Oppijan oikeus - opettajan taito - Hämeen ammattikorkeakoulu

Oppijan oikeus – opettajan taito

-

Oppijan oikeus – opettajan taito

Hanketiedot

Tulossa

Webinaari -sarja Oppijan oikeus – Opettajan taito

Kevään kuluessa esitellään hankkeessa saatuja tutkimustuloksia ja erilaisten kokeilujen tuotoksia.

”Erityisopettajan työ ammatillisessa koulutuksessa” 8.3. kello 9.00-11.00 

”Att handleda för delaktighet” 27.4. klockan 14.30-16.00

”Opettajan eettinen ajattelu” 27.4. kello 14.30-16.00 ja 31.5. kello 14.00-16.00

”Kodin ja koulun välinen yhteistyö” 28.4. kello 13.00-14.30 

”Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? – Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmista” 10.5.2021 kello 14.00-15.45

“Osaamisen kehittäminen kumppanuudessa” 1.6. kello 14.30-16.00

”Opon työ” ajankohta avoin

 

Hankkeen loppuseminaari 17.9.2021 klo 9-16

 

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

 

Seuraa meitä somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Ruotsin lippu Hanke ruotsiksi →

Iso-Britannian lippu Hanke englanniksi →

Toiminta

Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen kehittämispainopisteet kuviona:

 

Materiaalia erityiseen tukeen

Muu materiaali

Erityinen tuki etäopiskelussa -esityksessä Maija Mäkinen ja Seija Eskola käsittelevät keväällä erityisopettajille suunnatun kyselyn tuloksia

Yläasteen TET-jaksolla ollut Katrin Lampio pohtii yläasteen ja toisen asteen eroja otsikolla Avun tarve ja hakeminen yläkoulussa ja toisella asteella_Katrin Lampio

”Lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuki uudistuvassa lukiossa”
Sonja Ojala on koostanut neljän tuoreen gradun tutkimustulokset tiivistettyyn muotoon.

”Oppimisen tuen rakentaminen yhteistyössä”
Minna Mäkihonko ja Minna Seppälä esittelevät Tampereella toteutettua lukiopilottia.

Videot

Opiskelijan oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa (10:24) Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kertoo, milloin opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, englanninkielinen tekstitys.

Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa (10:12) Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu esittelee opiskeluhuollon perusteet ja kokonaisuuden, englanninkielinen tekstitys.

Saavutettavuus opiskelussa (7:31) Iiris Happo yliopettaja, ammatillinen opettajankoulutus ja erityisopettajakoulutus, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu valottaa kokonaisvaltaista saavutettavuutta, englanninkielinen tekstitys.

Erityinen tuki ammattikorkeakoulussa (7:38) Heli Huttunen Kampus opo, ammatillinen erityisopettaja OAMK kertoo mitä erityinen tuki ammattikorkeakoulussa tarkoittaa.

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (7:38) Pirjo Hiltunen ammatillinen erityisopettaja OSAO ja Ritva Marttila-Vesalainen ammatillinen erityisopettaja OSAO kertovat erityisen tuen käytännön toteutuksesta.

Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (14:22) Anna-Reetta Pakarinen kokemustoimija ja Piia Jolla esteettömyysasiantuntija keskustelevat käytännön esimerkeillä saavutettavuudesta ja esteettömyydestä oppilaitosympäristössä ja lähettävät lopuksi terveiset opettajille, englanninkielinen tekstitys.

Ohjauksen periaatteet (9:20) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu määrittelevät ohjausta, englanninkielinen tekstitys.

Ohjauksen käytänteet ja ohjausmuodot ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa (7:10) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu käsittelevät ohjauspalveluiden kokonaisuutta, englanninkielinen tekstitys

Ohjaus ja urasuunnittelu – Pedagoginen saavutettavuus  (26:38) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu kertovat ohjauksen ja urasuunnittelun ajankohtaisista asioista.

Iiris Happo yliopettaja, ammatillinen opettajankoulutus ja erityisopettajakoulutus, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu puhuvat monipuolisesti saavutettavuudesta.

Haastattelijana toimii Kimmo Kuortti, lehtori, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetusmateriaalia

Turvista verkossa -Oppilaitosturvallisuuden itseopiskelupaketti on tarkoitettu oppilaitosturvallisuudesta kiinnostuneille henkilöille sekä opettajankoulutusten oheismateriaaliksi ja aktiviteetiksi. Materiaali sisältää opettajan lakitietoa, ohjeita ja aktiviteetteja oppilaitosten haastaviin kohtaamistilanteisiin sekä näkökulmia organisaation turvallisuuskulttuuriin. Materiaaleihin ja aktiviteetteihin voi tutustua itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. 

Podcast -sarja

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat 1 lehtori Jari Karttunen ja yliopettaja Leena Kaikkonen JAMK ammatillillisesta opettajakorkeakoulusta keskustelevat tuoreesta tutkimuksesta ”Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa – tutkimus työn muutoksista.”

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat 2 lehtori Jari Karttunen ja yliopettaja Leena Kaikkonen JAMK ammatillillisesta opettajakorkeakoulusta keskustelevat erityisopettajan työn muutoksista, asiantuntijuudesta, koulutuksen muutostarpeista ja täydennyskoulutuksesta.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus nivelvaiheissa Lehtori Tiina Laajala ja yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä OAMK keskustelevat opinto-ohjaajien kanssa ohjauksesta opintopolun nivelvaiheissa erityisen tuen näkökulmasta. Mukana keskustelussa ovat oppilaanohjaaja Nina Heikkinen Ritaharjun koulusta, opinto-ohjaaja Lea Perhomaa Oulun seudun ammattiopistosta ja opinto-ohjaaja Kirsi Raetsaari Merikosken lukiosta.

Ohjaus ammatillisen opettajan työssä Yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä, lehtori Tiina Laajala OAMK ja lehtori Päivi Innala Ammattiopisto Lappiasta keskustelevat ohjauksen käytännöistä ammatillisessa koulutuksessa.

Lukio-opiskelijoiden oppiminen ja opiskelun tuki -podcastissa Pauliina Vesterinen koostaa Mari Kokopsen, Nelli Saarelaisen ja Nora Taipaleen gradujen sisällön tiiviiksi kuunneltavaksi paketiksi.

Hyvää ohjausta lukiossa -podcastissa pohditaan opiskelijan, aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kokemusten ja työn näkökulmista ohjauksen merkitystä lukiossa. Keskustelemassa ovat Tarja Juurakko-Koskinen, Joona Turunen, Heidi Muumäki ja Riitta Valkonen

Ny kurs med ny kurs podcastissa Camilla Björk-Åman, Kristiina Ström, Kim Rundell ja Monica Wahlroos-Björk keskustelevat erityisopettajakoulutuksen uudesta toteutuksesta

Eero Talosen  aiheena on Työelämälähtöinen erityinen tuki. Hän keskustelee aiheesta Katariina Pyrrö-Joensuun kanssa ja vierailee Eeron tuvalla.

Maiju Kangasahon teemana on Kielitietoisuus

Ammatillisen koulutuksen erityistä tukea käsittelee Podcastissa Maiju Kangasaho Haaga-Helia ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Erityiseen tukeen kuuluu säännöllisiä tukitoimia, hallinnollisia päätöksiä, HOKS-kirjauksia ja joissakin tapauksissa arvioinnin mukautus.

Kielitietoisen oppimisympäristön vahvistaminen, osaamisen jakaminen ja monipuolisten menetelmien käyttäminen on aiheena Maiju Kangasahon Podcastissa Kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa.

Nelli Saarelainen, Oona Hänninen Jaksa jaksaa-hanke ja Tuula Jägerroos Livestä keskustelevat aiheesta ”Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tuen tarve” . Keskustelun teemoina mm. opiskelijan hyvinvointi, oman elämän hallinta, vapaaehtoistoiminnan mentorit ja sosiaalisten suhteiden vaikutus hyvinvointiin.

Teemalla Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Ari Jussila pohtii ohjauksen käsitettä, sisältöä ja toteutusta

Oppilaitosturvallisuus on teemana Minna Seppälän ja Sissi Huhtalan Podcastissa, jossa haastateltavana on Henri Rikander. Oppilaitosturvallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu monista osa-alueista. Turvallisuustoimijuus on keskeinen käsite ja turvallisuustyöhön tarvitaan kaikki mukaan.

Artikkelit ja julkaisut

Leena Kaikkonen (toim.) 2020. Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimus työn muutoksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 294

Ari Jussila, Tarja Juurakko-Koskinen TAMK, 2.12.2020 ”Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan osaamisten ytimessä”

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 14.12.2020 ”Ohjaus on opettajan työtä – työ moninaistuu ja monimuotoistuu”

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 12.11.2020 ”Opettaminen on opettajan työtä – paluu menneisyyteen?”

Takala, M., Nordmark, M. & Allard, K. 2019. A comparison of university curriculum in special teacher education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). NJCIE 2019, Vol. 3(2), 20 – 36.

Jahnukainen, M. & Helander, J. 2019. Toisen asteen koulutuksen läpäisy nousuun – Pakolla vai tuella? HAMK Unlimited: Professional 2019, 21.5.2019, s. 1-3

Book of abstracts from the 2019 Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) “Career Guidance for Inclusive Society”

Simo Uusinoka, Taru Lilja, Jaakko Helander: Towards inclusive education – Developing transdisciplinary guidance between special needs educators and study counsellors in secondary education in Finland’s teacher training

Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Outi Rantanen, Ari Jussila: Agency in competency-based guidance counsellor education
in two Finnish universities of applied sciences

 

Harri Kukkonen ja Ari Jussila, TAMK; Johanna Rantanen, Jyväskylän yliopisto 25.6.2020 ”Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä”

Ruut Kaukinen Haaga-Helia 18.8.2020 ”Opettajan tukea antava vuorovaikutusosaaminen opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteessa”

Julkaisussa ”Tulevaisuuden opettajuus”
Maija Mäkinen ja Seija Eskola JAMK ”Ammatillisen erityisopettajan osaaminen – opetussuunnitelmien tarkastelu” (s. 172-185)

Gradut

Vad hände sen? : Vägen ut i arbetslivet för före detta studerande som gått en yrkesutbildning med krävande särskilt stöd  Katariina Lillman och Elin Sved. 2020. Magisteravhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi Vasa

Lukion erityisopettajan työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet Kirsi Ikonen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – Tapaustutkimus lukion tukijärjestelmän rakentumisesta Nora Taipale. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä inkluusiosta Sonja Nevasaari ja Anni Tuomela. 2020. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Mari Koponen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

”Painolasti omilla harteilla” Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tuen tarve opiskelijoiden näkökulmasta. Nelli Saarelainen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Muut julkaisut

Millaista tukea opiskelijat kaipaavat hyvinvointinsa tueksi? Teemaa käsittelee Ruut Kaukinen blogi- sarjassaan. Aineisto koostuu toisen asteen opiskelijoiden haastatteluista sekä osallistavien työpajojen tuotoksista. Mukana oli opiskelijoita lukioista, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista ja erityisammattioppilaitoksesta.

Aineistosta nousee kolme keskeistä näkökulmaa liittyen opettajan ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen: 1) Opettajan orientaatio vuorovaikutukseen, 2) sosioemotionaalinen vuorovaikutus ja 3) yhteiseen tiedon rakentamiseen, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvä vuorovaikutusosaaminen.

Opettajan työ toteutuu vuorovaikutuksessa
Opettaja antaa vuorovaikutukselle merkityksiä
Opiskelija kaipaa emotionaalista tukea
Millainen tieto ja sen äärelle ohjaaminen tukee opiskelijaa

 

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden saavat vielä 1.9.2019 mennessä opintonsa aloittaneet ja ennen 31.7.2023 valmistuvat sosionomit, jotka suorittavat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. Sen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajakoulutus lakkaa ammattikorkeakouluissa, mikä heikentää alan työvoiman saatavuutta merkittävästi.

Hallituksen on nyt syytä pikaisesti arvioida varhaiskasvatuslain vaikutukset ja tarttua toimenpiteisiin, sillä aloituspaikkojen lisäys yliopistoihin ei yksin ole riittävä ratkaisu, kirjoitetaan Arene ry:n ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n
kannanotossa.

#varhaiskasvatus #koulutus #sosionomi

HAMK Hyvinvointi
... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU