Hyppää sisältöön

KIITO

Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa

Hankkeen tiedot

HankeKIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa
Kesto1.2.2023-31.1.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Hämeen TE-toimisto
RahoittajatHämeen ELY-keskus
Budjettiyht. n. 550 000 €

Hankkeella otetaan ensimmäisiä systemaattisia askelia yritysten uusien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseksi pk-yritysten toimitusketjuissa digitalisaation antamia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Kiertotalous on noussut merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa, uudet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Kiertotalouden liiketoimintamalleilla pystytään paremmin vastaamaan kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden ja asiakasodotusten vaatimuksiin vahvistaen yritysten kilpailukykyä. Myös digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden edistämisessä, sillä digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan lisätä mm. materiaalien kierrätystä, pidentää tuotteiden käyttöikää ja nostaa niiden käyttöastetta.

Siirtymä kiertotalouteen vaatii panostamista osaamisen kehittämiseen eri toimialoilla: uusia työpaikkoja syntyy, osa työpaikoista katoaa ja useimmat työt muuttuvat tavalla tai toisella. Työelämänmurroksen ennustetaan vaativan, että 40 % työntekijöistä uudistaa ydinosaamistaan seuraavan kuuden vuoden aikana. Näin merkittävä murros edellyttää laaja-alaista osaamisen kehittämistä erityisesti pk-yrityksissä mm. täydennyskoulutuksen avulla.

Hanke edistää uusien kiertotalouden liiketoimintamallien luomista sekä niiden edellyttämän digitaalisen osaamisen kasvattamista Kanta- ja Päijät-Hämeen pk-yrityksissä ja niiden toimitusketjuissa. Se tukee maakuntien kestävän kasvun sekä vihreän siirtymän tavoitteita kehittämällä alueen kiertotalousosaamista. Se vahvistaa korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä, kasvatetaan yritysten osaamista kiertotalouden ja digitalisaation saralla sekä kehittää pk-yritysten osaamistarpeisiin vastaavaa jatkuvan oppimisen koulutusta. HAMK- ja LAB- ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin, mikä parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja uudistumiskykyä.

Hankkeella on seuraavat tavoitteet:

 • Edistää kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa
 • Turvata osaava työvoima kiertotalouden liiketoimintamallien toteuttamiseksi
 • Edistää digitaalisen osaamisen ja ratkaisujen kehittämistä kestävässä liiketoiminnassa

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat Päijät- ja Kanta-Hämeen pk-yritykset ja yritysten toimittajaverkosto sekä yritysten henkilöstö ja johtajat. 

Toiminta-alue

Hanke toimii Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Hanketta toteutetaan päätoteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulun sekä osatoteuttajien LAB-ammattikorkeakoulun ja Hämeen TE-toimiston kanssa yhteistyössä.

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset

Hankkeessa tuetaan yrityksiä kehittämään uusia kestäviä liiketoimintamalleja. Osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Osallistuminen tarkoittaa yritykselle mm. webinaareja, tietoiskuja, innovaatiotyöpajoja sekä opiskelijayhteistyötä, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuva ja kehittämissuunnitelma kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista yrityksessä. Mukaan on jo ilmoittautunut toimijoita liiketoiminnan eri kehitysvaiheista.

Hankkeen artikkelit, blogit, julkaisut, viestintämateriaali

Hankkeen esittelyt

Hankkeen tapahtumat

 • 12.10.2023 TYÖPAJA 1: verkostoituminen ja arvoketjut
  Lue lisää työpajasta!
 • 30.11.2023 TYÖPAJA 2: Kiertotalousliiketoiminta – uudet mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen. 
  Lue lisää työpajasta!
 • 15.2.2024 TYÖPAJA 3: Kiertotalouden uudet ​toimijaverkostot ja arvoketjut
  Lue lisää työpajasta! 
 • 25.4.2024 TYÖPAJA 4: Digitaaliset ratkaisut kiertotaloudessa
  Mitä digitaalisuus tarkoittaa kiertotaloudelle? Mitä dataa tarvitaan ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnan kannalta?
 • 6.6.2024 TYÖPAJA 5: Rahoitus ja yritysten kehittämissuunnitelmien laatiminen
  Lue lisää työpajasta!

Yhteystiedot

Projektipäälliköt:
HAMK, Marina Weck
LAB, Henri Heikkilä
Hämeen TE-toimisto, Timo Tolonen

Asiantuntijat:
HAMK:Heikki Ruohomaa, Heidi Kerkola
LAB: Vesa Alatalo, Anna Pajari, Hanna Suutari
Hämeen TE-toimisto: Heli Minkkinen, Marja Leppänen

Henri Heikkilä

TKI-asiantuntija

[email protected]

+358504362386

VESA ALATALO

Liiketalouden lehtori

[email protected]

+358505953794

ANNA PAJARI

Liiketalouden lehtori

[email protected]

+358447081109

HANNA SUUTARI

TKI-asiantuntija

[email protected]

+358504734754

TIMO TOLONEN

Asiantuntija

[email protected]

+358295042448

HELI MINKKINEN

Asiantuntija

[email protected]

+358295041866

MARJA LEPPÄNEN

Asiantuntija

[email protected]

+358295041815

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: