Avoin AMK koulutukset – Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin amk

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Kuuntele Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Tavoite Opiskelija osaa tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän markkinoinnin osa-alueet ja tavoitteet. Hän osaa tutkia ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä vastuullisuuden näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa vastuullisuuden periaatteita jacontinue reading

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus)

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus) Kuuntele Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus) Tervetuloa opiskelemaan kestävää kehitystä – tärkeintä tulevaisuuden osaamista! Tavoite Kestävä kehitys.nyt -verkkokurssilla opit kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät megatrendien vaikutukset kestävään kehitykseen. Lisäksi opit, mitä kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii.continue reading

Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op

Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: englanti 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää korkeakouluopiskelussa tarvittavia englannin kielen rakenteita ja sanastoa kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja urasuunnitelmistasi. Sisältö Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentavacontinue reading
Avoin amk

Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op

Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: kirjoittaminen 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa selkeää ja sujuvaa tekstiä tilanteeseen sopivalla tyylillä käyttää tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa tekstin ymmärtämisessä tunnistaacontinue reading

Kohti AMK-opintoja: matematiikka 2 op

Kohti AMK-opintoja: matematiikka 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: matematiikka 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava matematiikkaopinto. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet lausekkeen sieventämistä murtolukujen sekä potenssi- ja juurilausekkeiden laskusäännöistä prosenttilaskuista yhtälön ratkaisemisesta funktion käsitteestä Pythagoraan lauseen käytöstä Sisältö ks. Tavoite.continue reading
Avoin amk

Kohti AMK-opintoja: ruotsi 2 op

Kohti AMK-opintoja: ruotsi 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: ruotsi 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja perussanastoa kertoa itsestäsi, harrastuksistasi ja asuinympäristöstäsi. Sisältö Kielen keskeiset rakenteet, kuten sanajärjestyscontinue reading
Avoin amk

Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op

Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op Kuuntele Kohti AMK-opintoja: suomi toisena kielenä 2 op Opintojakso on ammattikorkeakouluopintoihin valmentava kieli- ja viestintäopinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti suomea toisena kielenä opiskeleville/opiskelleille. Tavoite Opintojakson suoritettuasi osaat tarkastella puhe- ja yleiskielen eroja tunnistaacontinue reading

Lapsen kasvu ja kehitys 5 op

Lapsen kasvu ja kehitys 5 op Kuuntele Lapsen kasvu ja kehitys 5 op Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä soveltaa kehityspsykologista tietoa toimiessaan lapsen ja lapsiryhmän kanssa havainnoida lapsen toimintaa ja ymmärtää systemaattisen havainnoinnincontinue reading
Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö 5 op

Lapsiperheiden sosiaalityö 5 op Kuuntele Lapsiperheiden sosiaalityö 5 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia suosituksia työn velvoitteina ja reunaehtoina tunnistaa lapsiperheiden sosiaalityön tehtävissä, palvelutarpeen arvioinnissacontinue reading

Lean tehokkuuden kulmakivenä 5 op

Lean tehokkuuden kulmakivenä 5 op Kuuntele Lean tehokkuuden kulmakivenä 5 op Tavoite Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajatteluncontinue reading

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU