Hyppää sisältöön

Saavutettavuus ja avustava teknologia

Euroopan sosiaalirahaston logo

Hankkeen tiedot

HankeSaavutettavuus ja avustava teknologia
ToteuttajatHAMK
RahoittajatEuroopan sosiaalirahasto

Avustavan teknologian –verstas tuo korkeakouluun tietoa saavutettavuudesta, esteettömyydestä opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

Avustavan teknologian -verstas on tarkoitettu HAMKin opiskelijoille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja kerätä työkokemusta. Verstaassa työskennellään oikean elämän ongelmien parissa asiakaslähtöisesti – siellä kehität, opit ja opastat avustavan teknologian välineiden käyttöä. Verstaassa voi työskennellä vapaasti omassa tahdissa, omien opintojen lomassa.

Avustavan teknologian sivuille on koottu mm. tietoa, joiden avulla voidaan luoda saavutettavaa materiaalia.

Hanke on päättynyt ja tätä sivua ei enää päivitetä.

Kohderyhmä

HAMKin opiskelijat.

Toiminta-alue

Koulutus.

Koostettua tietoa hankkeesta

Yksi muoto AT-verstaan toiminnoista on mennä lähelle opiskelijoita ja henkilökuntaa konkretisoimaan avustavan teknologian käyttöä arjessa. Tämä tarkoittaa sitä, että verstasta ja verstaan asiantuntijoita voi pyytää mukaan eri moduulien oppimistapahtumiin. Näin haluamme tukea oppimisen ja avustavan teknologian toisiinsa integroimista. Esimerkkinä muotoilun koulutuksen empaattisen muotoilun työpaja, jossa oli mukana kokemusasiantuntijoita kertomassa erilaisista arjen haasteista. Heikkonäköisyyden simulointilasien avulla opiskelijoilla oli mahdollisuus kokea heikkonäköisyyden haasteita oppimiselle. (Työpajan video)

Asiantuntijapalvelut

Kuulovammaisuus
Kuuloliitto ry.
Sami Virtanen
Lukivaikeudet
Esteettömät oppikirjat
Celia ja HAMKin kirjasto
Näkövammaisuus
Optiset apuvälineet
Optiikka Juurinen/Timo Juurinen
Näkövammaisten liitto ry.
Saavutettavan viestinnän asiantuntija Juha Sylberg

AT-projektit

​Avustavan teknologian verstas on tarkoitettu HAMKin opiskelijoille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja kerätä työkokemusta. Verstaassa työskennellään oikean elämän ongelmien parissa asiakaslähtöisesti – siellä

kehität, opit ja opastat avustavan teknologian välineiden käyttöä. Verstaassa voi työskennellä vapaasti omassa tahdissa, omien opintojen lomassa.
Mikäli kiinnostuksesi heräsi tule mukaan avoimella mielellä, hurtilla huumorilla ja innolla ratkomaan pulmia toisten keksijöiden kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä Verstasmestari Tarjaleena Tuukkanen
[email protected], puhelin 040 848 0606

Aiemmat projektit

NFC-tagit
Jarkko Lahti
Video kuvapuhelinluettelosta, joka tehty NFC-tageilla
Video NFC Tools -appsin käytöstä

Innovaatioareena

TERVETULOA HAMK:N MONIALAISEEN INNOVAATIOAREENAAN 2017!
Monialaisella Innovaatioareenalla pääset harjoittelemaan monialaista innovointia ja yhteiskehittelyä HAMK:n muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa. Uusien innovaatioiden synnyttämisessä tarvitaan usean alan osaajia, jotka tekevät monialaisesti yhteistyötä. Avustavan teknologian innovaatioiden kehittäminen edellyttää kykyä tarkastella kehittämisen kohdetta erilaisista näkökulmista ja kykyä asettua toisen asemaan. Empaattisuus tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä, asiakkaita kohtaan on yksi uusien innovaatioiden ydintekijöistä.  Innovaatioiden kehittämisessä korostuu käyttäjien, asiakkaiden tavoitteiden ymmärtäminen. “Mitä asiakkaan pitää saada tehdyksi?” “Miten parhaiten ja yksikertaisemmin pystymme häntä tässä auttamaan?” Tarvitaan kykyä empatiaan ja asiakkaiden tarpeiden näkemiseen sekä monialaista osaamista muuttaa oivallukset ratkaisuiksi, tuotteiksi ja palveluiksi.

Tällä kertaa Innovaatioareenan teemana on Design for All (DfA) ja oppiminen.  DfA -suunnittelussa otetaan huomioon ihmisten ja elämäntilanteiden erilaisuus, sosiaalinen osallisuus ja tasa-arvoisuus (EIDD:n Tukholman julistus 2004). Tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä luomaan ratkaisuja, jotka ovat käyttäjän, käyttöympäristön ja -tilanteen huomioiden laajan asiakas- ja käyttäjäkunnan tarpeet täyttäviä. Tällaiset ratkaisut palvelevat kaikkia käyttäjiä, esimerkkeinä selkeä kieli ja helppokäyttöinen navigaatio.

Monialainen Innovaatioareena järjestetään Riihimäellä 15.2.2017.
Prosessin aikataulu
Innovaatioareenan ennakkomateriaali
Lisätietoa ja päivän aikataulu
Esite

Kehittämishaasteet julkaistu ja ennakkomateriaalit lähetetty ilmoittautuneille.

MONIALAINEN INNOVAATIOAREENA 26.2.2016

Innovaatioareenan sisällöllinen fokus oli oppimista ja toimintakykyä avustavan teknologian innovoinnissa. Innovaatioareenan teemana oli Innovointi ja hyvinvointiteknologia apuna arjessa. Innovaatioareenat on aina kytketty HAMKn tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Innovaatioareena toteutettiin osana Osaaminen ratkaisee -ESR hanketta (2015-2017). Hanke on HAMKin Ammatillinen osaaminen – ja Älykkäät palvelut – tutkimusyksiköiden sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) yhteinen kehittämishanke, jossa mm. kokeillaan uudenlaisia ohjaus- ja toimintatapoja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen parempaan tukemiseen sekä kehitetään avustavaa teknologiaa. Innovaatioareenassa syntyneitä toteutuskelpoisimpia ideoita ja niiden innovoijia sparrataan ideoissaan eteenpäin Osaaminen ratkaisee -hankkeen Avustavan teknologian verstaassa.

Tietoiskut ja infot

Avustavan teknologian -verstaan tarjoamat tietoiskut ja koulutukset

CELIAN PALVELUT -KOULUTUS
Aika: 3.11.2016
Klo 10.00 – 12.00
Paikka: Visamäen kampus sekä etänä Koulutuksen esitys
ESTEETTÖMÄSTI SAAVUTETTAVIEN VERKKOPALVELUJEN TUOTTAMINEN
Aika: 15.11.2016
Klo 10.00 – 12.00
Paikka: Riihimäen kampus sekä etänä Koulutuksen tallenne ja esitys
ESTEETTÖMÄSTI SAAVUTETTAVAA SISÄLLÖNTUOTANTOA
Aika: 13.12.2016
Klo: 10.00 – 12.00
Paikka: Visamäen kampus sekä etänä Koulutuksen tallenne ja esitys
KUULOVAMMAISUUDEN HUOMIOIMINEN OPPIMISESSA
Aika: 26.1.2017
Klo: 10.00 – 12.00
Paikka: Visamäen kampus sekä etänä Koulutuksen tallenne ja esitys
O365, HELPPOKÄYTTÖTOIMINNOT (TEAMS JA ONENOTE)
Aika: 12.9.2017
Klo: 9:00 – 12:00
Paikka: Visamäen kampus sekä etänä Koulutuksen tallenteet
VIDEON TEKSTITYS YOUTUBE-VIDEOPALVELUSSA -TYÖPAJA
Aika: 8.11.2017
Klo: 12:00-15:30
Paikka: Visamäen kampus Koulutuksen tallenne
Koulutuksen esitys

AV-tietopankki on avustavaan teknologiaan ja saavutettavutettavuuteen keskittyvä sivusto, joka on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tietopankin tavoitteena on tuottaa tietoa avustavaan teknologiaan liittyvistä aiheista sekä edistää saavutettavuutta Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Oppaat

Oppaat-sivulle on kerätty sekä HAMKin että muiden toimijoiden laatimia materiaaleja.

HELPPOKÄYTTÖTOIMINNOT WINDOWS 10

Windows 10 helppokäyttötoiminnot: ohje (Microsoft)
Ohjeista löydät toimintoja, joiden avulla voit helpottaa näkökykyyn, kuulokykyyn, liikuntakykyyn ja liikkuvuuteen sekä keskittymiskykyyn liittyviä haasteita.

ERITYISOPETUS

Apple erityisopetuksessa (ILONAIT) 
Vinkkipankkina terapiapsi (terapiapsi.fi)

EXCEL-TAULUKOT

Tee Excel-taulukoista helppokäyttöisiä (Windows, Mac, iOS, Android, Online)
Saavutettava sisällön tuottaminen(13.12.2016 koulutusmateriaali)

KÄYTTÖAPU/ACCESSABILITY

Do you need help in making your computer easier to use? (AbilityNet)

MULTIMODAALISUUS OPPIMISESSA

Appsit ja multimodaalisuus oppimisen tukena (pdf)
Avustava teknologia ja multimodaalisuus (pdf)

OUTLOOK

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä (Windows, Mac, iOS, Android, Online)
Make your Outlook email accessible

POWERPOINT-ESITYKSET

Saavutettava sisällön tuottaminen
Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä (Windows, Mac, iOS, Android, Online)

SELKOKIELI

Saavutettava sisällön tuottaminen (48 – 63 sivut)

TILAT

Saavutettavan tilaisuuden järjestelyohje (Kulttuuria kaikille)

VIITTOMAKIELI

Viittomakielinen kirjasto (Kuurojen liitto)

WORD-ASIAKIRJAT

Helppokäyttöinen Word-asiakirja (ohje, sisältää myös ohjevideot tekstityksellä, HAMK)
Tee Word-asiakirjoista helppokäyttöisiä (Windows, Mac, iOS, Android, Online)
Word-asiakirjat ja saavutettavuus (ESOK)
Word-asiakirja PDF-muotoon (ESOK)
Saavutettava sisällön tuottaminen (13.12.2016 koulutusmateriaali)

WWW-SIVUT

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0
Miten saavutettavuus kannattaa ottaa huomioon verkkopalvelujen suunnittelussa, sisällössä ja tekniikassa (Riku Eteläniemi, Frantic, Saavuta 2016-seminaari) video.

AT-laitteet

Avustavan teknologian verstaassa opiskelijat, opettajat ja kokemusasiantuntijat kehittävät erilaisia apuvälineitä ylittämään vammaisuuden aiheuttamat rajoitteet ja kerryttävät samalla omaa avustavan teknologian osaamistaan.

VERSTAASSA OLEVIA LAITTEITA:

VisualEyes heikkonäköisyyden simultaatiolasit

Simultaatiolasit on tarkoitettu opetuksen työvälineeksi. Laseista on olemassa seitsemän eri versiota, joiden  avulla saa kuvan erilaisista näköhäiriöistä. Lisätietoja http://www.optiikkajuurinen.fi/product/2190/visualeyes-naon-simultaatiolasit

The Eye tribe

Pystyy seuraamaan silmien liikettä ja näyttämään ruudulla, mihin kohtaa ruutua ihminen katselee. Mahdollistaa ohjelmien käytön pelkästään käyttäjän silmien liikettä. Lisätietoja ​https://theeyetribe.com/

Myo

Tulkitsee ihmisen käden liikkeitä ja tunnistaa onko käsi esimerkiksi nyrkissä, avoin, nipistämässä yms. Mahdollistaa erilaisten toimintojen suorittamisen yksinkertaisilla käden liikkeillä. Lisätietoja https://www.myo.com/

iBeacon

iBeaconien avulla pystytään luomaan ennennäkemätöntä kommunikaatiota ympäristön ja käyttäjän älylaitteen välillä. Jo nyt iBeaconeita hyödynnetään sokeiden ihmisten sisäpaikannuksessa mm. Blindsquare nimisessä suomalaisessa sovelluksessa. Lisätietoja http://estimote.com/

Leap

Leap-ohjain pystyy tulkitsemaan ihmisen käsien liikkeitä virtuaalisesti ja mahdollistaa erilaisten toimintojen suorittamisen pelkillä käsien eleillä. Lisätietoja https://www.leapmotion.com/

Voice Guard ja Bare light

Äänisensorit ovat laitteita, jotka toistavat ääntä joko liikkeen tai tilan valoisuuden perusteella. Laitteilla voidaan jättää/välittää viesti, jonka toinen ihminen kuulee kun sensori tulkitsee tapahtumaa ympäristössä.

NFC-tagit

Mahdollistavat langattoman kommunikaation käyttäjän älylaitteen kanssa, jolloin sovelluksettomasti voidaan suorittaa erilaisia toimintoja puhelimissa, kuten soitto tiettyyn numeroon, videon esittäminen yms.

Mikrofonit

Zoom ja kontakti

Adapterit

Yhteystiedot

Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla
Euroopan sosiaalirahaston logo