Hyppää sisältöön
Home HAMK mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuskonsortiossa

HAMK mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuskonsortiossa

Suomen Akatemia myönsi noin kahden miljoonan euron rahoituksen tutkimuskonsortiolle, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja ilmastoviisaan maatalouden tueksi. HAMKin osuus tästä rahoituksesta on 417 721 euroa. 

Tammikuussa 2023 käynnistyvää Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut (Digi4CSA) -hanketta johtaa Ilmatieteen laitos. Monitieteisen konsortion muut jäsenet ovat Helsingin yliopisto, Aalto-Yliopisto ja HAMK. Koko hankkeen budjetti on noin 2,8 miljoonaa euroa. Hankkeen kesto on kolme vuotta. 

Suomen Akatemia myönsi 13.12.2022 rahoitusta vihreän ja digitaalisen siirtymän hankkeille kaikkiaan 14 445 000€. HAMK oli ainoa rahoituksen saanut ammattikorkeakoulu. Kaikissa hankkeissa on yhteinen tavoite – löytää uusia ratkaisuja hiilineutraalisuuden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rahoituksen saaneiden hankkeiden tutkimusaiheet liittyvät ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin, kestäviin energiateknologioihin, metsänhoitoon ja ympäristöoikeuteen. Suomen Akatemian tiedotteen mukaan hakemusten joukossa korostui tutkimusaloja yhteen tuova innovatiivisuus, joka mahdollistaa uusien osaamiskeskittymien synnyn.

Digi4CSAn tavoitteena on kehittää ilmastoviisasta maataloutta tukevia digitaalisia ratkaisuja. Ratkaisut perustuvat suurelta osin viljelyprosesseista kerättyyn dataan, jonka avulla maatalouden ympäristövaikutuksia mallinnetaan. Samalla tuotetaan uutta tietoa ilmastoviisaan viljelyn menetelmien kehittämiseksi ja todentamiseksi sekä päätöksenteon tueksi.  

HAMK Smart -tutkimusyksikön osuus hankkeessa painottuu ilmastoviisasta maataloutta tukevan digitaalisen kaksosen kehittämiseen. Tekeminen liittyy meneillään olevaan pelto-observatoriosovelluksen kehitystyöhön, jota HAMK tekee yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa. Digitaalisen kaksosen kehittämisessä HAMKin yrityskumppanina on Gofore Oyj, jolla on merkittävä rooli hankkeessa kehitettyjen digitaalisten ratkaisujen skaalauksessa ja pilotoinnissa. Hankkeen toteutuksessa on mukana myös HAMK Bio -tutkimusyksikkö erityisesti hiilen sidonnan ja maaperätutkimuksen alueilla. 

HAMKilla hankkeen päätutkijana toimii johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu. Hänen mukaansa akatemian myöntämä rahoitus on koko konsortiolle merkittävä saavutus. Hankkeen taustalla oleva työ alkoi jo noin kolme ja puoli vuotta sitten, kun HAMK osana Carbon 4.0 -hanketta alkoi yhdessä ilmatieteen laitoksen, BSAG:n ja SYKEn kanssa toteuttamaan ilmastoviisaan maatalouden kehittämistä palvelevaa pelto-observatoriota.

“HAMK on löytänyt paikkansa soveltavan tutkimuksen toimijana osana kansainvälisestikin merkittävää tutkimuskonsortiota. Nyt yhdessä saamamme Suomen Akatemian rahoitus antaa hyvän pohjan pitkäaikaisen tutkimusyhteistyön jatkumiselle ilmastoviisaan maatalouden digitaalisten apuvälineiden kehittämisessä”, Kunttu toteaa.

Kyseessä on jo viides Suomen Akatemian rahoittama tutkimus, jossa HAMK on mukana. Muissa meneillään olevissa akatemiarahoitteisissa hankkeissa tutkitaan biopohjaisten väriaineiden sovellusmahdollisuuksia, kaupunkivihreän eli julkisten ja yksityisten viheralueiden hiilen sitomisen tehostamista, maan mikrobien vaikutusta maan hiilivarastoihin pohjoisissa havumetsissä sekä korkeakouluopettajien pedagogisen osaamisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Jälkimmäisessä hankkeessa HAMK toimii konsortion johtajana.

Rehtori Pertti Puusaari kertoo, että merkittävät rahoituspäätökset kertovat siitä määrätietoisesta työstä, jota HAMK on tehnyt tutkimuksen kehittämisessä.

“Meillä HAMKissa on neljä tutkimusyksikköä, joita olemme kehittäneet päämäärätietoisesti kansainväliselle tasolle. Älykkäät ja kestävät biotalousratkaisut ovat yksi tutkimuksemme painopisteistä. HAMK haluaa olla soveltavan tutkimuksen ykkönen Suomessa, alueellisen kehityksen veturi sekä hyödyllinen kumppani yrityksille ja yhteistyökumppaneille”, Pertti Puusaari sanoo.

Lisätietoja: