Älykäs äänimajakkaratkaisu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Älykäs äänimajakkaratkaisu
aanimajakka kohokartalla
Äänimajakka kohokartan yläpuolella

Älykäs äänimajakkaratkaisu

Helsingin kaupunki haluaa kehittää esteettömämpiä julkisia tiloja. Älykäs äänimajakka -pilotti on yksi Helsingin kaupungin valitsemista ja rahoittamista nopeista piloteista, joilla kehitetään entistä parempia ja innovatiivisia äänimajakkaratkaisuja. Älykäs äänimajakka -pilotti toteutetaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa 15.8. – 15.10.2021. 

Äänimajakka on auditiivinen ääniopaste, jolla paikannetaan mm. rakennuksen sisäänkäynti, palvelupiste, kohokartta, hissi tai muu vastaava kohde. Ääniopaste auttaa erityisesti sokeaa henkilöä. Aänimajakoiden kehittämishaasteet voidaan tiivistää äänimajakoiden käytettävyshaasteisiin, tilan ääniympäristön ja äänimaiseman sekä sosiaalisen ympäristön haasteisiin. Esimerkiksi äänimajakan äänimerkki voi olla epäselvä tai heikosti havaittava, ääniympäristön muu meteli voi vaikuttaa kuuluvuuteen, saman kohteen useammat äänimajakat aiheuttavat suuntaamisvaikeuksia, toistuvasti kuuluva kova ääni alkaa häiritä ja ärsyttää jatkuvasti paikalla olevia henkilöitä.  
 
Pilotoitava Älykäs äänimajakka -ratkaisu on rakennettu sisällöllisesti ja toiminnallisesti Multisensory Wayfinding (M-WAY) -opastamismallin mukaisesti. M-WAY-opastamismallilla tarkoitetaan katkeamattoman moniaistisen opastuksen suunnittelua ja toteutusta esteettömälle reitille palvelemaan eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. M-WAY-mallin mukaisten älykkäiden äänimajakoiden sisällöllinen ydin rakennetaan kohteesta laadittujen liikkumisympäristöä ja reittejä kuvailevien sanakarttojen perustalle. Sanakarttaan sisältyy tiedot esimerkiksi kohteen sisään- ja uloskäynneistä, portaikoista, hisseistä, vessojen sijainnista, kulkureiteistä jne. Tarvittaessa sanakarttaan voidaan lisätä reitit asemalta lähimmille julkisen liikenteen pysäkeille sekä taksiasemille.

M-WAY-mallissa sanakartat hyödynnetään kahdella tavalla:
1) Kohteen sanakartat ja äänimaailma ovat kuunneltavissa sekä reitit simuloitavissa kohteen verkkosivuilta jo matkaa suunniteltaessa. Näin liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön on mahdollista luoda ennakkokuva kohteen reiteistä, opastusratkaisuista ja äänimaailmasta.
2) Sanakarttojen sisältö myös pilkotaan kuunneltavaksi ja seurattavaksi nelitasoisina ääniviesteinä, jotka jaetaan joko GPS- tai  iBeacon-välitteisesti reitin varrelle sijoitetuista kaiuttimista mobiilisovellusta tai kaukosäädintä hyödyntäen.

Tavoitteet
Pilotointien osalta älykkäiden äänimajakkaratkaisujen konsortion tavoitteena on saada eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa ratkaisujen toimivuudesta ja käytettävyydestä kolmen erilaisen teknisen käyttäjäskenaarion kautta:

  1. Jatkuvasti kuuluvat äänimajakat. Henkilöt, joilla ei ole mitään teknisiä laitteita mukana. Sanakarttaan, jossa äänimajakat on nimetty ja äänet kuvailtu, tutustutaan ennakkoon. Älykkyys perustuu mm. äänimajakoiden ajastettuihin toiminnallisuuksiin.
  2. Kaukosäätimellä kontrolloitavat äänimajakat. Henkilöt, joilla on äänimajakoiden ohjaamiseen mukana kaukosäädin. 1-tason skenaarion lisäksi saadaan käyttöön mahdollisuus, jolla kaukosäätimen napilla voidaan aktivoida lähistön äänimajakoiden ääni ja nimi sekä säätää äänen voimakkuutta.
  3. Sovelluksella kontrolloitavat äänimajakat. Henkilöt, joilla on älypuhelin ja siinä sovellus. Älypuhelimen ja sovelluksen avulla aktivoidaan automaattisesti toimintoja äänimajakoissa. Älypuhelimella automaattisesti aktivoitavat toiminnot reitin varrella täydentävät 2-tason skenaariota, jolloin esimerkiksi äänimajakan äänenvoimakkuus voi kasvaa automaattisesti ja äänimajakat saadaan puhumaan käyttäjän kielellä. Lisäksi voidaan kuunnella äänimajakoihin sidoksissa olevia sanakartan kuvauksia.

M-Way -toimintamallille perustuvien älykkäiden äänimajakkaratkaisujen suunnittelu on tehty ensisijaisesti ajatellen näkövammaisten ja sokeiden henkilöiden tarpeita, mutta ratkaisut palvelevat myös henkilöitä, joilla on suunnistamista ja kohteiden tunnistamista vaikeuttavia kielellisiä ja/tai tiedollisia ymmärtämisen ja oppimisen vaikeuksia.

Toimijat 
Älykäs äänimajakka pilotin toteutuksesta vastaavat HAMK Smart -tutkimusyksikkö, Moniaistisuus ja avustava teknologia tutkimusryhmä sekä yritykset MIPSoft Oy, Axessible tmi ja Polku – Liikkumistaito H. Hirn. 
 
Toteutusaika 
Koko hankkeen kesto 1.8.-30.10.2021 

Toteutusaika: 1.8.-30.10.2021 

Älykäs äänimajakka -pilotin toteutus etenee nelivaiheisesti:

1. Äänimajakoiden tekninen ja sisällöllinen suunnittelu sekä laitteiden asennus: Sisällöllistä suunnittelua varten luodaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikön äänimajakoista simulaatioympäristö, jota hyödynnetään testausvaiheessa. Sanakartan luominen ja täsmentäminen kohdealueelle. 
2. Ääniympäristön äänimajakoiden nelitasoistenviestien ja sisällön hiominen, äänien testaus ja ratkaisun teknisen toimivuuden optimointi työpajoissa kokemusasiantuntijoiden ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksiön henkilökunnan kanssa.  
3. Kalasataman Älykkään äänimajakkaratkaisun testaaminen pilotointikävelyin.  
4. Tulosten koonti ja loppuraportointi. 

Kolmen viikon pilotointijakso alkoi Kalasataman ala-aulan äänimajakoille. Pidämme 6.10. klo 12 tiedotustilaisuuden Älykkäästä äänimajakkaratkaisusta Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä. Tiedotustilaisuuden jälkeen toteutetaan pilottikävelyt Helsingin kaupungin vetämänä. 

Kokemusasiantuntijatyöpajat aloitettiin 16.9. Iiriksen Pimee Cafeen tiloissa. Teemana oli sanakarttojen sisällön tarkistus ja muokkaaminen. Helinä Hirn oli laatinut Kalasataman ala-aulasta hyvät pohjat, joista työstimme kokemusasiantuntijoiden kanssa kuvauksia ja reittejä selkeämmiksi. Sanakartan tieto yhdistettiin Äänimajakoiden simulaatioympäristöön, josta meillä oli ensimmäinen Ollin laatima versio käytettävissä.

Äänimajakoiden paikoilleen asentaminen. Äänimajakat asennettiin paikoilleen 20.9.2021. Rakennusteknisistä syistä kaikkia äänimajakoita ei pystytty sijoittamaan optimaalisesti esteettömälle reitille. Kolmen viikon pilotoinnin aikana niiden avulla kuitenkin konkretisoituu erilaiset Äänimajakoiden äänisuunnittelun vaihtoehdot.

aanimajakka kohokartalla
Äänimajakka kohokartalla.

 

Simulaatioympäristöä varten äänten kuuluvuusmittauksia. Teimme äänimajakoiden sijainteihin liittyviä kuuluvuusmittauksia 26.9.2021. Tuloksia hyödynnetään äänimajakoiden simulaatioympäristön rakenntamisessa. Simulaatioympäristö on tärkeä siksi, että näin Covid-19 aikana emme voi kulkea riskittä Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä päivittäin. Simulaatioympäristöä hyödyntäen voimme tutkia äänia ja niiden kuuluvuutta systemaattisesti. Voimme myös vaihtaa ääniä tarpeen mukaan ja testailla erilaisia vaihtoehtoja.

Kalasatamaan tutustuminen. Aloitimme pilotin Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä 26.8.2021. Kävimme tutustumassa ympäristöön ja sovimme yhteisistä pelisäännöistä viestinnän osalta.

Äänimajakka-pilotin tiedote Kalasatamassa
Äänimajakka-pilotista tiedotettiin Kalasatamassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älykkäiden äänimajakoiden konseptin ratkaisut yhteiskehitellään kokemusasiantuntijoiden kanssa. Etsimme jatkuvasti ääntä tuottavien majakoiden osalta vastauksia kahdesta näkökulmasta: 1) Mitkä ovat tärkeimmät jatkuvasti päällä olevat äänimajakat, 2) Mielipiteesi ja kokemuksesi äänimajakoissa käytetyistä kolmen tyyppisistä äänistä: a) Äänimajakan kautta vahvistetut luonnolliset ääniympäristön äänet, esimerkiksi oven narina, b) puhutut äänet, esimerkiksi A-hissi, c) vakiintuneet tutut äänimajakan äänet, esimerkiksi ulko-ovessa Iiris-talon satakieli. Jatkuvasti ääntä tuottavien majakoiden lisäksi haluamme palautetta kokemuksista ja halusta kontrolloida kaukosäätimellä ja/tai älykännykän sovelluksilla ns. hiljaisia äänimajakoita, joita kytketään päälle vain tarvittaessa. Kuljettaisitko mielluummin mukanasi kaukosäädintä vai älykännykkää kytkeäksesi hiljaiset äänimajakat päälle? 

Voit osallistua Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskuksen äänimajakoiden kehittämiseen kokemusasiantuntijatyöpajoissa, testaamalla itsenäisesti tai Helsingin kaupungin vetämissä kokemusasiantuntijakävelyissä. Voit myös tutkia äänimajakoiden ääniä digitaalisesta simulaatioympäristöstä. 

Sanakartta. Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ala-aulaan on laadittu pilotin ajaksi sanakartta, johon on lisätty äänimajakat ja niiden äänet. Valitettavsti rakennusteknisistä syistä osaa pilottialueen äänimajakoista ei voitu asentaa optimaalisesti esteettömälle reitille. Kuuntele Kalasataman pilotin sanakartta välilehdeltä ennen kuin menet tutustumaan äänimajakoihin paikan päällä. Halutessasi voit lähettää palautetta sanakartasta ja sen toimivuudesta helinahirn@gmail.com.

Työpajat. Älykkäiden sanakarttojen kokonaiskonseptin kehittäminen toteutetaan työpajoissa kokemusasiantuntijoiden ja äänimajakoita päivittäin kuuntelevien henkilöiden kanssa. Sanakartan ja äänimajakoiden äänien kutsutyöpajat toteutetaan Pimee Caféssa, Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Työpajat 16.9 (sanakartat), 23.9. (jatkuvasti kuuluvat äänet) ja 30.9. (kontrolloitavat äänimajakat). 

Päivittäin äänimajakoita kuuntelevien henkilöiden kutsutyöpaja toteutetaan 11.10. Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä. 

Itsenäiset ja järjestetyt kokemusasiantuntijakävelyt alkavat maanantaina 27.9.2021 ja jatkuvat 15.10.2021 asti. Jos osallistut ja tutkit itsenäisesti Kalasataman äänimajakoita, muista perehtyä sanakarttaan ennen paikalle menemistä. Voit osallistua itsenäisesti äänimajakoiden testaamiseen kolmella tavalla:

  1. Jatkuvasti kuuluvien äänimajakoiden testaaminen. Kuuntele pilottia varten laadittu Kalasataman sanakartta, jonka avulla orientoidut pilottikohteen toimintaympäristöön ja äänimajakoihin. Tutustu sen jälkeen jatkuvasti kuuluviin äänimajakoiden ääniin itsenäisesti Kalasataman kohteessa. Palautteen voit antaa lomakkeella.
  2. Voit kokeilla itsenäisesti Okeenean ns. hiljaisten äänimajakoiden kontrollointimahdollisuutta kaukosäätimellä. Mikäli tämä vaihtoehto kiinnostaa, ota yhteyttä juha.sylberg@gmail.com, jotta saat kaukosäätimen ja ohjeet käyttämisestä. Palautteen voit antaa lomakkeella.
  3. Jos olet älykännykän käyttäjä, voit kokeilla itsenäisesti Okeenean äänimajakoiden kontrollointia myös Okeenean mobiilisovelluksella tai vaihtoehtoisesti BlindSquarella. Äänimajakoiden testaamisesta Okeenean sovelluksella kiinnostuneet voivat ilmoittautua juha.sylberg@gmail.com ja BlindSquarella testaamisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua ilkka.pirttimaa@gmail.com. Palautteen voit antaa lomakkeella, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse joko juha.sylberg@gmail.com, tai ilkka.pirttimaa@gmail.com.

Järjestetyt kokemusasiantuntijakävelyt, Helsingin kaupunki. Viiden hengen ryhmä tutustuu ohjatusti Kalasataman äänimajakoihin 6.10. klo 12-16. Metroasemien kävelyt toteutetaan 7.10. klo 12-16. Jos haluat osallistua järjestettyihin kokemusasiantuntijakävelyihin, ilmoittaudu sähköpostitse: saska.lohi@hel.fi tai juha.sylberg@nkl.fi. Palaute kävelyistä annetaan lomakkeella.

Äänten digitaalinen simulaatioympäristö. Voit osallistua äänimajakoiden simuloimiseen etänä verkossa. Osallistu etänä ja anna palautetta sähköpostitse olli.niemitalo@hamk.fi.

KALASATAMAN TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

HUOM! Tämä sanakartta on kirjoitettu pilottia varten, eikä se ole sama kuin HUN:n sivuilta löytyvä Kalasataman sanakartta. 

Päivitetty 27.9.2021.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sijaitsee Helsingissä Sörnäisten kaupunginosassa Kalasatamassa. Rakennusta rajaa etelässä Työpajankatu, lännessä Kalasatamankatu, idässä Capellan puistotie ja pohjoisessa on kerrostalo. Keskuksen osoite on Työpajankatu 14A.

Suorakaiteen muotoisessa rakennuksessa on kuusi kerrosta, sen pitkät sivut ovat länsi – itä suunnassa ja lyhyet sivut etelä-pohjoissuunnassa.

ENSIMMÄINEN KERROS

Sisäänkäynti ja INFO

Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen eteläseinustalla, Työpajankadulla, kauppakeskus Rediä vastapäätä. Ulkona jalkakäytävällä uraraita ohjaa sisäänkäyntiin. Lasiovet liukuvat automaattisesti sivulle. Kulku sisään tapahtuu oikean puoleisesta ovesta, joka on merkitty äänimajakalla, joka kuulostaa tältä:  

Rakennuksesta mennään ulos oikean puoleisesta ovesta sisältäpäin katsottuna ja siinä on myös äänimajakka, joka kuulostaa tältä: Iltaisin uloskäynti tapahtuu vasemmanpuoleisesta ovesta.

Tultaessa sisään ovella on aulaneuvojia, jotka voivat auttaa ilmoittautumisessa ja neuvoa reittejä tarvittaessa. 

Info sijaitsee noin kymmenen metrin päässä ovia vastapäätä. Info on merkitty äänimajakalla, jonka ääni kuulostaa tältä: Ovelta alkaa infoa kohti ohjaava matto. Kun matto loppuu, info sijaitsee edessä kello yhdentoista suunnassa parin metrin päässä. Infossa työskentelee henkilökuntaa, joka tarvittaessa avustaa ilmoittautumisessa ja reitin löytämisessä.

Ilmoittautuminen

Vastaanotolle mentäessä ilmoittaudutaan ilmoittautumisautomaatilla joko itsenäisesti tai avustavan henkilön avulla. Ilmoittautumisautomaatit ovat ulko-ovelta noin viiden metrin päässä vasemmalla. Automaatteja ympäröivät kevyet irtoseinäkkeet. 

Ajan varanneille henkilöille vastaanottotilat sijaitsevat kerroksissa 2-6. Terveyskeskukseen on mahdollista tulla vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Tällöin vastaanottohuoneet sijaitsevat sisääntulokerroksessa aulan vasemman puoleisessa siivessä infopisteestä vasemmalle. Myös tällöin on ilmoittauduttava.  

HUS laboratorio

Terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös HUS laboratorio, jonne voi tulla joko ajanvarauksella tai vuoronumerolla. Laboratorio ja sen ilmoittautumisautomaatti ovat  infopisteestä oikealle, aulan oikean puoleisessa siivessä, noin kymmenen metrin päässä infosta.  

Hissit

Kerrosten välillä on kahdet hissiyhteydet. Hissit on merkitty äänimajakoilla, jotka kuulostavat tältä: A-hissit sijaitsevat samalla puolella sisääntuloaulaa kuin ulko-ovet. B-hissit sijaitsevat sisäänkäyntiä vastapäätä noin 15 metrin päässä kello yhden suunnassa aulan pohjoisseinustalla. Vasemman puoleisin hissi on vain henkilökunnan käytössä.

Infosta tummat laattaraidat ohjaavat hissien kutsupainikkeille, joiden yläpuolella on opastetaulu, jossa teksti on myös pisteillä. Hisseissä on pistemerkinnät sekä puhuva ilmoitus suomeksi ja ruotsiksi. Hissien sisällä kerrokset on merkitty näkevien numeroilla ja pisteillä. Äänisignaalit ilmoittavat ovien sulkeutumisesta sekä kerroksen, johon saavutaan. 

Tultaessa ulkoa sisään ovien puoleisella seinällä noin viisi metriä vasemmalle sijaitsevat liityntäliikenteen valaistut infotaulut ja kohokartta, jonka yläpuolella on latauspistokkeita. Kohokartta on merkitty äänimajakalla, joka ei ole pilotin aikana jatkuvasti kuuluva. Sen voi halutessa aktivoida kaukosäätimellä tai älypuhelimen sovelluksella.

Kohokartan jälkeen edessä avautuu A-hissien aula vasemmalle ja hissit sijaitsevat kohokartalta noin viiden metrin päässä kello yhdentoista suunnassa. 

B-hissille pääsee kulkemalla infotiskiltä oikeaan ja seuraavasta kulmasta kääntyen vasempaa noin viisi metriä. Käännöskohdissa metalliset kohonastat osoittavat huomioaluetta.

WC:t

Infotiskistä vasemmalle kulman takana oikealla sijaitsevassa syvennyksessä ovat WC:t sekä naisten että miesten käyttöön. Syvennyksen vasemmalla seinustalla on kaksi esteetöntä WC:tä ja kolmas WC näytteiden antoa varten. Oikella seinustalla ovat tavalliset neljä Unisex WC:tä.

Ala-aula yleisesti

Ulko-ovilta suoraan oikealle kello kolmen suunnassa on oleskelualue, missä on valkeita ja mustia kalusteita. Pöytäalueella on Kelan palvelupisteen postilaatikko sekä ITE-piste, missä voi omatoimisesti mitata verenpaineen, seurata painonhallintaa ja saada erilaisia tiedotteita terveellisistä elintavoista. 

Loppu

Ihmiset istumassa nojatuoleissa

YHTEYSTIEDOT