HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa
HAMK Tech – Technology for the Future
Ihmisiä Ohutlevykeskuksen edessä.

HAMK Tech – tulevaisuuden teknologiaa

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä parantavia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Autamme myös asiakkaitamme luomaan entistä enemmän luonnonvaroja ja muita resursseja säästäviä tuotteita sekä energiaratkaisuja.

 

Keskitymme valmistavaan teollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti konepaja- ja rakennusteollisuuden soveltavaan tutkimukseen ja kehitykseen. Toiminnassamme yhdistämme kemian, kone-, rakennus-, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan erityisosaamista.

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Olemme osa RUN-EU Eurooppa-yliopistoa, jonka tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta ja edistää liikkuvuutta sekä kehittää syvällistä yhteistyötä verkostoon kuuluvien yliopistojen kesken esimerkiksi tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavan tutkimuksen osalta. Teemme tutkimusyhteistyötä myös monien muiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, kuten HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa.

 

Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet. Lisäksi osallistumme kansainvälisen Bioadheesiotutkimuksen verkosto ENBA:n toimintaan. ENBA on COST Action -verkosto, joka yhdistää biologiseen adheesioon liittyviä tutkijoita ja osaamista euroopanlaajuisesti.

 

HAMK Tech kuuluu teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymään (Steel Construction Excellence Center, SCEC), joka on dynaamisen teräsrakentamisen toimintaympäristö oppilaitoksille, yrityksille, kehittämisorganisaatioille ja tutkimuslaitoksille.

Tietoa tutkimusyksiköstä

 

HAMK Techissä työskentelee yhdessä usean eri kansallisuuden edustajia. Panostamme kansainvälisen tutkimustoiminnan laajentamiseen ja tuemme tutkimustoiminnallamme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Vaikutamme kansainvälisissä tutkimusverkostoissamme pitkäjänteisesti alan kehitykseen ja tuomme osaamisemme yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat valmistavan teollisuuden vientiin tähtäävät yritykset sekä kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteista ja rakentamisesta vastaavat toimijat. Olemme tuottaneet tutkimuspalveluja kymmenille asiakkaille; vuonna 2019 noin 50 yritykselle. Olemme solmineet pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia mm. SSAB Europe Oy:n, Ruukki Construction Oy:n ja Sisu Akselit Oy:n kanssa.

HAMK Tech panostaa merkittävästi uusien tutkimusavausten toteuttamiseen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden laajentamiseen. Keskeisenä tavoitteenamme on tuottaa uusia ekologisia teknologiaratkaisuja ja innovaatioita yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Hamkilaisessa tutkimuskokonaisuudessa HAMK Techin rooli on tuottaa teknologisia ratkaisuja monialaiseen ja muuntuvatieteelliseen tutkimukseen.

HAMK Techin keskeisiä tutkimusalueita ovat valmistavan teollisuuden materiaalit, suunnittelu- ja valmistusteknologiat, rakentaminen sekä rakennetun ympäristön energiatehokkuus. Tutkimustoiminnassa tähdätään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, huomioiden vaikutukset ilmastoon ja materiaalien kiertoon.

 

Käyntiosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Tech
Visakaarre 9 (toimisto)
/ Vankanlähde 13 (tutkimuslaboratorio Ohutlevykeskus)
13100 Hämeenlinna

Laskutusosoite:
Hämeen ammattikorkeakoulu​ (y-tunnus 2617489-3)
PL 231
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskutusosoite: 
TE003726174893 (Tieto Oyj)
Välittäjän tunnus 003701011385

YHTEYSTIEDOT

Julkaisuja

Jos upotus ei näy tai käytät ruudunlukuohjelmaa, avaa sivu tästä

Kansainvälinen toiminta

 

Panostamme vahvasti kansainvälistymiseen. Teemme tutkimusyhteistyötä erityisesti HAMKin strategisten kumppaneiden, brasilialaisen Feevalen yliopiston ja tanskalaisen VIA University Collegen, sekä erityisesti portugalilaisen Coimbran yliopiston kanssa. Coimbran yliopiston teräsrakentamisen asiantuntijoiden kanssa tehdään myös koulutusyhteistyötä.

Henkilöstöstämme noin kolmasosa on kansainvälistä ja vuosittain HAMK Techissä noin 50 kansainvälistä opiskelijaa suorittaa työharjoitteluaan tai kesäopintoprojekteja, toimii opiskelija-assistentteina tai tekee opinnäytetyönsä.

HAMK Tech on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

 

HAMK Tech in English >>

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 week ago

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan biomaalien joustavuutta muovauksessa. Ohutlevynäyte taivutetaan kartion muotoon, ja säröilyn perusteella pinnoitteelle lasketaan ns. T-arvo. Menetelmällä tutkitaan myös lämpötilan vaikutusta pinnoitteen muovattavuuteen tekemällä kokeita huoneenlämpötilan lisäksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, the flexibility and formability of bio-based coatings are studied. Steel sheet specimen is bent to a conical form and T-value is calculated based on cracking of the coating. Also the effect of temperature on formability is studied by carrying out tests in high and low temperatures in addition to room temperature.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa tutkitaan biomaalien joustavuutta muovauksessa. Ohutlevynäyte taivutetaan kartion muotoon, ja säröilyn perusteella pinnoitteelle lasketaan ns. T-arvo. Menetelmällä tutkitaan myös lämpötilan vaikutusta pinnoitteen muovattavuuteen tekemällä kokeita huoneenlämpötilan lisäksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.

In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project, the flexibility and formability of bio-based coatings are studied. Steel sheet specimen is bent to a conical form and T-value is calculated based on cracking of the coating. Also the effect of temperature on formability is studied by carrying out tests in high and low temperatures in addition to room temperature.

1 week ago

Näin monella kielellä HAMK Techissä voidaan toivottaa hyvää huomenta! Työyhteisössämme työskentelee yhdessä kymmenen eri kansallisuuden edustajia ja puolet henkilöstöstämme puhuu äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä.

A good morning in HAMK Tech can be wished with this many languages! In our work community representatives of ten different nationalities work together. Half of our personnel speak some other language than Finnish as their native language.

#kansainvälinenhamk #internationalhamk
... Lue lisääNäytä vähemmän

Näin monella kielellä HAMK Techissä voidaan toivottaa hyvää huomenta! Työyhteisössämme työskentelee yhdessä kymmenen eri kansallisuuden edustajia ja puolet henkilöstöstämme puhuu äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä.

A good morning in HAMK Tech can be wished with this many languages! In our work community representatives of ten different nationalities work together. Half of our personnel speak some other language than Finnish as their native language.

#kansainvälinenhamk #internationalhamk

Comment on Facebook

Chào buổi sáng!

1 month ago

Materiaalien tulee kestää käyttökohteessaan suunnitellun ajan, mutta myös niiden puhtaana pysyminen on oleellista. Toisissa kohteissa likaantuminen on lähinnä visuaalinen haitta, toisissa kohteissa lika voi esimerkiksi kerätä kosteutta. Biologista likaantumista ja levän kasvua pinnoilla tutkitaan HAMK:n ulkotestikentällä ja myös Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeen näytteitä on laitettu sinne runsaasti.

Different materials must last the intended time in their place of use, but it is also essential they stay clean. In some places soiling is mainly a visual disadvantage, in other places, for example, dirt can collect moisture. Biological contamination and the growth of algae on surfaces are being studied at HAMK's outdoor test field, and many samples from the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project have also been placed there.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Materiaalien tulee kestää käyttökohteessaan suunnitellun ajan, mutta myös niiden puhtaana pysyminen on oleellista. Toisissa kohteissa likaantuminen on lähinnä visuaalinen haitta, toisissa kohteissa lika voi esimerkiksi kerätä kosteutta. Biologista likaantumista ja levän kasvua pinnoilla tutkitaan HAMK:n ulkotestikentällä ja myös Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeen näytteitä on laitettu sinne runsaasti.

Different materials must last the intended time in their place of use, but it is also essential they stay clean. In some places soiling is mainly a visual disadvantage, in other places, for example, dirt can collect moisture. Biological contamination and the growth of algae on surfaces are being studied at HAMKs outdoor test field, and many samples from the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project have also been placed there.

1 month ago

Korroosio aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä, kun tuotteet ruostuvat. Sen vuoksi oikean materiaalin valinta ja korroosion estäminen on tärkeää. Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeessa on selvitetty materiaalien kestävyyttä erilaisin korroosiotutkimuksin.

Corrosion causes considerable economic losses when products rust. Therefore, choosing the right material and preventing corrosion is important. In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project the durability of materials has been researched in various corrosion studies.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Korroosio aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä, kun tuotteet ruostuvat. Sen vuoksi oikean materiaalin valinta ja korroosion estäminen on tärkeää. Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet  -hankkeessa on selvitetty materiaalien kestävyyttä erilaisin korroosiotutkimuksin.

Corrosion causes considerable economic losses when products rust. Therefore, choosing the right material and preventing corrosion is important. In the Bio-based Colour Coated Steel Sheet Products project the durability of materials has been researched in various corrosion studies.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU