Avoin AMK koulutukset – Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin yamk

Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 op

Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 op Kuuntele Akuutti ja kiireetön avohoitotyö 5 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija: Syventää osaamistaan näyttöön perustuen asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa, asiakaslähtöisen hoidon erityiskysymyksissä sekä omahoidon tukemisessa avohoitotyön ympäristöissä Hallitsee lääkelaskennan ja tuntee keskeiset avohoitotyössäcontinue reading

Betonirakentamisen perusteet 2 op

Betonirakentamisen perusteet 2 op Kuuntele Betonirakentamisen perusteet 2 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuasi tunnet betonin ja betonituotteiden käytön suomalaisessa rakentamisessa. tiedät perusteet betonimassan ominaisuuksista ja eri osa-aineiden vaikutuksesta. muistat betonimassan käsittelyn ja betonin lujuuden kehitymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kovettuneen betonincontinue reading
Avoin amk

Biotalouden mahdollisuudet 15 op

Biotalouden mahdollisuudet 15 op Kuuntele Biotalouden mahdollisuudet 15 op Mitä on biotalous? Mikä on biotalouden merkitys nyt ja tulevaisuudessa? Voiko biotalous pelastaa maailman kestävyysongelmilta? Tavoite Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja erilaisten biomassojen merkityksen osana kestävää yhteiskuntaa. Tunnistat ja osaat pohtia biotaloudencontinue reading
Avoin amk

Fasilitointi 3 op

Fasilitointi 3 op Kuuntele Fasilitointi 3 op Tavoite Opiskelija tietää: mitä fasilitointi on fasilitaattorin roolin keskeiset käsitteet ja fasilitoinnin käyttökohteet fasilitoinnin keskeiset menetelmät ja työkalut fasilitoinnin merkityksen tiimin sitouttamisessa ja työ ja johtamisessa. Sisältö Fasilitoinnin perusopintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijacontinue reading

Infotilaisuus 28.11.2023 Avoimen AMKin YAMK-opinnoista sotealalla

YAMK-opinnot Avoimessa AMKissa: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot -opintokokonaisuus Tervetuloa osallistumaan ti 28.11.2023 klo 16.00-17.00 verkossa pidettävään Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot (15 op) YAMK-opintojen infoon. Kerromme infossa opintojen sisällöstä ja kuinka voit hakea nämä opinnot
continue reading

Infotilaisuus 30.11.2023 Avoimen AMKin YAMK-opinnoista

YAMK-opinnot Avoimessa AMKissa: Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot -opintokokonaisuus Tervetuloa osallistumaan to 30.11.2023 klo 16.00-17.00 verkossa pidettävään Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot (15 op) YAMK-opintojen infoon. Kerromme infossa opintojen sisällöstä ja kuinka voit hakea nämä opinnot suoritettuasi Teknologiaosaamisen johtaminen, Liiketoiminnan kehittäminen tai
continue reading
Hoitotyö

Intraoperatiivinen hoitotyö 5 op

Intraoperatiivinen hoitotyö 5 op Kuuntele Intraoperatiivinen hoitotyö 5 op Opintojakso on tarkoitettu ns. syventävän vaiheen opiskelijoille. Tavoite • Syventää osaamistaan näyttöön perustuen leikkaus- ja anestesiahoitotyössä ja välittömän postoperatiivisen valvonnan aikana • Hallitsee lääkelaskennan ja tuntee keskeiset anestesiamenetelmät ja anestesiahoitotyössä käytettävätcontinue reading
Avoin amk

Johtajuusosaaminen 5 op

Johtajuusosaaminen 5 op Kuuntele Johtajuusosaaminen 5 op Tämä opintojakso on osa Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen -moduulia. Tavoite Johtajuusosaaminen -opintojaksolla opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen ja työyhteisötaitojen merkityksen arvioi ja kehittää hoitotyön laatua työyhteisössä asiakas- ja potilaslähtöisesti näyttöön perustuen tunnistaa työhyvinvointiin yhteydessäcontinue reading
hamkin opiskelijoita

Kansainvälinen näkökulma mielenterveys- ja päihdetyöhön 2 op

Kansainvälinen näkökulma mielenterveys- ja päihdetyöhön 2 op Kuuntele Kansainvälinen näkökulma mielenterveys- ja päihdetyöhön 2 op Tavoite Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten yhteiskuntien toisistaan eroavia lähtökohtia päihde- ja mielenterveystyön rakentumiselle. ymmärtää kansainvälistä näkökulmaa päihde- ja mielenterveystyössä. Tämä opintojakso kuuluucontinue reading
Avoin amk

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op

Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Kuuntele Kestävä ja kehittyvä markkinointi 5 op Tavoite Opiskelija osaa tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän markkinoinnin osa-alueet ja tavoitteet. Hän osaa tutkia ja analysoida yrityksen toimintaympäristöä vastuullisuuden näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa vastuullisuuden periaatteita jacontinue reading