Skip to content
Finnpartnership logo

cocoa beans

Cocoa business development

The overall goal of the Cocoa business development project is to create a sustainable business model that provides a reasonable income level to the farmers and utilizes cocoa by-products in environmentally and socially sustainable ways.

The project is implemented in collaboration with the Kultasuklaa company and the University of Cape Coast in Ghana, one of the top 5 Universities in Africa.

Kultasuklaa identifies local partners and develops a preliminary business plan. HAMK supports the project by conducting surveys on cocoa business environment, production processes, logistics and utilization of the cocoa side streams. Based on this project Kultasuklaa will make a decision on establishing business and investing in Ghana.

As part of the project, an annual Arctic Choco Conference will be held to bring researchers and entrepreneurs from Finland and Africa to discuss the role of research in improving cocoa sustainability. In the video below, experts share their points of view of the topic.

Kaakaoliiketoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on luoda kestävä liiketoimintamalli, joka tarjoaa paremman toimeentulon viljelijäyhteisöille ja hyödyntää kaakaohedelmän sivuvirtoja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla sekä tukee paikallista yritystoimintaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kultasuklaan ja University of Cape Coastin kanssa. Kultasuklaa identifioi paikallisia kumppaneita ja tekee alustavan liiketoimintasuunnitelman. HAMK tukee hanketta tekemällä selvitykset kaakaoliiketoimintaympäristöstä, tuotantoprosesseista ja logistiikasta sekä kaakaohedelmän sivuvirtojen hyödyntämisestä. Hankkeen perusteella Kultasuklaa tekee päätöksen yhteistyöyrityksen perustamisesta ja investoinnista Ghanaan.

CONTACT