä yhteyttä kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa. Meidän vastuullamme ovat maalipinnoitetut teräsohutlevyt ja jälleen tänä syksynä aloitetaan uusien näytteiden tutkimukset lukuisilla ulkotestauskentillä ympäri Eurooppaa. Kuvassa maailmalle ovat lähdössä harmaat ja valkoiset tutkimusnäytteemme.

Lisätietoja https://www.hamk.fi/tutkimus/pitkaaikaiskestavyys/icp-materials/

2 months ago

HAMK Tech

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa yhtenä tehtävänä on varmistaa biopohjaisten pinnoitteiden pitkäaikaiskestävyys. Osa sitä on pinnoitteen ulkonäkö ja miten siihen vaikuttavat ilmassa olevat partikkelit ja siitepölyt pitkän ajan kuluessa. Parhaiten tämä selviää pitkissä ulkotesteissä, joihin Bioppo-näytteitä on laitettu. Jotta tuloksia saataisiin nopeammin, olemme kehittäneet likaantumistutkimukseen erilaisia laboratoriotestejä. Näistä lupaavimmilta vaikuttavat noella ja koivun siitepölyllä tehtävät pölytestit, joissa lika ripotellaan näytteen pintaan.

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

One of the tasks in the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project is to ensure the long-term durability of biobased coatings. Part of it is the appearance of the coating and how it is affected by airborne particles and pollen over a long period of time. The best way to study it is in long outdoor tests in which Bioppo samples have been placed. To get results faster, we have developed various laboratory tests for fouling research. The most promising of these are the dust tests with soot and birch pollen, in which the dirt is sprinkled on the surface of the sample.

Read more about the project at: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytoproducts/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa yhtenä tehtävänä on varmistaa biopohjaisten pinnoitteiden pitkäaikaiskestävyys. Osa sitä on pinnoitteen ulkonäkö ja miten siihen vaikuttavat ilmassa olevat partikkelit ja siitepölyt pitkän ajan kuluessa. Parhaiten tämä selviää pitkissä ulkotesteissä, joihin Bioppo-näytteitä on laitettu. Jotta tuloksia saataisiin nopeammin, olemme kehittäneet likaantumistutkimukseen erilaisia laboratoriotestejä. Näistä lupaavimmilta vaikuttavat noella ja koivun siitepölyllä tehtävät pölytestit, joissa lika ripotellaan näytteen pintaan. 

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

One of the tasks in the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project is to ensure the long-term durability of biobased coatings. Part of it is the appearance of the coating and how it is affected by airborne particles and pollen over a long period of time. The best way to study it is in long outdoor tests in which Bioppo samples have been placed. To get results faster, we have developed various laboratory tests for fouling research. The most promising of these are the dust tests with soot and birch pollen, in which the dirt is sprinkled on the surface of the sample.

Read more about the project at: https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytoproducts/

2 months ago

HAMK Tech

HAMKin, kaupungin tilapalveluiden ja Luotsi-säätiön yhteistyöhanke HYPPY edistää rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttöä, erityisesti kunnallisten rakennusten purkamisessa. Hankkeen puitteissa on laitettu kiertoon mm. purettavasta Vuorentaan vanhainkodista irtaimistoa, rakennusosia ja purkujätettä. Hämeenlinnan hanke on herättänyt kiinnostusta, sillä purkutaloista menee paljon täysin käyttökelpoista tavaraa hukkaan.
Lue koko juttu tämän päivän (28.9.) Hämeen Sanomista!
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMKin, kaupungin tilapalveluiden ja Luotsi-säätiön yhteistyöhanke HYPPY edistää rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttöä, erityisesti kunnallisten rakennusten purkamisessa. Hankkeen puitteissa on laitettu kiertoon mm. purettavasta Vuorentaan vanhainkodista irtaimistoa, rakennusosia ja purkujätettä. Hämeenlinnan hanke on herättänyt kiinnostusta, sillä purkutaloista menee paljon täysin käyttökelpoista tavaraa hukkaan.
Lue koko juttu tämän päivän (28.9.) Hämeen Sanomista!

2 months ago

HAMK Tech

Watch this simulation of robot positioning relative to task workspace!

Robot positioning relative to task workspace - simulation
This project is done as Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT) Master’s thesis on Mechanical engineering at HAMK Tech research unit Robotics Group on the topic “Automation of mobile articulated manipulator in dynamic environment” by Narayan Panthi.This experiment simulates a scenari...
... Lue lisääNäytä vähemmän

Comment on Facebook

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU