Polkuopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopinnot
Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopiskelija

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Aloita tutkinto polkuopinnoissa

Aloita ammattikorkeakouluopinnot ilman tutkinto-oikeutta polkuopintoina avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

HAMKin polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. AMK-tutkintojen polkuopinnot edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi, lue lisää opintojen suunnittelusta. Ne ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutk​​into-opiskelijaksi, sinulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, tai jos haluat täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto.

Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Vieraskielisen materiaalin käyttö alkaa usein jo opintojen alussa. Lisäksi tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja itsenäisyyttä. Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana.

Polkuopintojen kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa.

Motivaatiokirje ja haastattelu:

Seuraaviin koulutuksiin ilmoittautuneet hyväksytään polkuopintoihin erikseen pyydettävän motivaatiokirjeen ja haastattelun/yhteydenoton perusteella. Tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostitse. Hyväksytysti motivaatiokirjeen ja haastattelun suorittaneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • biotalous(tieto- ja viestintätekniikka)
 • hevosalan liiketoiminta
 • kestävä kehitys
 • liiketalous
 • metsätalous
 • puutarhatalous
 • rakennettu ympäristö
 • sairaanhoitaja
 • sosiaaliala
 • tietojenkäsittely
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • älykäs ja kestävä muotoilu

Syksyn 2020 polkuopinnot: Hyväksyttävien ilmoittautuneitten haastattelu/yhteydenotto suoritetaan puhelimitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Liiketalouden, hevosalan liiketoiminnan, tietojenkäsitelyn sekä älykkään ja kestävän muotoilun haastattelu suoritetaan viikolla 33. Tarkempi ohjeistus lähetetään polkuopintoihin ilmoittautuneille sähköpostitse. Edellä mainituissa koulutuksissa hyväksyminen tehdään 20.8. mennessä ja siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Kaikki ilmoittautuneet saavat sähköpostissa tiedon ovatko tulleet hyväksytyiksi, varasijalla tai hylättyjä.

Kevään 2021 polkuopinnot: Hyväksyttävät ilmoittautuneet haastatellaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja motivaatiokirje pyydetään tarvittaessa erikseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Kaikkiin polkuopintoihin hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen hyväksymistä.

Hae erillishaussa polkuopintojen jälkeen

Voit hakea HAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi avointen opintojen perusteella. Vaatimuksena on 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa suoritettuja kyseiseen AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat ensimmäisen lukukauden opinnot (10 op / 15 op) ja soveltuva AMK-tutkinto sekä vaadittu työkokemus (ks. tarkemmin erillishaku tutkinto-opiskelijaksi). Jos tulet valituksi, hyväksytysti suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon.

 

Suurin osa HAMKin koulutuksista tarjoaa polkuopintopaikkoja. AMK-tutkintojen polkuopinnot koostuvat ensimmäisen vuoden opinnoista ja edellyttävät sitoutumista opiskeluun koko ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.

Polkuopiskelijan opiskelusuunnitelma vastaa tutkintokoulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Tutustu koulutukseen ja opiskelun käytäntöihin tutkintokoulutusten verkkosivuilla (Hakijalle-koulutus) ja opetussuunnitelmiin (Hakijalle-Opetussuunnitelmat). Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelun käytännöistä voi kysellä sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi. Suomenkieliset koulutukset ovat listassa suomeksi ja ne, joiden opetuskieli on englanti ovat listassa englanniksi. Jos koulutuksessa ei ole mainittu opetusmuotoa, ilmoittautujan on mahdollista valita päivä- tai monimuoto-opinnot, kun koulutuksesta otetaan häneen yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Huomaa, että valitettavasti emme vastaa puhelintiedusteluihin. Kysythän tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi .

Ilmoittaudu englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin englanninkielisellä lomakkeella.

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuussa.

KoulutusKampusPolkuopintopaikat/ 2020 syksyllä alkavatPolkuopintopaikat/ 2021 keväällä alkavat
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusHämeenlinna5 
Bioecomy EngineeringForssa5 
Biotalous, tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnotForssa3 
Construction Engineering, päiväopinnot/full-timeHämeenlinna2 
Electrical and Automation Engineering, päiväopinnot/full-timeValkeakoski4 
Hevosalan liiketoiminta, päiväopinnotForssa5 
International Business, päiväopinnot/full-timeValkeakoski5 
​International Business, monimuoto-opinnot/part-timeValkeakoski5 
Kestävän kehityksen koulutus, päiväopinnotForssa4 
Kestävän kehityksen koulutus, monimuoto-opinnotForssa2 
Konetekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki2 
Konetekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki 2
​Konetekniikan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki2 
​​Liikennealan koulutus, päiväopinnotRiihimäki3 
​​Liikennealan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki3 
​​​​Liiketalouden koulutus, päiväopinnotHämeenlinna5 
Liiketalouden koulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Maaseutuelinkeinot koulutusMustiala3 
Mechanical Engineering and Production Technology, päiväopinnot/full-timeRiihimäki2 
​​Metsätalouden koulutusEvo3 
Puutarhatalouden koulutusLepaa4 
Rakennettu ympäristö koulutusLepaa4 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, päiväopinnotHämeenlinna2 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, monimuoto-opinnotHämeenlinna 2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, päiväopinnotHämeenlinna2 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnotForssa2 
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2 
Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna 2
Smart and Sustainable Design, päiväopinnot/full-timeHämeenlinna2 
Sosionomikoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2 
Sosionomikoulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
​​Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päiväopinnotValkeakoski4 
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuoto-opinnotValkeakoski 2
Terveydenhoitajakoulutus, päiväopinnotHämeenlinna2 
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnotRiihimäki3 
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot​Riihimäki 3
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuoto-opinnotRiihimäki3 
Tietojenkäsittelyn koulutus, päiväopinnotHämeenlinna2 
Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuoto-opinnotHämeenlinna2 
Älykkään ja kestävän muotoilun koulutusHämeenlinna4 

YAMK-tutkinnon polkuopintoihin voivat ilmoittautua vain ne hakijat, joilla on koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto suoritettuna. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Alla olevassa listassa on polkuopintopaikkojen määrä YAMK-koulutuksissa.

YAMK-tutkinnon polkuopinnot edellyttävät sitoutumista ensimmäisen lukukauden opintoihin. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina yhdessä tutkinto-opiskelijoitten kanssa.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Huomaa, että valitettavasti emme vastaa puhelintiedusteluihin. Kysythän tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi .

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuussa.

 

KoulutusKampusPolkuopintopaikat/ syksy 2020  
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminenHämeenlinna6
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänäHämeenlinna2
Liiketoiminnan kehittäminenHämeenlinna2
RakentaminenHämeenlinna2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminenHämeenlinna2
Teknologiaosaamisen johtaminenHämeenlinna2
Tietojohtaminen ja älykkäät palvelutHämeenlinna5
Tulevaisuuden liikennejärjestelmätRiihimäki3

Keväällä 2021 ei ole YAMK-polkuopintoja.

Syksyn 2020 polkuopintoihin ilmoittaudutaan 3.-15.8.2020. Ilmoittautuminen alkaa klo 08:00.

Ilmoittaudu polkuopiskelijaksi ko. aikana sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Ilmoittautumislomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioi ennen ilmoittautumista koulutusten kielitaitovaatimukset ja YAMK -polkuopintoihin ilmoittauduttaessa vaadittava aiempi soveltuva AMK-tutkinto.

Ilmoittautumisajan päätyttyä hyväksyttävät ilmoittautuneet haastatellaan ja motivaatiokirje pyydetään tarvittaessa erikseen. Huomaa, että polkuopintopaikkasi varmistuu vasta yhteydenoton jälkeen. Kaikki ilmoittautuneet saavat sähköpostitse tiedon mahdollisesta varasijasta tai hylkäämisestä. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa, ota yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin, opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ota viipymättä yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin ja varmista peruminen sähköpostilla opiskelijapalvelut@hamk.fi. Lue linkistä peruutusehdot.

HUOM:

 • Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt. AMK-tutkinnon polkuopinnot sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.
 • Sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaalialan polkuopintoihin.

Tarkista ennen ilmoittautumista polkuopintotarjonnasta missä koulutuksissa on avoimia polkuopintopaikkoja.

Ilmoittaudu tästä  >>

Sulje kyselyn välilehti kun olet lähettänyt ilmoittautumisen.

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU