Hyppää sisältöön
Ihmisiä toritapahtumassa katselemassa aitauksessa olevia lampaita

PoliRural

Ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä

Hankkeen tiedot

HankePoliRural – ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä
Kesto1.6.2019 -31.5.2022
Toteuttajat37 partneria 17 maasta
RahoittajatEU Horizon 2020 -ohjelma

Mikä on PoliRural?

 • “Ennakoivan ja osallistavan maaseutupolitiikan kehittämistä maaseutualueille ja ihmisille” (PoliRural – Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People)
 • Kansainvälinen tutkimushanke, joka rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta
 • Koordinaattorina Prahan yliopisto, suomalaisina partnereina Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) ja Smart&Lean (S&L)

Tavoitteet

 • Rakentaa uusia työvälineitä ja toimintatapoja maaseutupolitiikan kehittämiseen
 • Lisätä maaseutualueiden vetovoimaa ja tehdä maaseudusta houkutteleva paikka tehdä töitä ja asua siellä

Toimintatavat

 • 12 pilottialuetta Euroopasta ja Israelista, joilla hankkeessa rakennettuja työkaluja ja menetelmiä testataan
  • Kanta- ja Päijät-Häme yksi pilottialue “PoliRural Häme – Hämeen pilotti”
  • Kaikki 12 pilottialuetta ja niiden kuvaukset löytyvät englanninkielisiltä sivuilta; https://polirural.eu/pilots/
 • Pilottialueiden ohjaava ja osallistava sidosryhmätyö, jossa tieto kulkee maaseudulta päättäjiin
 • Kansainvälinen laaja partneriverkosto alueellisten pilottien tukena
 • Tekstinlouhintatekniikat, jotka mahdollistavat entistä tehokkaamman tiedonhaun useasta eri lähteestä
 • Virtuaalisen työskentelyalustan “PoliRural Hub” sekä alueellisten tietopankkien rakentaminen ja näiden hyödyntäminen hankkeessa
 • System Dynamic Modelling mallinnustyökalu tulevien kehityssuuntien ennakoimiseen

Toiminta-alue

12 pilottialuetta Euroopasta ja Israelista, Kanta- ja Päijät-Häme suomalaisena pilottina. Alueille kootaan monialaiset asiantuntijaryhmät maaseudun eri sidosryhmistä (päättäjät, maaseudun asukkaat, potentiaaliset maallemuuttajat, maaseudun asiantuntijat jne.)  Ryhmät ovat mukana koko hankkeen ajan ja osallistuvat maaseudun tarpeiden tunnistamiseen ja hankkeessa kehitettävien työkalujen ja menetelmien testaamiseen.

Mitä PoliRuralissa tehdään

 • Maaseudun vetovoimaan vaikuttavien tarpeiden kartoitus kyselytutkimuksen ja tekstinlouhintatyökalujen avulla
 • Selvitys siitä, miten erilaiset ohjauskeinot ja toimintasuunnitelmat vastaavat tunnistettuihin tarpeisiin
 • Erilaisten tulevaisuusskenaarioiden mallinnusta laadullista ja numeerista dataa hyödyntäen eri pilottialueilla
 • Toimintasuunnitelma pilottialueiden vetovoiman lisäämiseksi vuoteen 2040 asti

Hämeen pilotti

Toiminta

Häme (Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat) on yksi hankkeen 12 pilottialueesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa sekä Israelissa. Pilottialueille kootaan monialaiset asiantuntijaryhmät maaseudun eri sidosryhmistä (päättäjät, maaseudun asukkaat, yrittäjät, potentiaaliset maallemuuttajat, tutkijat jne.), jotka osallistuvat maaseudun tarpeiden tunnistamiseen ja hankkeessa kehitettävien työkalujen ja menetelmien testaamiseen.

Hankkeessa tuodaan alueiden ja siellä asuvien ja työskentelevien ihmisten tarpeet ja toiveet näkyviksi, selvitetään alueella vaikuttavia politiikan keinoja, haetaan uudella tavalla tietoja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä rakennetaan yhteisöllistä ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä. Hankkeessa hyödynnetään systeemisen mallinnuksen ja tekoälyn työkaluja.

Sidosryhmätyöhön otetaan mukaan uusia jäseniä. Ota yhteyttä, jos digitaalisuus ja uudet toiminnalliset työskentelytavat maaseudun kehittämisessä kiinnostavat!

PoliRural Hämeen tavoite

Lisätään Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutualueiden vetovoimaa edistämällä kasvu- ja uusyrittäjyyttä sekä maaseutuasumista tukevia politiikkatoimia. Yrittäjyys rajataan maakuntien painopistealueisiin; kiertotalouteen sekä hyvinvointiin ja elämyksiin.

Hankkeen vaikutukset Hämeessä

 • Maaseudun sidosryhmien ymmärrys ja tieto Hämeen maaseudun vetovoimasta ja vetovoimatekijöistä lisääntyy
  • Sidosryhmäyhteistyö luo uusia liiketoimintaideoita ja -mahdollisuuksia Hämeeseen
 • Eri hallinnon tasoille uusia työkaluja päätöksentekemisen tueksi (yhteiskehittäminen, tekstinlouhinta, mallinnustyökalu)
 • Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy
 • Hämeen brändi vahvistuu niin paikallisesti kuin kansainvälisesti
 • Hämeen alueen vetovoima kasvaa

Materiaalit

Yhteen hiileen – Biohiili, biotalous & Häme 12.3.2020

Tilaisuuden ohjelma

Aamupäivä: Biohiilitapahtuman materiaalit Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeen sivuilla

Iltapäivä: Biotalouden mahdollisuudet Hämeessä

Agris on-line Papers in Economics and Informatics, No 1/2020, March, pp. 111 – 124, Towards Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.
Hankkeen esittelyvideo

Ajankohtaista

Mikä innostaa tai innostaisi sinua asumaan, työskentelemään tai tekemään jotain ihan uutta maaseudulla? Selvitämme PoliRural -hankkeessa maaseudun vetovoimatekijöitä 12 eri alueella Euroopassa.

Vastaa Kanta- ja Päijät-Hämeen aluetta koskevaan kyselyyn 1.3.2020 mennessä; http://bit.ly/polirural-kysely.

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa 5-10 minuuttia.

Tapahtumassa alan asiantuntijat kertovat aamupäivällä biohiilen mahdollisuuksista ja pääset näkemään, miten voit itse tehdä biohiiltä. Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimuspalvelupäällikkö Jarkko Nummela kertoo biohiilestä osana elinvoimaista maaseutua, näkökulmana hiilikompensaatio sekä maatilamittakaavan biohiilituotanto. Helsingin yliopiston agroekologian dosentti Priit Tammeorg puhuu biohiilisovelluksista maataloudessa ja omista peltokokeistaan.

Aamupäivän ohjelmasta vastaa Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hanke sekä Uusiutuvat energiamuodot -moduulin opiskelijat.  Iltapäivällä PoliRural -tutkimushanke haastaa osallistujat mukaan kehittämään uusia työkaluja ja toimintamallia kiertotalouden sekä hyvinvointi- ja matkailualojen yrittäjyyden edistämiseksi. Osallistujien kokemukset ja näkemykset jalostuvat ohjatussa työpajassa yrittäjyyden mittaristoksi. Tuloksia hyödynnetään tulevissa toimenpiteissä.

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuudessa kahvitarjoilut. Ilmoittautumiset 5.3.2020 mennessä tästä linkistä. Tapahtuman tarkempi ohjelma tässä linkissä.

Kokoamme PoliRural-hankkeessa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelle ryhmää maaseudun nykyisistä ja tulevista asukkaista, yrittäjistä, päättäjistä jne. antamaan näkemyksiään maaseudun tulevaisuuden tarpeista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Ole yhteydessä, jos digitaalisuus ja uudet toiminnalliset työskentelytavat maaseudun kehittämisessä kiinnostavat! Pääset mukavaan ja monipuoliseen verkostoon.

Lisätietoja: Milla Anttila, puh. 050 9111 343,  Milla.Anttila@hamk.fi tai Sanna Lento, puh. 040 5096443 Sanna.Lento@hamk.fi.

Yhteystiedot

Antti Peltola

Yliopettaja, projektiasiantuntija/ Principal lecturer, project specialist

Puh. +358400712368

antti.peltola@hamk.fi