Oppijan oikeus - opettajan taito - Hämeen ammattikorkeakoulu

Oppijan oikeus – opettajan taito

[sisallonkuva nro=”1″]

[sisallonkuva nro=”2″]

[sisallonkuva nro=”3″]

[sisallonkuva nro=”4″]

-

Oppijan oikeus – opettajan taito

Hanketiedot

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Seuraa meitä somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Ruotsin lippu Hanke ruotsiksi →

Iso-Britannian lippu Hanke englanniksi →

Toiminta

Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen kehittämispainopisteet kuviona:

 

Tulevia tapahtumia

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke on alkanut lokakuussa 2018. Syksyn aikana olimme mukana mm. marraskuussa Tampereella järjestettävässä Tredukassa sekä Helsingissä Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa.

Keväällä 2019 järjestimme Opeke-hankkeen kanssa Kiihkotta koulutuksesta -seminaarin Hämeenlinnassa, olemme olleet mukana Opopäivillä Turussa. Maaliskuussa 2019 Oppijan oikeus -hanke on ollut mukana Tampereella Erityisen äärellä -seminaarissa sekä Suomen erityiskasvatuksen liiton Sel:n opintopäivillä. Tapahtumarikkaassa maaliskuussa meillä oli myös työpaja Kasvun tuen ja ohjauksen päivillä Jyväskylässä.

Tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista twitterissä ja Facebookissa. Kannattaakin siis seurata @oppijan oikeus #oppijan oikeus.

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Lukion tilannetta opiskelijoiden, opettajien ja uuden lukiolain näkökulmasta käsittelevät kirjoituksessaan Päivi Lehtonen ja Joni Forsell https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/lukio-muutoksen-keskella-nakokulmia-opettajan-arkeen-ja-oppimisen-tukemiseen/

Erityisopettajien työn haasteellisuus, työn moninaiset roolit ja työssäjaksaminen muutosten keskellä ovat teemoja, joita Päivi Pynnönen kirjoituksessaan tarkastelee. https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/yhteistyolla-tukemista-ja-yhteista-jaksamista-tulevaisuuteen/

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus kasvaa. Jari Karttunen tarkastelee kirjoituksessaan sitä, miten muutos vaikuttaa työpaikkaohjaajien osaamisvaatimuksiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta. https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/erityista-tukea-tyopaikalla-tapahtuvan-oppimisen-onnistumiseen/

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU