Hae HAMKiin

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hakijatiedotteet

Sinullekin on paikka, tule meille!

5651

Ensisijaiset hakijat

12276

Kaikki hakijat

2320

Paikan vastaanottaneet

7363

Opiskelijamäärä

HAMKin koulutus

haut

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 5.9. – 19.9.2018 (klo 15)

AMK-tutkinnot

Konetekniikka, insinööri (AMK) | päivätoteutus | Riihimäki
Rakennusmestari (AMK)| monimuotototeutus | Hämeenlinna
Sairaanhoitaja (AMK)| monimuotototeus | Forssa
Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus | Hämeenlinna
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) | Monimuotototeutus | Valkeakoski
Sähkö- ja automaatiotekniikka, muuntokoulutus 75 op insinööri (AMK) | Monimuotototeutus | Valkeakoski
Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus | Hämeenlinna
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) | päivätoteutus | Riihimäki

Syksyn 2018 yhteishaun aikataulu

5.9.2018Hakuaika alkaa, NETTIHAKU avautuu.
19.9.2018Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakemusten oltava perillä klo 15.00. Saman päivän postileima ei riitä
26.9.2018Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (syyslukukaudella 2018 valmistuvien osalta 28.12.2018 klo 15.00 mennessä).
Valintakokeen eritysjärjestelypyynnöt perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä.
11.10.2018Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien valtakunnallinen esivalintakoe
Lokakuu 2018Valintakoekutsujen lähettäminen (koskee sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikan ja liikenteen alan monimuotototeutuksia). Amk-tutkintojen valintakokeet järjestetään viikoilla 44 - 45)
29.11.2018Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
11.12.2018Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.
18.12.2018Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Englanninkieliset AMK-tutkinnot (Bachelor Degree Programmes)

Computer applications
Construction engineering
Electrical and automation engineering
International business
Mechanical engineering and production technology

Englanninkieliset Ylemmät AMK-tutkinnot (Master’s Degree Programmes)

Business management and entrepreneurship

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa. Tarkemmat tiedot avoimessa amkissa suoritetuista opinnoista löytyy sivulta Opiskelijavalinta.

 

Kielitaitovaatimukset

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

- äidinkieleni on suomi

- olen suorittanut avoimet AMK-opintoni suomen kielellä

- koulusivistyskieleni* on suomi

- olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4

- olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'

- äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä

- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa

- ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava ohje auttaa sinua löytämään haluamasi hakukohteen Opintopolusta:

Täytettyäsi hakulomakkeen toimita liitteet 10 vuorokauden kuluessa hakijapalveluihin:

- virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

- todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

- Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksytystä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. avoimessa AMKssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Yhteystiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU