Boost Häme - elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle
Hämeen ammattikorkeakoulu
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Ihmisiä kävelemässä ulkona

Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle

PERUSTIEDOT

 • Toteutusaikataulu: 1.4.2020 – 30.11.2021
 • Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • Kokonaisrahoitus: 110 000 €
 • Kohderyhmä: Kanta-Hämeen maaseudun yritykset
 • Hankkeen  juliste: BoostHame_hankkeen_juliste

Boost Häme -hanke pyrkii säilyttämään ja lisäämään Kanta-Hämeen maaseudun elinvoimaisuutta ja uusia tulonlähteitä mm. luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun toimijoille ja yrittäjille alasta riippumatta koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa ja sen jälkeen.

Hankkeessa aktiivisella viestinnällä, tiedottamisella ja verkostoitumisella on suuri rooli. Alkuvaiheessa keskitytään kriittisimpiin asioihin ja yritysten elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja selviämiseen kriisitilanteesta. Tässä toimenpiteinä ovat yrityksien auttaminen rahoitushakujen hakemisessa oikeista rahoituslähteistä.

Hankkeessa luodaan toimijoiden kesken vahvat verkostot, joissa mahdollistetaan vertaistuki kriisitilanteessa. Yrityksiä sparrataan auttamalla heitä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuneessa tilanteessa. Kohteiden ja palveluiden monikanavaista näkyvyyttä edistetään niin hankkeen kuin yrityksien omasta toimesta eri digitaalisilla kanavilla. Kriisitilanteen aiheuttama muutos digitaalisten välineiden käytössä heijastuu usean pienen yrityksen liiketoimintaan. Hanke tarjoaa tässä yrityksille valmennuksia eri digitaalisten välineiden käytössä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:

 1. neuvoa koronakriisin aiheuttamassa häiriötilanteessa maaseudun toimijoita rahoitushakemusten tekemisessä 
 2. pitää maaseutu asuttuna, elinvoimaisena ja edistää uuden liiketoiminnan löytymistä palvelumuotoilun ja verkostoitumisen avulla
 3. monipuolistaa maaseutuyrittäjien toimeentulomahdollisuuksia palveluiden kehittämisellä ja osaamista vahvistamalla mm. valmennuksien avulla.
 4. parantaa palveluiden saavutettavuutta ja löydettävyyttä monikanavaisella näkyvyydellä, tiedottamisella ja viestimisellä.

Tulokset

 

OHJAUSRYHMÄ

Erkki Taskinen, YritysVoimala Oy
Hannu-Heikki Saarinen, Forssan Yrityskehitys Oy
Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät ry
Karita Toivanen, MTK Häme ry
Menna Rantala, HAMK Bio
Pia Niemikotka, Linnan Kehitys Oy
Satu Nurmi, ProAgria Etelä-Suomi ry
Timo Kukkonen, ELY-keskus/Maaseuturahasto
Tuomo Kauha, ELY-keskus/Team Finland
Vesa Salminen, HAMK Smart tutkimusyksikkö

sekä hanketiimin jäsenet:
Heidi Kerkola, HAMK Smart tutkimusyksikkö
Outi Mertamo, HAMK Smart tutkimusyksikkö

Ohjausryhmän kokoukset

18.6.2020 klo 10-12, Teams -kokous

MATERIAALIT

Tälle sivulle kerätään materiaalia korontatukirahoitusmahdollisuuksista yrityksille, hankkeen järjestämistä valmennuksista, työpajoista sekä tapahtumista. Hämeen ammattikorkakoulun yrittäjyystiimi päivittää koronaan liittyvää materiaalia ja linkkejä myös Visit Häme -sivustolle. 

Koronatukirahoitukset

  • Valtiokonttorin kustannustuki Tukea voi hakea Valtiokonttorin verkkosivuilla olevalla sähköisellä hakemuksella 7.7.-31.8.2020. Edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on pudonnut koronakriisin vuoksi merkittävästi ja yrityksellä on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti.
  • Maaseudun ja kalatalouden koronatukirahoitus on tarkoitettu maatilakytkennäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille. Tuki on 5 000-10 000 € ja sitä voi käyttää välttämättömiin eli kiinteisiin menoihin, kuten palkkoihin ja kiinteistökuluihin. Tukihakemus tehdään Hyrrässä.
  • Ravitsemisyritysten koronatukihaku on auennut 5.6.2020. Tuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta, joita on mahdollista saada kumpaakin.
   • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.
   • Tuki uudelleentyöllistämiseen myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.
  • Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Oman kunnan sivuilta löytyy lisäinfoa kuinka rahoitusta voi hakea.
   • Forssan Yrityskehitys – Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
   • Linnan Kehitys – Hämeenlinnan kunta yksinyrittäjien toimintatuki, haettavissa 30.9.2020 asti
   • Hattulan kunta – yksinyrittäjien toimintatuki, haettavissa 30.9.2020 asti
   • Janakkalan kunta – yksinyrittäjien toimintatuki, haettavissa 31.8.2020 asti
   • Riihimäen kunta – yksinyrittäjien toimintatuki, haettavissa 31.8.2020 asti
   • Hausjärven kunta – yksinyrittäjien toimintatuki, haettavissa 31.8.2020 asti
   • Lopen kunta – yksinyrittäjien toimintatuki, haettavissa 31.8.2020 asti
  • ELY-keskuksen poikkeusrahoitus on tarkoitettu pienille, 1-5 henkilön yrityksille. Tuki on max. 10 000 € esiselvityshankkeelle ja max. 100 000 € kehittämishankkeeseen. Kehittämisen tulee olla jotain uutta, mitä yrityksessä ei ole aikaisemmin tehty. Tuen saaneiden on tärkeä muistaa tehdä maksatus ja raportointi rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Tukea voi hakea 8.6. klo 16:15 asti. 
  • Business Finlandin häiriötilanne rahoitus on tarkoitettu 6-250  henkeä työllistäville yrityksille, ei toiminimille. Tuki on max. 10 000 € esiselvityshankkeelle ja max. 100 000 € kehittämishankkeeseen. Kehittämisen tulee olla jotain uutta, mitä yrityksessä ei ole aikaisemmin tehty. Tuen saaneiden on tärkeä tehdä raportointi rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Tukea voi hakea 8.6. klo 16:15 asti. 
  • Business Finlandin tilapäinen TKI-lainarahoitus paljon työllistäville yrityksille häiriötilanteen ratkaisemiseen
  • Finnvera, tietoa rahoituksen hakemisesta, maksusuunnitelman muuttamisesta ja ratkaisuista käyttöpääomatarpeisiin

Koronatukirahoituksien raportointi

Mikäli olet hakenut ja saanut tukea ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, muistathan tehdä maksatuksen ja raportoinnin rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Sparrausapua hankehakemuksiin HAMKista antaa
Outi Mertamo, 050 3515 799 tai outi.mertamo@hamk.fi 

Muita linkkejä ja tietoa koronakriisistä

 

Hyödyllisiä materiaaleja liiketoiminnan kehittämiseen

Yritysten kustannustuki webinaarin videotallenne, Valtiokonttori
Kiertotalouden verkkokurssi (ilmainen heinäkuun 2020), SYKLI, Perho Liiketalousopisto ja Aalto yliopisto
Verkkokaupan perustamisohjeita, Business Finland
Maksatus- ja raportointikoulutuksen videotallenne, ELY-keskus
Ravitsemisalan_valiaikaiset_tuet, KEHA-keskus
Skenaariotyö Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdoista, Business Finland

 

 

Valmennukset

 

Tapahtumat

Tilaa HAMK Smart yrittäjyystiimin uutiskirje täyttämällä oheinen lomake ja pysy ajan tasalla uutisista, tapahtumista ja valmennuksista

Subscribe

* indicates required

YHTEYSTIEDOT

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU