Polkuopinnot

Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopiskelija

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Aloita tutkinto polkuopinnoissa

Aloita ammattikorkeakouluopinnot ilman tutkinto-oikeutta polkuopintoina avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

HAMKin polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. AMK-tutkintojen polkuopinnot edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi, lue lisää opintojen suunnittelusta. Ne ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutk​​into-opiskelijaksi vielä ensimmäisellä hakukerralla, tai jos haluat opiskella joustavasti työn ohessa ja täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto.

Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa. Lisäksi tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana.

Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoja suorittavan pitää soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. Sosiaali- ja terveysalalla avoimen amk:n polkuopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on valintakokeessa tai psykologisissa testeissä arvioitu alalle (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/sosionomi) soveltuvaksi. Jos opiskelijalla ei ole kumpaakaan edellä mainittua alle vuoden vanhaa hyväksyttyä testitulosta, hän voi varata ajan itse valitsemaltaan palvelun tarjoajalta mahdollisimman nopeasti. Soveltuvuuskokeen pistemäärän tulee olla vähintään puolet soveltuvuuskokeen pistemäärästä. Psykologiset testit ovat maksullisia ja opiskelija maksaa ne itse (kysy lisää sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi). Katso lisätietoja sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelijaksi ilmoittautuvan vaaditusta terveydentilasta (hakuohjeet – kohta ’hakijan terveydentila’).

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan, sekä liikennealan koulutuksissa kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Polkuopintoihin ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa.

Liiketalouden koulutukseen ilmoittautuneita kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso).

Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Hae erillishaussa polkuopintojen jälkeen

Voit hakea HAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi avointen opintojen perusteella. Vaatimuksena on 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa suoritettuja kyseiseen AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat ensimmäisen lukukauden opinnot (10 op / 15 op) ja soveltuva AMK-tutkinto sekä vaadittu työkokemus (ks. tarkemmin erillishaku tutkinto-opiskelijaksi). Jos tulet valituksi, hyväksytysti suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon.

Sosiaali- ja terveysalalla varmistetaan alalle soveltuvuus. Soveltuvuus tulee olla arvioitu psykologisella henkilöarvioinnilla ja hakijan pistemäärän olla vähintään puolet soveltuvuuskokeen maksimipistemäärästä. Soveltuvuuden testaamisesta saa olla kulunut enintään yksi vuosi. Avoimessa AMK:ssa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Erillishaussa haettaessa International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keski​arvon tulee olla vähintään 3.0.

 

Suurin osa HAMKin koulutuksista tarjoaa polkuopintopaikkoja. AMK-tutkintojen polkuopinnot koostuvat ensimmäisen vuoden opinnoista ja edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.

Polkuopiskelijan opiskelusuunnitelma vastaa tutkintokoulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Tutustu koulutukseen ja opiskelun käytäntöihin tutkintokoulutusten verkkosivuilla (Hakijalle-koulutus) ja opetussuunnitelmiin (Hakijalle-Opetussuunnitelmat). Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelun käytännöistä voi kysellä kunkin koulutuksen opintosihteeriltä. Suomenkieliset koulutukset ovat listassa suomeksi ja ne, joiden opetuskieli on englanti ovat listassa englanniksi. Jos koulutuksessa ei ole mainittu opetusmuotoa, ilmoittautujan on mahdollista valita päivä- tai monimuoto-opinnot, kun koulutuksesta otetaan häneen yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kevään 2019 ilmoittautumisaika alkaa 3.12.2018 klo 08:00 – katso listasta, missä koulutuksissa on polkuopintopaikkoja tarjolla, paikkojen määrät sekä järjestävä kampus.

Ilmoittaudu englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin englanninkielisellä lomakkeella.

Lukuvuoden 2019-2020 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuun 2019 alussa

KoulutusKampusPolkuopintopaikat/ 2018 syksyllä alkavatPolkuopintopaikat/ 2019 keväällä alkavat
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusHämeenlinna5 
Biotalous, tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnotForssa3 
Construction Engineering, päiväopinnot/full-timeHämeenlinna2 
Electrical and Automation Engineering, päiväopinnot/full-timeValkeakoski4 
Hevostalouden koulutus, päiväopinnotMustiala3 
International Business, päiväopinnot/full-timeValkeakoski3 
​International Business, monimuoto-opinnot/part-timeValkeakoski3 
Kestävän kehityksen koulutusForssa4 
Konetekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki2 
Konetekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki 2
​Konetekniikan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki2 
​​Liikennealan koulutus, päiväopinnotRiihimäki3 
​​Liikennealan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki3 
​​​​Liiketalouden koulutus, päiväopinnotHämeenlinna5 
Liiketalouden koulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Maaseutuelinkeinot koulutusMustiala3 
Mechanical Engineering and Production Technology, päiväopinnot/full-timeRiihimäki2 
​​Metsätalouden koulutusEvo3 
Muotoilun koulutus, päiväopinnotHämeenlinna4 
Puutarhatalouden koulutusLepaa3 
Rakennettu ympäristö koulutusLepaa3 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, päiväopinnotHämeenlinna2 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, päiväopinnotHämeenlinna2 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, monimuoto-opinnotHämeenlinna TÄYNNÄ! (2)
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnotForssa2 
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2 
Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Sosionomikoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2 
Sosionomikoulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Sähkö-ja automaatiotekniikan koulutus,monimuoto-opinnotValkeakoski TÄYNNÄ! (3)
​​Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päiväopinnotValkeakoski4 
Terveydenhoitajakoulutus, päiväopinnotHämeenlinna TÄYNNÄ (2)
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki3 
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot​Riiihimäki 3
Tietojenkäsittelyn koulutus, päiväopinnotHämeenlinna4 

YAMK-tutkinnon polkuopintoihin voivat ilmoittautua vain ne hakijat, joilla on koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto suoritettuna. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Alla olevassa listassa on polkuopintopaikkojen määrä YAMK-koulutuksissa. Ilmoittaudu englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin englanninkielisellä lomakkeella.

YAMK-tutkinnon polkuopinnot edellyttävät sitoutumista ensimmäisen lukukauden opintoihin. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina yhdessä tutkinto-opiskelijoitten kanssa.

Lukuvuoden 2019-2020 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuun 2019 alussa.

KoulutusKampusPolkuopintopaikat/ syksyllä 2018 alkavat
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminenHämeenlinna3
Business Management and EntrepreneurshipHämeenlinna5
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänäHämeenlinna2
Liiketoiminnan kehittäminenHämeenlinna2
RakentaminenHämeenlinna2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenHämeenlinna2
Teknologiaosaamisen johtaminenHämeenlinna2
Tulevaisuuden liikennejärjestelmätRiihimäki3
Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössäHämeenlinna5

Keväällä 2019 alkaviin polkuopintoihin ilmoittaudutaan 3.-15.12.2018. Ilmoittautuminen alkaa klo 08:00.

Ilmoittaudu polkuopiskelijaksi ko. aikana sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Ilmoittautumislomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioi ennen ilmoittautumista koulutusten kielitaitovaatimukset, sosiaali- ja terveysalan soveltuvuus ja YAMK -polkuopintoihin ilmoittauduttaessa vaadittava aiempi soveltuva AMK-tutkinto.

Saat ilmoittautuessa sähköpostiisi viestin, joka kertoo että ilmoittautuminen on otettu vastaan. Tarkista viestissä mainitut tiedot. Huomaa, että viesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita, että sinut on hyväksytty polkuopiskelijaksi. Ilmoittautumisaikana osa yhteyshenkilöistä voi olla lomalla, mutta sinuun otetaan yhteyttä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Polkuopintopaikkasi tai mahdollinen varasijasi varmistuu vasta yhteydenoton jälkeen.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ota viipymättä yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin (opiskelijapalvelu(at)hamk.fi) ja varmista peruminen sähköpostilla. Lue peruutusehdot.

HUOM. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt. AMK-tutkinnon polkuopinnot sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittavan pitää lisäksi soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta (tarkemmin sivulla polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi).

Huomaa tarkistaa ennen ilmoittautumista polkuopintotarjonnasta missä koulutuksissa on avoimia polkuopintopaikkoja.

Ilmoittaudu tästä 3.12.-15.12.2018 >>

Sulje kyselyn välilehti kun olet lähettänyt ilmoittautumisen.

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU