Oppijan oikeus – opettajan taito

Oppijan oikeus – opettajan taito

HANKETIEDOT

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Seuraa meitä somessa:

Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijan oikeus

Toiminta

Hankkeessa hyödynnetään ja tuotetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella. 

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat, yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan myös monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamisen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentaminen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät.
Lisäksi keskeisiä kohderyhmiä ovat opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat sekä koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Tulevia tapahtumia

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke on alkanut lokakuussa 2018. Päivitämme tulevia tapahtumia ja muuta ajankohtaista näille sivulle.

YHTEYSTIEDOT

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU