Polkuopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopinnot
Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopiskelija

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Aloita tutkinto polkuopinnoissa

Aloita ammattikorkeakouluopinnot ilman tutkinto-oikeutta polkuopintoina avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

HAMKin polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. AMK-tutkintojen polkuopinnot edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi, lue lisää opintojen suunnittelusta. Ne ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutk​​into-opiskelijaksi vielä ensimmäisellä hakukerralla, tai jos haluat opiskella joustavasti työn ohessa ja täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto.

Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa. Lisäksi tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana.

Polkuopintojen kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa.

Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoja suorittavan pitää soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. Sosiaali- ja terveysalalla avoimen amk:n polkuopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on valintakokeessa tai psykologisissa testeissä arvioitu alalle (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/sosionomi) soveltuvaksi. Jos opiskelijalla ei ole kumpaakaan edellä mainittua alle vuoden vanhaa hyväksyttyä testitulosta, hän voi varata ajan itse valitsemaltaan palvelun tarjoajalta mahdollisimman nopeasti. Soveltuvuuskokeen pistemäärän tulee olla vähintään puolet soveltuvuuskokeen pistemäärästä. Psykologiset testit ovat maksullisia ja opiskelija maksaa ne itse (kysy lisää sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi). Katso lisätietoja sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelijaksi ilmoittautuvan vaaditusta terveydentilasta (hakuohjeet – kohta ’hakijan terveydentila’).

Motivaatiokirje ja haastattelu: biotalouden(tieto- ja viestintätekniikka), hevosalan liiketoiminnan, liiketalouden, muotoilun, puutarhatalouden, rakennetun ympäristön, sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiin ilmoittautuneet hyväksytään polkuopintoihin motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella. Hyväksytysti motivaatiokirjeen ja haastattelun suorittaneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Biotalouden(tieto- ja viestintätekniikka), puutarhatalouden, rakennetun ympäristön, sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiin ilmoittautuneitten haastattelu suoritetaan puhelimitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Muotoilun haastattelupäivät ovat 16.8. ja 19.8.2019. Tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostitse polkuopintoihin ilmoittautuneille. Edellä mainituissa koulutuksissa hyväksyminen tehdään 20.8. mennessä ja siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.
Liiketalouden koulutukseen (päivä ja monimuoto) ja hevosalan liiketoiminnan koulutukseen (päivä) ilmoittautuneitten haastattelu suoritetaan viikolla 33. Tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostitse polkuopintoihin ilmoittautuneille. Hyväksyminen liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan koulutuksiin tehdään 15.8. mennessä ja siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Kaikkiin polkuopintoihin hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen hyväksymistä.

Hae erillishaussa polkuopintojen jälkeen

Voit hakea HAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi avointen opintojen perusteella. Vaatimuksena on 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa suoritettuja kyseiseen AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat ensimmäisen lukukauden opinnot (10 op / 15 op) ja soveltuva AMK-tutkinto sekä vaadittu työkokemus (ks. tarkemmin erillishaku tutkinto-opiskelijaksi). Jos tulet valituksi, hyväksytysti suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon.

Sosiaali- ja terveysalalla varmistetaan alalle soveltuvuus. Soveltuvuus tulee olla arvioitu psykologisella henkilöarvioinnilla ja hakijan pistemäärän olla vähintään puolet soveltuvuuskokeen maksimipistemäärästä. Soveltuvuuden testaamisesta saa olla kulunut enintään yksi vuosi. Avoimessa AMK:ssa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Erillishaussa haettaessa International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keski​arvon tulee olla vähintään 3.0.

 

Suurin osa HAMKin koulutuksista tarjoaa polkuopintopaikkoja. AMK-tutkintojen polkuopinnot koostuvat ensimmäisen vuoden opinnoista ja edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.

Polkuopiskelijan opiskelusuunnitelma vastaa tutkintokoulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Tutustu koulutukseen ja opiskelun käytäntöihin tutkintokoulutusten verkkosivuilla (Hakijalle-koulutus) ja opetussuunnitelmiin (Hakijalle-Opetussuunnitelmat). Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelun käytännöistä voi kysellä kunkin koulutuksen opintosihteeriltä. Suomenkieliset koulutukset ovat listassa suomeksi ja ne, joiden opetuskieli on englanti ovat listassa englanniksi. Jos koulutuksessa ei ole mainittu opetusmuotoa, ilmoittautujan on mahdollista valita päivä- tai monimuoto-opinnot, kun koulutuksesta otetaan häneen yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin englanninkielisellä lomakkeella.

 

KoulutusKampusPolkuopintopaikat/ 2019 syksyllä alkavatPolkuopintopaikat/ 2020 keväällä alkavat
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusHämeenlinna5
DP in Bioecomy EngineeringForssa3
Biotalous, tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnotForssa3
Biotalous, tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuoto-opinnotForssa3
Construction Engineering, päiväopinnot/full-timeHämeenlinna2
Electrical and Automation Engineering, päiväopinnot/full-timeValkeakoski4
Hevostalouden koulutus, päiväopinnotMustiala3
Hevosalan liiketoiminta, päiväopinnotForssa2
International Business, päiväopinnot/full-timeValkeakoski3
​International Business, monimuoto-opinnot/part-timeValkeakoski3
Kestävän kehityksen koulutus, päiväopinnotForssa4
Kestävän kehityksen koulutus, monimuoto-opinnotForssa2
Konetekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki2
Konetekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki2
​Konetekniikan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki2
​​Liikennealan koulutus, päiväopinnotRiihimäki3
​​Liikennealan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki3
​​​​Liiketalouden koulutus, päiväopinnotHämeenlinna5
Liiketalouden koulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna5
Maaseutuelinkeinot koulutusMustiala3
Mechanical Engineering and Production Technology, päiväopinnot/full-timeRiihimäki2
​​Metsätalouden koulutusEvo3
Muotoilun koulutus, päiväopinnotHämeenlinna4
Puutarhatalouden koulutusLepaa3
Rakennettu ympäristö koulutusLepaa3
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, päiväopinnotHämeenlinna2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, moni-muoto-opinnotHämeenlinna2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, päiväopinnotHämeenlinna2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, monimuoto-opinnotHämeenlinna2
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnotForssa2
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2
Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2
Sosionomikoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2
Sosionomikoulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2
Sähkö-ja automaatiotekniikan koulutus,monimuoto-opinnotValkeakoski2
​​Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päiväopinnotValkeakoski4
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki3
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot​Riiihimäki3
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki3
Tietojenkäsittelyn koulutus, päiväopinnotHämeenlinna4

YAMK-tutkinnon polkuopintoihin voivat ilmoittautua vain ne hakijat, joilla on koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto suoritettuna. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Alla olevassa listassa on polkuopintopaikkojen määrä YAMK-koulutuksissa. Ilmoittaudu englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin englanninkielisellä lomakkeella.

YAMK-tutkinnon polkuopinnot edellyttävät sitoutumista ensimmäisen lukukauden opintoihin. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina yhdessä tutkinto-opiskelijoitten kanssa.

 

KoulutusKampusPolkuopintopaikat/ syksyllä 2019 alkavat  
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminenHämeenlinna3
Business Management and EntrepreneurshipHämeenlinna5
Liiketoiminnan kehittäminenHämeenlinna2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenHämeenlinna2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö Hämeenlinna2
Teknologiaosaamisen johtaminenHämeenlinna2
Tulevaisuuden liikennejärjestelmätRiihimäki3
Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössäHämeenlinna3

 

Syksyllä 2019 alkaviin polkuopintoihin ilmoittaudutaan 1.-15.8.2019. Ilmoittautuminen alkaa klo 08:00. Kevään 2020 polkuopintoihin ilmoittaudutaan 2.-15.12.2019.

Ilmoittaudu polkuopiskelijaksi ko. aikana sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Ilmoittautumislomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioi ennen ilmoittautumista koulutusten kielitaitovaatimukset, sosiaali- ja terveysalan soveltuvuus ja YAMK -polkuopintoihin ilmoittauduttaessa vaadittava aiempi soveltuva AMK-tutkinto.

Saat ilmoittautuessa sähköpostiisi viestin, joka kertoo että ilmoittautuminen on otettu vastaan. Tarkista viestissä mainitut tiedot. Huomaa, että viesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei tarkoita, että sinut on hyväksytty polkuopiskelijaksi. Ilmoittautumisaikana osa yhteyshenkilöistä voi olla lomalla, mutta sinuun otetaan yhteyttä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Polkuopintopaikkasi tai mahdollinen varasijasi varmistuu vasta yhteydenoton jälkeen.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ota viipymättä yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin (opiskelijapalvelu(at)hamk.fi) ja varmista peruminen sähköpostilla. Lue peruutusehdot.

HUOM. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt. AMK-tutkinnon polkuopinnot sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittavan pitää lisäksi soveltua alalle terveytensä ja toimintakykynsä puolesta (tarkemmin sivulla polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi).

Huomaa tarkistaa ennen ilmoittautumista polkuopintotarjonnasta missä koulutuksissa on avoimia polkuopintopaikkoja.

Ilmoittaudu tästä  >>

Sulje kyselyn välilehti kun olet lähettänyt ilmoittautumisen.

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU