Pienpanimohanke

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

Pienpanimohanke

MATERIAALIT JA JULKAISUT

Kirkkautta pienpanomoiden laatutyöhön

Hankkeen päätavoitteena on tiedottaa laadunhallinnasta osana pienpanimoiden omavalvontaa ja edistää alan toiminnan laatua yleisesti erilaisten tiedotus- ja koulutustoimenpiteiden avulla.

​Hanke auttaa kehittämään pienpanimoalan laatu- ja yrittäjäosaamista, kilpailukykyä sekä laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmiä järjestämällä ajankohtaisiin ja keskeisiin aiheisiin pureutuvia työpajoja, koulutuspäiviä ja tietoiskun. Lisäksi yrittäjien kanssa laaditaan digikortteja keskeisistä laadunhallinnan välineistä tallennettavaksi esimerkiksi Pienpanimoliiton sivustolle. Jäljitettävyys ja läheisyys on tärkeä osa pienpanimoiden brändiä, ja sitä kautta yrittäjät saavat lisäarvoa toimintaansa.

Tiedotushankkeen rahoittamiseksi on saatu Maaseutuviraston myöntämää kansallisen ruokaketjun valtionavustusta. Koulutustoimenpiteet tullaan järjestämään vuosien 2018-19 aikana.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pienpanimoliiton kanssa.

Koulutukset, työpajat ja tietoiskut

Hankkeen tilaisuudet pidetään HAMKissa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, ellei paikkaa mainita erikseen.

Tulossa olevat koulutukset:

Jäljitettävyyden merkitys pienpanimoalalla 24.10.2018 klo 9 – 14.30 Hämeenlinnassa
ilmoittautumiset sari.mantila@hamk.fi

Pidetyt koulutukset:

25. – 26.9.2018 Pienpanimoiden omavalvontasuunnitelma

Hankkeen avauspäivä 8.5.2018, teemana pienpanimoiden hygienia

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

Hankkeen sisällöt

​Toimenpiteiden avulla hanke välittää tietoa seuraavista laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmien sisältöalueista:

Olutpannu

 1. Pienpanimoiden laatujärjestelmä sekä niiden omavalvonta
  • tuotantoympäristön hygienia sekä mikrobiologiset riskit
  • pienpanimoiden laatujärjestelmien (omavalvonnan) kehittäminen
  • Koulutuspäiviä 3 
 2. Pienpanimoiden laadunvarmistus sekä laadunhallinnan työkalut
  • laadunhallinnan työkalujen hyödyntäminen pienpanimoalalla
  • pienpanimoiden tuotteen ja tuotannon laadunhallinta
  • oluen raaka-aineet ja niiden merkitys lopputuotteessa
  • oluen valmistusprosessin laadunhallinta
  • tilaus-toimitusketjujen hallinta tuotteen ja tuotannon laadussa
  • talousosaamisen merkitys osana laadunhallintaa
  • alan yritysten laadunhallinnan välineeksi tehtävien digikorttien laadinnan tukeminen
  • Koulutuspäiviä tai työpajoja 3
 3. Ajankohtaista alan laeista ja säädöksistä, jäljitettävyysjärjestelmä
  • ajankohtaista alan laeista ja asetuksista
  • ajankohtaisia lainsäädännöllisiä aiheita ja viranomaisilta tulevia ohjeistuksia esim. mahdolliset alkoholilainsäädännön muutokset
  • jäljitettävyysjärjestelmä osana yrityksen liiketoimintastrategiaa ja laadunhallintaa
  • alan yritysten laadunhallinnan välineeksi tehtävien digikorttien laadinnan tukeminen
  • Tietoiskuja 1, työpajoja 1

Tilaisuuksia yhteensä 8

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU