Hyppää sisältöön
Home Avoimen ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat opintokokonaisuudet

Avoimen ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat opintokokonaisuudet

Avoimen ammattikorkeakoulun korkeakouludiplomien ja osaajakoulutusten ilmoittautumiset ovat nyt auki.

Korkeakouludiplomit (60 op) ovat ammattikorkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia ja osaajakoulutukset (30 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutusten aikataulutukset mahdollistavat opiskelun myös työn tai päätoimisen opiskelun ohella. Tarjolla luonnonvara- ja ympäristöalan, kasvatusalan sekä tekniikan alan koulutuskokonaisuuksia.

Kouluyhteisöohjaaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä -korkeakouludiplomi 60 op

Ajankohta: 16.1.2023–29.11.2024

Kouluksessa paneudutaan monipuolisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Opinnoissa keskitytään muun muassa lasten ja nuorten itseohjautuvuuden tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, kasvuyhteisöjen vahvistamiseen sekä erilaisten digitaalisten medioiden, pelillisyyden ja teknologioiden mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen omassa työssä.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina verkossa.

Opinnot sopivat kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville, pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole. Ilmoittautuminen on auki 31.10.2022 saakka.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen

Kestävän kehityksen osaaja -koulutus 30 op

Ajankohta: 16.1.–3.12.2023

Opinnot keskittyvät ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden teemoihin. Koulutuksesta saat osaamista kestävän kehityksen huomioimiseen sekä organisaatio- että yksilötasolla. Kestävän kehityksen osaajille on tulevaisuudessa tarvetta!

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena verkossa.

Aiempaa osaamista alalta ei vaadita – kuka tahansa voi aloittaa opinnot pohjakoulutuksesta riippumatta. Ilmoittautuminen on auki 3.12.2022 saakka.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen

Maatalouden perusteiden osaaja -koulutus 30 op

Ajankohta: 1.9.2022–31.5.2023

Koulutuksen sisällöissä perehdytään laaja-alaisesti maatilan talouteen, kasvinviljelyyn sekä kotieläintalouteen. Halutessasi voit keskittyä opinnoissasi pelkästään kasvintuotantoon liittyviin sisältöihin.

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkossa, pl. aloituspäivä 9.9.2022 (Mustialassa).

Maatalouden perusteiden osaajakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät maatalouden alalla, harkitsevat maatalousyrittäjyyttä tai ovat muuten kiinnostuneita maatalouden perusteista. Ilmoittautuminen on auki 15.8.2022 saakka.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen

Metsän ja rakennetun ympäristön osaaja -koulutus 30 op

Ajankohta: 1.9.2022–31.5.2023

Koulutus koostuu rakennetun ympäristön hallinnoinnista ja metsänhoidosta. Opinnoissa paneudutaan muun muassa ilmastokestävään metsätalouteen, esihenkilötyöhön ja viheromaisuuden hallintaan. Koulutuksen sisältö antaa monenlaisia välineitä ympäristön ennakoimiseen.

Toteutus painottuu verkko-opetukseen sisältäen muutamia lähiopetuspäiviä Evolla ja Lepaalla.

Koulutus sopii metsä- tai kaupunkipuiden parissa työskenteleville osaamisen päivittämiseen amk-tasolle tai alasta yleisesti kiinnostuneille. Ilmoittautuminen on auki 1.8.2022 saakka.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen

Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja -koulutus 30 op

Ajankohta: 1.9.2022–31.5.2023

Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja -koulutuksen sisällöt koostuvat muun muassa Esineiden Internet -tekniikasta (IoT), data-analytiikan perusteista ja pelimoottoriosaamisesta. Virtuaalimalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, koulutuksessa ja erilaisissa testauksissa.

Koulutus on suunnattu kaikille uusimmista ICT-alan teknologioista kiinnostuneille, eikä aikaisempaa koulutusta alasta tarvita. Ilmoittautuminen on auki 1.8.2022 saakka.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen