Hyppää sisältöön

DaKiVE

DaKiVE – Datalla kiinteistöjen vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen tiedot

HankeDaKiVE – Datalla kiinteistöjen vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen
Kesto1.10.2023 – 30.9.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu
Suomen ympäristöopisto – SYKLI
RahoittajatHämeen liitto
Budjettin. 290 000 €

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuta ja vähähiilisyyttä kehitetään datan ja älykkäiden ohjauksien avulla.

Julkisten kiinteistöjen kuten koulu- ja toimistorakennusten toimintaympäristössä on paljon potentiaalia datan ja digitalisaation hyödyntämiselle. Digitalisaation uudet teknologiat kuten IoT ja tekoäly vaativat entistä enemmän asiantuntijuutta ja perehtymistä tarpeiden ymmärtämiseksi eri soveltamiskohteissa.

Kiinteistön ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on vaikeuksia pysyä erilaisten palveluiden kuten tekoäly pohjaisten sovelluksien kehityksen mukana, jotka ohjaavat kiinteistöä ns. älykkäitä ohjauksia hyödyntämällä. Älykkäät ohjaukset tarkoittavat digitalisaation ja datan hyödyntämistä esimerkiksi lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaamiseen mahdollisimman energiatehokkaasti varmistaen myös laadukkaan sisäilmaolosuhteet sekä kiinteistön käyttäjille että kiinteistölle itselleen.

Älykkäiden ohjauksien tasoa tullaan arvioimaan digitalisaation tarpeiden näkökulmista eri toimijoiden osilta. Eri näkökulmien avulla voidaan älykkäiden ohjauksien hyödyntämisestä muodostaa toimintamalleja mm. energiatehokkuutta ja rakennuksien käyttäjien viihtyvyyteen liittyen.

Hankkeen uutuusarvona ovat uudet toimintamallit, joilla älykkäitä ohjauksia toteutetaan käytännössä laajoissa kiinteistömassoissa julkisissa kiinteistöissä. Tämän saavuttaminen vaatii kehitystyötä sekä julkisissa organisaatioissa että alan yrityksissä, joka on hankkeen toimenpiteiden tavoitteena.

Energian hinnan merkittävä nousu viime aikoina on tehnyt tästä tavoitteesta erittäin ajankohtaisen ja älykkäitä ohjauksia on hyödynnetty ainoastaan pilotteina koulu- ja toimistokiinteistöissä. Tämä hanke mahdollistaa niiden systemaattisen ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kiinteistöissä ja lisäksi tietoa tullaan jakamaan kaikille Kanta-Hämeen julkisten kiinteistöjen ylläpidosta vastaavien kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat Kanta-Hämeen julkisten organisaatioiden omistajat ja ylläpidosta vastaavat organisaatiot sekä älykkäitä ohjauksia tarjoavat yritykset.

Toiminta-alue

Hanke toimii Kanta-Hämeen alueella.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset

TAVOITTEET

 1. Pilotoida ja luoda toimintasuunnitelma älykkäiden ohjausten käyttöönottoon ja laajamittaiseen hyödyntämiseen Forssan julkisissa kiinteistöissä.
 2. Hyödyntää Riihimäellä jo tehtyä pilotointia älykkäästä ohjauksesta ja sen perusteella luoda toimintasuunnitelma älykkäiden ohjausten käyttöönottoon ja laajamittaiseen hyödyntämiseen Riihimäen julkisissa kiinteistöissä.
 3. Hämeenlinnan energia- ja sisäilmaolosuhteiden hallintajärjestelmän hankinnan tukeminen ja Hämeenlinnan kokemusten jakaminen muiden toimijoiden kesken.
 4. TKI-yhteistyön käynnistäminen alan johtavien suomalaisten yritysten kanssa.
 5. Viestintä ja tiedon jakaminen hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista. 

TULOKSET

 • yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitoksen kanssa 
 • uusien digitaalista teknologiaa hyödyntävien työmenetelmien käyttöönotto
  • älyohjausten toteutus ja suunnitelma Forssan julkisissa kiinteistöissä
  • älyohjausten toteutus ja suunnitelma Riihimäen julkisissa kiinteistöissä
  • tuki Hämeenlinnan energia- ja sisäilmaolosuhdejärjestelmän hankinnassa
 • digitaalinen kaksonen –kokeiluympäristö 
 • dataan perustuvia palveluita ja innovaatioita
 • tietämyksen jakaminen älykkäistä ohjausjärjestelmistä
 • ekosysteemi pitkäjänteiseen kehittämiseen, jossa toimivat Kanta-Hämeen julkiset organisaatiot ja alan PK-yritykset yhteistyössä

Hankkeen tapahtumat ja viestintä

Webinaarissa kuullaan hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteista sekä miten hankkeen pilotteihin ja kehittämistoimintaan pääsee mukaan. Puheenvuorot pitävät Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan kaupunkien edustajat nostaen haasteita ja tarpeita älykkääseen ohjaukseen siirtymisessä. Yrittäjien edustajilta kuullaan puheenvuoroissaan erilaisista älykkyyden tuomista mahdollisuuksista. 

Webinaari toimii DaKiVE -hankkeen kick-off tilaisuutena.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan webinaariin tästä!

Älykkyydellä voidaan kehittää kiinteistöjen energiatehokkuutta, DaKiVE -hankkeen aloitustiedote HAMKin uutisissa, 30.1.2024

Yhteystiedot

Projektipäällikkö:
HAMK, Atte Partanen
Sykli, Tapio Pelto

Asiantuntijat:
HAMK, Heidi Kerkola
Sykli, Timo Lahti

Tapio pelto

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

tapio.pelto@sykli.fi

+358505982549

timo lahti

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

timo.lahti@sykli.fi

+358503083688