Polkuopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Polkuopinnot
Polkuopiskelija

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Aloita tutkinto polkuopinnoissa

Polkuopinnot ovat erinomainen vaihtoehto, jos et tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, sinulla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, tai jos haluat täydentää osaamistasi niin, että tavoitteenasi on korkeakoulututkinto. Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista. Suoritettuasi tarvittavan määrän opintopisteitä, voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

HAMKin polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoitten aloittavan ryhmän mukana. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.

Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta ja opiskelu edellyttää sitoutumista koko ensimmäisen opiskeluvuoden (tai YAMK-poluissa ensimmäisen lukukauden) ajaksi.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa
Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun maksuihin ja peruutusehtoihin.

Huomioi polkuopinnoissa

 1. Polkuopiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijalta ja opiskelu edellyttää sitoutumista koko ensimmäisen opiskeluvuoden (tai YAMK-poluissa ensimmäisen lukukauden) ajaksi, lue lisää opintojen suunnittelusta. Suomenkielisten polkuopintojen kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (EVK C1/YKI5-taso). Ilmoittautujan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kielitaitonsa.
 2. Opiskelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja itsensä johtamista. Tarvittaviin opiskeluvalmiuksiin kuuluu taito hankkia tietoa, esittää suullisesti ja kirjallisesti ja jäsentää asioita opetuksen kielellä. Koulutuskohtaisesti voidaan edellyttää esimerkiksi riittävää matematiikan, fysiikan, kieliopintojen tai viestinnän taitojen hallitsemista. Vieraskielisen materiaalin käyttö voi alkaa usein jo opintojen alussa.
 3. Osassa koulutuksia kutsutaan valintahaastatteluun ilmoittautumisjärjestyksen perusteella (polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä), tai pyydetään toimittamaan motivaatiokirje. Hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti polkuopinnot järjestävästä koulutuksesta.
 4. Polkuopiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin. Polkuopintoja päiväopinnoissa (8-16 mallin mukaisesti) opiskeleva voi saada VR/Matkahuollon opiskelija-alennuksen pyytämällä Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi -todistuksen koulutuksensa opintotoimistosta. Polkuopiskelija ei voi saada opiskelijajärjestö HAMKOn AMK-opiskelijakorttia, joka oikeuttaa Kelan ateriatukeen tai VR/Matkahuollon automaattiseen opiskelija-alennukseen, mutta voi HAMKOon liittyessään saada muita opiskelijaetuuksia.
 5. Ota selvää TE-toimistosta onko sinulla mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.
 6. Saat lounaan tuettomaan opiskelijahintaan, kun näytät HAMKin opiskelijaravintolan kassalla polkuopiskelijan ateriakorttia. Lounaan hinta on edullisempi kuin vierailijan hinta, mutta hiukan enemmän kuin Kelan ateriatuen saavien tutkinto-opiskelijoiden hinta.
 7. Opintonsa aloittavien HAMKin polkuopiskelijoiden tulee hankkia oma kannettava tietokone, jollei sitä jo ole. Katso lisätietoja IT-palveluiden sivulta Bring your own device – BYOD. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.
 8. Polkuopiskelija ei voi saada merkintää virkamieskielen suorittamisesta, vaikka suorittaa hyväksytysti ruotsin opinnon. Virkamiesruotsin arviointi voidaan antaa ainoastaan tutkinto-opiskelijalle. Jos vastaavat ruotsin opinnot suoritetaan polkuopintojen aikana, virkamiesruotsin merkinnät voidaan tehdä, kun polkuopiskelija on saanut tutkinto-opiskeluoikeuden.
 9. AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) on prosessi, jossa opiskelija arvioi onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaamisen tunnustamista. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi heti opiskelun alettua. AMK-tutkinnon 60 opintopisteen polkuopinnoissa voidaan AHOToida korkeintaan 20 op. Huomaa, että HAMKissa hyväksiluetut opinnot eivät välttämättä anna hakukelpoisuutta muitten ammattikorkeakoulujen erillishaussa.
 10. HAMKin polkuopiskelijan on mahdollista suorittaa samalla polkuopintomaksulla joitakin opintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa. CampusOnline.fi -portaalin opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen polkuopiskelijoille, ja niille voi ilmoittautua kunkin opinnon toteutussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Myös XAMK tarjoaa HAMKin opiskelijoille opintoja. Muissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen CampusOnline tai vastaavien opintojen arvioinnit voi hakea Puro-palvelusta ja toimittaa ne sähköisesti kotikorkeakouluun, kun suoritus on tehty polkuopintojen aikana.
 11. Polkuopiskelijoilla on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Ohjaajana toimii tutkinto-opiskelijaryhmän ohjaaja. Polkuopiskelija on saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.
 12. Huomaathan, että hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, avoimessa AMKissa suoritetut moduulit ja opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin. International Business koulutukseen hyväksyttävien suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3.0.

Hae erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen jälkeen

Voit hakea HAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen perusteella. Vaatimuksena on 60 opintopistettä avoimessa AMK:ssa suoritettuja kyseiseen AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat ensimmäisen lukukauden opinnot (10 op / 15 op) ja soveltuva AMK-tutkinto sekä vaadittu työkokemus (ks. tarkemmin erillishaku tutkinto-opiskelijaksi). Jos tulet valituksi, hyväksytysti suoritetut opinnot sisällytetään tutkintoon. Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

AMK-tutkinnon polkuopinnot sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Polkuopiskelijan opiskelusuunnitelma vastaa tutkintokoulutuksen ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Tutustu koulutukseen ja opiskelun käytäntöihin tutkintokoulutusten verkkosivuilla (Hakijalle-AMK-tutkinto) ja opetussuunnitelmiin (Opiskelijalle-Opetussuunnitelmat). Suomenkieliset koulutukset ovat listassa suomeksi ja ne, joiden opetuskieli on englanti, ovat listassa englanniksi. Jos koulutuksessa ei ole mainittu opetusmuotoa, ilmoittautujan on mahdollista valita päivä- tai monimuoto-opinnot, kun koulutuksesta otetaan häneen yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuussa 2021.

Koulutus Kampus Polkuopintopaikat/ syksy 2020 Polkuopintopaikat/ kevät 2021 
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus Hämeenlinna 5  
Construction Engineering, päiväopinnot/full-time Hämeenlinna 2  
Electrical and Automation Engineering, päiväopinnot/full-time Valkeakoski 4  
Hevosalan liiketoiminta, päiväopinnot Forssa 5  
Information and Communication Technology, Bioeconomy Forssa 5  
International Business, päiväopinnot/full-time Valkeakoski 5  
​International Business, monimuoto-opinnot/part-time Valkeakoski 5  
Kestävän kehityksen koulutus, päiväopinnot Forssa 4  
Kestävän kehityksen koulutus, monimuoto-opinnot Forssa 2  
Konetekniikan koulutus, päiväopinnot Riihimäki 2  
Konetekniikan koulutus, päiväopinnot Riihimäki   2
​Konetekniikan koulutus, monimuoto-opinnot Riihimäki 2  
​​Liikennealan koulutus, päiväopinnot Riihimäki 3  
​​Liikennealan koulutus, monimuoto-opinnot Riihimäki 3  
​​​​Liiketalouden koulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 5  
Liiketalouden koulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
Maaseutuelinkeinot koulutus Mustiala 3  
Mechanical Engineering and Production Technology, päiväopinnot/full-time Riihimäki 2  
​​Metsätalouden koulutus Evo 3  
Puutarhatalouden koulutus Lepaa 4  
Rakennettu ympäristö koulutus Lepaa 4  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri, monimuoto-opinnot Hämeenlinna   2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnot Forssa 2  
Sairaanhoitajakoulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna   2
Smart and Sustainable Design, päiväopinnot/full-time Hämeenlinna 2  
Sosionomikoulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Sosionomikoulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
​​Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päiväopinnot Valkeakoski 4  
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, monimuoto-opinnot Valkeakoski   2
Terveydenhoitajakoulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden koulutus, päiväopinnot Forssa 3  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot Riihimäki 3  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päiväopinnot​ Riihimäki   3
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuoto-opinnot Riihimäki 3  
Tietojenkäsittelyn koulutus, päiväopinnot Hämeenlinna 2  
Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuoto-opinnot Hämeenlinna 2  
Älykkään ja kestävän muotoilun koulutus Hämeenlinna 4  

Voit ilmoittautua YAMK-tutkinnon polkuopintoihin, kun sinulla on hakemaasi koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto suoritettuna. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt.
YAMK-tutkinnon polkuopinnot edellyttävät sitoutumista ensimmäisen lukukauden opintoihin. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina yhdessä tutkinto-opiskelijoitten kanssa.

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintopaikat julkaistaan maaliskuussa.

Alla olevassa listassa on polkuopintopaikkojen määrä YAMK-koulutuksissa.

Koulutus Kampus Polkuopintopaikat/ syksy 2020  
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen Hämeenlinna 6
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä Hämeenlinna 2
Liiketoiminnan kehittäminen Hämeenlinna 2
Rakentaminen Hämeenlinna 2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Hämeenlinna 2
Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 2
Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut Hämeenlinna 5
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät Riihimäki 3

Keväällä 2021 ei ole YAMK-polkuopintoja.

Lukuvuoden 2020–2021 polkuopintojen ilmoittautumisajat:

3.–15.8.2020 syksyllä 2020 alkavat polkuopinnot
2.–15.12.2020 keväällä 2021 alkavat polkuopinnot

Lukuvuoden 2021-2022 polkuopintojen ilmoittautumisajat:

 • 2.-8.8.2021 – syksyllä 2021 alkavat polkuopinnot
 • 1.-8.12.2021 – keväällä 2022 alkavat polkuopinnot

Toimi näin: 

1) Tutustu sinua kiinnostavan polkuopinnon koulutukseen ja opetussuunnitelmaan

2) Ilmoittaudu

Tunnistaudu:

Tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Ota tunniste valmiiksi esiin ilmoittautumisen nopeuttamiseksi.

Vain poikkeustapauksessa, eli jos sinulla ei ole mitään Suomi.fi-palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää käytössäsi, voit valita vaihtoehtoisen ilmoittautumislomakkeen ja ohittaa tunnistautumisen.

Täytä ilmoittautumislomake

Kun olet tunnistautunut, osa kysyttävistä tiedoista täyttyy automaattisesti.

Lomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään salattuina. HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia – henkilötietojen käsittely

Vahvistus ilmoittautumisesta

Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisen vahvistusviestin sähköpostiisi. Opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjesteyksessä ja sinuun otetaan yhteyttä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Motivaatiokirje ja haastattelu

Kaikissa koulutuksissa hyväksyttäviin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen polkuopiskelijaksi hyväksymistä.

Seuraaviin koulutuksiin ilmoittautuneet hyväksytään polkuopintoihin erikseen pyydettävän motivaatiokirjeen ja haastattelun/yhteydenoton perusteella. Tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostitse. Hyväksytysti motivaatiokirjeen ja haastattelun suorittaneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • hevosalan liiketoiminta
 • kestävä kehitys
 • liiketalous
 • metsätalous
 • puutarhatalous
 • rakennettu ympäristö
 • sairaanhoitaja
 • sosiaaliala
 • tietojenkäsittely
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka, biotalous
 • älykäs ja kestävä muotoilu

 

Hyväksyminen opiskelijaksi

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä hyväksyttävät ilmoittautuneet haastatellaan ja motivaatiokirje pyydetään tarvittaessa erikseen.
Huomaa, että polkuopintopaikkasi varmistuu vasta yhteydenoton jälkeen. Kaikki ilmoittautuneet saavat sähköpostitse tiedon myös mahdollisesta varasijasta tai hylkäämisestä. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa, ota yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin, opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Ilmoittautuminen on sitova

Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ota viipymättä yhteyttä koulutuksen opintosihteeriin ja varmista peruminen sähköpostilla opiskelijapalvelut@hamk.fi. Lue linkistä peruutusehdot.

Huomaa, että:

 • englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin ilmoittaudutaan englanninkielisellä sivulla hamk.fi/studypaths
 • sosiaali- ja terveysalalla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Huomioithan em. ilmoittautuessasi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaalialan polkuopintoihin
 • valitettavasti emme vastaa puhelintiedusteluihin. Kysythän tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Jos Suomi.fi -tunnistautumisen kanssa on ongelmaa, suosittelemme tyhjentämään välimuistin tai käyttämään selaimen yksityistä tilaa (incognito). 

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN POLKUOPINNOILLE ON PÄÄTTYNYT paikkojen täytyttyä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU