Hae HAMKiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hae HAMKiin
Hämeen ammattikorkeakoulu

Sinullekin on paikka, tule meille!

5 651

Ensisijaiset hakijat

12 276

Kaikki hakijat

2 320

Paikan vastaanottaneet

7 363

Opiskelijamäärä

HAMKin koulutus

HAUT

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2.9. – 16.9.2020 (klo 15)

Syksyn yhteishaussa voit hakea seuraaviin koulutuksiin (muutokset mahdollisia):

AMK-tutkinnot

Konetekniikka, insinööri (AMK) | päivätoteutus | Riihimäki
Liiketalous, tradenomi (AMK) | muuntokoulutus  | Hämeenlinna
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) | monimuotototeutus | Hämeenlinna
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) | muuntokoulutus | Hämeenlinna
Sairaanhoitaja (AMK)| monimuotototeus | Hämeenlinna
Sosionomi (AMK) | muuntokoulutus | Hämeenlinna
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) | monimuotototeutus | Valkeakoski
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) | muuntokoulutus | Valkeakoski
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)| päivätoteutus | Riihimäki

Syksyn 2020 yhteishaun aikataulu

PäivämääräAikataulu
2.9.2020Hakuaika alkaa, NETTIHAKU avautuu.
16.9.2020Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
23.9.2020Muuntokoulutukset: portfolioiden palautus klo 15.00 mennessä
Loka-marraskuun vaihdeAMK-valintakoe (yksipäiväinen)*
27.11.2020Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
4.12.2020Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymisviestissä.
15.12.2020Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

* Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia

Muuntokoulutusten portfoliot

Muuntokoulutuksissa opiskelijavalinta tehdään portfolioiden perusteella. Portfolio tulee palauttaa viimeistään 23.9.2020 klo 15.00.

Lataa tästä ohjeet portfolion tekemineen

Ohje portfolion tekemiseen - Liiketalouden koulutus

Ohje portfolion tekemiseen - Sosionomikoulutus

Ohje portfolion tekemiseen - Tekniikan ala (Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka)

Kesähaku 3.-10.8.2020

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Niissä haetaan yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja. HAMKissa tämä niin sanottu kesähaku toteutetaan ajalla 3.8.-10.8.2020. Kesähaussa haetaan syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin. Haussa ovat mukana seuraavat koulutukset:

Hakuohjeet

Aikataulu

Hakuaika alkaa3.8.2020
Hakuaika päättyy10.8.2020 klo 15.00
Valintakoe

viikolla 33

 • International Business
 • Konetekniikka
 • Rakennusmestari
 • Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous
 • Älykäs ja kestävä muotoilu
Portfolion palautus

13.8.2020 klo 15.00 mennessä

 • Hevosalan liiketoiminta
 • Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus
Valintojen tulokset julkaistaan17.8.2020
Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen24.8. klo 15.00 mennessä

Hakeminen

Koulutuksiin haetaan osoitteetta www.opintopolku.fi

Hakukelpoisuus

Hevosalan liiketoiminta
International Business
Konetekniikka
Rakennusmestari
Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous
Älykäs ja kestävä muotoilu

 • lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu

Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus

HUOM! Tähän koulutukseen pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomi (AMK) -tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan 3 kk tietojenkäsittelyn työkokemusta.

Valintatavat

Hevosalan liiketoiminta

Tässä koulutuksessa on käytössä kaksi valintatapaa

 • todistusvalinta
  • mukana ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä 1.8.2015 tai sen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet.
  • Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.
 • portfolio

International Business
Konetekniikka
Rakennusmestari 
Tieto- ja viestintätekniikka, Biotalous
Älykäs ja kestävä muotoilu

Koulutuksiin on verkossa suoritettavat valintakokeet, jotka järjestetään viikolla 33.

Tietojenkäsittelyn muuntokoulutus

Opiskelijavalinta tehdään portfolion perusteella.

Muistathan myös, että ilmoittautumisaika HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun avoimiin opintoihin ja polkuopintoihin alkaa samaan aikaan kuin kesähaku. Lue alla olevista linkeistä lisää avoimista opinnoista ja polkuopinnoista.

Avoimet opinnot HAMKissa

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

Millainen on sinun polkusi?

Yhteystiedot

HAMK Instagramissa

Syksyn 2020 yhteishaku on päättynyt, kiitos jälleen kaikille hakijoille! #hamk #löydäpolkusi #yhteishaku ...

Korkeakoulukeskuksen C-talossa jaetaan edelleen kasvomaskeja! Tähän mennessä maskeja on jaettu jo yli 320 pakettia🙌🏼 Yksi paketti sisältää neljä kankaista, pestävää kasvomaskia. Maskeja jaetaan C-talossa auditorion vieressä 18.9. saakka klo 9-15 välisenä aikana. Maskeja jaetaan valtioneuvoston suositusten mukaisesti vähävaraisille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville. #hamk #kasvomaski
🔹
We are still distributing face masks at Hämeenlinna University Centre! So far over 320 packages of masks have been distributed🙌🏼 One packages contains four washable fabric masks. Masks can be picked up until 18 September, between 9am and 3pm. According to Government recommendations, masks are distributed to those most in need of them.
#hamk #facemask
...

Liiketalouden tradenomitutkinto tarjoaa laajat mahdollisuudet valmistua niin markkinoinnin, taloushallinnon kuin liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiseksi. Opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelijalähtöistä, sekä yhteistyötä työelämän kanssa. Tradenomin muuntokoulutus on mukana syksyn yhteishaussa, vielä ehtii hakea! #hamk #löydäpolkusi #yhteishaku #liiketalous #tradenomi #ylpeästiamk ...

Tekniikan ala on valtavan laaja ja monipuolinen ala, joka työllistää satoja tuhansia suomalaisia. HAMKissa on mahdollista opiskella tekniikkaa useassa insinöörikoulutuksessa, niin päivä-, monimuoto-, ja muuntototeutuksena! Miltä kuulostaisi esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikka, tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikka? Syksyn yhteishaussa on mukana kuusi tekniikan koulutusta, käy tutustumassa niihin kotisivuillamme 💪 #hamk #löydäpolkusi #yhteishaku #amk #tekniikka #ylpeästiamk ...

Vielä viikko aikaa osallistua syksyn yhteishakuun! Hakuaika päättyy 16.9.2020, joten toimi ripeästi ja löydä polkusi! Tsekkaa hakuohjeet ja koulutukset bion linkistä #hamk #löydäpolkusi #yhteishaku #ylpeästiamk ...

Kun uskovassa perheessä perheenjäsen kertoo kuuluvansa seksuaalivähemmistöön, se laukaisee usein kriisin. Opiskelijamme Elina Lind kerää parhaillaan aineistoa opinnäytetyöhönsä, jossa selvitetään haastatteluin näitä kokemuksia. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää perheiden kokemusten pohjalta, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tällä hetkellä toimivat tukena em. kriisitilanteissa, ja miten niitä tulisi tästä näkökulmasta kehittää.
🔹
”Itselläni on uskonnollinen tausta, ja lähipiirissäni on useita aiheeseen liittyviä tapauksia, jotka virittivät kiinnostuksen aiheeseen. Tältä pohjalta ennakkokäsitykseni on, että perheet jäävät näissä tilanteissa usein vaille apua ja saattavat jopa hajota", Lind sanoo.
🔹
Elina Lind opiskelee kriisityöpainotteista ylempää korkeakoulututkintoa (YAMK) HAMKin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Opinnäytetyön on määrä valmistua ensi keväänä.
🔹
Hyvää Pride-viikkoa!🥳 #helsinkipride2020 #hamk #hamkhyvinvointi
...

Opiskele sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi! Syksyn yhteishaussa on mukana sekä sairaanhoitajan että sosionomin koulutus. Yhteishaku on juuri nyt käynnissä ja päättyy 16.9.2020, lue lisää kotisivuiltamme. Linkki biossa! #hamk #löydäpolkusi #yhteishaku #sote #sairaanhoitaja #sosionomi #ylpeästiamk ...

Monimuotokoulutuksessa opintojen toteutus tehdään yhdistämällä lähiopetusta, etäopetusta ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä. Monimuoto-opiskelu tarjoaa siis joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat opiskelun elämäntilanteesta huolimatta. Yhteishaussa mukana myös useita monimuotokoulutuksia, lisätietoja löytyy bion linkin takaa #hamk #löydäpolkusi #yhteishaku #monimuoto #amk #ylpeästiamk ...

Muuntokoulutus on suunnattu henkilöille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai muu edellytetty tausta kyseiseen koulutukseen. Aiempia opintoja luetaan hyväksi soveltuvin osin, ja koulutukseen voi kuulua täydentäviä opintoja. Muuntokoulutus sopii siis loistavasti olemassa olevien taitojen ja koulutuspohjan kehittämiseen! Syksyn yhteishaussa on mukana neljä muuntokoulutusta, käy kurkkaamassa tarjonta bion linkistä #hamk #löydäpolkusi #amk #muuntokoulutus #ylpeästiamk ...

Syksyn yhteishaku on alkanut 🥳 Tsekkaa mukana olevat koulutukset sekä hakuohjeet bion linkistä ja löydä polkusi! #hamk #löydäpolkusi #amk #yhteishaku #ylpeästiamk ...

Katseet kääntyvät syksyn yhteishakuun! Haussa on reilu valikoima eri koulutuksia sekä toteutustapoja, löydätkö listalta omasi? 👀 Mukana koulutuksia sosiaali- ja terveysalalta, tekniikan alalta sekä liiketalouden alalta 🙌⠀
🔹⠀
Syksyn yhteishaku järjestetään 2.–16.9.2020. Koulutusten kuvaukset ja hakuohjeet löytyvät kotisivuiltamme, linkki biossa! #hamk #löydäpolkusi #amk #ammattikorkeakoulu #yhteishaku #ylpeästiamk
...

Avoimen AMKn ilmoittautumisaika on nyt päättynyt. Kiitos kaikille ilmoittautuneille, nyt suunnataan katse kohti tulevaa syksyä ja uusia haasteita! #hamk #löydäpolkusi #kesähaku#amk #ammattikorkeakoulu ...

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU