Polkuopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopinnot
Polkuopiskelija

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Aloita tutkinto polkuopinnoissa

Aloita ammattikorkeakouluopinnot ilman tutkinto-oikeutta polkuopintoina avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

HAMKin polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. AMK-tutkintojen polkuopinnot edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi, lue lisää opintojen suunnittelusta. Ne ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutk​​into-opiskelijaksi, sinulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, tai jos haluat täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto.

Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa. Lisäksi tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana.

Polkuopintojen kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa
Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun maksuihin ja peruutusehtoihin.

Motivaatiokirje ja haastattelu:

Seuraaviin koulutuksiin ilmoittautuneet hyväksytään polkuopintoihin erikseen pyydettävän motivaatiokirjeen ja haastattelun/yhteydenoton perusteella. Tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostitse. Hyväksytysti motivaatiokirjeen ja haastattelun suorittaneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • hevosalan liiketoiminta
 • kestävä kehitys
 • liiketalous
 • metsätalous
 • puutarhatalous
 • rakennettu ympäristö
 • sairaanhoitaja
 • sosiaaliala
 • tietojenkäsittely
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka, biotalous
 • älykäs ja kestävä muotoilu

Syksyn 2020 polkuopinnot: Hyväksyttävien ilmoittautuneitten haastattelu/yhteydenotto suoritetaan puhelimitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Liiketalouden, hevosalan liiketoiminnan, tietojenkäsitelyn sekä älykkään ja kestävän muotoilun haastattelu suoritetaan viikolla 33. Tarkempi ohjeistus lähetetään polkuopintoihin ilmoittautuneille sähköpostitse. Edellä mainituissa koulutuksissa hyväksyminen tehdään 20.8. mennessä ja siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Kaikki ilmoittautuneet saavat sähköpostissa tiedon ovatko tulleet hyväksytyiksi, varasijalla tai hylättyjä.

Kevään 2021 polkuopinnot: Hyväksyttävät ilmoittautuneet haastatellaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja motivaatiokirje pyydetään tarvittaessa erikseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Kaikkiin polkuopintoihin hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen hyväksymistä.

 

Huomioi polkuopinnoissa

 1. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Polkuopintoja päiväopinnoissa (8-16 mallin mukaisesti) opiskeleva voi saada VR/Matkahuollon opiskelija-alennuksen pyytämällä Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi -todistuksen koulutuksensa opintotoimistosta. Polkuopiskelija ei voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn AMK-opiskelijakorttia, joka oikeuttaa Kelan ateriatukeen tai VR/Matkahuollon automaattiseen opiskelija-alennukseen, mutta voi HAMKOon liittyessään saada muita opiskelijaetuuksia.
 2. Ota selvää TE-toimistosta onko sinulla mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.
 3. Saat lounaan tuettomaan opiskelijahintaan, kun näytät HAMK:n opiskelijaravintolan kassalla polkuopiskelijan ateriakorttia. Lounaan hinta on edullisempi kuin vierailijan hinta, mutta hiukan enemmän kuin Kelan ateriatuen saavien tutkinto-opiskelijoiden hinta.
 4. Tarkasta suunnittelemiesi opintojen opiskelutavat, aikataulu ja paikka ennen ilmoittautumista, koska ilmoittautuminen on sitova!​ Monet polkuopinnot järjestetään päiväaikaan ja arkisin.
 5. Sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai sosiaalialan polkuopintoihin.
 6. Polkuopinto-opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen koulutusten sisältöihin ja pitää itse huolta siitä, että hän saa kaiken tarvittavan tiedon. Oma-aloitteisella ja aktiivisella asenteella pärjää hyvin polkuopinnoissa (kts. opiskeluvalmiudet kohdassa 10).
 7. Avoimen AMKin opiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle. Jos vastaavat ruotsin opinnot suoritetaan polkuopintojen aikana, virkamiesruotsin merkinnät voidaan tehdä kun polkuopiskelija on saanut tutkinto-opiskeluoikeuden.
 8. Polkuopintopaikkoja on vain muutama ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Suomenkielisissä koulutuksissa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Polkuopintoihin ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa. Osassa koulutuksia ilmoittautuneita kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä, tai pyydetään toimittamaan motivaatiokirje. Löydät tarkemmat tiedot polkuopinnot -sivulta. Huomaa ilmoittautua hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin sähköpostilla, opiskelijapalvelut@hamk.fi. Hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä polkuopinnot järjestävästä koulutuksesta henkilökohtaisesti. Varasijalla olevat ja myöhemmin ilmoittautuneet saavat koulutuksesta tiedon sähköpostissa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et saa viestiä, ota yhteyttä opinnon järjestävän koulutuksen opintosihteeriin opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 9. Polkuopiskelijoilla on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Ohjaajana toimii tutkinto-opiskelijaryhmän ohjaaja. Polkuopiskelija voi akuutissa tilanteessa käyttää HAMKin terveydenhoitajan palveluja ja je ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.
 10. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Koulutuskohtaisesti voidaan edellyttää esimerkiksi riittävää matematiikan, fysiikan, kieliopintojen tai viestinnän taitojen hallitsemista. Korkeakouluopiskelu edellyttää myös tieteellisen ajattelun kehittymistä ja usein vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa jo opintojen alussa.
 11. AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi heti opiskelun alettua. AMK-tutkinnon 60 opintopisteen polkuopinnoissa voidaan AHOToida korkeintaan 20 op. Huomaa, että HAMKissa hyväksiluetut opinnot eivät välttämättä anna hakukelpoisuutta muitten ammattikorkeakoulujen erillishaussa.
 12. HAMKin polkuopiskelijan on mahdollista suorittaa samalla polkuopintomaksulla joitakin opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa. CampusOnline.fi -portaalin opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen polkuopiskelijoille ja niille voi ilmoittautua kunkin opinnon toteutussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Myös XAMK tarjoaa HAMKin opiskelijoille opintoja. Muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen CampusOnline tai vastaavien opintojen arvioinnit voi hakea Puro-palvelusta ja toimittaa ne sähköisesti kotikorkeakouluun, kun suoritus on tehty polkuopintojen aikana.
 13. Opiskelijoiden oman koneen käyttö on toivottavaa HAMKissa ja sosiaali ja terveysalalla 1.1.2020 lähtien kaikilla aloittavilla opiskelijoilla pitää olla oma kannettava tietokone.  Syksystä 2020 opintonsa aloittavien HAMKin polkuopiskelijoiden tulee hankkia oma kannettava tietokone, jollei sitä jo ole. Katso lisätietoja IT-palveluiden sivulta Bring your own device – BYOD. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.
 14. Huomaathan, että hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, avoimessa AMKissa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin. International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3.0.

Hae erillishaussa polkuopintojen jälkeen

Voit hakea HAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi avointen opintojen perusteella. Vaatimuksena on 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa suoritettuja kyseiseen AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat ensimmäisen lukukauden opinnot (10 op / 15 op) ja soveltuva AMK-tutkinto sekä vaadittu työkokemus (ks. tarkemmin erillishaku tutkinto-opiskelijaksi). Jos tulet valituksi, hyväksytysti suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon.

Suurin osa HAMKin koulutuksista tarjoaa polkuopintopaikkoja. AMK-tutkintojen polkuopinnot koostuvat ensimmäisen vuoden opinnoista ja edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.

Polkuopiskelijan opiskelusuunnitelma vastaa tutkintokoulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Tutustu koulutukseen ja opiskelun käytäntöihin tutkintokoulutusten verkkosivuilla (Hakijalle-koulutus) ja opetussuunnitelmiin (Hakijalle-Opetussuunnitelmat). Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelun käytännöistä voi kysellä sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi. Suomenkieliset koulutukset ovat listassa suomeksi ja ne, joiden opetuskieli on englanti ovat listassa englanniksi. Jos koulutuksessa ei ole mainittu opetusmuotoa, ilmoittautujan on mahdollista valita päivä- tai monimuoto-opinnot, kun koulutuksesta otetaan häneen yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Huomaa, että valitettavasti emme vastaa puhelintiedusteluihin. Kysythän tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi .

Ilmoittaudu englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin englanninkielisellä lomakkeella.

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuussa.

Koulutus Kampus Polkuopintopaikat/ 2020 syksyllä alkavat Polkuopintopaikat/ 2021 keväällä alkavat
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus Hämeenlinna 5  
Construction Engineering, päiväopinnot/full-time Hämeenlinna 2  
Electrical and Automation Engineering, päiväopinnot/full-time Valkeakoski 4  
Hevosalan liiketoiminta, päiväopinnot Forssa 5  
Information and Communication Technology, Bioeconomy Forssa 5  
International Business, päiväopinnot/full-time Valkeakoski 5  
​International Business, monimuoto-opinnot/part-time Valkeakoski 5  
Kestävän kehityksen koulutus, päiväopinnot Forssa 4  
Kestävän kehityksen koulutus, monimuoto-opinnot Forssa 2  
Konetekniikan koulutus, päiväopinnot Riihimäki 2  
Konetekniikan koulutus, päiväopinnot Riihimäki   2
​Konetekniikan koulutus, monimuoto-opinnot Riihimäki 2  
​​Liikennealan koulutus, päiväopinnot Riihimäki 3  
​​Liikennealan koulutus, monimuoto-opinnot Riihimäki 3  
​​​​Liiketalouden koulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 5  
Liiketalouden koulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
Maaseutuelinkeinot koulutus Mustiala 3  
Mechanical Engineering and Production Technology, päiväopinnot/full-time Riihimäki 2  
​​Metsätalouden koulutus Evo 3  
Puutarhatalouden koulutus Lepaa 4  
Rakennettu ympäristö koulutus Lepaa 4  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, monimuoto-opinnot Hämeenlinna   2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnot Forssa 2  
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna   2
Smart and Sustainable Design, päiväopinnot/full-time Hämeenlinna 2  
Sosionomikoulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Sosionomikoulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
​​Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päiväopinnot Valkeakoski 4  
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuoto-opinnot Valkeakoski   2
Terveydenhoitajakoulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus, päiväopinnot Forssa 3  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot Riihimäki 3  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot​ Riihimäki   3
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuoto-opinnot Riihimäki 3  
Tietojenkäsittelyn koulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
Älykkään ja kestävän muotoilun koulutus Hämeenlinna 4  

YAMK-tutkinnon polkuopintoihin voivat ilmoittautua vain ne hakijat, joilla on koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto suoritettuna. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Alla olevassa listassa on polkuopintopaikkojen määrä YAMK-koulutuksissa.

YAMK-tutkinnon polkuopinnot edellyttävät sitoutumista ensimmäisen lukukauden opintoihin. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina yhdessä tutkinto-opiskelijoitten kanssa.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Huomaa, että valitettavasti emme vastaa puhelintiedusteluihin. Kysythän tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi .

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuussa.

 

Koulutus Kampus Polkuopintopaikat/ syksy 2020  
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen Hämeenlinna 6
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä Hämeenlinna 2
Liiketoiminnan kehittäminen Hämeenlinna (2) ilmoittautuminen on päättynyt paikkojen täytyttyä
Rakentaminen Hämeenlinna 2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Hämeenlinna (2) Ilmoittautuminen on päättynyt paikkojen täytyttyä
Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 2
Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut Hämeenlinna 5
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät Riihimäki 3

Keväällä 2021 ei ole YAMK-polkuopintoja.

Kevään 2021 polkuopintoihin ilmoittaudutaan 2.-15.12.2020. Ilmoittautuminen alkaa klo 08:00.

Ilmoittaudu polkuopiskelijaksi ko. aikana sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Ilmoittautumislomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioi ennen ilmoittautumista koulutusten kielitaitovaatimukset ja YAMK -polkuopintoihin ilmoittauduttaessa vaadittava aiempi soveltuva AMK-tutkinto.

Ilmoittautumisajan päätyttyä hyväksyttävät ilmoittautuneet haastatellaan ja motivaatiokirje pyydetään tarvittaessa erikseen. Huomaa, että polkuopintopaikkasi varmistuu vasta yhteydenoton jälkeen. Kaikki ilmoittautuneet saavat sähköpostitse tiedon mahdollisesta varasijasta tai hylkäämisestä. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa, ota yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin, opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ota viipymättä yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin ja varmista peruminen sähköpostilla opiskelijapalvelut@hamk.fi. Lue linkistä peruutusehdot.

HUOM:

 • Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt. AMK-tutkinnon polkuopinnot sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.
 • Sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaalialan polkuopintoihin.

Tarkista ennen ilmoittautumista polkuopintotarjonnasta missä koulutuksissa on avoimia polkuopintopaikkoja.

Ilmoittaudu tästä  >>

Sulje kyselyn välilehti kun olet lähettänyt ilmoittautumisen.

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU