Avoin AMK - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin AMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita kampuksella

Avoin AMK

Kasvata osaamistasi avoimen AMKin opinnoilla

HAMKin avoimet opinnot on mahdollisuus sinulle, joka haluat – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta – suorittaa ammattikorkeakouluopintoja.

HAMKin avoimiin opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelemisesta kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa ja päivität tietojasi.

Valitse Avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita. Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Näillä sivuilla olevat opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Lukuvuoden 2019-2020 avoin AMK ilmoittautuminen:

Avoimille kesäopinnoille (toukokuu-elokuu) ilmoittaudutaan 16.3.-24.4.2020 välisenä aikana.

Lukuvuoden 2020-2021 avoin AMK ilmoittautumisajat:

3.-15.8.2020 syksyn polkuopinnot ja avoimet opinnot
5.-16.10.2020 lisäilmoittautumisaika myöhemmin syksyllä (26.10.-18.12.2020) toteutettaville avoimille opinnoille
2.-15.12.2020 kevään polkuopinnot ja avoimet opinnot
15.2.-26.2.2021 lisäilmoittautumisaika myöhemmin keväällä (15.3.-7.5.2021) toteutettaville avoimille opinnoille

 

 

 

Saitko viestin ilmoittautumisesi hyväksymisestä? Katso uuden opiskelijan ohjeet.

 

Henkilötietojen käsittely HAMKissa

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Tietosuojailmoitus: Opiskelijaksi hakevan henkilötietojen käsittely, HAMK

Maksut

Avoimen AMKin maksut ovat 2020 alkavissa opinnoissa (ilmoittautuminen 2.12.2019 lähtien) 15 euroa/opintopiste ja AMK-polkuopinnot 400 euroa. Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintokohtainen maksu

HAMKin avoimista opinnoista perittävä maksu on 15 €/opintopiste, joten esim. 5 op:n laajuiset opinnot maksavat 75 €.​ Syksyn 2019 opintojen opintopistekohtainen maksu on 10€

Polkuopintojen maksu

AMK-polkuopintojen maksu on 400€. YAMK-polkuopinnoissa maksetaan opintokohtainen maksu laajuuden (10op tai 15op) mukaisesti. Polkuopintomaksu laskutetaan opintojen alettua ja summa maksetaan kokonaan laskun eräpäivään mennessä.

HAMKin opiskelijan maksu (välittömästi opiskeluoikeuden päätyttyä)

HAMKin opiskelijan maksut (opiskeluoikeus päättyy 31.12.) ovat 1.1.2020 jälkeen alkavissa koulutuksissa aikaperusteiset: 0,5 vuotta/250 € ja 1 vuosi/400 €. Maksu ei ole sidottu suoritettavaan opintopistemäärään.

Muut maksut

Muita maksuja ovat mahdolliset opintokohtaiset materiaali-, tarvike- ja ekskursiomaksut.

Peruutusehdot

Peruutus on tehtävä aina viipymättä sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Mikäli peruutat ilmoittautumisesi vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkua, olet oikeutettu jo maksettujen opintomaksujen palautukseen. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin toimitamme sinulle ohjeet pankkiyhteystietojesi ilmoittamista varten ja hyvitämme opintomaksut tilillesi 14 vuorokauden kuluessa (huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä). Mikäli peruutat ilmoittautumisesi alle 14 vuorokautta ennen opintojen alkua, perimme opintomaksun kokonaisuudessaan. Samoin, jos et peruuta ilmoittautumistasi ja jätät saapumatta opintoihin, tai keskeytät jo aloittamasi opinnot, perimme opintomaksun kokonaisuudessaan.
Opintomaksujen perimisestä voidaan luopua kokonaan tai osittain
· jos olet saanut opiskelupaikan avoimen amk:n opinnoissa ja sinut valitaan HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi.
· Jos olet saanut opiskelupaikan polkuopinnoissa ja sinut valitaan johonkin toiseen suomalaiseen korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, ennen kuin ehdit aloittaa polkuopintosi HAMKissa.

Pidätämme oikeuden opintojen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutoksiin.​​

Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintosuoritukset ja todistukset

Opintosuoritusten arviointi

Opintojen arviointi on osaamisperustaista. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.

Arviointiasteikossa on kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), ja tyydyttävä (2 tai 1). Hylätyistä suorituksista annetaan arvosana hylätty (0). Opinto voidaan arvioida myös asteikolla Suoritus hyväksytty (H) – Hylätty (0).

Opinnon päättymisen jälkeen opinnon tai moduulin vastuuopettaja huolehtii suoritusmerkinnät opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä. Opinto pitää suorittaa sen toteuttamisaikana. Arviointiajankohtana keskeneräinen opinto voidaan arvioida alkuperäistä laajuuttaan pienemmällä laajuudella, tai opettaja voi antaa opinnosta arvosanan hylätty. Jos suoritus arvioidaan alkuperäistä opintopistemäärää pienempänä, ei opintomaksun erotusta hyvitetä opiskelijalle. Jos haluat yrittää hylätyn opintosi suorittamista hyväksytyksi, ota yhteyttä opinnon opettajaan ja opintosihteeriin heti opinnon päätyttyä. Saat tarvittaessa opintosihteeriltäsi lisäohjeita tentti-ilmoittautumista varten.

Opinnot vanhenevat 10 vuodessa ellei toisin mainita.

Todistukset

HAMKin avoimessa AMKissa suorittamistasi opinnoista lähetetään sinulle automaattisesti opintosuoritusote. Saat tarvittaessa opiskelutodistuksen opintotoimistosta esim. TE-toimistoa varten.

CampusOnline jne. yhteistyösopimusten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat hakea suorituksensa Puro-opintosuoritusten hakupalvelusta kirjautumalla järjestelmään oman korkeakoulunsa tunnuksilla (Puron etusivulla kerrotaan palvelua käyttävät korkeakoulut). Högskolan på Ålandin opiskelijat saavat postissa opintosuoritusotteen HAMKissa suorittamistaan opinnoista.

Huomioi avoimissa opinnoissa

 1. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Polkuopintoja päiväopinnoissa (8-16 mallin mukaisesti) opiskeleva voi saada VR/Matkahuollon opiskelija-alennuksen pyytämällä Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi -todistuksen koulutuksensa opintotoimistosta. Polkuopiskelija ei voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn AMK-opiskelijakorttia, joka oikeuttaa Kelan ateriatukeen tai VR/Matkahuollon automaattiseen opiskelija-alennukseen, mutta voi HAMKOon liittyessään saada muita opiskelijaetuuksia.
 2. Tarkasta suunnittelemiesi opintojen toteutussuunnitelmasta aikataulu ja paikka ennen ilmoittautumista, koska ilmoittautuminen on sitova!​ Monet opinnot järjestetään päiväaikaan ja arkisin.
 3. Sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai sosiaalialan opintoihin.
 4. Avoimien opintojen paikkoja on vain muutama ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin sähköpostilla, opiskelijapalvelut@hamk.fi. Huomaa, että sähköpostiviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita hyväksymistä, vaan saat koulutuksesta tiedon sähköpostissa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et saa viestiä, ota yhteyttä opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin.
 5. Opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen koulutusten sisältöihin ja pitää itse huolta siitä että hän saa kaiken tarvittavan tiedon.
 6. Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK -tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.
 7. Avoimen AMKin opiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle.
 8. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Korkeakouluopiskelu edellyttää myös tieteellisen ajattelun kehittymistä ja usein vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa.
 9. Opiskelijoiden oman koneen käyttö on toivottavaa HAMKissa ja sosiaali ja terveysalalla 1.1.2020 lähtien kaikilla aloittavilla opiskelijoilla pitää olla oma kannettava tietokone. Syksystä 2020 opintonsa aloittavien HAMKin opiskelijoiden tulee hankkia oma kannettava tietokone, jollei sitä jo ole. Katso lisätietoja IT-palveluiden sivulta Bring your own device – BYOD. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.
 10. Avoimen amkin opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat

Huomioi polkuopinnoissa

 1. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Polkuopintoja päiväopinnoissa (8-16 mallin mukaisesti) opiskeleva voi saada VR/Matkahuollon opiskelija-alennuksen pyytämällä Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi -todistuksen koulutuksensa opintotoimistosta. Polkuopiskelija ei voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn AMK-opiskelijakorttia, joka oikeuttaa Kelan ateriatukeen tai VR/Matkahuollon automaattiseen opiskelija-alennukseen, mutta voi HAMKOon liittyessään saada muita opiskelijaetuuksia.
 2. Ota selvää TE-toimistosta onko sinulla mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.
 3. Saat lounaan tuettomaan opiskelijahintaan, kun näytät HAMK:n opiskelijaravintolan kassalla polkuopiskelijan ateriakorttia. Lounaan hinta on edullisempi kuin vierailijan hinta, mutta hiukan enemmän kuin Kelan ateriatuen saavien tutkinto-opiskelijoiden hinta.
 4. Tarkasta suunnittelemiesi opintojen opiskelutavat, aikataulu ja paikka ennen ilmoittautumista, koska ilmoittautuminen on sitova!​ Monet polkuopinnot järjestetään päiväaikaan ja arkisin.
 5. Sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai sosiaalialan polkuopintoihin.
 6. Polkuopinto-opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen koulutusten sisältöihin ja pitää itse huolta siitä, että hän saa kaiken tarvittavan tiedon. Oma-aloitteisella ja aktiivisella asenteella pärjää hyvin polkuopinnoissa (kts. opiskeluvalmiudet kohdassa 10).
 7. Avoimen AMKin opiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle. Jos vastaavat ruotsin opinnot suoritetaan polkuopintojen aikana, virkamiesruotsin merkinnät voidaan tehdä kun polkuopiskelija on saanut tutkinto-opiskeluoikeuden.
 8. Polkuopintopaikkoja on vain muutama ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Suomenkielisissä koulutuksissa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Polkuopintoihin ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa. Osassa koulutuksia ilmoittautuneita kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä, tai pyydetään toimittamaan motivaatiokirje. Löydät tarkemmat tiedot polkuopinnot -sivulta. Huomaa ilmoittautua hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin sähköpostilla, opiskelijapalvelut@hamk.fi. Huomaa, että sähköpostiviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita hyväksymistä. Hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä polkuopinnot järjestävästä koulutuksesta henkilökohtaisesti. Varasijalla olevat ja myöhemmin ilmoittautuneet saavat koulutuksesta tiedon sähköpostissa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et saa viestiä, ota yhteyttä opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin.
 9. Polkuopiskelijoilla on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Ohjaajana toimii tutkinto-opiskelijaryhmän ohjaaja. Polkuopiskelija voi akuutissa tilanteessa käyttää HAMKin terveydenhoitajan palveluja. Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.
 10. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Koulutuskohtaisesti voidaan edellyttää esimerkiksi riittävää matematiikan, fysiikan, kieliopintojen tai viestinnän taitojen hallitsemista. Korkeakouluopiskelu edellyttää myös tieteellisen ajattelun kehittymistä ja usein vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa jo opintojen alussa.
 11. AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi heti opiskelun alettua. AMK-tutkinnon 60 opintopisteen polkuopinnoissa voidaan AHOToida korkeintaan 20 op. Huomaa, että HAMKissa hyväksiluetut opinnot eivät välttämättä anna hakukelpoisuutta muitten ammattikorkeakoulujen erillishaussa.
 12. HAMKin polkuopiskelijan on mahdollista suorittaa samalla polkuopintomaksulla joitakin opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa. CampusOnline.fi -portaalin opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen polkuopiskelijoille ja niille voi ilmoittautua kunkin opinnon toteutussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Myös XAMK tarjoaa HAMKin opiskelijoille opintoja. Muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen CampusOnline tai vastaavien opintojen arvioinnit voi hakea Puro-palvelusta ja toimittaa ne sähköisesti kotikorkeakouluun, kun suoritus on tehty polkuopintojen aikana.
 13. Opiskelijoiden oman koneen käyttö on toivottavaa HAMKissa ja sosiaali ja terveysalalla 1.1.2020 lähtien kaikilla aloittavilla opiskelijoilla pitää olla oma kannettava tietokone.  Syksystä 2020 opintonsa aloittavien HAMKin polkuopiskelijoiden tulee hankkia oma kannettava tietokone, jollei sitä jo ole. Katso lisätietoja IT-palveluiden sivulta Bring your own device – BYOD. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.
 14. Huomaathan, että hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, avoimessa AMKissa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin. International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3.0.

Opintojen ohjaus

HAMKin avoimia opintoja opiskelevalla on mahdollisuus saada opinto-ohjausta opinnot järjestävän koulutuksen opintojen ohjaajalta​. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai käytännön järjestelyihin liittyen, ota yhteyttä opintotoimistoon, opiskelijapalvelut@hamk.fi. Opintojen sisältöön liittyvää ohjausta saat koulutuksen opintojen ohjaajalta ja toteutussuunnitelmassa mainituilta opettajilta.

Opiskelutavat

Voit opiskella avoimia opintoja arkisin ja päiväaikaan 8-16 opiskelutavan mukaisesti tai monimuotototeutuksissa 18-100 tavan mukaisesti. Yksittäisiä​ opintojaksoja tai moduuleita opiskelevat voivat katsoa lisätietoja opintojen toteutustavoista avoimien opintojen seuraavan lukukauden tarjonnasta. Polkuopintojen opiskelutapa on mainittu koulutuksen nimen yhteydessä polkuopintotarjonnassa.

Katso lisätietoja opiskelutavoista.

Opiskelijapalvelut

Saat ohjeita opiskelun käytännöistä koulutusten opintotoimistoista ja opiskelun sisältöihin liittyen opintojen ohjaajilta sekä opintojen opettajilta. Opintojen ohjaajan yhteystiedot löydät kunkin koulutuksen sivuilta (esim. Hakijalle > Koulutus > Koulutuksen yhteystiedot) ja opinnon opettajan tiedot toteutussuunnitelmasta. Henkilöstön yhteystiedot -haku.

IT-palvelut

Saat käyttöösi käyttäjätunnuksen ja salasanan HAMKin tietojärjestelmien ja sähköpostin käyttöä varten. Katso lisätietoja oman tietokoneen käyttämisestä ja IT-palveluista HAMKissa. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä HAMKin ServiceDeskiin.

Kirjastopalvelut

HAMKin kirjaston asiakkaana sinulla on käytössäsi HAMKin ja muiden kirjastojen aineisto. Kirjastokortin voit hankkia kaikista kirjaston toimipisteistä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kirjastokorttia hankkiessasi. Kirjaston yhteiset ohjeet ja toimipisteiden aukioloajat näet kirjaston sivuilta.

Opiskelijapalaute

Keräämme opiskelun aikana palautetta opinnoista, jotta voimme kehittää toimintaamme. Saat lisäksi opiskelun päätyttyä sähköpostiisi linkin sähköiseen palautekyselyyn.

Avoimet opinnot = ammattikorkeakoulututkintojen osista koostuvia moduuleja ja opintojaksoja

Polkuopinnot HAMKissa = ensimmäisen vuoden opinnot AMK-tutkinnossa ja ensimmäisen lukukauden opinnot YAMK-tutkinnossa, jotka aloitetaan uuden aloittavan ryhmän kanssa ilman tutkinto-oikeutta. Polkuopintojen tavoitteena on saada tutkinto-opiskelijan paikka ja hyväksytysti suoritetut, tutkintoon soveltuvat opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Opiskelija voi jatkaa tutkinto-opiskeluoikeuden saatuaan opiskelua samassa opiskeljaryhmässä, AMK-tutkinnossa toisen vuoden opiskelijana.

Opinto = sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö. Sisältää tietyn määrän opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Toteutus = opinnosta suunnitellaan lukuvuoden tarjonnan perusteella toteutus, jolle tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat.

Toteutussuunnitelma = opettajan laatima opinnon toteuttamista ohjaava suunnitelma, joka perustuu opinnon tavoitekuvaukseen. Toteutussuunnitelmaan kannattaa tutustua etukäteen ennen ilmoittautumista. Toteutussuunnitelma, totsu, käydään läpi ja päivitetään yhdessä opiskelijoitten kanssa toteutuksen aluksi.

Moduuli = opintokokonaisuus, osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Moduulin laajuus on yleisimmin 15 opintopistettä. Moduuli voi sisältää teemoja ja arvioitavia osia.

Opintopiste (op) = opintojen laajuuden mitta. 40 tunnin opiskeluviikko on noin 1,5 op.

Osaamistavoitteet = kuvataan mitä osaamista opiskelijalla on opinnon suoritettuaan

AMK-tutkinto = ammattikorkeakoulututkinto

YAMK-tutkinto = ylempi ammattikorkeakoulututkinto, YAMK-tasoisiin polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto pohjakoulutuksena

Lukuvuosi = 1.8.-31.7. (opiskelu pääsääntöisesti syyskuun ja toukokuun välisenä aikana). Tammikuussa alkavien opintojen ensimmäinen opiskeluvuosi jakautuu kahdelle lukuvuodelle. Kesäopinnot toteutetaan 7.5.-31.8. välisenä aikana ja ne jakautuvat kahdelle lukuvuodelle.

Lukukausi = syys- tai kevätlukukausi. Syyslukukausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuussa. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy toukokuussa. Kesäopinnot voivat alkaa toukokuussa ja ajoittuvat pääasiassa kesä – elokuulle.

Moodle-oppimisympäristö = on internetissä toimiva verkko-oppimisympäristö. Moodlessa opiskellaan ja tehdään tiimityöskentelyä. Oppimateriaaleja on myös saatavilla Moodlessa.

AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista.

BYOD = bring your own device. Opiskelijan oman koneen käyttö on HAMKissa toivottavaa. HAMKin tiloissa opiskellessa voidaan hyödyntää langatonta tietoliikenneverkkoa.

Puro = opintosuoritusten hakupalvelu, jossa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus- ja tutkintotietonsa. Osa korkeakouluista sallii opiskelijoiden myös siirtää toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset Puron kautta kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi.

Olet saanut sähköpostissa tervetuloviestin Hämeen ammattikorkeakoulusta. Lue alta ohjeet opiskelun aloituksesta ja tunnuksen käyttöönotosta – tervetuloa!

Polkuopiskelija

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Lisätiedot ja apua ongelmatilanteisiin ServiceDesk IT 
 • AMK-polkuopiskelija: Tunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset tekemään aloittavan opiskelijan Digistarttipakettia, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Tutustu Digistarttipaketin sisältöön ja Digistarttipaketin ohjeistukseen. Digistarttipaketin Moodlen kirjautumisavain on ”digistartti”.  Digistarttipaketti ei koske YAMK-polkuopiskelijoita.
 • lisätietoa opintojen aloituksesta / AMK
 • YAMK-polkuopiskelija, ota alkuperäinen AMK tutkintotodistus mukaan aloitustilaisuuteen todistuksen tarkastamista varten.
 • lisätietoa opintojen aloituksesta / YAMK
 • Saat opiskeluun liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

 

Avoimien opintojen opiskelija (yksittäiset opinnot)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta.  Lisätiedot ja apua ongelmatilanteisiin ServiceDesk IT
 • Voit kirjautua samalla tunnuksella opiskelijasähköpostiisi, opinnon Moodle työtilaan ja käyttää HAMKin IT-palveluita.
 • Lähiopetuksen aikataulu löytyy lukujärjestyksestä https://lukkarit.hamk.fi. Hae toteutussuunnitelmassa kerrotulla ryhmällä, jonka mukana opinnon suoritat, esim. VV1920.
 • Saat opiskeluun ja toteutukseen liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Avoimen amkin opiskelija (opiskeluoikeuden päätyttyä)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu uusi tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Ongelmatilanteissa saat apua ServiceDesk IT:n kautta
 • Lisätiedot koulutuksesi opintojen ohjaajalta tai opintosihteeriltä, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Välittömästi jatkoajan päättymisen jälkeen on mahdollista siirtyä opiskelemaan puuttuvia opintoja avoimeen ammattikorkeakouluun. 1.9.2019 lähtien opiskelu on maksullista. Syksyn 2019 opintomaksu on 10€/opintopiste. HAMKin opiskelijan maksut (opiskeluoikeus päättyy 31.12.) ovat 1.1.2020 jälkeen alkavissa koulutuksissa aikaperusteiset: 0,5 vuotta/250 € ja 1 vuosi/400 €. Maksu ei ole sidottu suoritettavaan opintopistemäärään. Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Korkeakouluyhteistyön opiskelija (suomalaiset ammattikorkeakoulut: esim. CampusOnline)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Voit aktivoida HAMKin opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Jos aktivointi ei onnistu, ota yhteyttä ServiceDesk IT
 • Voit myös käyttää omaa käyttäjätunnustasi Haka-tunnistautumisen kautta, jolloin tarvitset opettajalta Moodle työtilan avaimen (saat erillisen sähköpostiviestin). Huomaa, että osassa opintoja voidaan suositella ainoastaan HAMKin tunnusten käyttämistä opiskelumateriaalin käytettävyyden vuoksi. Myös Moodlen oppimisalustalta lähetetyt ilmoitukset tulevat ainoastaan HAMKin sähköpostiin.
 • Saat opiskeluun ja toteutukseen liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, ota välittömästi yhteyttä sähköpostilla, opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • Opinnon päätyttyä voit hakea suorituksesi Puro-opintosuoritusten hakupalvelusta kirjautumalla järjestelmään oman korkeakoulusi tunnuksilla (Puron etusivulla kerrotaan palvelua käyttävät korkeakoulut). Högskolan på Ålandin opiskelijat saavat postissa opintosuoritusotteen HAMKissa suorittamistaan yhteistyöopinnoista.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opintojen sisältöön liittyvää ohjausta saat koulutuksen opintojen ohjaajalta ja opintojakson vastuuopettajalta – henkilöstön yhteystiedot. ​

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)student.hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU