Merkittävä rahoituspäätös: Suomen Akatemialta rahoitus HAMKin johtamalle tutkimushankkeelle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Merkittävä rahoituspäätös: Suomen Akatemialta rahoitus HAMKin johtamalle tutkimushankkeelle
Kuvituskuva: ryhmä opettajia keskustelemassa yhteisen työpöydän ympärillä

Merkittävä rahoituspäätös: Suomen Akatemialta rahoitus HAMKin johtamalle tutkimushankkeelle

25.05.2022 10:40

Suomen Akatemia on myöntänyt Hämeen ammattikorkeakoulun johtamalle THEwellbeing-tutkimuskonsortiolle rahoituksen korkeakouluopettajien pedagogista osaamista ja hyvinvointia edistävään tutkimushankkeeseen. Konsortiossa mukana ovat HAMKin lisäksi Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa, josta Suomen Akatemian rahoitus kattaa 70 prosenttia.

Array

Kyseessä on ensimmäinen HAMKin johtama tutkimushanke, joka saa Suomen Akatemian rahoitusta.

“On hyvin harvinaista, että Suomen Akatemia myöntää ammattikorkeakoulun johtamalle tutkimushankkeelle rahoituksen”, sanoo HAMKin rehtori Pertti Puusaari.

HAMK on pitkäjänteisesti kehittänyt tutkimustoimintaansa ja luonut professuureja vastaavaa tutkijayliopettajajärjestelmää.

”Olemme onnistuneet rakentamaan Kanta-Hämeeseen korkean tason tutkimusta. Tämä rahoitus vahvistaa entisestään Hämeenlinnaa kansainvälisenä korkeakoulukaupunkina”, iloitsee Puusaari.

HAMK on parhaillaan myös osatoteuttajana kahdessa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa rahoittamassa hankkeessa: Biopohjaisten väriaineiden sovellusmahdollisuuksia tutkivassa Biocolour-hankkeessa sekä Co-Carbon-hankkeessa, joka tähtää kaupunkivihreän eli julkisten ja yksityisten viheralueiden hiilen sitomisen tehostamiseen.

Tutkimuksella selvitetään korkeakouluopettajien opetuksen ja hyvinvoinnin yhteyttä

Syksyllä 2022 alkavassa hankkeessa tutkitaan yhteyksiä korkeakouluopettajien pedagogisen osaamisen, tunteiden, stressin, työtyytyväisyyden ja uupumuksen välillä. Tarkoituksena on kehittää oppimislähtöistä opetusta ja opettajien hyvinvointia mindfulness-pohjaisia käytäntöjä hyödyntäen.

Hanketta johtaa KT, dos. Liisa Postareff, johtava tutkijayliopettaja Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksiköstä. Hankkeessa mukana ovat myös tekniikan pedagogiikan professori Petri Nokelainen Tampereen yliopistosta ja FT, dos. Anna Parpala Helsingin yliopistosta. Yhteistyötä tehdään myös psykologien kanssa.

“Haluamme ymmärtää syvemmin opetukseen liittyvän hyvinvoinnin pedagogisia ja psykologisia näkökulmia. Kerrytämme tietoa siitä, miten eri tekijät vaikuttavat korkeakouluopettajien opetukseen ja hyvinvointiin”, Postareff kertoo.

Kansainvälisen vertaisarviointiryhmän arvion mukaan Postareffin johtama tutkimushanke on tarpeellinen, koska korkeakoulutus muuttuu nopeasti. Opettajien työn vaatimukset ovat kasvaneet lisääntyneen etäopetuksen ja työelämän yhteistyötarpeiden myötä. Lisäksi opetuksen ja opettajien hyvinvoinnin tutkimus on vielä varsin vähän tutkittu alue korkeakoulukontekstissa.

“HAMK Edu -tutkimusyksikössä on tutkittu korkeakouluopettajien opetustyötä ja korkeakouluopiskelijoiden oppimista useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Viime aikoina jatkuvan oppimisen tarpeet sekä hyvinvoinnin näkökulmat ovat korostuneet aiempaa enemmän”, sanoo Martti Majuri, Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikön johtaja.

Suomen Akatemia tukee korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta kaikilla tieteen ja tutkimuksen aloilla sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi.

Lisätiedot:

Liisa Postareff
Johtava tutkijayliopettaja, HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 0505702484

Martti Majuri
tutkimusyksikön johtaja, HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 0405879883

Pertti Puusaari
rehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 0400469605

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hamk.fi

“Opetuksen jälkeen mä vain istuin lattialla ja huohotin” – Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen

Hämeen ammattikorkeakoulun vetämässä tutkimushankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto. Lisäksi hanke työllistää post-doc -tutkijoita. Yhteistyötä tehdään myös euroopanlaajuisesti viiden professorin ja heidän tutkimusryhmiensä kanssa.

Hankkeen rahoituskausi: 01.09.2022 – 31.08.2026

Suomen Akatemian tiedote rahoituspäätöksistä 24.5.2022

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU