Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Älykäs äänimajakkaratkaisu

Älykäs äänimajakka ratkaisu

Älykäs äänimajakka -pilotti on yksi Helsingin kaupungin valitsemista ja rahoittamista nopeista piloteista, joilla kehitetään entistä parempia ja innovatiivisia äänimajakkaratkaisuja

Tietoa projektista

Helsingin kaupunki haluaa kehittää esteettömämpiä julkisia tiloja. Älykäs äänimajakka -pilotti on yksi Helsingin kaupungin valitsemista ja rahoittamista nopeista piloteista, joilla kehitetään entistä parempia ja innovatiivisia äänimajakkaratkaisuja. Älykäs äänimajakka -pilotti toteutetaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa 15.8. – 15.10.2021. 

Äänimajakka on auditiivinen ääniopaste, jolla paikannetaan mm. rakennuksen sisäänkäynti, palvelupiste, kohokartta, hissi tai muu vastaava kohde. Ääniopaste auttaa erityisesti sokeaa henkilöä. Aänimajakoiden kehittämishaasteet voidaan tiivistää äänimajakoiden käytettävyshaasteisiin, tilan ääniympäristön ja äänimaiseman sekä sosiaalisen ympäristön haasteisiin. Esimerkiksi äänimajakan äänimerkki voi olla epäselvä tai heikosti havaittava, ääniympäristön muu meteli voi vaikuttaa kuuluvuuteen, saman kohteen useammat äänimajakat aiheuttavat suuntaamisvaikeuksia, toistuvasti kuuluva kova ääni alkaa häiritä ja ärsyttää jatkuvasti paikalla olevia henkilöitä.  

Pilotoitava Älykäs äänimajakka -ratkaisu on rakennettu sisällöllisesti ja toiminnallisesti Multisensory Wayfinding (M-WAY) -opastamismallin mukaisesti. M-WAY-opastamismallilla tarkoitetaan katkeamattoman moniaistisen opastuksen suunnittelua ja toteutusta esteettömälle reitille palvelemaan eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä. M-WAY-mallin mukaisten älykkäiden äänimajakoiden sisällöllinen ydin rakennetaan kohteesta laadittujen liikkumisympäristöä ja reittejä kuvailevien sanakarttojen perustalle. Sanakarttaan sisältyy tiedot esimerkiksi kohteen sisään- ja uloskäynneistä, portaikoista, hisseistä, vessojen sijainnista, kulkureiteistä jne. Tarvittaessa sanakarttaan voidaan lisätä reitit asemalta lähimmille julkisen liikenteen pysäkeille sekä taksiasemille.

M-WAY-mallissa sanakartat hyödynnetään kahdella tavalla:
1) Kohteen sanakartat ja äänimaailma ovat kuunneltavissa sekä reitit simuloitavissa kohteen verkkosivuilta jo matkaa suunniteltaessa. Näin liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön on mahdollista luoda ennakkokuva kohteen reiteistä, opastusratkaisuista ja äänimaailmasta.
2) Sanakarttojen sisältö myös pilkotaan kuunneltavaksi ja seurattavaksi nelitasoisina ääniviesteinä, jotka jaetaan joko GPS- tai  iBeacon-välitteisesti reitin varrelle sijoitetuista kaiuttimista mobiilisovellusta tai kaukosäädintä hyödyntäen.

Tavoitteet

Pilotointien osalta älykkäiden äänimajakkaratkaisujen konsortion tavoitteena on saada eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa ratkaisujen toimivuudesta ja käytettävyydestä kolmen erilaisen teknisen käyttäjäskenaarion kautta:

  1. Jatkuvasti kuuluvat äänimajakat. Henkilöt, joilla ei ole mitään teknisiä laitteita mukana. Sanakarttaan, jossa äänimajakat on nimetty ja äänet kuvailtu, tutustutaan ennakkoon. Älykkyys perustuu mm. äänimajakoiden ajastettuihin toiminnallisuuksiin.
  2. Kaukosäätimellä kontrolloitavat äänimajakat. Henkilöt, joilla on äänimajakoiden ohjaamiseen mukana kaukosäädin. 1-tason skenaarion lisäksi saadaan käyttöön mahdollisuus, jolla kaukosäätimen napilla voidaan aktivoida lähistön äänimajakoiden ääni ja nimi sekä säätää äänen voimakkuutta.
  3. Sovelluksella kontrolloitavat äänimajakat. Henkilöt, joilla on älypuhelin ja siinä sovellus. Älypuhelimen ja sovelluksen avulla aktivoidaan automaattisesti toimintoja äänimajakoissa. Älypuhelimella automaattisesti aktivoitavat toiminnot reitin varrella täydentävät 2-tason skenaariota, jolloin esimerkiksi äänimajakan äänenvoimakkuus voi kasvaa automaattisesti ja äänimajakat saadaan puhumaan käyttäjän kielellä. Lisäksi voidaan kuunnella äänimajakoihin sidoksissa olevia sanakartan kuvauksia.

M-Way -toimintamallille perustuvien älykkäiden äänimajakkaratkaisujen suunnittelu on tehty ensisijaisesti ajatellen näkövammaisten ja sokeiden henkilöiden tarpeita, mutta ratkaisut palvelevat myös henkilöitä, joilla on suunnistamista ja kohteiden tunnistamista vaikeuttavia kielellisiä ja/tai tiedollisia ymmärtämisen ja oppimisen vaikeuksia.

Toimijat

Älykäs äänimajakka pilotin toteutuksesta vastaavat HAMK Smart -tutkimusyksikkö, Moniaistisuus ja avustava teknologia tutkimusryhmä sekä yritykset MIPSoft Oy, Axessible tmi ja Polku – Liikkumistaito H. Hirn. 

Toteutus

Toteutusaika: 1.8.-30.10.2021 

Älykäs äänimajakka -pilotin toteutus etenee nelivaiheisesti:

1. Äänimajakoiden tekninen ja sisällöllinen suunnittelu sekä laitteiden asennus: Sisällöllistä suunnittelua varten luodaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikön äänimajakoista simulaatioympäristö, jota hyödynnetään testausvaiheessa. Sanakartan luominen ja täsmentäminen kohdealueelle. 
2. Ääniympäristön äänimajakoiden nelitasoistenviestien ja sisällön hiominen, äänien testaus ja ratkaisun teknisen toimivuuden optimointi työpajoissa kokemusasiantuntijoiden ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksiön henkilökunnan kanssa.  
3. Kalasataman Älykkään äänimajakkaratkaisun testaaminen pilotointikävelyin.  
4. Tulosten koonti ja loppuraportointi. 

Ajankohtaista

Kolmen viikon pilotointijakso alkoi Kalasataman ala-aulan äänimajakoille. Pidämme 6.10. klo 12 tiedotustilaisuuden Älykkäästä äänimajakkaratkaisusta Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä. Tiedotustilaisuuden jälkeen toteutetaan pilottikävelyt Helsingin kaupungin vetämänä. 

Kokemusasiantuntijatyöpajat aloitettiin 16.9. Iiriksen Pimee Cafeen tiloissa. Teemana oli sanakarttojen sisällön tarkistus ja muokkaaminen. Helinä Hirn oli laatinut Kalasataman ala-aulasta hyvät pohjat, joista työstimme kokemusasiantuntijoiden kanssa kuvauksia ja reittejä selkeämmiksi. Sanakartan tieto yhdistettiin Äänimajakoiden simulaatioympäristöön, josta meillä oli ensimmäinen Ollin laatima versio käytettävissä.

Äänimajakoiden paikoilleen asentaminen. Äänimajakat asennettiin paikoilleen 20.9.2021. Rakennusteknisistä syistä kaikkia äänimajakoita ei pystytty sijoittamaan optimaalisesti esteettömälle reitille. Kolmen viikon pilotoinnin aikana niiden avulla kuitenkin konkretisoituu erilaiset Äänimajakoiden äänisuunnittelun vaihtoehdot.

Äänimajakka kohokartalla.

Simulaatioympäristöä varten äänten kuuluvuusmittauksia. Teimme äänimajakoiden sijainteihin liittyviä kuuluvuusmittauksia 26.9.2021. Tuloksia hyödynnetään äänimajakoiden simulaatioympäristön rakenntamisessa. Simulaatioympäristö on tärkeä siksi, että näin Covid-19 aikana emme voi kulkea riskittä Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä päivittäin. Simulaatioympäristöä hyödyntäen voimme tutkia äänia ja niiden kuuluvuutta systemaattisesti. Voimme myös vaihtaa ääniä tarpeen mukaan ja testailla erilaisia vaihtoehtoja.

Kalasatamaan tutustuminen. Aloitimme pilotin Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä 26.8.2021. Kävimme tutustumassa ympäristöön ja sovimme yhteisistä pelisäännöistä viestinnän osalta.

Äänimajakka-pilotista tiedotettiin Kalasatamassa.

Osallistuminen

Älykkäiden äänimajakoiden konseptin ratkaisut yhteiskehitellään kokemusasiantuntijoiden kanssa. Etsimme jatkuvasti ääntä tuottavien majakoiden osalta vastauksia kahdesta näkökulmasta: 1) Mitkä ovat tärkeimmät jatkuvasti päällä olevat äänimajakat, 2) Mielipiteesi ja kokemuksesi äänimajakoissa käytetyistä kolmen tyyppisistä äänistä: a) Äänimajakan kautta vahvistetut luonnolliset ääniympäristön äänet, esimerkiksi oven narina, b) puhutut äänet, esimerkiksi A-hissi, c) vakiintuneet tutut äänimajakan äänet, esimerkiksi ulko-ovessa Iiris-talon satakieli. Jatkuvasti ääntä tuottavien majakoiden lisäksi haluamme palautetta kokemuksista ja halusta kontrolloida kaukosäätimellä ja/tai älykännykän sovelluksilla ns. hiljaisia äänimajakoita, joita kytketään päälle vain tarvittaessa. Kuljettaisitko mielluummin mukanasi kaukosäädintä vai älykännykkää kytkeäksesi hiljaiset äänimajakat päälle? 

Voit osallistua Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskuksen äänimajakoiden kehittämiseen kokemusasiantuntijatyöpajoissa, testaamalla itsenäisesti tai Helsingin kaupungin vetämissä kokemusasiantuntijakävelyissä. Voit myös tutkia äänimajakoiden ääniä digitaalisesta simulaatioympäristöstä. 

Sanakartta. Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ala-aulaan on laadittu pilotin ajaksi sanakartta, johon on lisätty äänimajakat ja niiden äänet. Valitettavsti rakennusteknisistä syistä osaa pilottialueen äänimajakoista ei voitu asentaa optimaalisesti esteettömälle reitille. Kuuntele Kalasataman pilotin sanakartta välilehdeltä ennen kuin menet tutustumaan äänimajakoihin paikan päällä. Halutessasi voit lähettää palautetta sanakartasta ja sen toimivuudesta helinahirn@gmail.com.

Työpajat. Älykkäiden sanakarttojen kokonaiskonseptin kehittäminen toteutetaan työpajoissa kokemusasiantuntijoiden ja äänimajakoita päivittäin kuuntelevien henkilöiden kanssa. Sanakartan ja äänimajakoiden äänien kutsutyöpajat toteutetaan Pimee Caféssa, Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Työpajat 16.9 (sanakartat), 23.9. (jatkuvasti kuuluvat äänet) ja 30.9. (kontrolloitavat äänimajakat). 

Päivittäin äänimajakoita kuuntelevien henkilöiden kutsutyöpaja toteutetaan 11.10. Kalasataman terveys- ja hyvinvointiyksikössä. 

Itsenäiset ja järjestetyt kokemusasiantuntijakävelyt alkavat maanantaina 27.9.2021 ja jatkuvat 15.10.2021 asti. Jos osallistut ja tutkit itsenäisesti Kalasataman äänimajakoita, muista perehtyä sanakarttaan ennen paikalle menemistä. Voit osallistua itsenäisesti äänimajakoiden testaamiseen kolmella tavalla:

  1. Jatkuvasti kuuluvien äänimajakoiden testaaminen. Kuuntele pilottia varten laadittu Kalasataman sanakartta, jonka avulla orientoidut pilottikohteen toimintaympäristöön ja äänimajakoihin. Tutustu sen jälkeen jatkuvasti kuuluviin äänimajakoiden ääniin itsenäisesti Kalasataman kohteessa. Palautteen voit antaa lomakkeella.
  2. Voit kokeilla itsenäisesti Okeenean ns. hiljaisten äänimajakoiden kontrollointimahdollisuutta kaukosäätimellä. Mikäli tämä vaihtoehto kiinnostaa, ota yhteyttä juha.sylberg@gmail.com, jotta saat kaukosäätimen ja ohjeet käyttämisestä. Palautteen voit antaa lomakkeella.
  3. Jos olet älykännykän käyttäjä, voit kokeilla itsenäisesti Okeenean äänimajakoiden kontrollointia myös Okeenean mobiilisovelluksella tai vaihtoehtoisesti BlindSquarella. Äänimajakoiden testaamisesta Okeenean sovelluksella kiinnostuneet voivat ilmoittautua juha.sylberg@gmail.com ja BlindSquarella testaamisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua ilkka.pirttimaa@gmail.com. Palautteen voit antaa lomakkeella, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse joko juha.sylberg@gmail.com, tai ilkka.pirttimaa@gmail.com.

Järjestetyt kokemusasiantuntijakävelyt, Helsingin kaupunki. Viiden hengen ryhmä tutustuu ohjatusti Kalasataman äänimajakoihin 6.10. klo 12-16. Metroasemien kävelyt toteutetaan 7.10. klo 12-16. Jos haluat osallistua järjestettyihin kokemusasiantuntijakävelyihin, ilmoittaudu sähköpostitse: saska.lohi@hel.fi tai juha.sylberg@nkl.fi. Palaute kävelyistä annetaan lomakkeella.

Äänten digitaalinen simulaatioympäristö. Voit osallistua äänimajakoiden simuloimiseen etänä verkossa. Osallistu etänä ja anna palautetta sähköpostitse olli.niemitalo@hamk.fi.

Yhteystiedot

HELINÄ HIRN

Asiantuntija
helinahirn@gmail.com

Polku – Liikkumistaito H. Hirn

JUHA SYLBERG

Esteettömyysasiantuntija
juha.sylberg@gmail.com

Axessible tmi

ILKKA PIRTTIMAA

Toimitusjohtaja
ilkka.pirttimaa@gmail.com

MIPSoft Oy

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
Helsinki