HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä enemmän luonnonvaroja ja muita resursseja säästäviä tuotteita sekä energiaratkaisuja.

 

Keskitymme valmistavaan teollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti konepaja- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen. Toiminnassamme yhdistämme kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Olemme osa RUN-EU Eurooppa-yliopistoa, jonka tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta ja edistää liikkuvuutta sekä kehittää syvällistä yhteistyötä verkostoon kuuluvien yliopistojen kesken esimerkiksi tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavan tutkimuksen osalta. Teemme tutkimusyhteistyötä myös monien muiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, kuten HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa.

 

Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet. Lisäksi osallistumme kansainvälisen Bioadheesiotutkimuksen verkosto ENBA:n toimintaan. ENBA on COST Action -verkosto, joka yhdistää biologiseen adheesioon liittyviä tutkijoita ja osaamista euroopanlaajuisesti.

 

HAMK Tech kuuluu teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymään (Steel Construction Excellence Center, SCEC), joka on dynaamisen teräsrakentamisen toimintaympäristö oppilaitoksille, yrityksille, kehittämisorganisaatioille ja tutkimuslaitoksille.


Tietoa tutkimusyksiköstä

 

HAMK Techissä työskentelee yhdessä usean eri kansallisuuden edustajia. Panostamme kansainvälisen tutkimustoiminnan laajentamiseen ja tuemme tutkimustoiminnallamme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat. Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2019 noin 50 yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

HAMK Tech tulee panostamaan merkittävästi uusien tutkimusavausten toteuttamiseen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden laajentamiseen. Keskeisenä tavoitteenamme on tuottaa uusia ekologisia teknologiaratkaisuja ja innovaatioita yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Hamkilaisessa tutkimuskokonaisuudessa HAMK Techin rooli on tuottaa teknologisia ratkaisuja monialaiseen ja muuntuvatieteelliseen tutkimukseen.

HAMK Techin keskeisiä tutkimusalueita ovat valmistavan teollisuuden materiaalit, suunnittelu- ja valmistusteknologiat, rakentaminen sekä rakennetun ympäristön energiatehokkuus. Tutkimustoiminnassa tähdätään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, huomioiden vaikutukset ilmastoon ja materiaalien kiertoon.

Materiaalitutkimuksemme painottuu metallien mekaanisiin ominaisuuksiin ja materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen. Erityisiä tutkimusalueitamme ovat metallien muovaus ja liittäminen, ainetta lisäävät valmistuksen materiaalit ja biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen pinnoitteissa. Tutkimustoiminnassamme keskeistä on materiaalien ympäristövaikutusten huomiointi sekä biopohjaisten materiaalien käytön lisääminen eri sovelluksissa. Ohutlevyteknologiaan liittyvässä tutkimuksessa olemme kansallista kärkeä.

Suunnittelu- ja valmistusteknologiatutkimuksemme painottuu uusien suunnittelu- ja valmistusmenetelmäratkaisujen kehittämiseen. Tutkimuksemme kohteina ovat erityisesti digitaalisten menetelmien soveltaminen suunnittelussa ja valmistuksessa (optiset mittaukset, virtuaali- ja lisätty todellisuus), ainetta lisäävät valmistusmenetelmät sekä yhteistyörobotiikka. Robotiikan tutkimus keskittyy pääasiassa autonomisiin tekoälyä hyödyntäviin robotteihin sekä robottien väliseen kommunikointiin ja yhteistoimintaan.

Rakentamisen tutkimuksessa keskeisiä alueitamme ovat rakentamisen kuormaa kantavat teräsrakenteet, erityisesti ohutlevy- ja korkealujuusterässovellukset. Keskitymme erityisesti uusiin rakentamisen ratkaisuihin, rakenteiden mitoitusmenetelmien kehittämiseen sekä rakenteiden uudelleenkäytön edistämiseen.

Energiatehokkuustutkimuksemme painottuu rakennusten energiatehokkuuden optimointiin. Tutkimusalueitamme ovat erityisesti rakennusten älykkäät säätö- ja optimointijärjestelmät, sekä hajautettu energian pientuotanto ja -varastointi. Erilaiset mittaustekniikan sovellukset ovat tärkeässä roolissa tutkimustoiminnassamme.

 

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech
Visakaarre 9 (toimisto)
/ Vankanlähde 13 (tutkimuslaboratorio Ohutlevykeskus)
13100 Hämeenlinna

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu​ (y-tunnus 2617489-3)
PL 231
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskutusosoite: 
TE003726174893 (Tieto Oyj)
Välittäjän tunnus 003701011385

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Energiatehokkuus

Biotalous 4.0

 • 1.5.2019-30.4.2021
 • Rahoittaja: ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

Materiaalit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Pitkäaikaiskestävyys

Biohäive — Ultrakevyet häivemateriaalit luonnon raaka-aineista

 • 1.4.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)
 • Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, HAMK Tech alihankkijana
 • Yhteyshenkilö Päivi Laaksonen

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Biotalous 4.0

 • 1.1.2019-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Biovärit — Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille (Biocolour)

 • 1.6.2019-30.9.2022
 • Rahoittaja: Suomen Akatemia
 • Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Päivi Laaksonen

Carbon 4.0

 • 1.3.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Teräsrakenteet

Teräsrakenteiden paloturvallisuussuunnittelun numeeriset analyysimenetelmät (FE-SFS)

 • 1.1.2019-30.6.2021
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma

Valmistuksen robotiikka

Robo oppii

 • 1.8.2019-31.8.2021
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (ESR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMK osatoteuttajana
 • Yhteistyössä HAMK Smart

Robo Riksu

 • 1.8.2018-31.12.2020
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Riihimäen kaupunki, HAMK osatoteuttajana
 • Yhteistyössä HAMK Smart

Yhteistyörobotit — robotiikan toinen sukupolvi

 • 1.8.2019-30.9.2021
 • Rahoittaja: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus), Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki
 • Yhteistyössä HAMK Edu ja HAMK Smart

Muut tutkimusyksikön hankkeet

Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

 • 1.6.2019-31.8.2022
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Green Net Finland ry, HAMK osatoteuttajana (Markku Raimovaara)

PubWood

 • 1.9.2018-31.8.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+
 • Projektipäällikkö: Jari Komsi

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire (StabFi)

 • 1.7.2017 – 30.6.2020
 • Rahoittaja: Research Fund for Coal and Steel
 • Hanketta koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Zhongcheng Ma

Rakas raskas raksa

 • 17.9.2018-31.12.2019
 • Rahoittaja: Työsuojelurahasto
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Jari Komsi

LEANistä edistyksellistä kilpailukykyä (LEK)

 • 30.11.2016-31.12.2019
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
 • Projektipäällikkö: Virve Kentta

Multidisciplinary Systems Analytics for Buildings (MSAB)

 • 1.3.-31.7.2019
 • Rahoittaja: Business Finland
 • Yhteistyössä: Jyväskylän yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Business Finlandin rahoittamassa co-creation -hankkeessa valmistellaan co-innovation -hanketta Dataa fiksusta rakennuksesta (DAFIRA)

Maa-aines- ja uusiovirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA)

 • 1.9.2018-31.5.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Markku Raimovaara

Kokeilujen 3D -klubi

 • 1.5.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä

Y-Robo

 • 17.4.2018-30.4.2019
 • Rahoittaja: Hämeen Liitto (AIKO-rahoitus)
 • Hanke toteutettiin yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa
 • Projektipäällikkö: Tapio Väisänen

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)

 • 1.9.2016-31.12.2018
 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Hanketta koordinoi Turun yliopisto, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Anne-Mari Järvenpää

Pintafotobioreaktori — ratkaisu levänkasvun vähentämiseen ja levän hyötykasvattamiseen

 • 1.1.-31.12.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Tiina Vuorio

Uutta Vetovoimaa Energiatehokkaista Teräsrakenteista (UVVET)

 • 1.1.2015-30.6.2018
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Annikki Rosberg

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta (TOE)

 • 1.8.2015-31.3.2018
 • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto (EAKR-rahoitus)
 • Projektipäällikkö: Susan Heikkilä

DIMECC Breakthrough Steels and Applications (BSA)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

DIMECC Hybrid Materials (HYBRIDS)

 • 2014-2017
 • Hanketta koordinoi Spinverse Oy

 

Julkaisuja

Jos upotus ei näy tai käytät ruudunlukuohjelmaa, avaa sivu tästä

Kansainvälinen toiminta

 

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä erityisesti portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Coimbran yliopiston teräsrakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä.

Henkilöstöstämme noin kolmasosa on kansainvälistä ja vuosittain HAMK Techissä noin 50 kansainvälistä opiskelijaa suorittaa työharjoitteluaan tai kesäopintoprojekteja, toimii opiskelija-assistentteina tai tekee opinnäytetyönsä.

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

 

HAMK Tech in English >>

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins

PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.

1 week ago

HAMK Tech

HAMK Techin Robotiikka -tutkimusryhmä osallistui Robocoastin tomaatinpakkaushaasteeseen ja voitti!
Tiimi kehitti robottisovelluksen tomaattituotannon pakkauslinjan automatisointiin. Sovellus sisältää kamerajärjestelmän tomaattien laadun tunnistamiseksi ennen pakkaamista. Osana haastetta Fabian Gerock (Offenburgin yliopisto) suoritti kandidaatintyönsä tomaattien luokittelusta tietokonenäön avulla. Haasteentarjoaja Agrifutura kehui tiimiämme dynaamiseksi ja selkeästi päteväksi. Agrifutura on johtava kasvihuoneteknologian käyttäjä Euroopassa.

Hyvää työtä robotiikkatiimi!

Lisätietoja Robocoastista ja haasteesta robocoast.eu/2019/09/04/robocoast-challenge-automate-tomato-packing/

----------------------------------
HAMK Tech Robotics research group participated Robocoast’s tomato packing challenge and won!
The team developed a robotic application for automating the packing line of the tomato production. The application includes a camera system for recognizing the quality of tomatoes before being packed. As a part of the challenge Fabian Gerock (Offenburg University), completed his thesis on classifying tomatoes with computer vision. Our team also got thanks from the challenge provider Agrifutura for being dynamic and clearly competent. Agrifutura is the leader of the greenhouse technology usage in Europe.

Good job Robotics team!

More about Robocoast and the challenge robocoast.eu/2019/09/04/robocoast-challenge-automate-tomato-packing/
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Techin Robotiikka -tutkimusryhmä osallistui Robocoastin tomaatinpakkaushaasteeseen ja voitti! Tiimi kehitti robottisovelluksen tomaattituotannon pakkauslinjan automatisointiin. Sovellus sisältää kamerajärjestelmän tomaattien laadun tunnistamiseksi ennen pakkaamista. Osana haastetta Fabian Gerock (Offenburgin yliopisto) suoritti kandidaatintyönsä tomaattien luokittelusta tietokonenäön avulla. Haasteentarjoaja Agrifutura kehui tiimiämme dynaamiseksi ja selkeästi päteväksi. Agrifutura on johtava kasvihuoneteknologian käyttäjä Euroopassa. Hyvää työtä robotiikkatiimi! Lisätietoja Robocoastista ja haasteesta https://robocoast.eu/2019/09/04/robocoast-challenge-automate-tomato-packing/ ---------------------------------- HAMK Tech Robotics research group participated Robocoast’s tomato packing challenge and won! The team developed a robotic application for automating the packing line of the tomato production. The application includes a camera system for recognizing the quality of tomatoes before being packed. As a part of the challenge Fabian Gerock (Offenburg University), completed his thesis on classifying tomatoes with computer vision. Our team also got thanks from the challenge provider Agrifutura for being dynamic and clearly competent. Agrifutura is the leader of the greenhouse technology usage in Europe. Good job Robotics team! More about Robocoast and the challenge https://robocoast.eu/2019/09/04/robocoast-challenge-automate-tomato-packing/Image attachment

2 weeks ago

HAMK Tech

Joukko HAMK Techin henkilökuntaa kävi viime perjantaina EA1-kurssin lähikoulutuspäivän kampuksella. Vakavasta aiheesta huolimatta päivän aikana hymy ja naurukin olivat herkässä. Kurssin vetäjä pääsi vastailemaan kiperiin kysymyksiin ensiapuun liittyen insinöörimäisestä näkökulmasta. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Joukko HAMK Techin henkilökuntaa kävi viime perjantaina EA1-kurssin lähikoulutuspäivän kampuksella. Vakavasta aiheesta huolimatta päivän aikana hymy ja naurukin olivat herkässä. Kurssin vetäjä pääsi vastailemaan kiperiin kysymyksiin ensiapuun liittyen insinöörimäisestä näkökulmasta.

4 weeks ago

HAMK Tech

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan myös biomaalien vastustuskykyä levänkasvulle. Tutkimukseen käytetään leväreaktoria, jolla pyritään simuloimaan nopeutetusti levänkasvua kattopinnoilla. Reaktorissa voidaan säätää levyjen kallistuskulmaa, hiilidioksidipitoisuutta, kosteutta sekä ravinteiden ja valon määrää.

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, algae resistance of the biopaints is tested with an algae bioreactor. With bioreactor, we aim to simulate accelerated algae growth on rooftops. In the reactor, it is possible to monitor and change angle of the metal sheets, carbon dioxide concentration, humidity and amount of nutrients and light in the reactor.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan myös biomaalien vastustuskykyä levänkasvulle. Tutkimukseen käytetään leväreaktoria, jolla pyritään simuloimaan nopeutetusti levänkasvua kattopinnoilla. Reaktorissa voidaan säätää levyjen kallistuskulmaa, hiilidioksidipitoisuutta, kosteutta sekä ravinteiden ja valon määrää. In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, algae resistance of the biopaints is tested with an algae bioreactor. With bioreactor, we aim to simulate accelerated algae growth on rooftops. In the reactor, it is possible to monitor and change angle of the metal sheets, carbon dioxide concentration, humidity and amount of nutrients and light in the reactor.

4 weeks ago

HAMK Tech

HAMK Techin tutkimustoiminta on jatkunut koronan aiheuttamista haasteista huolimatta. Yksi esimerkki luovista ratkaisuista toiminnan jatkamiseksi on vähähiilistä energiatehokkuutta tutkivan Venect-hankkeen piirissä kehitetty digitaalinen kaksonen. Aiheesta julkaistun jutun voit lukea Hämeen Sanomista, julkaisupäivä 19.8.

Juttu löytyy kokonaisuudessaan myös digitaalisena Forssan Lehdestä:
www.forssanlehti.fi/kolumnit/digitaalinen-kaksonen-mahdollisti-tutkimuksen-jatkumisen-koronakurim...

HAMK Tech's research activities have continued despite the challenges posed by corona. One example of creative solutions to continue operations is the digital twin developed as part of the Venect project, which studies low-carbon energy efficiency. You can read the published article on Hämeen Sanomat, publication date 19.8.

In Forssan Lehti the story can also be found in full in digital form:
www.forssanlehti.fi/kolumnit/digitaalinen-kaksonen-mahdollisti-tutkimuksen-jatkumisen-koronakurim... (in Finnish)
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Techin tutkimustoiminta on jatkunut koronan aiheuttamista haasteista huolimatta. Yksi esimerkki luovista ratkaisuista toiminnan jatkamiseksi on vähähiilistä energiatehokkuutta tutkivan Venect-hankkeen piirissä kehitetty digitaalinen kaksonen. Aiheesta julkaistun jutun voit lukea Hämeen Sanomista, julkaisupäivä 19.8. Juttu löytyy kokonaisuudessaan myös digitaalisena Forssan Lehdestä: https://www.forssanlehti.fi/kolumnit/digitaalinen-kaksonen-mahdollisti-tutkimuksen-jatkumisen-koronakurimuksessa-745528 HAMK Techs research activities have continued despite the challenges posed by corona. One example of creative solutions to continue operations is the digital twin developed as part of the Venect project, which studies low-carbon energy efficiency. You can read the published article on Hämeen Sanomat, publication date 19.8. In Forssan Lehti the story can also be found in full in digital form: https://www.forssanlehti.fi/kolumnit/digitaalinen-kaksonen-mahdollisti-tutkimuksen-jatkumisen-koronakurimuksessa-745528 (in Finnish)

1 month ago

HAMK Tech

Roosa Helander teki kevään aikana opinnäytetyönsä HAMK Techin BioColour-hankkeeseen. Opinnäytetyössä tutkittiin peltokasvi värimorsingosta saatavalla indigolla pinnoitettujen puunäytteiden värinkestoa kiihdytetyssä olosuhdetestissä. Opparissa tutustuttiin myös indigopigmentin uuttamiseen väritattaresta Lepaan puutarhaoppilaitoksella.

Linkki opinnäytetyöhön:
www.theseus.fi/handle/10024/337880
... Lue lisääNäytä vähemmän

Roosa Helander teki kevään aikana opinnäytetyönsä HAMK Techin BioColour-hankkeeseen. Opinnäytetyössä tutkittiin peltokasvi värimorsingosta saatavalla indigolla pinnoitettujen puunäytteiden värinkestoa kiihdytetyssä olosuhdetestissä. Opparissa tutustuttiin myös indigopigmentin uuttamiseen väritattaresta Lepaan puutarhaoppilaitoksella. Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/337880

2 months ago

HAMK Tech

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa biomaalien abrasiivista kulutuskestävyyttä tutkitaan Taber-laitteella. Laite soveltuu erilaisten materiaalien kulutuskestävyyden tutkimiseen, ja se onkin maailmanlaajuisesti käytetty laadunvalvonta- ja tuotekehitystehtävissä.

Kulutuskestävyyden tutkimus on hankkeessa loppusuoralla. Hankkeessa koeajetuista biomaalipinnoitteista suurin osa on testattu ja tulokset ovat analysoitavana. Aiheesta on tulossa julkaisu HAMK Unlimited Journaliin.

Lue lisää hankkeesta osoitteessa: www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, abrasion resistance of bio-based coil coatings is studied by Taber device, which can be applied for different materials and is globally used in quality control and product development tasks.

In the project, abrasion resistance tests are almost finished. Most of the trialed bio-based coatings have been now tested and the results will be analysed. There is a publication under way for HAMK Unlimited Journal about the topic.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa biomaalien abrasiivista kulutuskestävyyttä tutkitaan Taber-laitteella. Laite soveltuu erilaisten materiaalien kulutuskestävyyden tutkimiseen, ja se onkin maailmanlaajuisesti käytetty laadunvalvonta- ja tuotekehitystehtävissä. Kulutuskestävyyden tutkimus on hankkeessa loppusuoralla. Hankkeessa koeajetuista biomaalipinnoitteista suurin osa on testattu ja tulokset ovat analysoitavana. Aiheesta on tulossa julkaisu HAMK Unlimited Journaliin. Lue lisää hankkeesta osoitteessa: https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/ In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, abrasion resistance of bio-based coil coatings is studied by Taber device, which can be applied for different materials and is globally used in quality control and product development tasks. In the project, abrasion resistance tests are almost finished. Most of the trialed bio-based coatings have been now tested and the results will be analysed. There is a publication under way for HAMK Unlimited Journal about the topic.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU