Hyppää sisältöön

-

Rätt att lära – förmåga att undervisa

Information om projektet

Rätt att lärä logo

 

I projektet Oppijan oikeus – opettajan taito (Rätt att lära – förmåga att undervisa) utvecklas lärarutbildningen inom temaområdena särskilt stöd och ämnesövergripande handledning. Gymnasielagen, som håller på att revideras, och reformen av yrkesutbildningen innebär nya utmaningar i arbetet som lärare och i läroanstalternas vardag. Inom projektet tar man genom samarbete fram lösningar på utmaningar i vardagen och hur lärarskapet kan utvecklas samt hur ledarskapet kan stödas.

Utvecklingsteman är:

  • Temaområde I Pedagogisk utveckling av läroplanerna
  • Temaområde II Lärarutbildningarnas gemensamma studieutbud inom temaområdena specialundervisning och studiehandledning
  • Temaområde III Mot en ny verksamhetskultur

I projektet, som koordineras av HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, deltar alla fem yrkespedagogiska lärarhögskolor samt Helsingfors, Tammerfors och Uleåborgs universitet och Åbo Akademi.

Projektet Oppijan oikeus – opettajan taito (Rätt att lära – förmåga at undervisa) får finansiering från undervisnings- och kulturministeriet och det genomförs under tiden 1.10.2018–30.9.2021.

Projektchef Simo Uusinoka, Hämeen ammattikorkeakoulu, simo.uusinoka (at) hamk.fi, tfn 050 568 7027

Finnish flag  

Projektet på Finska →

Great Britain's flag  

Projektet på Engelska →

KONTAKT OSS