Oppijan oikeus - opettajan taito - Hämeen ammattikorkeakoulu

Oppijan oikeus – opettajan taito

-

Oppijan oikeus – opettajan taito

Hanketiedot

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

 

Seuraa meitä somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Ruotsin lippu Hanke ruotsiksi →

Iso-Britannian lippu Hanke englanniksi →

Toiminta

Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen kehittämispainopisteet kuviona:

 

Materiaalia erityiseen tukeen

Muu materiaali

”Lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuki uudistuvassa lukiossa”
Sonja Ojala on koostanut neljän tuoreen gradun tutkimustulokset tiivistettyyn muotoon.

”Oppimisen tuen rakentaminen yhteistyössä”
Minna Mäkihonko ja Minna Seppälä esittelevät Tampereella toteutettua lukiopilottia.

Opetusmateriaalia

Turvista verkossa -Oppilaitosturvallisuuden itseopiskelupaketti on tarkoitettu oppilaitosturvallisuudesta kiinnostuneille henkilöille sekä opettajankoulutusten oheismateriaaliksi ja aktiviteetiksi. Materiaali sisältää opettajan lakitietoa, ohjeita ja aktiviteetteja oppilaitosten haastaviin kohtaamistilanteisiin sekä näkökulmia organisaation turvallisuuskulttuuriin. Materiaaleihin ja aktiviteetteihin voi tutustua itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. 

Podcast -sarja

Oppijan oikeuden Podcast -sarjan avaa Eero Talonen.  Aiheena on Työelämälähtöinen erityinen tuki. Hän keskustelee aiheesta Katariina Pyrrö-Joensuun kanssa ja vierailee Eeron tuvalla.

Maiju Kangasahon teemana on Kielitietoisuus

Ammatillisen koulutuksen erityistä tukea käsittelee Podcastissa Maiju Kangasaho Haaga-Helia ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Erityiseen tukeen kuuluu säännöllisiä tukitoimia, hallinnollisia päätöksiä, HOKS-kirjauksia ja joissakin tapauksissa arvioinnin mukautus.

Kielitietoisen oppimisympäristön vahvistaminen, osaamisen jakaminen ja monipuolisten menetelmien käyttäminen on aiheena Maiju Kangasahon Podcastissa Kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa.

Nelli Saarelainen, Oona Hänninen Jaksa jaksaa-hanke ja Tuula Jägerroos Livestä keskustelevat aiheesta ”Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tuen tarve” . Keskustelun teemoina mm. opiskelijan hyvinvointi, oman elämän hallinta, vapaaehtoistoiminnan mentorit ja sosiaalisten suhteiden vaikutus hyvinvointiin.

Teemalla Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Ari Jussila pohtii ohjauksen käsitettä, sisältöä ja toteutusta

Oppilaitosturvallisuus on teemana Minna Seppälän ja Sissi Huhtalan Podcastissa, jossa haastateltavana on Henri Rikander. Oppilaitosturvallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu monista osa-alueista. Turvallisuustoimijuus on keskeinen käsite ja turvallisuustyöhön tarvitaan kaikki mukaan.

Artikkelit ja julkaisut

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 12.11.2020 ”Opettaminen on opettajan työtä – paluu menneisyyteen?”

Takala, M., Nordmark, M. & Allard, K. 2019. A comparison of university curriculum in special teacher education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). NJCIE 2019, Vol. 3(2), 20 – 36.

Jahnukainen, M. & Helander, J. 2019. Toisen asteen koulutuksen läpäisy nousuun – Pakolla vai tuella? HAMK Unlimited: Professional 2019, 21.5.2019, s. 1-3

Book of abstracts from the 2019 Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) “Career Guidance for Inclusive Society”

Simo Uusinoka, Taru Lilja, Jaakko Helander: Towards inclusive education – Developing transdisciplinary guidance between special needs educators and study counsellors in secondary education in Finland’s teacher training

Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Outi Rantanen, Ari Jussila: Agency in competency-based guidance counsellor education
in two Finnish universities of applied sciences

 

Harri Kukkonen ja Ari Jussila, TAMK; Johanna Rantanen, Jyväskylän yliopisto 25.6.2020 ”Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä”

Ruut Kaukinen Haaga-Helia 18.8.2020 ”Opettajan tukea antava vuorovaikutusosaaminen opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteessa”

Julkaisussa ”Tulevaisuuden opettajuus”
Maija Mäkinen ja Seija Eskola JAMK ”Ammatillisen erityisopettajan osaaminen – opetussuunnitelmien tarkastelu” (s. 172-185)

Gradut

Lukion erityisopettajan työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet Kirsi Ikonen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – Tapaustutkimus lukion tukijärjestelmän rakentumisesta Nora Taipale. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä inkluusiosta Sonja Nevasaari ja Anni Tuomela. 2020. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Mari Koponen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

”Painolasti omilla harteilla” Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tuen tarve opiskelijoiden näkökulmasta. Nelli Saarelainen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Muut julkaisut

Millaista tukea opiskelijat kaipaavat hyvinvointinsa tueksi? Teemaa käsittelee Ruut Kaukinen blogi- sarjassaan. Aineisto koostuu toisen asteen opiskelijoiden haastatteluista sekä osallistavien työpajojen tuotoksista. Mukana oli opiskelijoita lukioista, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista ja erityisammattioppilaitoksesta.

Aineistosta nousee kolme keskeistä näkökulmaa liittyen opettajan ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen: 1) Opettajan orientaatio vuorovaikutukseen, 2) sosioemotionaalinen vuorovaikutus ja 3) yhteiseen tiedon rakentamiseen, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvä vuorovaikutusosaaminen.

Opettajan työ toteutuu vuorovaikutuksessa
Opettaja antaa vuorovaikutukselle merkityksiä
Opiskelija kaipaa emotionaalista tukea
Millainen tieto ja sen äärelle ohjaaminen tukee opiskelijaa

 

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jännitys tiivistyy! Olemme tällä hetkellä TKI-kärjet videokilpailussa ykköspaikalla 152 tykkäyksellä, mutta muut kirivät kovaa vauhtia. Käyhän tykkäämässä HAMKin videosta ja kerro kaverille kanssa! Äänestys sulkeutuu huomenna 2.12.

www.youtube.com/watch?v=oybG2J6JYQI&list=PLVmITS2zS2n4sFQdixv_6eRrDMAYYrRBn&index=15

Äänestät videota painamalla yläpeukku-painiketta videon alla YouTubessa. Kilpailun järjestäjänä toimii ammattikorkeakoulujen TKI-johdon verkosto ja kilpailun teemana on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta käytännössä. Voittaja julkistetaan Avoimen tieteen syyspäivät -tapahtumassa ma 7.12. klo 13.

Kiitos kaikille jo äänensä antaneille 😊
... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

Comment on Facebook

Haemme korkeakoulukirjaston kansainväliseen asiakaspalvelutyöhön tietopalveluneuvojaa! Hae viimeistään 13.12. osoitteessa www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tietopalveluneuvoja-hamk-01-360-20-1/ #Hae #avoimettyöpaikat #työpaikat #kuntarekry #hämeenlinna #rekrytointi ... Lue lisääNäytä vähemmän

Haemme korkeakoulukirjaston kansainväliseen asiakaspalvelutyöhön tietopalveluneuvojaa! Hae viimeistään 13.12. osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tietopalveluneuvoja-hamk-01-360-20-1/ #hae #avoimettyöpaikat #työpaikat #kuntarekry #hämeenlinna #rekrytointi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU