Hyppää sisältöön
Home Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Tulevaisuuden työelämä ja oppilaitokset tarvitsevat monipuolisia osaajia. Uusien teknologioiden, innovaatioiden ja toimintamallien osaamisen kasvattaminen on välttämätöntä koulutuksen uudistumisen ja muutoksen mahdollistamiseksi.

Olemme yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kiipulasäätiön kanssa lähteneet jatkamaan Utelias 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen -hankkeessa tunnistetun tarpeen tietopohjan lisäämiselle mitä tulee XR-teknologioihin, oppimisanalytiikkaan ja tekoälyyn. Tavoitteenamme on lisätä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajien ja ohjaajien tietoisuutta uusista teknologioista ja virtuaalisista oppimisympäristöistä Kanta-Hämeen toisen asteen oppilaitoksissa.

Uudet teknologiat ja kestävät toimintamallit avaavat oppilaitoksille mahdollisuuksia kehittyä ja laajentua. Utelias 2.0 lisää maakunnan oppilaitoksien valmiuksia uusien teknologioiden opetuskäytön hyödyntämiseen käytännönläheisten valmennuksien avulla sekä lisäämällä oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Hanke jakautuu opetushenkilöstölle suunnattuun valmennukseen, vertaiskehittäjäverkoston luomiseen sekä hyvien käytäntöjen tunnistamiseen. Valmennusten jälkeen toteutamme opetuspilotteja, joissa hyödynnämme valmennuksissa esiteltyjä opetusteknologiaratkaisuja.
Pyrimme lisäämään opetushenkilöstön kiinnostusta uusia teknologioita kohtaan, madaltaaksemme kynnystä hyödyntää niitä opetuskäytössä.

Kohderyhmään kuuluvat toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat sekä kehittäjähenkilöstö ja vapaan sivistystyön opettajat ja ohjaajat. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat muut koulutuksenjärjestäjät ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöympäristöt, kuten yritykset, samoin kuin oppilaitosten johtajat ja esihenkilöt.

Lisätietoja:

Utelias 2.0

HAMK Edu -tutkimusyksikkö toimii hankkeen päätoteuttajana. HAMK Edu ja HAMK Smart toimivat tiiviissä yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kiipulasäätiön kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024-31.12.2025.

Utelias 2.0 on Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) osarahoittama, ja kansallisena rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.