Hyppää sisältöön

ÄLLI

Älykäs liikenne

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Hankkeen tiedot

HankeÄlykäs liikenne
Kesto1.4.2022-31.12.2023
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy
RahoittajatHämeen Liitto
Budjetti93 535 e

Liikkuminen ja liikenne elävät suurta murrosvaihetta, ja sen yhtenä kiihdyttäjänä on ilmastonmuutoksen ehkäisy muun muassa liikenteen haittavaikutusten vähentämisellä ja digitaalisten teknologioiden sekä älykkyyden yleistymisellä ajoneuvoissa ja liikkumista tukevissa rakenteissa.

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen tehostamista ja sen ongelmien ratkaisemista tai ehkäisyä teknologian keinoin. Tieto- ja viestintä- teknologian nopeana jatkunut kehitys mahdollistaa älyliikenteen ratkaisujen ja palvelujen kehittämisen liikenteen ongelmien ratkaisuun. Uusien liikenteen palveluiden myötä kehittyvät myös uudet palveluita tuottavat ekosysteemit, joissa on toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tämä luo mahdollisuuden Kanta-Hämeelle uusien innovatiivisten palveluiden kehittämiseen, mikä mahdollistaa työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvun Kanta-Hämeessä.

ÄlLi-hankkeessa paneudutaan älyliikenteen tuomiin mahdollisuuksiin MORE-alueen älykkään liikkumisen sekä vähähiilisyydenkehittämisen näkökulmasta.

HAMK selvittää tutkimusverkostoaan hyödyntäen minkälaisia älyliikenteen palveluita tulisi yritysten näkökulmasta kehittää MORE-alueelle. Samalla pohditaan minkälaisia infrastruktuurivaatimuksia tulee älyliikenteen kehittymisen myötä ottaa huomioon, minkälaisia seikkoja liittyy energiataloudelliselta kantilta älyliikennesiirrokseen, sekä mitä lainsäädännöllisiä seikkoja tulee ottaa huomioon älyliikennesiirroksessa. Hankkeessa toteutetaan selvitys vähähiilisen yritysalueen mahdollistavista ratkaisuista huomioiden MORE –alueen jatkokehittäminen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmään sisältyvät MORE-teollisuusalueen yritykset ja MORE-teollisuusalueen kehittämisestä vastaavat organisaatiot, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinnan kaupunki sekä Janakkalan kunta.

Toiminta-alue

Hankkeen hyödyt ulottuvat Hämeenlinnan sekä Janakkalan alueille.

Koostettua tietoa hankkeesta

MORE ja älyliikenteen tulevaisuus -työpaja 12.10.

Kiitos osallistuneille! Tiedotamme työpajan tuloksista hankkeen aikana tuotettavien julkaisujen ja raporttien muodossa. Kurkkaa työpajan tunnelmia julkaisemaltamme Youtube-videolta.

Tieto- ja viestintäteknologian nopeana jatkunut kehitys mahdollistaa älyliikenteen ratkaisujen ja palvelujen kehittämisen liikenteen haasteisiin vastaamiseen. Uusien liikenteen palveluiden myötä kehittyvät myös uudet palveluita tuottavat ekosysteemit, joissa on toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Miltä näyttää MORE-teollisuusalueen liikenteen ja logistiikan tulevaisuus? Miten älyliikenne muuttaa teollisuusalueita? Miten sinä voit vaikuttaa MOREn tulevaisuuteen liikenteen osalta?

Työpaja järjestettiin osana HAMK Smart -tutkimusyksikön ÄlLi eli Älykäs Liikenne -hanketta, jonka aikana HAMK Smart -tutkimusyksikkö selvittää tutkimusverkostoaan hyödyntäen, minkälaisia älyliikenteen palveluita MORE-teollisuusalueella tulisi kehittää yritysten näkökulmasta. Samalla pohditaan, millaisia infrastruktuurivaatimuksia älyliikenteen kehittymisen myötä tulee ottaa huomioon, minkälaisia asioita liittyy energiataloudellisuuden osalta älyliikennesiirrokseen, sekä mitä lainsäädännöllisiä seikkoja tulee huomioida älyliikennesiirroksessa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan selvitys vähähiilisen yritysalueen mahdollistavista ratkaisuista huomioiden MORE-alueen jatkokehittäminen.

Yhteystiedot

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: