Hae HAMKiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hae HAMKiin
Hämeen ammattikorkeakoulu

Sinullekin on paikka, tule meille!

5 651

Ensisijaiset hakijat

12 276

Kaikki hakijat

2 320

Paikan vastaanottaneet

7 363

Opiskelijamäärä

HAMKin koulutus

HAUT

Kesähaku 3.-10.8.2020

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Niissä haetaan yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja. HAMKissa tämä niin sanottu kesähaku toteutetaan ajalla 3.8.-10.8.2020. Kesähaussa haetaan syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Haussa ovat mukana seuraavat koulutukset:

Hakuohjeet

Aikataulu

Hakuaika alkaa3.8.2020
Hakuaika päättyy10.8.2020 klo 15.00
Valintakoe

viikolla 33

 • International Business
 • Konetekniikka
 • Rakennusmestari
 • Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous
 • Älykäs ja kestävä muotoilu
Portfolion palautus

13.8.2020 klo 15.00 mennessä

 • Hevosalan liiketoiminta
 • Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus
Valintojen tulokset julkaistaan17.8.2020
Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen24.8. klo 15.00 mennessä

Hakeminen

Koulutuksiin haetaan osoitteetta www.opintopolku.fi

Hakukelpoisuus

Hevosalan liiketoiminta
International Business
Konetekniikka
Rakennusmestari
Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous
Älykäs ja kestävä muotoilu

 • lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu

Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus

HUOM! Tähän koulutukseen pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomi (AMK) -tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan 3 kk tietojenkäsittelyn työkokemusta.

Valintatavat

Hevosalan liiketoiminta

Tässä koulutuksessa on käytössä kaksi valintatapaa

 • todistusvalinta
  • mukana ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä 1.8.2015 tai sen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet.
  • Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.
 • portfolio

International Business
Konetekniikka
Rakennusmestari 
Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous
Älykäs ja kestävä muotoilu

Koulutuksiin on verkossa suoritettavat valintakokeet, jotka järjestetään viikolla 33.

Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus

Opiskelijavalinta tehdään portfolion perusteella.

Muistathan myös, että ilmoittautumisaika HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun avoimiin opintoihin ja polkuopintoihin alkaa samaan aikaan kuin kesähaku. Lue alla olevista linkeistä lisää avoimista opinnoista ja polkuopinnoista.

Avoimet opinnot HAMKissa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2.9. – 16.9.2020 (klo 15)

Syksyn yhteishaussa voit hakea seuraaviin koulutuksiin (muutokset mahdollisia):

AMK-tutkinnot

Konetekniikka, insinööri (AMK) | päivätoteutus | Riihimäki
Liiketalous, tradenomi (AMK) | muuntokoulutus  | Hämeenlinna
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) | monimuotototeutus | Hämeenlinna
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) | muuntokoulutus | Hämeenlinna
Sairaanhoitaja (AMK)| monimuotototeus | Hämeenlinna
Sosionomi (AMK) | muuntokoulutus | Hämeenlinna
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) | monimuotototeutus | Valkeakoski
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) | muuntokoulutus | Valkeakoski
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)| päivätoteutus | Riihimäki

Syksyn 2020 yhteishaun aikataulu

PäivämääräAikataulu
2.9.2020Hakuaika alkaa, NETTIHAKU avautuu.
16.9.2020Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
23.9.2020Muuntokoulutukset: portfolioiden palautus klo 15.00 mennessä
Loka-marraskuun vaihdeAMK-valintakoe (yksipäiväinen)*
27.11.2020Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
4.12.2020Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymisviestissä.
15.12.2020Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

* Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

Millainen on sinun polkusi?

Yhteystiedot

HAMK Instagramissa

”Oma halu uuden oppimiseen kannusti takaisin koulunpenkille lujittamaan jo hankittua osaamista sekä hankkimaan aiemmin missattua korkeakoulututkintoa”⠀
💻⠀
Työn ohella tietojenkäsittelyä opiskelevan Jonin mielestä parasta opiskelussa on onnistumisen tunteet sekä ammatillisen itsevarmuuden kasvattaminen. Suoraan työhön saadut hyödyt sekä opettajilta saadut neuvot ovat myös opiskelun parhaita puolia.⠀
💻⠀
”Tutkinto-opiskelu on tuonut oppimiseen uudenlaista tsemppausta. On tullut tehtyä asioita, joita ei itseopiskellessa aina välttämättä lähde selvittämään ja tutkimaan. Opiskelu HAMKissa on tuonut samanlaista omien rajojen ylittämisen fiilistä, mitä esimerkiksi ryhmä- tai ohjattu liikunta voi tarjota yksinäiselle salitreenaajalle”⠀
💻⠀
Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus on myös mukana kesähaussa 3.-10.8.2020, käy tsekkaamassa linkki biossa! #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #amk #tradenomi #tietojenkäsittely
...

Alumnimme Maksim valmistui International Business-koulutuksesta vuonna 2018. Nykyään hän työskentelee startup-yritysten mentorina Pietarissa!
🌍
Maksim osallistui kansainväliseen liiketoimintaan keskittyvään koulutukseen monimuoto-toteutuksella, joka mahdollisti hänelle työnteon Pietarissa opintojen ohella. Matkustus lähitunneille tuntui välillä rankalta, mutta myös hauskalta ja ehdottomasti vaivan arvoiselta.
Opiskelun parhaita puolia olivat sen kansainvälinen fokus ja opintomatkat ulkomaille. Opintojen aikana Maksim ehti vierailemaan Saksassa ja Brasiliassa, sekä viettämään yhden lukukauden Kiinassa vaihto-opinnoissa.
🌍
Maksim suosittelee koulutusta niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella asuville, sekä ottamaan kaiken irti HAMKin tarjoamista mahdollisuuksista kansainvälistymiseen. Tämä voi olla esimerkiksi vaihto-opinnot EU:ssa tai sen ulkopuolella, työharjoittelut ulkomailla tai double-degree-opinnot toisen maan korkeakoulussa.
🌍
International Business on myös mukana HAMKin kesähaussa 3.-10.8.2020! Linkki kesähaun infoon biossa #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #amk #ammattikorkeakoulu #internationalbusiness
...

Kesähaku on alkanut! 🥳 HAMKin kesähaussa voit hakea viiteen eri koulutukseen, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Kesähaku päättyy 10.8., käy siis pian tutustumassa tarjontaamme ja löydä polkusi! Muistathan, että myös avoimen AMKin ilmoittautumisjakso on alkanut tänään. Linkki hakuinfoon biossa 👏 #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #amk ...

Tradenomiopiskelijamme Iida opiskelee hevosalan liiketoimintaa Forssan kampuksella. Iida keräsi mietteitään opinnoista hevosten ja uusien ihmisten parissa⠀
🐎⠀
”Ennen nykyisiä opintojani olen opiskellut hevosalaa hevosenhoitajan koulutuksessa sekä hevoshieronnan osaamisalalta. Teen myös hevosalaan liittyvää työtä oman yritykseni kautta, jonka takia HAMKin tarjoama koulutus oli juuri itseäni kiinnostavien asioiden yhdistelmä.⠀
🐎⠀
Opinnoista päällimmäisenä tulee mieleen mahtava ryhmähenki ja opiskeluryhmä, mukavat ja kannustavat opettajat, erittäin kaunis Forssan kampus sekä uudet ystävät. On ollut hienoa huomata, kuinka ryhmästä saa apua tarvittaessa ja kannustusta vaikeina hetkinä.⠀
🐎⠀
Opiskelu on ollut myös haastavaa ja itselläni opintorytmiä on pitänyt sovittaa samaan aikaan töiden kanssa. Tästäkin olen selvinnyt ja kaikki on järjestynyt hienosti myös koulun puolesta. Tulevaisuudessa monipuolinen koulutus antaa suuntautumisesta riippumatta hyvät työllistymismahdollisuudet kenelle tahansa.”⠀
🐎⠀
Hevosalan liiketalous on mukana kesähaussa 3.-10.8.2020. Lue lisää koulutuksesta ja hausta kotisivuiltamme! #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #amk #hevosala
...

Työharjoittelut ja projektityöskentely antavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua eri työnantajiin ja -ympäristöihin. Biotalouden tieto- ja viestintätekniikkaopiskelija Jussi Haavisto kokee oman aktiivisuuden tuottavan tulosta niin harjoittelupaikan etsinnässä, kuin projektityöskentelyssä.⠀
💻⠀
Opiskelijoille tarjoutuu erilaisia mahdollisuuksia osallistua projekteihin. Jussin kohdalla tällaisia ovat olleet muun muassa Frush – kiertotalouden kasvu- ja start up -tapahtuma, oman koulutuksen markkinointi, nuorempien opiskelijoiden ohjaaminen ja erilaiset projektit hankkeille. Projekteja voi suorittaa esimerkiksi työharjoitteluna tai tapauskohtaisesti soveltuvaksi katsottuna opintokokonaisuutena.⠀
💻⠀
”Ensimmäisenä vuonna ei vielä oikein uskaltanut lähteä mukaan, vaikka ihan kiinnostaviakin mahdollisuuksia olisi ollut tarjolla. Sitten, kun sai vähän lisää luottamusta omaan tekemiseen ja ajankäytön hallintaan ja nappasi sen ekan ja onnistuneesti suoritetun projektin itselleen, on uusiin projekteihin vain tultu pyytämään mukaan.⠀
💻⠀
Harkkapaikankin sain olemalla aktiivinen ja ottamalla heti henkilökohtaisen kontaktin itseäni kiinnostavaan yritykseen. Rohkeasti vaan lähdin soittamaan ja kyllähän se puhelu jo oli aika grillausta, mutta taisin kunnialla selvitä”, Jussi naurahtaa kertoessaan, kuinka harjoittelupaikka järjestyi.⠀
💻⠀
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous-koulutus on mukana kesähaussa 3.-10.8.2020. Lue lisää koulutuksista kotisivuiltamme! #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #amk #viestintä #biotalous
...

Tiesitkö, että HAMKissa on Pohjoismaiden ainoa jalkinemuotoiluun erikoistunut koulutus? Verneri Teppo löysi koulutuksesta mahdollisuuden päästä aiheesta pintaa syvemmälle ja oppia lisää kengistä ja niiden valmistusprosessista.
👟
”Opinnot ovat antaneet ison ja kokonaisvaltaisen tietopankin muotoilun maailmasta. Jalkinealaan ja jalkineisiin liittyviä asioita olen oppinut monipuolisesti niin jalkineen kursseilla kuin myös jatkuvasti omatoimisesti opiskellen.
👟
Parasta opiskeluaikana oli ennen kaikkea oppia ymmärtämään jalkineen valmistuksen laaja prosessi. Mitä kaikkia vaiheita siihen kuuluu, ennen kuin ideoista ja inspiraatioista paperille syntyneet luonnokset löytyvät myymälöiden hyllyiltä valmiina tuotteina. Opinpolku on kasvattanut entistä enemmän kunnioitusta ja arvostusta tähän hienoon alaan ja toimijoihin.”
👟
Kiinnostaako muotoiluala sinua? Älykäs ja kestävä muotoilu-koulutus on mukana kesähaussa 3.-10.8.2020! Linkki kesähaun sivulle biossa #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #amk #muotoilu #design
...

Kesähaku alkaa ensi viikolla! 🙌 Haku järjestetään 3.-10.8.2020, ja siinä haetaan yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Haussa on mukana seitsemän eri koulutusta:⠀
▪⠀
🔹 Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK) päivätoteutus Forssa⠀
🔹 International Business, Bachelor of Business (AMK) monimuotototeutus Valkeakoski⠀
🔹 Konetekniikka, insinööri (AMK) päivätoteutus Riihimäki⠀
🔹 Rakennusmestari, (AMK) päivätoteutus Hämeenlinna⠀
🔹 Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) muuntokoulutus Hämeenlinna⠀
🔹 Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri (AMK) päivätoteutus Forssa⠀
🔹 Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK) päivätoteutus Hämeenlinna⠀
▪ ⠀
Tutustu koulutuksiimme ja hae mukaan, linkki kesähaun sivuille löytyy biosta! #hamk #kesähaku #löydäpolkusi #amk #ylpeästiamk
...

Vielä vailla opiskelupaikkaa? HAMK tarjoaa sinulle erilaisia mahdollisuuksia aloittaa opinnot vielä syksyllä! Voit hakea tutkintopaikkaa kesähaussa, ilmoittautua avoimen AMKin opintoihin tai polkuopintoihin.
🙌
Kesähaku järjestetään 3.-10.8.2020, jonka aikana voit hakea eri koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi. Koulutukset alkavat jo syksyllä, jolloin pääset aloittamaan opintosi muiden aloittavien opiskelijoiden mukana.
🙌
HAMKin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa avoimia opintoja ja polkuopintoja. Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.
🙌
Polkuopinnot ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutk​​into-opiskelijaksi, sinulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, tai jos haluat täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto.
🙌
Lisää kesähausta sekä avoimen AMKin opintotarjonnasta löytyy kotisivuiltamme, linkki biossa! #hamk #löydäpolkusi #kesähaku #opiskelu #amk #ammattikorkeakoulu #avoinamk
...


Jännittävät kaksi päivää AMK-valintakokeita alkaa lähestyä loppuaan, kun viimeinen koetilaisuus on juurikin käynnistymässä 🤓 Kokeet ovat sujuneet HAMKissa mutkitta, ja nyt toivotamme onnea matkaan kaikille hakijoille! Toivottavasti näemme mahdollisimman monet teistä syksyn aloituksessa 🙌 #hamk #myhamk #amk #valintakoe #ylpeästiamk
...

HAMK toivottaa aurinkoista ja rentouttavaa juhannusta kaikille! HAMK wishes everyone a happy and relaxing Midsummer! ☀🌸🌻 #hamk #juhannus ...

Onnea kaikille valmistuneille 🎉 Valmistujaisia vietetään poikkeuksellisesti tietokoneiden ääressä tänä vuonna, mutta se ei juhlamieltä lannista! Missä sinä vietät valmistujaispäivääsi? Muista tägätä meidät omaan postaukseesi hashtagilla #myhamk tai käyttäjätunnuksella @hamk_uas 🥳 #hamk #valmistujaiset

Congratulations to all Graduates! 🎉 Even though the graduation ceremony is held virtually this year, that doesn't stop us from celebrating 🥳 Where are you spending your graduation day? Don't forget to use our hashtag #myhamk or to tag us @hamk_uas on your post #hamk #graduation
...

HAMKiin valittiin tänä keväänä todistusvalinnassa yhteensä 840 opiskelijaa, joista 503 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella ja 337 ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella🤓 Valintakokeen perusteella valitaan loput uusista opiskelijoistamme, joten onnittelut jo opiskelupaikan saaneille, ja hurjasti tsemppiä kaikille kokeisiin valmistautuville hakijoille!🙌 #hamk #yhteishaku #löydäpolkusi ...

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU