Polkuopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopinnot
Opiskelijat
Polkuopiskelija

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Aloita tutkinto polkuopinnoissa

Polkuopinnot ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, sinulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, tai jos haluat täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto. Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista. Suoritettuasi tarvittavan määrän opintopisteitä, voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

HAMKin polkuopinnot muodostuvat koulutuksesta riippuen AMK-tutkinnon ensimmäisen lukukauden, tai lukuvuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta ja opiskelu edellyttää sitoutumista koko ensimmäisen opiskeluvuoden (tai YAMK-poluissa ensimmäisen lukukauden) ajaksi.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa
Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun maksuihin ja peruutusehtoihin.

HAMK tarjoaa taulukossa mainittujen paikkamäärien lisäksi ukrainalaisille pakolaisille maksuttomia polkuopintopaikkoja osassa englanninkielisiä koulutuksia. Lisätietoja englanninkielisellä polkuopinnot -sivulla.

Huomioi polkuopinnoissa

 1. Suomenkielisten polkuopintojen kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa.
 2. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsensä johtamista. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Koulutuskohtaisesti voidaan edellyttää esimerkiksi riittävää matematiikan, fysiikan, kieliopintojen tai viestinnän taitojen hallitsemista. Vieraskielisen materiaalin käyttö voi alkaa usein jo opintojen alussa.
 3. Osassa koulutuksia kutsutaan valintahaastatteluun ilmoittautumisjärjestyksen perusteella (polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä), tai pyydetään toimittamaan motivaatiokirje. Hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti polkuopinnot järjestävästä koulutuksesta.
 4. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Hän voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn erillisen polkuopiskelijakortin, jolla saa opiskelijaetuuksia, mutta ei VR:n tai Matkahuollon opiskelija-alennuksia. Pivon opiskelijakortti ja AMK-opiskelijakortti eivät ole polkuopiskelijoiden käytettävissä.
 5. Ota selvää TE-toimistosta onko sinulla mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.
 6. Saat lounaan tuettomaan opiskelijahintaan, kun näytät HAMKin opiskelijaravintolan kassalla polkuopiskelijan ateriakorttia. Lounaan hinta on edullisempi kuin vierailijan hinta, mutta hiukan enemmän kuin Kelan ateriatuen saavien tutkinto-opiskelijoiden hinta.
 7. Opintonsa aloittavien HAMKin polkuopiskelijoiden tulee hankkia oma kannettava tietokone, jollei sitä jo ole. Katso lisätietoja IT-palveluiden sivulta Bring your own device – BYOD. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.
 8. Polkuopiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta, vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle. Jos vastaavat ruotsin opinnot suoritetaan polkuopintojen aikana, virkamiesruotsin merkinnät voidaan tehdä, kun polkuopiskelija on saanut tutkinto-opiskeluoikeuden.
 9. AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi heti opiskelun alettua.  HAMKin avoimessa AMKissa voidaan hyväksilukea korkeintaan 1/3 polkuopintojen laajuudesta. Muita avoimen AMKin opintoja ei voida AHOToida.  Huomaa, että HAMKissa hyväksiluetut opinnot eivät välttämättä anna hakukelpoisuutta muitten ammattikorkeakoulujen erillishaussa.
 10. HAMKin polkuopiskelijan on mahdollista suorittaa samalla polkuopintomaksulla joitakin opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa, esimerkiksi kesäopintoina. CampusOnline.fi -portaalin opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen polkuopiskelijoille, ja niille voi ilmoittautua kunkin opinnon toteutussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Myös XAMK tarjoaa HAMKin opiskelijoille opintoja. Muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen CampusOnline tai vastaavien polkuopiskelijoille mahdollisten ristiinopiskelun opintojen arvioinnit voi toimittaa sähköisesti kotikorkeakouluun, kun suoritus on tehty polkuopintojen aikana. Polkuopiskelijan tulee kuitenkin suorittaa ensisijaisesti koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja saadakseen erillishaussa vaadittavia haettavaan koulutukseen sopivia opintosuorituksia.
 11. Polkuopiskelijoilla on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Ohjaajana toimii tutkinto-opiskelijaryhmän ohjaaja. Polkuopiskelija on saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.
 12. Huomaathan, että hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, avoimessa AMKissa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin. International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3.0. Ensimmäisen vuoden opintojen suorittaminen voidaan katsoa eduksi opiskelijaksi hyväksyttäessä.

Hae erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen jälkeen

Voit hakea HAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella. Vaatimuksena on 1.8.2023 lähtien haettavasta koulutusohjelmasta riippuen 30 tai 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa suoritettuja, kyseiseen AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja. Suoritetut AMK-polkuopinnot antavat hakukelpoisuuden. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat ensimmäisen lukukauden opinnot (10 op / 15 op) ja soveltuva AMK-tutkinto sekä vaadittu työkokemus (ks. tarkemmin erillishaku tutkinto-opiskelijaksi). Myös muut avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot, kuin polkuopinnot, antavat hakukelpoisuuden avoimen väylän erillishaussa. Jos tulet valituksi, hyväksytysti suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon. Tutustu erillishakuun ja tutkintokoulutusten valintakriteereihin sivulla Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

AMK-tutkinnon polkuopinnot sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Polkuopiskelijan opiskelusuunnitelma vastaa koulutuksesta riippuen tutkintokoulutuksen ensimmäisen lukukauden, tai lukuvuoden opintoja. AMK-polkuopinnot ovat 30, tai 60 opintopisteen laajuisia. Tutustu koulutukseen ja opiskelun käytäntöihin tutkintokoulutusten verkkosivuilla (linkki avautuu koulutuksen nimestä), sekä opetussuunnitelmiin opinto-oppaassa.  Suomenkieliset koulutukset ovat listassa suomeksi ja ne, joiden opetuskieli on englanti, ovat listassa englanniksi.

Sairaanhoitaja-, sosionomi- ja terveydenhoitajakoulutusten polkuopinnot ovat 30 opintopisteen laajuisia ja kestävät yhden lukukauden ajan. Kaikki muut AMK-polkuopinnot ovat 60 opintopistettä ja opinnot kestävät koko lukuvuoden.

Listauksessa kerrottu koulutuksen nimi, opiskelutapa, paikkakunta ja koulutukseen hyväksyttävien polkuopiskelijoiden minimipaikkamäärä. Jos koulutuksessa ei ole mainittu opiskelutapaa, ilmoittautujan on mahdollista valita päivä- tai monimuoto-opinnot, kun koulutuksesta otetaan häneen yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Polkuopintojen ilmoittautuminen alkaa klo 8:00 ja päättyy klo 23:59. Yksittäisen koulutuksen polkuopintoilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet. Koulutuksen  kohdalla lukee ‘täynnä’ jos ilmoittautuminen on suljettu,

 

Kevät 2024

Hevosalan liiketoiminta verkkototeutus, 60 op, 10 paikkaa
Konetekniikan koulutus päiväopinnot, 60 op, Riihimäki, 3 paikkaa
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri monimuoto, 60 op, Hämeenlinna, TÄYNNÄ/4 paikkaa
Sähkö-ja automaatiotekniikan koulutus monimuoto, 60 op, Valkeakoski, 3 paikkaa
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus päiväopinnot, 60 op, Riihimäki, 3 paikkaa

 

Syksy 2023

Bio- ja elintarviketekniikan koulutus, 60 op, Hämeenlinna, 6 paikkaa
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus monimuoto, 60 op, Forssa, 2 paikkaa
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus päiväopinnot, 60 op, Forssa, 2 paikkaa
Computer Applications full-time, 60 op, Hämeenlinna, 5 paikkaa
Construction Engineering full-time, 60 op, Hämeenlinna, 2 paikkaa
Electrical and Automation Engineering full-time, 60 op, Valkeakoski, 3 paikkaa
Information and Communication Technology, Bioeconomy full-time, 60 op, Forssa, 2 paikkaa
International Business full-time, 60 op, Valkeakoski, 4 paikkaa
International Business part time, 60 op, Valkeakoski, 2 paikkaa
Kestävän kehityksen koulutus monimuoto, 60 op, Forssa, 2 paikkaa
Kestävän kehityksen koulutus päiväopinnot, 60 op, Forssa, 2 paikkaa
Konetekniikan koulutus monimuoto, 60 op, Riihimäki, 6 paikkaa
Konetekniikan koulutus päiväopinnot, 60 op, Riihimäki, 3 paikkaa
Liikennealan koulutus monimuoto, 60 op, Riihimäki, 10 paikkaa
Liikennealan koulutus päiväopinnot, 60 op, Riihimäki, 3 paikkaa
Liiketalouden koulutus monimuoto, 60 op, Hämeenlinna, 10 paikkaa
Liiketalouden koulutus päiväopinnot, 60 op, Hämeenlinna, 5 paikkaa
Maaseutuelinkeinot koulutus, 60 op, Mustiala, 5 paikkaa
Mechanical Engineering and Production Technology full-time, 60 op, Riihimäki, 2 paikkaa
Metsätalouden koulutus, 60 op, , 5 paikkaa
Puutarhatalouden koulutus, 60 op, Lepaa, 4 paikkaa
Rakennettu ympäristö koulutus, 60 op, Lepaa, 6 paikkaa
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri päiväopinnot, 60 op, Hämeenlinna, 4 paikkaa
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari päiväopinnot, 60 op, Hämeenlinna, 4 paikkaa
Sairaanhoitajakoulutus päiväopinnot, 30 op, Forssa, 2 paikkaa
Sairaanhoitajakoulutus päiväopinnot, 30 op, Hämeenlinna, 4 paikkaa
Sairaanhoitajakoulutus monimuoto, 30 op, Hämeenlinna, 2 paikkaa
Smart and Sustainable Design full-time, 60 op, Hämeenlinna, 3 paikkaa
Smart Organic Farming full-time, 60 op, Mustiala, 3 paikkaa
Sosionomikoulutus monimuoto, 30 op, Hämeenlinna, 4 paikkaa
Sosionomikoulutus päiväopinnot, 30 op, Hämeeninna,  4 paikkaa
Sähkö-ja automaatiotekniikan koulutus päiväopinnot, 60 op, Valkeakoski, 3 paikkaa
Terveydenhoitajakoulutus päiväopinnot, 30 op, Hämeenlinna, 2 paikkaa
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus monimuoto, 60 op, Riihimäki, 3 paikkaa
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus päiväopinnot, 60 op, Riihimäki, 3 paikkaa
Tietojenkäsittelyn koulutus monimuoto, 60 op, Hämeenlinna, 5 paikkaa
Tietojenkäsittelyn koulutus päiväopinnot, 60 op, Hämeenlinna, 5 paikkaa
Älykkään ja kestävän muotoilun koulutus päiväopinnot, 60 op, Hämeenlinna, 5 paikkaa

 

 

 

Voit ilmoittautua YAMK-tutkinnon polkuopintoihin, kun sinulla on hakemaasi koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto suoritettuna.  Tarkista suorittamasi AMK-tutkinnon soveltuvuus sinua kiinnostavan koulutuksen sivulta (linkki YAMK-koulutuslistassa). YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Huomaa, että tarvitset todistuskopion aiemmin suoritetusta AMK-tutkinnosta ilmoittautumisen liitteeksi.

 

Alla olevassa listassa on polkuopintojen laajuus ja hyväksyttävien opiskelijoiden minimimäärä syksyn 2023 YAMK-koulutuksissa:

Biotalouden ratkaisut, 10op, Hämeenlinna, 5 paikkaa

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit, 10op tai 15op riippuen pohjakoulutuksesta, Hämeenlinna, 4 paikkaa

Kriisitilanteiden hallinta sosiaali- ja terveysalalla, 15op, Hämeenlinna, 4 paikkaa

Liiketoiminnan kehittäminen, 15op, Hämeenlinna, 5 paikkaa

Management in Sustainable Business, 15op, Hämeenlinna, 3 paikkaa

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, 15op, Hämeenlinna, 4 paikkaa

Sustainable Technologies, 10op, Hämeenlinna, 2 paikkaa

Teknologiaosaamisen johtaminen, 10op, Hämeenlinna, 2 paikkaa

Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut, 10op, Hämeenlinna, 2 paikkaa

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät, 10op, Riihimäki, 3 paikkaa

Ilmoittautuminen on päättynyt. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä viikon 32 aikana.

Lukuvuoden 2023–2024 polkuopintojen ilmoittautumisajat:

 • 1.-3.8.2023 – syksyllä 2023 alkavat polkuopinnot
 • 4.-6.12.2023 – keväällä 2024 alkavat polkuopinnot

Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00. Yksittäisen koulutuksen polkuopintoilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet.

Toimi näin: 

1) Tutustu sinua kiinnostavan polkuopinnon koulutukseen ja opetussuunnitelmaan

YAMK-polkuopinnot: tarkista aiemmin suorittamasi AMK-tutkinnon soveltuvuus sinua kiinnostavan koulutuksen sivulta (linkki YAMK-koulutuslistassa). Liitä tarvittavat todistukset ilmoittautumislomakkeelle.

2) Ilmoittaudu

Tunnistaudu:

Tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Ota tunniste valmiiksi esiin ilmoittautumisen nopeuttamiseksi.

Vain poikkeustapauksessa, eli jos sinulla ei ole mitään Suomi.fi-palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää käytössäsi, voit valita vaihtoehtoisen ilmoittautumislomakkeen ja ohittaa tunnistautumisen.

 

Täytä ilmoittautumislomake

Kun olet tunnistautunut, osa kysyttävistä tiedoista täyttyy automaattisesti.

Kun ilmoittaudut YAMK-polkuopintoon, lisää samalla todistuskopio suorittamastasi AMK-tutkinnosta. Huomaa, että todistus on valmiiksi sähköisessä muodossa, myös kuva käy liitteeksi. Liitettä ei voi lisätä myöhemmin ja ilmoittautumisen aikaleima muodostuu kun lähetät valmiin ilmoittautumisen.

Lomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina. HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

Vahvistus ilmoittautumisesta

Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisen vahvistusviestin sähköpostiisi. Jos viestiä ei näytä kuuluvan, huomaa tarkistaa roskaposti. Opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Motivaatiokirje ja haastattelu

Kaikissa koulutuksissa hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen polkuopiskelijaksi hyväksymistä.

Seuraaviin koulutuksiin ilmoittautuneet hyväksytään polkuopintoihin erikseen pyydettävän motivaatiokirjeen ja haastattelun/yhteydenoton perusteella. Motivaatiokirje pyydetään ilmoittautumisjärjestyksessa. Tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostitse. Hyväksytysti motivaatiokirjeen ja haastattelun suorittaneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • hevosalan liiketoiminta
 • kestävä kehitys
 • liiketalous
 • liiketoiminnan kehittäminen, YAMK
 • metsätalous
 • tietojenkäsittely
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka, biotalous
 • älykäs ja kestävä muotoilu

 

Hyväksyminen opiskelijaksi

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä hyväksyttävät ilmoittautuneet haastatellaan ja motivaatiokirje pyydetään tarvittaessa erikseen.
Huomaa, että polkuopintopaikkasi varmistuu vasta yhteydenoton jälkeen ja paikka vahvistetaan maksamalla opintomaksu. Kaikki ilmoittautuneet saavat sähköpostitse tiedon myös mahdollisesta varasijasta tai hylkäämisestä. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa, ota yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin, opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Polkuopintomaksun maksaminen vahvistaa opiskelupaikan

Hyväksytylle ilmoittautuneelle lähetetään polkuopintomaksun maksulinkki sähköpostina HAMKin verkkokaupasta. Huomaa seurata sähköpostiasi kun sinut on hyväksytty polkuopiskelijaksi. Maksulinkki on voimassa 7 vuorokautta. Maksu maksetaan Paytrail-palvelua käyttäen. Maksutapoihin kuuluvat verkkomaksut suomalaisille pankeille, korttimaksu, MobilePay sekä Collector lasku ja osamaksu.

Ilmoittautuminen on sitova

Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ota viipymättä yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin ja varmista peruminen sähköpostilla opiskelijapalvelut@hamk.fi. Lue linkistä peruutusehdot.

Huomaa, että:

 • jos ilmoittaudut englanninkielisiin polkuopintoihin, tutustu myös ohjeisiin sivulla hamk.fi/studypaths  
 • sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia, kun hakee polkuopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaalialan polkuopintoihin
 • valitettavasti emme vastaa puhelintiedusteluihin. Kysythän tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi. Kyselyihin vastataan ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Jos Suomi.fi -tunnistautumisen kanssa on ongelmaa, suosittelemme tyhjentämään välimuistin tai käyttämään selaimen yksityistä tilaa (incognito).