Boost Häme - elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Ihmisiä kävelemässä ulkona

Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle

PERUSTIEDOT

 • Toteutusaikataulu: 1.4.2020 – 30.11.2021
 • Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • Kokonaisrahoitus: 110 000 €
 • Kohderyhmä: Kanta-Hämeen maaseudun yritykset
 • Hankkeen  juliste: BoostHame_hankkeen_juliste

Boost Häme -hanke pyrkii säilyttämään ja lisäämään Kanta-Hämeen maaseudun elinvoimaisuutta ja uusia tulonlähteitä mm. luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun toimijoille ja yrittäjille alasta riippumatta koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa ja sen jälkeen.

Hankkeessa aktiivisella viestinnällä, tiedottamisella ja verkostoitumisella on suuri rooli. Alkuvaiheessa keskitytään kriittisimpiin asioihin ja yritysten elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja selviämiseen kriisitilanteesta. Tässä toimenpiteinä ovat yrityksien auttaminen rahoitushakujen hakemisessa oikeista rahoituslähteistä.

Hankkeessa luodaan toimijoiden kesken vahvat verkostot, joissa mahdollistetaan vertaistuki kriisitilanteessa. Yrityksiä sparrataan auttamalla heitä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuneessa tilanteessa. Kohteiden ja palveluiden monikanavaista näkyvyyttä edistetään niin hankkeen kuin yrityksien omasta toimesta eri digitaalisilla kanavilla. Kriisitilanteen aiheuttama muutos digitaalisten välineiden käytössä heijastuu usean pienen yrityksen liiketoimintaan. Hanke tarjoaa tässä yrityksille valmennuksia eri digitaalisten välineiden käytössä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:

 1. neuvoa koronakriisin aiheuttamassa häiriötilanteessa maaseudun toimijoita rahoitushakemusten tekemisessä 
 2. pitää maaseutu asuttuna, elinvoimaisena ja edistää uuden liiketoiminnan löytymistä palvelumuotoilun ja verkostoitumisen avulla
 3. monipuolistaa maaseutuyrittäjien toimeentulomahdollisuuksia palveluiden kehittämisellä ja osaamista vahvistamalla mm. valmennuksien avulla.
 4. parantaa palveluiden saavutettavuutta ja löydettävyyttä monikanavaisella näkyvyydellä, tiedottamisella ja viestimisellä.

Tulokset

 • Hankkeessa on neuvottu Kanta-Hämeen maaseudun yrityksiä tukihakemuksien hakemisessa sekä raportoinnissa ja sparrattu uutta liiketoimintaa yhteensä 31 yritykselle (tilanne 19.10.2020)
 • Syksyn valmennuskalenteri on julkaistu. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.
 • Tiedotusta toteutetaan aktiivisesti mm. hankkeen uutiskirjeen muodossa. Uutiskirjeessä on tietoa tukirahoituksista, uusista liiketoimintamahdollisuuksista, valmennuksista ja tapahtumista, joista on hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä. Tilaa uutiskirje.
 • 28.8.2020 Boost Häme hankkeen blogikirjoitus Hämeenraitti sivustolla
 • 26.6.2020 Boost Häme hankkeen artikkeli Forssan lehdessä
 • 2.6.2020 Boost Häme hankkeen esittely HAMKin uutiskirjeessä
 • 1.6.2020 Boost Häme hankkeen juttu Vastuullisuusuutiset.fi sivustolla
 • 25.5.2020 Boost Häme hankkeen esittely rahoitettujen hankkeiden joukossa Hämeenraitin sivuilla
 • Kanta-Hämeen kuvapankkia laajennetaan hankkeen aikana sadoilla uusilla kuvilla maakunnan kohteista. Flickr -kuvatilillä on yli 1600 kuvaa toimijoiden käyttöön maksutta omassa liiketoiminnassa.

OHJAUSRYHMÄ

Erkki Taskinen, YritysVoimala Oy
Hannu-Heikki Saarinen, Forssan Yrityskehitys Oy
Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät ry
Karita Toivanen, MTK Häme ry
Menna Rantala, HAMK Bio
Pia Niemikotka, Linnan Kehitys Oy
Satu Nurmi, ProAgria Etelä-Suomi ry
Timo Kukkonen, ELY-keskus/Maaseuturahasto
Tuomo Kauha, ELY-keskus/Team Finland
Vesa Salminen, HAMK Smart tutkimusyksikkö

sekä hanketiimin jäsenet:
Heidi Kerkola, HAMK Smart tutkimusyksikkö
Outi Mertamo, HAMK Smart tutkimusyksikkö

Ohjausryhmän kokoukset

18.6.2020 klo 10-12, Teams -kokous
11.9.2020 klo 9.30-11, Teams -kokous
9.12.2020 klo 10-12, Teams -kokous

MATERIAALIT

Tälle sivulle kerätään materiaalia korontatukirahoitusmahdollisuuksista yrityksille, hankkeen järjestämistä valmennuksista, työpajoista sekä tapahtumista. Hämeen ammattikorkeakoulun yrittäjyystiimi päivittää koronaan liittyvää materiaalia ja linkkejä myös Visit Häme -sivustolle. 

 

KORONATUKIRAHOITUKSET

Haettavissa olevat koronatukirahoitukset

 • Maaseudun ja kalatalouden koronatukirahoitus on tarkoitettu maatilakytkennäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille. Tuki on 5 000-10 000 € ja sitä voi käyttää välttämättömiin eli kiinteisiin menoihin, kuten palkkoihin ja kiinteistökuluihin. Tukihakemus tehdään Hyrrässä.
 • Ravitsemisyritysten koronatukihaku on auennut 5.6.2020. Tuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta, joita on mahdollista saada kumpaakin. Ravitsemisalan_valiaikaiset_tuet, KEHA-keskus
  • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.
  • Tuki uudelleentyöllistämiseen myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.
 • Business Finlandin tilapäinen TKI-lainarahoitus paljon työllistäville yrityksille häiriötilanteen ratkaisemiseen. Rahoitusta voi hakea marraskuun 2020 loppuun. Lue lisää ja hae rahoitusta. 
 • Finnvera, tietoa rahoituksen hakemisesta, maksusuunnitelman muuttamisesta ja ratkaisuista käyttöpääomatarpeisiin

 

Päättyneet koronatukirahoitukset

 • Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Lisäinfoa TEMin kysymyksiä ja vastauksia sivustolta.  Oman kunnan sivuilta löytyy lisäinfoa kuinka rahoitusta voi hakea. Viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.
 • Valtiokonttorin kustannustuki Tukea voi hakea Valtiokonttorin verkkosivuilla olevalla sähköisellä hakemuksella 7.7.-31.8.2020. Edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on pudonnut koronakriisin vuoksi merkittävästi ja yrityksellä on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti. Yritysten kustannustuki webinaarin videotallenne.
 • ELY-keskuksen poikkeusrahoitus on tarkoitettu pienille, 1-5 henkilön yrityksille. Tuki on max. 10 000 € esiselvityshankkeelle ja max. 100 000 € kehittämishankkeeseen. Kehittämisen tulee olla jotain uutta, mitä yrityksessä ei ole aikaisemmin tehty. Tuen saaneiden on tärkeä muistaa tehdä maksatus ja raportointi rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Tukea voi hakea 8.6. klo 16:15 asti. 
 • Business Finlandin häiriötilanne rahoitus on tarkoitettu 6-250  henkeä työllistäville yrityksille, ei toiminimille. Tuki on max. 10 000 € esiselvityshankkeelle ja max. 100 000 € kehittämishankkeeseen. Kehittämisen tulee olla jotain uutta, mitä yrityksessä ei ole aikaisemmin tehty. Tuen saaneiden on tärkeä tehdä raportointi rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Tukea voi hakea 8.6. klo 16:15 asti. 

 

KORONATUKIRAHOITUKSIEN RAPORTOINTI

Mikäli olet hakenut ja saanut tukea ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, muistathan tehdä maksatuksen ja raportoinnin rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Sparrausapua hankehakemuksiin HAMKista antaa
Outi Mertamo, 050 3515 799 tai outi.mertamo@hamk.fi 

Muita linkkejä ja tietoa koronakriisistä

 

MATERIAALEJA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 

 

 

VALMENNUKSET JA TAPAHTUMAT

Katso valmennukset Ajankohtaista osiosta.

AJANKOHTAISTA

Tulevat tapahtumat

 • 23.10.2020 klo 9-11 Liiketoiminnan uudelleen järjestäminen muuttuneessa tilanteessa Ilmoittaudu mukaan!
  Kuinka koronan aiheuttama muutos voidaan selättää. Liiketoimintaympäristö on muuttunut, oletko saanut liiketoimintamallisi muuttumaan ympäristön mukaisesti?
 • 29.10.2020 klo 9-11 Business Finlandin skenaariot ja maailma koronan jälkeen  Ilmoittaudu mukaan!
  Webinaarissa esiteltävät Business Finlandin skenaariot ovat kuvauksia Suomen ulkoisen toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2030. Skenaarioiden tarkoituksena on ohjata ajattelemaan monipuolisesti ja johdonmukaisesti erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja siten parantaa edellytyksiä tulkita ja ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä sekä tehostaa toiminnan suunnittelua ja reagointikykyä.
 • 29.10.2020 klo 13-15 Nopeiden muutosten keskellä Ilmoittaudu mukaan!
  Nopeiden muutosten keskellä -tapahtuma on yrittäjille suunnattu livetapahtuma, jossa keskitytään työn tuottavuuden nostamisen keinoihin.

 • 6.11.2020 klo 9-12 Ruokamatkailun tuotteistaminen verkkovalmennus ja työpajat, osa 2 Ilmoittaudu mukaan!
  Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. 
 • 11.11.2020 klo 14-15:30 Business Finland häiriörahoituksen loppuraportointi koulutus. Ilmoittaudu mukaan!
  Verkkovalmennuksia järjestetään kerran kuussa, vuoden loppuun. Muut ajankohdat ovat 9.12.
 • 17.11.2020 klo 9-11 Koko Travel Planner, uusia liiketoimintamahdollisuuksia Ilmoittaudu mukaan!
  Koko Travel Planner on uusi kiertomatkatuotteiden alusta, jota ei ole vielä julkaistu. Tule kuulemaan mitä mahdollisuuksia alusta tarjoaa alueen matkailutoimijoille.
 • 26.11.2020 klo 9-10.30 Alustatalouden mahdollisuudet Ilmoittaudu mukaan!
  Mitä alustataloudella tarkoitetaan, kuinka se toimii ja miten siihen pääsee mukaan. Webinaarissa kerrotaan, millaisia hyötyjä alustataloudesta on yrityksille ja näytetään esimerkkejä alustatalouden ratkaisuista. 

 • 9.12.2020 klo 9-10:30 Business Finland häiriörahoituksen loppuraportointi koulutus. Ilmoittaudu mukaan!

 • 20.1.2021 klo 10-11 Vastuullisuus ja siitä viestiminen Ilmoittaudu mukaan!
  Onko sinun yrityksesi vastuullinen? Ja onko joku muistanut kertoa sen sinun asiakkaillesi? Tule kuulemaan mitä on arkipäivän vastuullisuus, ja mitä hyötyä siitä voisi olla sinun liiketoiminnallesi.

Menneet tapahtumat

 • 16.9.2020 Tietoisku ELY:n koronarahoituksen maksatushakemuksista Valmennuksen videotallenne
 • 16.9.2020 Business Finland häiriörahoituksen loppuraportointi koulutus.
  Verkkovalmennuksia järjestetään kerran kuussa, vuoden loppuun. Muut ajankohdat ovat 14.10, 11.11 ja 9.12.
 • 21.9.2020 Google My Business
  Mikä on Google My Business, kuinka se toimii, kuinka sinne saa oman toiminnan näkyväksi ja millaista hyötyä tästä on omalle liiketoiminnalle. Valmennuksen materiaali 
 • 22.9.2020 TripAdvisor
  Mikä on TripAdvisor, kuinka se toimii, kuinka sinne saa oman toiminnan näkyväksi ja millaista hyötyä tästä on omalle liiketoiminnalle. Valmennuksen materiaali 
 • 23.9.2020 Digitaalinen myynti ja markkinointi
  Lisämyynti vaatii systemaattisuutta, asiakkaan ja ostoprosessin tuntemusta sekä luottamuksen luomista – myös digikanavissa. Ideoita ja mahdollisuuksia digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi. 
 • 29.9.2020 Doerz + Häme Experience verkkovalmennus, katso tallenne!
  Millainen palvelu Doerz ja Häme Experience ovat. Kuinka palvelut toimivat ja kuinka niihin pääsee mukaan ja millaisia mahdollisuuksia ne antavat. 
 • 2.10.2020 Ruokamatkailun tuotteistaminen verkkovalmennus ja työpajat, osa 1
  Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Valmennuksen materiaalit Ruokamatkailustrategia esitys 2020-2028Ruokamatkailu, trendit ja asiakkaat, tarinallistaminen
 • 9.10.2020 Markkinakatsaus ja vastuullinen matkailu, katso tallenne!
  Ajankohtainen markkinakatsaus kansainvälisiltä markkina-alueilta – DACH-maista, Japanista, Venäjältä sekä Isosta-Britanniasta. Markkinakatsaus sisältää viimeisimmät uutiset, Visit Finlandin tämänhetkisen tekemisen kullakin markkinalla sekä lähitulevaisuuden suunnitelmat ja tulevaisuuden näkymät. Visit Finland Hämeessä valmennuksen materiaali 
  Koronakriisin myötä vastuullinen matkailu on korostunut. Tähän liittyen valmennuksessa esiteltiin Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelma. STF Häme valmennuksen materiaali
 • 20.10.2020 Saunaelämyksen tuotteistaminen Katso tallenne! (tulossa…)
  Tuotteiden ja palveluiden liittäminen osaksi suomalaista saunaelämystä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Webinaarissa käydään läpi muun muassa millaisia tuotteita ja palveluita suomalaiseen saunaelämykseen voidaan liittää, mitkä ovat saunatuotteistamisen keskeisimmät kulmakivet ja millä tavalla yritys voi saada tuotteensa ja palvelunsa osaksi suurempaa saunaelämyskokonaisuutta. Webinaarin tavoitteena on antaa osallistujille uusia ideoita liiketoiminnan vauhdittamiseen saunatuotteiden suunnittelun ja paketoimisen kautta. Saunaelämys valmennuksen materiaali.

 

Uutiskirjeet

Business Finlandin skenaariot ja muita tulevia tapahtumia 20.10.2020
Yritysvastuun maksuton verkkokurssi sekä lokakuun muita hyödyllisiä valmennuksia 7.10.2020
Kiertotalouden kehittämishankeavustus ja lokakuun alun valmennukset ja tapahtumat 25.9.2020
Yksinyrittäjien tuki haettavissa 30.9.2020 asti 17.9.2020
Syyskuun webinaarit ja valmennukset 14.9.2020
Maksutonta koulutusta ELYn ja BF:n korontukirahoituksien raportointiin 3.9.2020
Muistutus Valtiokonttorin yritysten kustannustuen haun päättymisestä 28.8.2020
Luovien alojen rahoitushaku ja ajankohtaisia webinaareja 26.8.2020
Koronatuet ja tulevia hyödyllisiä seminaareja 19.8.2020
Haettavissa olevat koronatukirahoitukset 6.8.2020
Yritysten kustannustuki on haettavissa 7.7.2020
Yritysten kustannustuki Valtiokonttorista avautuu haettavaksi 29.6.2020
Hallituksen uusimmat linjaukset, 26.6.2020
Ajankohtaista koronatuista 17.6.2020
Ravitsemisyrityksien koronatukihaku on auennut 9.6.2020
ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukihaut päättyvät 8.6. 4.6.2020
Business Finlandin ja ELY-keskusten koronahaut auki 8.6. asti 2.6.2020
Boost Häme uutiskirje ja maksuttomat webinaarit 28.5.2020
Maksuttomia webinaareja ja koronatukirahoituksia 28.5.2020
Mistä rahoitustukea koronakriisissä? 20.5.2020

Tilaa HAMK Smart yrittäjyystiimin uutiskirje tästä ja pysy ajan tasalla uutisista, tapahtumista ja valmennuksista

YHTEYSTIEDOT

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU