Oppijan oikeus - opettajan taito - Hämeen ammattikorkeakoulu

Oppijan oikeus – opettajan taito

-

Oppijan oikeus – opettajan taito

Hanketiedot

Tulossa

Hankkeen loppuseminaari 17.9.2021 klo 9-16

 

Webinaari -sarjan tallenteet

”Mitä kuuluu opinto-ohjaukselle tänään?” 6.5.2021
Opinto-ohjauksen ammattilaiset työssään -tutkimuksen tuloksia valottavat Jyväskylän yliopisto, HAMK ja TAMK.

”Att handleda för delaktighet” 27.4.2021 Webbinarium om handledning för studerande inom andra stadiets utbildning (gymnasium och yrkesskola). Fokus sätts på studerande med behov av specialpedagogiskt stöd. Åbo Akademi samarbete med Oulun ammattikorkeakoulu.

Upplevelser av tillgänglighet (Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta) svenska text.

”Erityisopettajan työ ammatillisessa koulutuksessa” 8.3.2021
Webinaarissa esiteltiin Erityisopettajan työ ammatillisessa koulutuksessa -tutkimuksen tuloksia. Tutkimus on kattava ja ajankohtainen katsaus erityisopettajan työhön reformin jälkeisessä maailmassa. Vastaava edellinen tutkimus on tehty vuonna 2010.

 

Perustiedot ja hankkeen tausta

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien  osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeen koko nimi on Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena ja se toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.9.2021.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

 

Seuraa meitä somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus

Ruotsin lippu Hanke ruotsiksi →

Iso-Britannian lippu Hanke englanniksi →

Toiminta

Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella.

Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa paneudutaan monialainen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen kehittämispainopisteet kuviona:

 

Materiaalia erityiseen tukeen

Muu materiaali

Yksilöllisten tukitoimien suunnittelu ja toteutus lukiossa Minna Saarinen avaa esityksessään uutta lukiolakia, tuen tarpeen tunnistamista ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Erityisen äärellä -seminaarin aamupäivä 26.3.2021

Erityisen äärellä -seminaarin videotallenne Saavutettavuusseloste

Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan yhteinen osaaminen Simo Uusinoka ja Ari Jussila pohtivat hankkeen esille tuomia näkökulmia erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutukseen

Suomalaisia ja virolaisia näkökulmia VALMA -koulutukseen Ari Jussila ja Harri Kukkonen avaavat kansainvälistä näkökulmaa VALMA -koulutukseen

Erityinen tuki etäopiskelussa -esityksessä Maija Mäkinen ja Seija Eskola käsittelevät keväällä erityisopettajille suunnatun kyselyn tuloksia

Yläasteen TET-jaksolla ollut Katrin Lampio pohtii yläasteen ja toisen asteen eroja otsikolla Avun tarve ja hakeminen yläkoulussa ja toisella asteella_Katrin Lampio

”Lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuki uudistuvassa lukiossa”
Sonja Ojala on koostanut neljän tuoreen gradun tutkimustulokset tiivistettyyn muotoon.

”Oppimisen tuen rakentaminen yhteistyössä”
Minna Mäkihonko ja Minna Seppälä esittelevät Tampereella toteutettua lukiopilottia.

Videot

Motivaatio ja kiinnostuksen tukeminen Motivaation eri osa-alueita, niiden vaikutusta oppimiseen ja kiinnostuksen tukemista opetuksessa käsittelee esityksessään Sonja Ojala

Toiminnanohjauksen taitojen tukeminen
Miten tuetaan opiskelijoiden kykyä suunnitella, ohjata, arvioida ja tarvittaessa muuttaa omaa toimintaansa. Joillakin yksinkertaisilla toimilla voidaan tilannetta parantaa. Näistä keinoista kertoo Sonja Ojala esityksessään.

Opiskelijan oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa (10:24) Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kertoo, milloin opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, englanninkielinen tekstitys.

Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa (10:12) Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu esittelee opiskeluhuollon perusteet ja kokonaisuuden, englanninkielinen tekstitys.

Saavutettavuus opiskelussa (7:31) Iiris Happo yliopettaja, ammatillinen opettajankoulutus ja erityisopettajakoulutus, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu valottaa kokonaisvaltaista saavutettavuutta, englanninkielinen tekstitys.

Erityinen tuki ammattikorkeakoulussa (7:38) Heli Huttunen Kampus opo, ammatillinen erityisopettaja OAMK kertoo mitä erityinen tuki ammattikorkeakoulussa tarkoittaa.

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (7:38) Pirjo Hiltunen ammatillinen erityisopettaja OSAO ja Ritva Marttila-Vesalainen ammatillinen erityisopettaja OSAO kertovat erityisen tuen käytännön toteutuksesta.

Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (14:22) Anna-Reetta Pakarinen kokemustoimija ja Piia Jolla esteettömyysasiantuntija keskustelevat käytännön esimerkeillä saavutettavuudesta ja esteettömyydestä oppilaitosympäristössä ja lähettävät lopuksi terveiset opettajille, englanninkielinen tekstitys.

Ohjauksen periaatteet (9:20) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu määrittelevät ohjausta, englanninkielinen tekstitys.

Ohjauksen käytänteet ja ohjausmuodot ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa (7:10) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu käsittelevät ohjauspalveluiden kokonaisuutta, englanninkielinen tekstitys

Ohjaus ja urasuunnittelu – Pedagoginen saavutettavuus  (26:38) Tiina Laajala lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Pirjo-Liisa Lehtelä yliopettaja, ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus, OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu kertovat ohjauksen ja urasuunnittelun ajankohtaisista asioista.

Iiris Happo yliopettaja, ammatillinen opettajankoulutus ja erityisopettajakoulutus, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Eero Talonen lehtori, ammatillinen erityisopettajakoulutus OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu puhuvat monipuolisesti saavutettavuudesta.

Haastattelijana toimii Kimmo Kuortti, lehtori, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetusmateriaalia

Turvista verkossa -Oppilaitosturvallisuuden itseopiskelupaketti on tarkoitettu oppilaitosturvallisuudesta kiinnostuneille henkilöille sekä opettajankoulutusten oheismateriaaliksi ja aktiviteetiksi. Materiaali sisältää opettajan lakitietoa, ohjeita ja aktiviteetteja oppilaitosten haastaviin kohtaamistilanteisiin sekä näkökulmia organisaation turvallisuuskulttuuriin. Materiaaleihin ja aktiviteetteihin voi tutustua itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. 

Podcast -sarja

Hyvä ohjaus on oikea-aikaista suunnannäyttöä.
Näkökulmia ammatillisen koulutuksen ohjaustarpeisiin ja ohjauksen toteuttamiseen. Äänessä Tarja Juurakko-Koskinen (TAMK/TAOK) ja Emmi Mansikkala, Marika Laine ja Mika Heinonen Ammattiopisto Tavastiasta. Esillä opiskelijan, opettajan ja opinto-ohjaajan näkökulmat ohjaukseen.

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat 1 lehtori Jari Karttunen ja yliopettaja Leena Kaikkonen JAMK ammatillillisesta opettajakorkeakoulusta keskustelevat tuoreesta tutkimuksesta ”Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa – tutkimus työn muutoksista.”

Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat 2 lehtori Jari Karttunen ja yliopettaja Leena Kaikkonen JAMK ammatillillisesta opettajakorkeakoulusta keskustelevat erityisopettajan työn muutoksista, asiantuntijuudesta, koulutuksen muutostarpeista ja täydennyskoulutuksesta.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus nivelvaiheissa Lehtori Tiina Laajala ja yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä OAMK keskustelevat opinto-ohjaajien kanssa ohjauksesta opintopolun nivelvaiheissa erityisen tuen näkökulmasta. Mukana keskustelussa ovat oppilaanohjaaja Nina Heikkinen Ritaharjun koulusta, opinto-ohjaaja Lea Perhomaa Oulun seudun ammattiopistosta ja opinto-ohjaaja Kirsi Raetsaari Merikosken lukiosta.

Ohjaus ammatillisen opettajan työssä Yliopettaja Pirjo-Liisa Lehtelä, lehtori Tiina Laajala OAMK ja lehtori Päivi Innala Ammattiopisto Lappiasta keskustelevat ohjauksen käytännöistä ammatillisessa koulutuksessa.

Lukio-opiskelijoiden oppiminen ja opiskelun tuki -podcastissa Pauliina Vesterinen koostaa Mari Kokopsen, Nelli Saarelaisen ja Nora Taipaleen gradujen sisällön tiiviiksi kuunneltavaksi paketiksi.

Hyvää ohjausta lukiossa -podcastissa pohditaan opiskelijan, aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kokemusten ja työn näkökulmista ohjauksen merkitystä lukiossa. Keskustelemassa ovat Tarja Juurakko-Koskinen, Joona Turunen, Heidi Muumäki ja Riitta Valkonen

Ny kurs med ny kurs podcastissa Camilla Björk-Åman, Kristiina Ström, Kim Rundell ja Monica Wahlroos-Björk keskustelevat erityisopettajakoulutuksen uudesta toteutuksesta

Eero Talosen  aiheena on Työelämälähtöinen erityinen tuki. Hän keskustelee aiheesta Katariina Pyrrö-Joensuun kanssa ja vierailee Eeron tuvalla.

Maiju Kangasahon teemana on Kielitietoisuus

Ammatillisen koulutuksen erityistä tukea käsittelee Podcastissa Maiju Kangasaho Haaga-Helia ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Erityiseen tukeen kuuluu säännöllisiä tukitoimia, hallinnollisia päätöksiä, HOKS-kirjauksia ja joissakin tapauksissa arvioinnin mukautus.

Kielitietoisen oppimisympäristön vahvistaminen, osaamisen jakaminen ja monipuolisten menetelmien käyttäminen on aiheena Maiju Kangasahon Podcastissa Kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa.

Nelli Saarelainen, Oona Hänninen Jaksa jaksaa-hanke ja Tuula Jägerroos Livestä keskustelevat aiheesta ”Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi ja tuen tarve” . Keskustelun teemoina mm. opiskelijan hyvinvointi, oman elämän hallinta, vapaaehtoistoiminnan mentorit ja sosiaalisten suhteiden vaikutus hyvinvointiin.

Teemalla Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa Ari Jussila pohtii ohjauksen käsitettä, sisältöä ja toteutusta

Oppilaitosturvallisuus on teemana Minna Seppälän ja Sissi Huhtalan Podcastissa, jossa haastateltavana on Henri Rikander. Oppilaitosturvallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu monista osa-alueista. Turvallisuustoimijuus on keskeinen käsite ja turvallisuustyöhön tarvitaan kaikki mukaan.

Artikkelit ja julkaisut

Camilla Björk-Åman, Kristina Ström, Åbo Akademi, 2021 Stöd och handledning för studerande som behöver särskilt stöd Rapportering av resultat från fokusgruppsdiskussioner utförda hos en finlandssvensk yrkesutbildare, våren 2020

Harri Kukkonen, Ari Jussila, TAMK 31.3.2021, Opettaja ohjaajana

Leena Kaikkonen (toim.) 2020. Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimus työn muutoksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 294

Ari Jussila, Tarja Juurakko-Koskinen TAMK, 2.12.2020 ”Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan osaamisten ytimessä”

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 14.12.2020 ”Ohjaus on opettajan työtä – työ moninaistuu ja monimuotoistuu”

Annukka Tapani, Ari Jussila, TAMK, 12.11.2020 ”Opettaminen on opettajan työtä – paluu menneisyyteen?”

Takala, M., Nordmark, M. & Allard, K. 2019. A comparison of university curriculum in special teacher education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). NJCIE 2019, Vol. 3(2), 20 – 36.

Jahnukainen, M. & Helander, J. 2019. Toisen asteen koulutuksen läpäisy nousuun – Pakolla vai tuella? HAMK Unlimited: Professional 2019, 21.5.2019, s. 1-3

Book of abstracts from the 2019 Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) “Career Guidance for Inclusive Society”

Simo Uusinoka, Taru Lilja, Jaakko Helander: Towards inclusive education – Developing transdisciplinary guidance between special needs educators and study counsellors in secondary education in Finland’s teacher training

Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Outi Rantanen, Ari Jussila: Agency in competency-based guidance counsellor education
in two Finnish universities of applied sciences

 

Harri Kukkonen ja Ari Jussila, TAMK; Johanna Rantanen, Jyväskylän yliopisto 25.6.2020 ”Ohjauksen ammattilaisesta noviisiksi? Ohjaus ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä”

Ruut Kaukinen Haaga-Helia 18.8.2020 ”Opettajan tukea antava vuorovaikutusosaaminen opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteessa”

Julkaisussa ”Tulevaisuuden opettajuus”
Maija Mäkinen ja Seija Eskola JAMK ”Ammatillisen erityisopettajan osaaminen – opetussuunnitelmien tarkastelu” (s. 172-185)

Gradut

Millaista osaamista lukion opinto-ohjaajat kokevat tarvitsevansa työssään? Hanna Raustia, 2021, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa? Pauliina Kotiranta & Juuli-Anna Taurén, 2021, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan maisteriohjelma

Työholismin yhteys työn imuun ja työuupumukseen – opinto-ohjaajien kokemuksia koronakeväänä 2020 Jenni Jussila & Taru Leikas, 2021, Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan maisteriohjelma

Opettajaopiskelijoiden käsitykset uravalinnan syistä.  Lähdesmäki Tommi, 2021. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Erityispedagogiikka.

Opettajaksi opiskelevien kokemat haasteet ja saadut tukikeinot yliopisto-opinnoissa. Issakainen Olga & Kunnasmäki Venla, 2021. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Erityispedagogiikka.

“Ohjaaja on kuin luotsi, joka tukee ja ohjaa läpi karikkojen” – Eettiset perusperiaatteet opinto-ohjaajien näkökulmasta. Essi Raappana & Elina Sariola 2021. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 

“Yhteiskunta muuttuu, meidänkin on muututtava siellä mukana.” -Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien näkemyksiä työelämän muutoksesta ja sen vaikutuksista omaan ohjaustyöhön. Vilma Seppänen ja Vilma Varjonen. 2021. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 

Vad hände sen? : Vägen ut i arbetslivet för före detta studerande som gått en yrkesutbildning med krävande särskilt stöd  Katariina Lillman och Elin Sved. 2020. Magisteravhandling i specialpedagogik. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Åbo Akademi Vasa

Lukion erityisopettajan työnkuva ja heidän siinä kokemansa haasteet Kirsi Ikonen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – Tapaustutkimus lukion tukijärjestelmän rakentumisesta Nora Taipale. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä inkluusiosta Sonja Nevasaari ja Anni Tuomela. 2020. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.

Tuen tarpeet ja tuen tarjonta lukiokoulutuksessa – lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Mari Koponen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

”Painolasti omilla harteilla” Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tuen tarve opiskelijoiden näkökulmasta. Nelli Saarelainen. 2020. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen maisteriohjelma, Erityispedagogiikan opintosuunta.

Kahden erityispedagogiikan koulutuksen opetussuunnitelmat inkluusion ydinarvojen viitekehyksessä  Liinu Huusko.2019. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Erityispedagogiikan koulutus.

Muut julkaisut

Millaista tukea opiskelijat kaipaavat hyvinvointinsa tueksi? Teemaa käsittelee Ruut Kaukinen blogi- sarjassaan. Aineisto koostuu toisen asteen opiskelijoiden haastatteluista sekä osallistavien työpajojen tuotoksista. Mukana oli opiskelijoita lukioista, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista ja erityisammattioppilaitoksesta.

Aineistosta nousee kolme keskeistä näkökulmaa liittyen opettajan ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen: 1) Opettajan orientaatio vuorovaikutukseen, 2) sosioemotionaalinen vuorovaikutus ja 3) yhteiseen tiedon rakentamiseen, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvä vuorovaikutusosaaminen.

Opettajan työ toteutuu vuorovaikutuksessa
Opettaja antaa vuorovaikutukselle merkityksiä
Opiskelija kaipaa emotionaalista tukea
Millainen tieto ja sen äärelle ohjaaminen tukee opiskelijaa

 

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU