PoliRural - Hämeen ammattikorkeakoulu
PoliRural
Ihmisiä ja eläimiä torilla
EU flag logo Horizon programme
toritapahtuma

PoliRural

PoliRural - ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä

Mikä on PoliRural

 • “Ennakoivan ja osallistavan maaseutupolitiikan kehittämistä maaseutualueille ja ihmisille” (PoliRural – Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People)
 • Kansainvälinen tutkimushanke, joka rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta
 • Hankkeen kesto: 1.6.2019 -31.5.2022
 • 37 partneria 17 maasta. Hankepartnerit löytyvät hankkeen englanninkieliseltä sivustolta: https://polirural.eu/about/
 • Koordinaattorina Prahan yliopisto, suomalaisina partnereina Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) ja Smart&Lean (S&L)
 • 12 pilottialuetta Euroopasta ja Israelista, Kanta- ja Päijät-Häme suomalaisena pilottina. Alueille kootaan monialaiset asiantuntijaryhmät maaseudun eri sidosryhmistä (päättäjät, maaseudun asukkaat, potentiaaliset maallemuuttajat, maaseudun asiantuntijat jne.)  Ryhmät ovat mukana koko hankkeen ajan ja osallistuvat maaseudun tarpeiden tunnistamiseen ja hankkeessa kehitettävien työkalujen ja menetelmien testaamiseen.
 • Hankkeen yhteiset nettisivut: https://polirural.eu/

Hankkeen tavoite

 • Rakentaa uusia työvälineitä ja toimintatapoja maaseutupolitiikan kehittämiseen
 • Lisätä maaseutualueiden vetovoimaa ja tehdä maaseudusta houkutteleva paikka tehdä töitä ja asua siellä

Mitä PoliRuralissa tehdään

 • Maaseudun vetovoimaan vaikuttavien tarpeiden kartoitus kyselytutkimuksen ja tekstinlouhintatyökalujen avulla
 • Selvitys siitä, miten erilaiset ohjauskeinot ja toimintasuunnitelmat vastaavat tunnistettuihin tarpeisiin
 • Erilaisten tulevaisuusskenaarioiden mallinnusta laadullista ja numeerista dataa hyödyntäen eri pilottialueilla
 • Toimintasuunnitelma pilottialueiden vetovoiman lisäämiseksi vuoteen 2040 asti

Toimintatavat

 • 12 pilottialuetta Euroopasta ja Israelista, joilla hankkeessa rakennettuja työkaluja ja menetelmiä testataan
  • Kanta- ja Päijät-Häme yksi pilottialue “PoliRural Häme – Hämeen pilotti”
  • Kaikki 12 pilottialuetta ja niiden kuvaukset löytyvät englanninkielisiltä sivuilta; https://polirural.eu/pilots/
 • Pilottialueiden ohjaava ja osallistava sidosryhmätyö, jossa tieto kulkee maaseudulta päättäjiin
 • Kansainvälinen laaja partneriverkosto alueellisten pilottien tukena
 • Tekstinlouhintatekniikat, jotka mahdollistavat entistä tehokkaamman tiedonhaun useasta eri lähteestä
 • Virtuaalisen työskentelyalustan “PoliRural Hub” sekä alueellisten tietopankkien rakentaminen ja näiden hyödyntäminen hankkeessa
 • System Dynamic Modelling mallinnustyökalu tulevien kehityssuuntien ennakoimiseen

Maaseudun vetovoimatekijät Kanta- ja Päijät-Hämeessä -kysely 12.2.-1.3.2020 (kysely on päättynyt)
Mikä innostaa tai innostaisi sinua asumaan, työskentelemään tai tekemään jotain ihan uutta maaseudulla? Selvitämme PoliRural -hankkeessa maaseudun vetovoimatekijöitä 12 eri alueella Euroopassa. Vastaa Kanta- ja Päijät-Hämeen aluetta koskevaan kyselyyn 1.3.2020 mennessä; http://bit.ly/polirural-kysely. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa 5-10 minuuttia.

12.3.2020 Yhteen hiileen – Biohiili, biotalous & Häme tapahtuma, HAMK Lepaa
Tapahtumassa alan asiantuntijat kertovat aamupäivällä biohiilen mahdollisuuksista ja pääset näkemään, miten voit itse tehdä biohiiltä. Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimuspalvelupäällikkö Jarkko Nummela kertoo biohiilestä osana elinvoimaista maaseutua, näkökulmana hiilikompensaatio sekä maatilamittakaavan biohiilituotanto. Helsingin yliopiston agroekologian dosentti Priit Tammeorg puhuu biohiilisovelluksista maataloudessa ja omista peltokokeistaan. Aamupäivän ohjelmasta vastaa Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hanke sekä Uusiutuvat energiamuodot -moduulin opiskelijat.  Iltapäivällä PoliRural -tutkimushanke haastaa osallistujat mukaan kehittämään uusia työkaluja ja toimintamallia kiertotalouden sekä hyvinvointi- ja matkailualojen yrittäjyyden edistämiseksi. Osallistujien kokemukset ja näkemykset jalostuvat ohjatussa työpajassa yrittäjyyden mittaristoksi. Tuloksia hyödynnetään tulevissa toimenpiteissä. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuudessa kahvitarjoilut. Ilmoittautumiset 5.3.2020 mennessä tästä linkistä. Tapahtuman tarkempi ohjelma tässä linkissä.

Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun sidosryhmään mukaan?
Kokoamme PoliRural-hankkeessa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelle ryhmää maaseudun nykyisistä ja tulevista asukkaista, yrittäjistä, päättäjistä jne. antamaan näkemyksiään maaseudun tulevaisuuden tarpeista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ole yhteydessä, jos digitaalisuus ja uudet toiminnalliset työskentelytavat maaseudun kehittämisessä kiinnostavat. Pääset mukavaan ja monipuoliseen verkostoon. Lisätietoja: Milla Anttila, puh. 050 9111 343,  Milla.Anttila@hamk.fi tai Sanna Lento, puh. 040 5096443 Sanna.Lento@hamk.fi.

Hämeen pilotin toiminta

Häme (Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat) on yksi hankkeen 12 pilottialueesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa sekä Israelissa. Pilottialueille kootaan monialaiset asiantuntijaryhmät maaseudun eri sidosryhmistä (päättäjät, maaseudun asukkaat, yrittäjät, potentiaaliset maallemuuttajat, tutkijat jne.), jotka osallistuvat maaseudun tarpeiden tunnistamiseen ja hankkeessa kehitettävien työkalujen ja menetelmien testaamiseen.

Hankkeessa tuodaan alueiden ja siellä asuvien ja työskentelevien ihmisten tarpeet ja toiveet näkyviksi, selvitetään alueella vaikuttavia politiikan keinoja, haetaan uudella tavalla tietoja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä rakennetaan yhteisöllistä ja osallistavaa maaseutupolitiikan kehittämistä. Hankkeessa hyödynnetään systeemisen mallinnuksen ja tekoälyn työkaluja.

Sidosryhmätyöhön otetaan mukaan uusia jäseniä. Ota yhteyttä, jos digitaalisuus ja uudet toiminnalliset työskentelytavat maaseudun kehittämisessä kiinnostavat!

PoliRural Hämeen tavoite 
Lisätään Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutualueiden vetovoimaa edistämällä kasvu- ja uusyrittäjyyttä sekä maaseutuasumista tukevia politiikkatoimia. Yrittäjyys rajataan maakuntien painopistealueisiin; kiertotalouteen sekä hyvinvointiin ja elämyksiin.

Hankkeen vaikutukset Hämeessä

 • Maaseudun sidosryhmien ymmärrys ja tieto Hämeen maaseudun vetovoimasta ja vetovoimatekijöistä lisääntyy
  • Sidosryhmäyhteistyö luo uusia liiketoimintaideoita ja -mahdollisuuksia Hämeeseen
 • Eri hallinnon tasoille uusia työkaluja päätöksentekemisen tueksi (yhteiskehittäminen, tekstinlouhinta, mallinnustyökalu)
 • Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy
 • Hämeen brändi vahvistuu niin paikallisesti kuin kansainvälisesti
 • Hämeen alueen vetovoima kasvaa

Tapahtumien materiaalit
Yhteen hiileen – Biohiili, biotalous & Häme 12.3.2020
Tilaisuuden ohjelma
Aamupäivä: Biohiilitapahtuman materiaalit Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeen sivuilla
Iltapäivä: Biotalouden mahdollisuudet Hämeessä
Ennakoivaa ja osallistavaa maaseutupolitiikkaa – PoliRural-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski, HAMK
Versoja ja yhteistyötä – luonnonkosmetiikkaa Janakkalasta, Annastiina Rönn, Påre Skincare
Maaseudun yrittäjyysmahdollisuudet Hämeessä – työpajan yhteenveto (tulossa myöhemmin)

Tiedotteet, artikkelit, blogit
Maaseutupolitiikka.fi 17.6.2020 (uutinen/Heidi Valtari), Hämeessä selvitettiin maaseutualueiden vetovoimatekijöitä
Hanke-esittely ja Hämeen pilotin ensimmäisiä tuloksia 19.5.2020, PoliRural_esittely_ja_Hame_pilotti_19.5.2020
Hamkilainen tutkimus -blogi 21.2.2020, HAMK kehittämässä maaseutua eurooppalaisella huipputasolla
Kasvua Hämeessä blogi 20.2.2020, Kanta- ja Päijät-Häme maaseudun kehittämisen pilottialueiksi
Maaseutupolitiikka.fi 10.2.2020, PoliRural-hanke etsii keinoja kasvattaa maaseudun vetovoimaa Hämeessä ja eri puolilla Eurooppaa
HAMK tiedote 10.6.2019, HAMK Bio mukaan Horizon2020 -projektiin

Uutiskirjeet/Newsletters
Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter#3

Practice Abtracts
PoliRural introduction
PoliRural Innovation Hub

Scientific papers
Agris on-line Papers in Economics and Informatics, No 1/2020, March, pp. 111 – 124, Towards Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Videot
Hankkeen esittelyvideo/Promo video in english (4:12)
Muita videoita hankkeen pääsivulla: polirural.eu

Project Briefly in English

PoliRural – Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

PoliRural is a research and innovation project designed to advance rural policy development in the age of disruptive data and technologies in order to deliver a trusted, scalable and transferable solution for policy co-creation. It brings together decision makers, experts and rural inhabitants using advanced policy simulation tools to better understand and tackle regional challenges, ultimately making rural areas and professions more attractive and liveable for established populations and recent or potential newcomers.

Project activities:

 • Conceptual and methodological framework;
 • Development of a text mining solution to facilitate the understanding of rural needs and perceived effectiveness of regional policy measures;
 • Development of an Innovation Hub & System Dynamics Technology focused on immediate modelling needs and long-term exploitation;
 • Foresight process on the current state of rural attractiveness in 12 regions and future rural outlook process;
 • Communication, Dissemination & Exploitation

Häme pilot fiche

Häme pilot is one of the pilot area of PoliRural regions.

Häme Pilot Region has a great potential due to its location in Southern Finland between Finland’s biggest cities, Helsinki, Tampere and Turku. Häme Pilot Region consist of two counties; Kanta-Häme (western part) and Päijät-Häme (eastern part). Kanta-Häme county has about 171,000 inhabitants and an area of 5700 square kilometers. Kanta-Häme county has small and medium-sized towns and many lakes, the largest of which is Vanajavesi. The Kanta-Häme county center is located in Hämeenlinna. The population of Päijät-Häme area is over 201,000 and the total area is 6250 square kilometers.  The county center is located in the city of Lahti. Häme Pilot Region is mainly classified as rural areas close to urban areas. 

Agriculture, the food industry and food trade are of great importance to employment and the regional economy in the regions of Kanta-Häme and Päijät-Häme. 16% of the population is employed in the food chain. The food chain’s net sales were 1.4 billion euros in Kanta-Häme and 1.5 billion euros in Päijät-Häme. Indirectly, the food sector employs most in services, traffic, trade and construction.

Due to the constructional change on agriculture, forestry and industry their role as an employer has decreased in Häme Pilot Region. At the same time the service industry e.g. the hospitality,  tourism, well-being, building and maintenance services have increased.  

The benefits of location near metropolitan area (Helsinki region) and other close big cities have not been fully exploited and the population of the region has not increased recently. Mainly because population is ageing, and young adults are moving away from region to study and to get a job. Jobs are concentrated in towns like Helsinki, Tampere, Hämeenlinna and Lahti and hence the employment in rural areas is challenging. 

Priority issues:

Overall ambition (vision statement): The pilot will use PoliRural results to boost the region’s attractiveness by introducing business-friendly policies that can encourage new entrepreneurs to create products and services on circular-economy and well-being, which in the future may become a significant source of employment.

The other 12 pilot areas in PoliRural project

PoliRural H2020 Project selected 12 pilot areas to test the project methodology in different climate, geography, topography, social and economic conditions. These areas are building a community of interest around each pilot and have engaged many different stakeholders with direct knowledge and experience of the region. More about these pilot areas;  polirural.eu/pilots/

See PoliRural project official pages in English; polirural.eu

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Unable to load Tweets

Facebook