Älykkyydestä uutta vastuullista muotoilua, muotia, osaamista ja liiketoimintaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Älykkyydestä uutta vastuullista muotoilua, muotia, osaamista ja liiketoimintaa
tekoälyn luoma kuva valkoasuisesta hahmosta
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Kuvituskuva.

Älykkyydestä uutta vastuullista muotoilua, muotia, osaamista ja liiketoimintaa

Hanketiedot

HANKKEEN PERUSTIEDOT

Hankkeen kesto: 1.9.2023-28.2.2025
Hankkeen rahoittaja: Hämeen liitto, EAKR
Budjetti: 101 092 €
Hankkeen toteuttaja: HAMK Smart -tutkimusyksikkö
Hankkeen juliste: Digimuoti hankkeen juliste A3
Hankkeen tietosuojailmoitus: Digimuoti tietosuojailmoitus

HANKKEEN TAVOITTEET

DIGITAALISEN MUOTOILUN JA MUODIN INNOVAATIOEKOSYSTEEMI
Hankkeessa kootaan  monialainen digitaalisen muotoilun ja muodin ekosysteemi, joka koostuu muodin, muotoilun, IT-alan, pelialan, graafisen suunnittelun, mainonnan ja materiaalialan yrityksistä ja toimijoista sekä käyttäjistä ja digitaalisen muodin edelläkävijöistä.

DIGITAALISEN MUODIN TEKNOLOGIOIDEN OSAAMISEN EDISTÄMINEN
Tavoitteena on uusien digitaalisen muodin palveluiden tai tuotteiden, esittely-ympäristöjen ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen. Toteutuksessa hyödynnetään muotoiluajattelua soveltuvin osin.

DIGITAALISTEN TUOTTEIDEN/PALVELUIDEN YHTEISKEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI

HANKKEEN TOTEUTUS

TOIMENPIDE 1

 • Toimijoiden, sidos- ja käyttäjäryhmien kokoaminen ja tarpeiden kartoitus.
 • Työpajojen (3 kpl) järjestäminen uusien tuote tai palveluinnovaatioiden yhteiskehittämisen käynnistämiseksi. Pajoihin valitaan teemoittain aiheita, jotka ovat nousseet yrityksien tarpeista sekä alalla vallitsevista ja myös tulevista uusista teknologioista kuten esim. 3D-mallinnus, NFT, VR ja AR, AI, analytiikka-, ja muita teknologiatrendejä sekä ideoidaan uusia ratkaisuja. 

TOIMENPIDE 2

 • Uusien elämyksellisten digitaalisen muodin tuotteiden tai palveluiden suunnittelu. Aiheet nousevat työpajoista. Haetaan keinoja yhdistää esimerkiksi taidetta, tekoälyä ja muotoilua sekä lähestymistapoja, joita fyysinen tuote ei rajoita. Toteutetaan 1-2 pilottia yritysten, hankehenkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä.
 • Uudenlainen elämyksellinen digitaalisen muodin näytös VR/Metaverse-alustalla ja näyttely. Virtuaalinäytösympäristösuunnittelussa pyritään paikallisyhteistyöhön digitaalisen kaksosen luomiseksi sekä kartoitetaan näyttelymahdollisuudet Hämeessä.
 • Arvioidaan ja analysoidaan digitaalisen muodin kokemukset. 

HANKKEEN TULOKSET JA TAPAHTUMAT

Hankkeen tuloksia kootaan hankesivujen lisäksi Future Wearables Lab -sivustolle

 

TAPAHTUMAT, TYÖPAJAT

 • TYÖPAJA 1, tiistai 21.11.2023 klo 9-15
  Työpajassa verkostoiduttiin, kuultiin digitaalisen muodin ja muotoilu asiantuntijoiden Gabriele Moschin (Head of Education – Fashion Design & Fashion Business Creative/Copywriter) ja Andrea Filippin (Art Director, Fashion Industry) alustus aiheeseen sekä nähtiin muita digitaalisuutta hyödyntäviä esimerkkejä ja jo toteutettuja kokonaisuuksia muotoilun ja muodin alueelta. Työpajaosuudessa kartoitettiin osallistujien tarpeita ja ideoita, joita hankkeen puitteissa yrityksien ja toimijoiden kanssa yhteistyössä lähdetään kehittämään myöhemmin piloteiksi

 • TYÖPAJA 2, perjantaina 9.2.2024 klo 9-11
  Jatketaan tarpeiden kartoitusta ja määritellään pilotti 1 ja pilotti 2 aihiot, tarkemmat toteuttamisaikataulut sekä sovitaan jatkosta.
  Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan työpajaan!

 • TYÖPAJA 3

PILOTIT

 • PILOTTI 1
 • PILOTTI 2

ARTIKKELIT, BLOGIT, HANKKEEN ESITTELYT

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENET JA OHJAUSRYHMÄT

YHTEYSTIEDOT