Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi
Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutuksen opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutuksen opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle.

Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi

Älytekstiilien ekosysteemi

Hankkeessa kehitettävä Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi tuo yhteen tekstiili- ja IT-alan toimijoita uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja olemassa olevien tuotteiden jalostamiseksi erityisesti terveydenhuollon tuotteiksi.

 

HANKKEEN PERUSTIEDOT

  • Toteutusaikataulu: 1.9.2021-31.8.2023
  • Toteuttajat: Tampereen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Hämeen ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)
  • Rahoitus: 253 705 € (HAMK osuus)
  • Rahoittaja: Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

TAVOITTEET

Hankkeen kohderyhmänä ovat uusio- ja kierrätysmateriaaleja tuottavat sekä suunnittelua tarjoavat yritykset, jotka ovat erikoistuneet tai aikovat erikoistua puettavan älykkyyden materiaaleihin, tuotteisiin tai palveluihin. Välillisinä kohderyhminä ovat yritykset, joiden työntekijät tai asiakkaat käyttävät puettavaa älykkyyttä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Innovaatio- ja osaamisekosysteemin muodostuminen edistämään yrityksien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä älytekstiilien ja puettavan älykkyyden tuotteiden kehittämisessä.
  2. Älytekstiilien kestävyyden edistäminen.
  3. Älyteknologian integroiminen osaksi tekstiilimateriaaleja muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden, joka on käyttäjäystävällinen, toimiva ja esteettinen.
  4. Muotoilutyökalujen käytön edistäminen älytekstiilien ja puettavan älykkyyden tuotteiden kehittämiseen.
  5. Massakustomoinnin ja alustatalouden toimintaedellytysten kehittäminen.

TULOKSET

 

LISÄTIETOA

  • Hankkeen kotisivut (tulossa…)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU