Avoin AMK - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin AMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoita kampuksella

Avoin AMK

Kasvata osaamistasi avoimen AMKin opinnoilla

HAMKin avoimet opinnot on mahdollisuus sinulle, joka haluat – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta – suorittaa ammattikorkeakouluopintoja.

HAMKin avoimiin opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelemisesta kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa ja päivität tietojasi.

Valitse Avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita. Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Näillä sivuilla olevat opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Lukuvuoden 2019-2020 avoin AMK ilmoittautumisajat:

1.-15.8.2019 syksyn polkuopinnot ja avoimet opinnot
7.-18.10.2019 lisäilmoittautumisaika myöhemmin syksyllä (28.10.-20.12.2019) toteutettaville avoimille opinnoille
2.-15.12.2019 kevään polkuopinnot ja avoimet opinnot
17.2.-28.2.2020 lisäilmoittautumisaika myöhemmin keväällä (16.3.-8.5.2020) toteutettaville avoimille opinnoille

Avoimien kesäopintojen ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.

Tuotantotalouden virtuaaliopinnoille (avaa opintojen kuvaus em. sivulla) voi ilmoittautua lisäksi ilmoittautumisaikojen ulkopuolella opintosihteeriltä (annina.herala-hemmila(at)hamk.fi) saatavalla lomakkeella.

 

Saitko viestin ilmoittautumisesi hyväksymisestä? Katso uuden opiskelijan ohjeet.

 

Henkilötietojen käsittely HAMKissa

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Tietosuojailmoitus: Opiskelijaksi hakevan henkilötietojen käsittely, HAMK

Maksut

Voit valita joko opintokohtaisen maksun tai vuosimaksun. Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintokohtainen maksu

HAMKin avoimista opinnoista perittävä maksu on 10 euroa/opintopiste, esim. 15 op:n laajuiset opinnot maksavat 150 euroa.​

Vuosimaksu

Voit maksaa 300 euron suuruisen HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksun, joka oikeuttaa enintään 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin yhden luku- tai kalenterivuoden aikana. Vuosimaksu laskutetaan 1.8.2019 alkaen opintojen alettua ja summa maksetaan kokonaan laskun eräpäivään mennessä.

Muut maksut

Muita maksuja ovat mahdolliset opintokohtaiset materiaali-, tarvike- ja ekskursiomaksut.

Peruutusehdot

Peruutus on tehtävä aina viipymättä kirjallisesti koulutuksen opintosihteerille.

Mikäli opiskelija peruuttaa osallistumisensa aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen opinnon alkua, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen opinnon alkua, veloitetaan 50 % opintomaksusta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen opinnon alkua tai ilmoittautumista, ei peruuteta ollenkaan, eikä osallistuja saavu opintojaksolle, veloitetaan koko opintojakson hinta. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, tai suorittaa osan opinnosta, hänen tulee maksaa koko opinnon hinta. Vuosimaksu on maksettava kokonaan laskun eräpäivään mennessä. Vuosimaksua ei palauteta.

Pidätämme oikeuden opintojen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutoksiin.​​

Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Opintosuoritukset ja todistukset

Opintosuoritusten arviointi

Opintojen arviointi on osaamisperustaista. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.

Arviointiasteikossa on kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), ja tyydyttävä (2 tai 1). Hylätyistä suorituksista annetaan arvosana hylätty (0). Opinto voidaan arvioida myös asteikolla Suoritus hyväksytty (H) – Hylätty (0).

Opinnon päättymisen jälkeen opinnon tai moduulin vastuuopettaja huolehtii suoritusmerkinnät opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä. Opinto pitää suorittaa sen toteuttamisaikana. Arviointiajankohtana keskeneräinen opinto voidaan arvioida alkuperäistä laajuuttaan pienemmällä laajuudella, tai opettaja voi antaa opinnosta arvosanan hylätty. Jos suoritus arvioidaan alkuperäistä opintopistemäärää pienempänä, ei opintomaksun erotusta hyvitetä opiskelijalle. Jos haluat yrittää hylätyn opintosi suorittamista hyväksytyksi, ota yhteyttä opinnon opettajaan ja opintosihteeriin heti opinnon päätyttyä. Saat tarvittaessa opintosihteeriltäsi lisäohjeita tentti-ilmoittautumista varten.

Opinnot vanhenevat 10 vuodessa ellei toisin mainita.

Todistukset

HAMKin avoimessa AMKissa suorittamistasi opinnoista lähetetään sinulle automaattisesti opintosuoritusote. Saat tarvittaessa opiskelutodistuksen opintotoimistosta esim. TE-toimistoa varten.

CampusOnline -yhteistyösopimuksen korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat hakea suorituksensa Puro-opintosuoritusten hakupalvelusta kirjautumalla järjestelmään oman korkeakoulunsa tunnuksilla (Puron etusivulla kerrotaan palvelua käyttävät korkeakoulut). TAMKin ja SAMKin opiskelijat saavat postissa opintosuoritusotteen HAMKissa suorittamistaan kesälukukausi -opinnoista.

Huomioi avoimissa opinnoissa

 1. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Polkuopintoja päiväopinnoissa (8-16 mallin mukaisesti) opiskeleva voi saada VR/Matkahuollon opiskelija-alennuksen pyytämällä Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi -todistuksen koulutuksensa opintotoimistosta. Polkuopiskelija ei voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn AMK-opiskelijakorttia, joka oikeuttaa Kelan ateriatukeen tai VR/Matkahuollon automaattiseen opiskelija-alennukseen, mutta voi HAMKOon liittyessään saada muita opiskelijaetuuksia.
 2. Tarkasta suunnittelemiesi opintojen toteutussuunnitelmasta aikataulu ja paikka ennen ilmoittautumista, koska ilmoittautuminen on sitova!​ Monet opinnot järjestetään päiväaikaan ja arkisin.
 3. Sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittavan pitää soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta, lisätietoja Hakijan terveydentila.
 4. Avoimien opintojen paikkoja on vain muutama ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin sähköpostilla. Huomaa, että sähköpostiviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita hyväksymistä, vaan saat koulutuksesta tiedon sähköpostissa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et saa viestiä, ota yhteyttä opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin.
 5. Opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen koulutusten sisältöihin ja pitää itse huolta siitä että hän saa kaiken tarvittavan tiedon.
 6. Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK -tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.
 7. Avoimen AMKin opiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle.
 8. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Korkeakouluopiskelu edellyttää myös tieteellisen ajattelun kehittymistä ja usein vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa.
 9. Avoimen amkin opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat

Huomioi polkuopinnoissa

 1. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Polkuopintoja päiväopinnoissa (8-16 mallin mukaisesti) opiskeleva voi saada VR/Matkahuollon opiskelija-alennuksen pyytämällä Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi -todistuksen koulutuksensa opintotoimistosta. Polkuopiskelija ei voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn AMK-opiskelijakorttia, joka oikeuttaa Kelan ateriatukeen tai VR/Matkahuollon automaattiseen opiskelija-alennukseen, mutta voi HAMKOon liittyessään saada muita opiskelijaetuuksia.
 2. Ota selvää TE-toimistosta onko sinulla mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.
 3. Saat lounaan tuettomaan opiskelijahintaan, kun näytät HAMK:n opiskelijaravintolan kassalla polkuopiskelijan ateriakorttia. Lounaan hinta on edullisempi kuin vierailijan hinta, mutta hiukan enemmän kuin Kelan ateriatuen saavien tutkinto-opiskelijoiden hinta.
 4. Tarkasta suunnittelemiesi opintojen opiskelutavat, aikataulu ja paikka ennen ilmoittautumista, koska ilmoittautuminen on sitova!​ Monet polkuopinnot järjestetään päiväaikaan ja arkisin.
 5. Sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittavan pitää soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. lisätietoja Hakijan terveydentila
 6. Polkuopinto-opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen koulutusten sisältöihin ja pitää itse huolta siitä, että hän saa kaiken tarvittavan tiedon. Oma-aloitteisella ja aktiivisella asenteella pärjää hyvin polkuopinnoissa (kts. opiskeluvalmiudet kohdassa 10).
 7. Avoimen AMKin opiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle. Jos vastaavat ruotsin opinnot suoritetaan polkuopintojen aikana, virkamiesruotsin merkinnät voidaan tehdä kun polkuopiskelija on saanut tutkinto-opiskeluoikeuden.
 8. Polkuopintopaikkoja on vain muutama ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan, sekä liikennealan koulutuksissa kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Polkuopintoihin ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa. Liiketalouden koulutukseen ilmoittautuneita kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso).Huomaa ilmoittautua hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin sähköpostilla. Huomaa, että sähköpostiviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita hyväksymistä. Hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä polkuopinnot järjestävästä koulutuksesta henkilökohtaisesti. Varasijalla olevat ja myöhemmin ilmoittautuneet saavat koulutuksesta tiedon sähköpostissa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et saa viestiä, ota yhteyttä opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin.
 9. Polkuopiskelijoilla on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Ohjaajana toimii tutkinto-opiskelijaryhmän ohjaaja. Polkuopiskelija voi akuutissa tilanteessa käyttää HAMKin terveydenhoitajan palveluja. Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.
 10. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Koulutuskohtaisesti voidaan edellyttää esimerkiksi riittävää matematiikan, fysiikan, kieliopintojen tai viestinnän taitojen hallitsemista. Korkeakouluopiskelu edellyttää myös tieteellisen ajattelun kehittymistä ja usein vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa jo opintojen alussa.
 11. AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi heti opiskelun alettua. AMK-tutkinnon 60opintopisteen polkuopinnoissa voidaan AHOToida korkeintaan 20op. Huomaa, että HAMKissa hyväksiluetut opinnot eivät välttämättä anna hakukelpoisuutta muitten ammattikorkeakoulujen erillishaussa.
 12. HAMKin polkuopiskelijan on mahdollista suorittaa samalla vuosimaksulla myös kesäopintoja (7.5.-31.8. välisenä aikana). CampusOnline.fi -portaalin opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen polkuopiskelijoille ja niille voi ilmoittautua kunkin opinnon toteutussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen CampusOnline tai vastaavien opintojen arvioinnit voi hakea Puro-palvelusta ja toimittaa ne sähköisesti kotikorkeakouluun.
 13. Opiskelijoiden oman koneen käyttö on suositeltavaa HAMKissa. Bring your own device – BYOD. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta. Onkin toivottavaa, että opintonsa aloittavat HAMKin polkuopiskelijat hankkisivat oman kannettavan tietokoneen, jollei sitä jo ole. Katso lisätietoja IT-palveluiden sivuilta.
 14. Huomaathan, että hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, avoimessa AMKissa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin. International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3.0.

Opintojen ohjaus

HAMKin avoimia opintoja opiskelevalla on mahdollisuus saada opinto-ohjausta opinnot järjestävän koulutuksen opintojen ohjaajalta​. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai käytännön järjestelyihin liittyen, ota yhteyttä opintotoimistoon. Opintojen sisältöön liittyvää ohjausta saat koulutuksen opintojen ohjaajalta ja opettajilta.

Opiskelutavat

Voit opiskella avoimia opintoja arkisin ja päiväaikaan 8-16 opiskelutavan mukaisesti tai monimuotototeutuksissa 18-100 tavan mukaisesti. Yksittäisiä​ opintojaksoja tai moduuleita opiskelevat voivat katsoa lisätietoja opintojen toteutustavoista avoimien opintojen seuraavan lukukauden tarjonnasta. Polkuopintojen opiskelutapa on mainittu koulutuksen nimen yhteydessä polkuopintotarjonnassa.

Katso lisätietoja opiskelutavoista.

Opiskelijapalvelut

Saat ohjeita opiskelun käytännöistä koulutusten opintotoimistoista ja opiskelun sisältöihin liittyen opintojen ohjaajilta sekä opintojen opettajilta. Opintojen ohjaajan yhteystiedot löydät kunkin koulutuksen sivuilta (esim. Hakijalle > Koulutus > Koulutuksen yhteystiedot) ja opinnon opettajan tiedot toteutussuunnitelmasta. Henkilöstön yhteystiedot.

IT-palvelut

Saat käyttöösi käyttäjätunnuksen ja salasanan HAMKin tietojärjestelmien ja sähköpostin käyttöä varten. Katso lisätietoja, IT-palvelut sekä opiskelijan yleiset työvälineet ja IT-palvelut HAMKissa. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä HAMKin ServiceDeskiin.

Kirjastopalvelut

HAMKin kirjaston asiakkaana sinulla on käytössäsi HAMKin ja muiden kirjastojen aineisto. Kirjastokortin voit hankkia kaikista kirjaston toimipisteistä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kirjastokorttia hankkiessasi. Kirjaston yhteiset ohjeet ja toimipisteiden aukioloajat näet kirjaston sivuilta.

Opiskelijapalaute

Keräämme opiskelun aikana palautetta opinnoista, jotta voimme kehittää toimintaamme. Saat lisäksi opiskelun päätyttyä sähköpostiisi linkin sähköiseen palautekyselyyn.

Avoimet opinnot = ammattikorkeakoulututkintojen osista koostuvia moduuleja ja opintojaksoja

Polkuopinnot HAMKissa = ensimmäisen vuoden opinnot AMK-tutkinnossa ja ensimmäisen lukukauden opinnot YAMK-tutkinnossa, jotka aloitetaan uuden aloittavan ryhmän kanssa ilman tutkinto-oikeutta. Polkuopintojen tavoitteena on saada tutkinto-opiskelijan paikka ja hyväksytysti suoritetut, tutkintoon soveltuvat opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Opiskelija voi jatkaa tutkinto-opiskeluoikeuden saatuaan opiskelua samassa opiskeljaryhmässä, AMK-tutkinnossa toisen vuoden opiskelijana.

Opinto = sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö. Sisältää tietyn määrän opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Toteutus = opinnosta suunnitellaan lukuvuoden tarjonnan perusteella toteutus, jolle tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat.

Toteutussuunnitelma = opettajan laatima opinnon toteuttamista ohjaava suunnitelma, joka perustuu opinnon tavoitekuvaukseen. Toteutussuunnitelmaan kannattaa tutustua etukäteen ennen ilmoittautumista. Toteutussuunnitelma, totsu, käydään läpi ja päivitetään yhdessä opiskelijoitten kanssa toteutuksen aluksi.

Moduuli = opintokokonaisuus, osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Moduulin laajuus on yleisimmin 15 opintopistettä. Moduuli voi sisältää teemoja ja arvioitavia osia.

Opintopiste (op) = opintojen laajuuden mitta. 40 tunnin opiskeluviikko on noin 1,5 op.

Osaamistavoitteet = kuvataan mitä osaamista opiskelijalla on opinnon suoritettuaan

AMK-tutkinto = ammattikorkeakoulututkinto

YAMK-tutkinto = ylempi ammattikorkeakoulututkinto, YAMK-tasoisiin polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto pohjakoulutuksena

Lukuvuosi = 1.8.-31.7. (opiskelu pääsääntöisesti syyskuun ja toukokuun välisenä aikana). Tammikuussa alkavien opintojen ensimmäinen opiskeluvuosi jakautuu kahdelle lukuvuodelle. Kesäopinnot toteutetaan 7.5.-31.8. välisenä aikana ja ne jakautuvat kahdelle lukuvuodelle.

Lukukausi = syys- tai kevätlukukausi. Syyslukukausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuussa. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy toukokuussa. Kesäopinnot voivat alkaa toukokuussa ja ajoittuvat pääasiassa kesä – elokuulle.

Moodle-oppimisympäristö = on internetissä toimiva verkko-oppimisympäristö. Moodlessa opiskellaan ja tehdään tiimityöskentelyä. Oppimateriaaleja on myös saatavilla Moodlessa.

AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista.

BYOD = bring your own device. Opiskelijan oman koneen käyttö on HAMKissa toivottavaa. HAMKin tiloissa opiskellessa voidaan hyödyntää langatonta tietoliikenneverkkoa.

Puro = opintosuoritusten hakupalvelu, jossa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus- ja tutkintotietonsa. Osa korkeakouluista sallii opiskelijoiden myös siirtää toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset Puron kautta kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi.

Olet saanut sähköpostissa tervetuloviestin Hämeen ammattikorkeakoulusta. Lue alta ohjeet opiskelun aloituksesta ja tunnuksen käyttöönotosta – tervetuloa!

Polkuopiskelija

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Mikäli sinulla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia niin voit ottaa tunnuksen käyttöön kevyen tunnistautumisen kautta. Kevyt tunnistautuminen -ohje (User registration through self-service)
 • AMK-polkuopiskelija: Tunnuksen aktivoinnin jälkeen pääset tekemään aloittavan opiskelijan Digistarttipakettia, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Tutustu Digistarttipaketin sisältöön ja Digistarttipaketin ohjeistukseen. Digistarttipaketin Moodlen kirjautumisavain on ”digistartti”.  Digistarttipaketti ei koske YAMK-polkuopiskelijoita.
 • lisätietoa opintojen aloituksesta / AMK
 • YAMK-polkuopiskelija, ota alkuperäinen AMK tutkintotodistus mukaan aloitustilaisuuteen todistuksen tarkastamista varten.
 • lisätietoa opintojen aloituksesta / YAMK
 • Saat opiskeluun liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

 

Avoimien opintojen opiskelija (yksittäiset opinnot)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Mikäli sinulla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia niin voit ottaa tunnuksen käyttöön kevyen tunnistautumisen kautta. Kevyt tunnistautuminen -ohje (User registration through self-service)
 • Voit kirjautua samalla tunnuksella opiskelijasähköpostiisi, opinnon Moodle työtilaan ja käyttää HAMKin IT-palveluita.
 • Lähiopetuksen aikataulu löytyy lukujärjestyksestä https://lukkarit.hamk.fi. Hae toteutussuunnitelmassa kerrotulla ryhmällä, jonka mukana opinnon suoritat, esim. VV1920.
 • Saat opiskeluun ja toteutukseen liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opintomaksut laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Avoimen amkin opiskelija (opiskeluoikeuden päätyttyä)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu uusi tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa.
 • Lisätiedot koulutuksesi opintojen ohjaajalta tai opintosihteeriltä opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Välittömästi jatkoajan päättymisen jälkeen on mahdollista siirtyä opiskelemaan puuttuvia opintoja avoimeen ammattikorkeakouluun – maksutta 31.8.2019 saakka. Maksuttomasta ensimmäisestä lukukaudesta luovutaan ja 1.9.2019 lähtien opiskelu on maksullista. Opintomaksut (10€/opintopiste tai vuosimaksu 300€) laskutetaan opintojen alkaessa. Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi ja opintomaksut ovat perintäkelpoisia.)

Korkeakouluyhteistyön opiskelija (suomalaiset ammattikorkeakoulut: CampusOnline, XAMK-yhteistyö, DLB jne.)

 • Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Voit aktivoida opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua patu.hamk.fi –palvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Mikäli sinulla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia niin voit ottaa tunnuksen käyttöön kevyen tunnistautumisen kautta. Kevyt tunnistautuminen -ohje (User registration through self-service).
 • Voit myös käyttää omaa käyttäjätunnustasi Haka-tunnistautumisen kautta, jolloin tarvitset opettajalta Moodle työtilan avaimen. Huomioi, että osassa opintoja suositellaan opiskelumateriaalin käytettävyyden vuoksi HAMKin tunnuksia. Myös Moodlen oppimisalustalta lähetetyt ilmoitukset tulevat HAMKin sähköpostiin.
 • Saat opiskeluun ja toteutukseen liittyvää lisätietoa sähköpostiisi ennen opiskelun alkua.
 • Opinnon päätyttyä voit hakea suorituksesi Puro-opintosuoritusten hakupalvelusta kirjautumalla järjestelmään oman korkeakoulusi tunnuksilla (Puron etusivulla kerrotaan palvelua käyttävät korkeakoulut). TAMKin ja SAMKin opiskelijat saavat postissa opintosuoritusotteen HAMKissa suorittamistaan yhteistyöopinnoista.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opintojen sisältöön liittyvää ohjausta saat koulutuksen opintojen ohjaajalta ja opintojakson vastuuopettajalta – henkilöstön yhteystiedot. ​

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)student.hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU