Avoin AMK - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin AMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita kampuksella

Avoin AMK

Kasvata osaamistasi avoimen AMKin opinnoilla

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta – suorittaa ammattikorkeakouluopintoja.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelemisesta kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa ja päivität tietojasi.

HAMKin avoin AMK sisältää avoimet opinnot ja polkuopinnot. Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita. Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Näillä sivuilla olevat opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu ja ilmoittaudu

Lukuvuoden 2020–2021 avoin AMK ilmoittautumisajat:

3.–15.8.2020 syksyn polkuopinnot ja avoimet opinnot
5.–16.10.2020 lisäilmoittautumisaika myöhemmin syksyllä (26.10.–18.12.2020) toteutettaville avoimille opinnoille
2.–15.12.2020 kevään polkuopinnot ja avoimet opinnot
15.2.–26.2.2021 lisäilmoittautumisaika myöhemmin keväällä (15.3.–7.5.2021) toteutettaville avoimille opinnoille

Henkilötietojen käsittely HAMKissa

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Tietosuojailmoitus: Opiskelijaksi hakevan henkilötietojen käsittely, HAMK

Opintojen ohjaus

HAMKin avoimia opintoja opiskelevalla on mahdollisuus saada opinto-ohjausta opinnot järjestävän koulutuksen opintojen ohjaajalta​. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai käytännön järjestelyihin liittyen, ota yhteyttä opintotoimistoon, opiskelijapalvelut@hamk.fi. Opintojen sisältöön liittyvää ohjausta saat koulutuksen opintojen ohjaajalta ja toteutussuunnitelmassa mainituilta opettajilta.

Opiskelutavat

Voit opiskella avoimia opintoja arkisin ja päiväaikaan 8-16 opiskelutavan mukaisesti tai monimuotototeutuksissa 18-100 tavan mukaisesti. Yksittäisiä​ opintojaksoja tai moduuleita opiskelevat voivat katsoa lisätietoja opintojen toteutustavoista avoimien opintojen seuraavan lukukauden tarjonnasta. Polkuopintojen opiskelutapa on mainittu koulutuksen nimen yhteydessä polkuopintotarjonnassa.

Katso lisätietoja opiskelutavoista.

Opiskelijapalvelut

Saat ohjeita opiskelun käytännöistä koulutusten opintosihteereiltä (opiskelijapalvelut@hamk.fi) ja opiskelun sisältöihin liittyen opintojen ohjaajilta sekä opettajilta. Opintojen ohjaajan yhteystiedot löydät kunkin koulutuksen sivuilta (esim. Hakijalle > Koulutus > Koulutuksen yhteystiedot) ja opinnon opettajan tiedot toteutussuunnitelmasta. Henkilöstön yhteystiedot -haku.

IT-palvelut

Saat käyttöösi käyttäjätunnuksen ja salasanan HAMKin tietojärjestelmien ja sähköpostin käyttöä varten. Katso lisätietoja oman tietokoneen käyttämisestä ja IT-palveluista HAMKissa. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä HAMKin ServiceDeskiin.

Kirjastopalvelut

HAMKin kirjaston asiakkaana sinulla on käytössäsi HAMKin ja muiden kirjastojen aineisto. Kirjastokortin voit hankkia kaikista kirjaston toimipisteistä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kirjastokorttia hankkiessasi. Kirjaston yhteiset ohjeet ja toimipisteiden aukioloajat näet kirjaston sivuilta.

Opiskelijapalaute

Keräämme opiskelun aikana palautetta opinnoista, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Avoimet opinnot = ammattikorkeakoulututkintojen osista koostuvia moduuleja ja opintojaksoja

Polkuopinnot HAMKissa = ensimmäisen vuoden opinnot AMK-tutkinnossa ja ensimmäisen lukukauden opinnot YAMK-tutkinnossa, jotka aloitetaan uuden aloittavan ryhmän kanssa ilman tutkinto-oikeutta. Polkuopintojen tavoitteena on saada tutkinto-opiskelijan paikka ja hyväksytysti suoritetut, tutkintoon soveltuvat opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Opiskelija voi jatkaa tutkinto-opiskeluoikeuden saatuaan opiskelua samassa opiskeljaryhmässä, AMK-tutkinnossa toisen vuoden opiskelijana.

Opiskeluoikeus HAMKin avoimessa AMKissa: AMK-polkuopinnoissa ensimmäisen opiskeluvuoden ajan ja syksyllä opinnot aloittanut 31.7. saakka. AMK-polkuopiskelijana voi olla vain yhden vuoden ajan. YAMK-polkuopiskelijan opiskelu kestää ensimmäisen lukukauden ajan. HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen toteutuksen keston ajalle, käytännössä opinnosta riippuen ko. lukukauden tai lukuvuoden ajaksi. Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka. Maksukauden päättyessä voi jatkaa opiskelua maksamalla uuden opintokohtaisen maksun.

Opinto = sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö. Sisältää tietyn määrän opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Toteutus = opinnosta suunnitellaan lukuvuoden tarjonnan perusteella toteutus, jolle tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat.

Toteutussuunnitelma = opettajan laatima opinnon toteuttamista ohjaava suunnitelma, joka perustuu opinnon tavoitekuvaukseen. Toteutussuunnitelmaan kannattaa tutustua etukäteen ennen ilmoittautumista. Toteutussuunnitelma, totsu, käydään läpi ja päivitetään yhdessä opiskelijoitten kanssa toteutuksen aluksi.

Moduuli = opintokokonaisuus, osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Moduulin laajuus on yleisimmin 15 opintopistettä. Moduuli voi sisältää teemoja ja arvioitavia osia.

Opintopiste (op) = opintojen laajuuden mitta. 40 tunnin opiskeluviikko on noin 1,5 op.

Osaamistavoitteet = kuvataan mitä osaamista opiskelijalla on opinnon suoritettuaan

AMK-tutkinto = ammattikorkeakoulututkinto

YAMK-tutkinto = ylempi ammattikorkeakoulututkinto, YAMK-tasoisiin polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto pohjakoulutuksena

Lukuvuosi = 1.8.-31.7. (opiskelu pääsääntöisesti syyskuun ja toukokuun välisenä aikana). Tammikuussa alkavien opintojen ensimmäinen opiskeluvuosi jakautuu kahdelle lukuvuodelle. Kesäopinnot toteutetaan 7.5.-31.8. välisenä aikana ja ne jakautuvat kahdelle lukuvuodelle.

Lukukausi = syys- tai kevätlukukausi. Syyslukukausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuussa. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy toukokuussa. Kesäopinnot voivat alkaa toukokuussa ja ajoittuvat pääasiassa kesä – elokuulle.

Moodle-oppimisympäristö = on internetissä toimiva verkko-oppimisympäristö. Moodlessa opiskellaan ja tehdään tiimityöskentelyä. Oppimateriaaleja on myös saatavilla Moodlessa.

AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista.

BYOD = bring your own device. Opiskelija käyttää omaa tietokonetta HAMKissa, lue lisää verkkosivulta. HAMKin tiloissa opiskellessa voidaan hyödyntää langatonta tietoliikenneverkkoa.

Puro = opintosuoritusten hakupalvelu, jossa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus- ja tutkintotietonsa. Opiskelija voi myös siirtää samanaikaisesti toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset Puron kautta kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi.

Avoimen AMKin maksut ovat 15 euroa/opintopiste ja AMK-polkuopinnot 400 euroa. Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintokohtainen maksu ​

HAMKin avoimista opinnoista perittävä maksu on 15 €/opintopiste, joten esim. 5 op:n laajuiset opinnot maksavat 75 €.​

Polkuopintojen maksu

AMK-polkuopintojen maksu on 400€. YAMK-polkuopinnoissa maksetaan opintokohtainen maksu laajuuden (10op tai 15op) mukaisesti. Polkuopintomaksu laskutetaan opintojen alettua ja summa maksetaan kokonaan laskun eräpäivään mennessä.

HAMKin opiskelijan maksu (tutkinto-opiskeluoikeuden päätyttyä)

HAMKin opiskelijan maksut ovat aikaperusteisia: 0,5 vuotta/250 € ja 1 vuosi/400 €. Maksu ei ole sidottu suoritettavaan opintopistemäärään. HAMKin opiskelija voi maksaa opintopistekohtaisen maksun, jos se on edullisempi kuin aikaperusteinen maksu.

Muut maksut

Muita maksuja ovat mahdolliset opintokohtaiset materiaali-, tarvike- ja ekskursiomaksut.

Peruutus on tehtävä aina viipymättä sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Mikäli peruutat ilmoittautumisesi vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkua, olet oikeutettu jo maksettujen opintomaksujen palautukseen. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin toimitamme sinulle ohjeet pankkiyhteystietojesi ilmoittamista varten ja hyvitämme opintomaksut tilillesi 14 vuorokauden kuluessa (huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä). Mikäli peruutat ilmoittautumisesi alle 14 vuorokautta ennen opintojen alkua, perimme opintomaksun kokonaisuudessaan. Samoin, jos et peruuta ilmoittautumistasi ja jätät saapumatta opintoihin, tai keskeytät jo aloittamasi opinnot, perimme opintomaksun kokonaisuudessaan.
Opintomaksujen perimisestä voidaan luopua kokonaan tai osittain
· jos olet saanut opiskelupaikan avoimen amk:n opinnoissa ja sinut valitaan HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi.
· Jos olet saanut opiskelupaikan polkuopinnoissa ja sinut valitaan johonkin toiseen suomalaiseen korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, ennen kuin ehdit aloittaa polkuopintosi HAMKissa.

Pidätämme oikeuden opintojen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutoksiin.​​

Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintosuoritusten arviointi

Opintojen arviointi on osaamisperustaista. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.

Arviointiasteikossa on kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), ja tyydyttävä (2 tai 1). Hylätyistä suorituksista annetaan arvosana hylätty (0). Opinto voidaan arvioida myös asteikolla Suoritus hyväksytty (H) – Hylätty (0).

Opinnon päättymisen jälkeen opinnon tai moduulin vastuuopettaja huolehtii suoritusmerkinnät opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä. Opinto pitää suorittaa sen toteuttamisaikana. Arviointiajankohtana keskeneräinen opinto voidaan arvioida alkuperäistä laajuuttaan pienemmällä laajuudella, tai opettaja voi antaa opinnosta arvosanan hylätty. Jos suoritus arvioidaan alkuperäistä opintopistemäärää pienempänä, ei opintomaksun erotusta hyvitetä opiskelijalle. Jos haluat yrittää hylätyn opintosi suorittamista hyväksytyksi, ota yhteyttä opinnon opettajaan ja opintosihteeriin heti opinnon päätyttyä. Saat tarvittaessa opintosihteeriltäsi lisäohjeita tentti-ilmoittautumista varten.

Opinnot vanhenevat 10 vuodessa ellei toisin mainita.

Todistukset

HAMKin avoimessa AMKissa suorittamistasi opinnoista lähetetään sinulle automaattisesti opintosuoritusote. Saat tarvittaessa opiskelutodistuksen opintotoimistosta esim. TE-toimistoa varten.

CampusOnline jne. yhteistyösopimusten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat hakea suorituksensa Puro-opintosuoritusten hakupalvelusta kirjautumalla järjestelmään oman korkeakoulunsa tunnuksilla (Puron etusivulla kerrotaan palvelua käyttävät korkeakoulut). Högskolan på Ålandin opiskelijat saavat postissa opintosuoritusotteen HAMKissa suorittamistaan opinnoista.

Olet saanut sähköpostissa tervetuloviestin Hämeen ammattikorkeakoulusta. Lue alta ohjeet opiskelun aloituksesta ja tunnuksen käyttöönotosta – tervetuloa!

Polkuopiskelija

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Lisätiedot ja apua ongelmatilanteisiin ServiceDesk IT 
 • AMK-polkuopiskelija: Käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset tekemään aloittavan opiskelijan Digistarttipakettia, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Tutustu ohjeisiin ja suorita Digistarttipaketti.
 • lisätietoa opintojen aloituksesta / AMK
 • YAMK-polkuopiskelija, ota alkuperäinen AMK tutkintotodistus mukaan aloitustilaisuuteen todistuksen tarkastamista varten.
 • lisätietoa opintojen aloituksesta / YAMK
 • Oman tietokoneen käyttö opiskelussa
 • Saat opiskeluun liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

 

Avoimien opintojen opiskelija (yksittäiset opinnot)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta.  Lisätiedot ja apua ongelmatilanteisiin ServiceDesk IT
 • Voit kirjautua samalla tunnuksella opiskelijasähköpostiisi, opinnon Moodle työtilaan ja käyttää HAMKin IT-palveluita.
 • Lähiopetuksen aikataulu löytyy lukujärjestyksestä https://lukkarit.hamk.fi. Hae toteutussuunnitelmassa kerrotulla ryhmällä, jonka mukana opinnon suoritat, esim. VV1920.
 • Saat opiskeluun ja toteutukseen liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Avoimen amkin opiskelija (opiskeluoikeuden päätyttyä)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu uusi tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Ongelmatilanteissa saat apua ServiceDesk IT:n kautta
 • Lisätiedot koulutuksesi opintojen ohjaajalta tai opintosihteeriltä, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Välittömästi jatkoajan päättymisen jälkeen on mahdollista siirtyä opiskelemaan puuttuvia opintoja avoimeen ammattikorkeakouluun. Opintomaksu on aikaperusteinen: 0,5 vuotta/250 € ja 1 vuosi/400 €, eikä ole sidottu suoritettavaan opintopistemäärään. Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Korkeakouluyhteistyön opiskelija (suomalaiset ammattikorkeakoulut: esim. CampusOnline)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Voit aktivoida HAMKin opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Jos aktivointi ei onnistu, ota yhteyttä ServiceDesk IT
 • Voit myös käyttää omaa käyttäjätunnustasi Haka-tunnistautumisen kautta, jolloin tarvitset opettajalta Moodle työtilan avaimen (saat erillisen sähköpostiviestin). Huomaa, että osassa opintoja voidaan suositella ainoastaan HAMKin tunnusten käyttämistä opiskelumateriaalin käytettävyyden vuoksi. Myös Moodlen oppimisalustalta lähetetyt ilmoitukset tulevat ainoastaan HAMKin sähköpostiin.
 • Saat opiskeluun ja toteutukseen liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, ota välittömästi yhteyttä sähköpostilla, opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • Opinnon päätyttyä voit hakea suorituksesi Puro-opintosuoritusten hakupalvelusta kirjautumalla järjestelmään oman korkeakoulusi tunnuksilla (Puron etusivulla kerrotaan palvelua käyttävät korkeakoulut). Högskolan på Ålandin opiskelijat saavat postissa opintosuoritusotteen HAMKissa suorittamistaan yhteistyöopinnoista.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opintojen sisältöön liittyvää ohjausta saat koulutuksen opintojen ohjaajalta ja opintojakson vastuuopettajalta – henkilöstön yhteystiedot. ​

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)student.hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU