Steel Construction Excellence Center SCEC - Hämeen ammattikorkeakoulu

Steel Construction Excellence Center SCEC

Steel Construction Excellence Center

Steel Construction Excellence Center SCEC

Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä (SCEC)

Hämeenlinnan seudun toimijat ovat yhdessä profiloituneet teräsrakentamisen huippuosaajina ja teräsrakenne- ja ohutlevyteknologioiden sekä rakenteisiin integroitujen energiaratkaisujen mahdollistajina.

Ajankohtaista

 

Käynnissä olevia tutkimusprojekteja:

Kestävien sprinkleröityjen rakennusten riskitietoinen paloturvallisuus laskennallista mallinnusta hyödyntäen (RIFS)
Viime vuosikymmeninä puu- ja kevytteräsrakenteisten (LSF) asuinrakennusten suosio on kasvanut niiden energia- ja kustannustehokkuuden vuoksi. Näiden kestävien rakennusten paloturvallisuus on kuitenkin haastavaa puumateriaalien, muovien ja rakennuseristeiden palavuudesta johtuen. Laskennallisen teknologian kehitys mahdollistaa tulipalon kasvun ja leviämisen, savun leviämisen sekä rakenteellisen stabiilisuuden yksityiskohtaisen tutkimuksen sprinklereillä varustetuissa kestävissä rakennuksissa. Hankkeessa tutkitaan puu- ja kevytteräsrunkoisten moni- ja yksikerroksisten rakennusten rakenteiden palodynamiikkaa, ja sitä rahoittaa Palosuojelurahasto.

Eurooppalaiset paloturvallisuusmääräykset Sandwich-paneelituotteille (FISAP)

FISAP-hankkeen tavoitteena on kouluttaa rakennusvalvontaviranomaisia, pelastusviranomaisia sekä rakennusten suunnittelijoita Suomessa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä sandwich-paneelituotteiden paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja standardeista.

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut UNELMAT

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut eli UNELMAT-hanke käynnistää uutta materiaalien elinkaareen liittyvää tutkimustoimintaa sekä laajentaa nykyistä biopohjaisten materiaalien tutkimusta.

 

Väitöstyöt

Sandwich-elementtien leikkauskestävyys
HAMK Techin Shekhar Silwal tekee väitöstyötä sandwich-elementtien leikkauskestävyydestä. Sandwich-paneeleissa voidaan havaita erilaisia ​​vikatiloja riippuen paneelien rakenteista, mutta kirjoitettua tutkimustietoa niiden ydinmateriaalin ja leikkauslujuuden aiheuttamista vikatiloista ei kuitenkaan juuri löydy. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia perusteellisesti eri sandwich-paneelien leikkauslujuutta, kun ydinmateriaalina on mineraalivillaa ja polyisosyanuraattivaahtoa. Tutkimuksessa implementoidaan sekä kokeellisia että äärellisten elementtien analyysimenetelmiä (FEA). Saatujen tulosten perusteella suoritetaan sandwich-paneelin ydinleikkauslujuuden arviointi, jota voidaan hyödyntää eurooppalaisen standardin kehittämisessä. Väitöstyön rahoittajana toimii Ruukki Construction Oy, ja työtä ohjaa Tampereen yliopiston apulaisprofessori Kristo Mela. Käytännön osuus työstä tapahtuu HAMK Techin tiloissa Hämeenlinnassa.

Korkealujuusterästen hitsaus

Jarmo Havula työstää väitöstyötään “Mechanical properties of HAZ in welded tubular high strength steel joints”. Kokeiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lämpövaurioituneen vyöhykkeen (HAZ) mekaanisista ominaisuuksista, joita voidaan edelleen hyödyntää hitsausliitoksen suunnittelussa.

Päätavoitteena on selvittää valittujen teräslajien hitsauslämmönsyötön ja lämpösyklin sekä HAZ:n mekaanisten ominaisuuksien välinen korrelaatio. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietämystä menetelmistä, joilla määritetään HAZ:n mekaaniset ominaisuudet.

Päättyneet tutkimusprojektit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet
1.12.2018 alkaneessa hankkee
ssa tutkittiin biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitettiin ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien parantamiseksi sekä biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioitiin ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset. Hanke päättyi 31.5.2021.

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire
Teräsrakenteiden rakenneosat ja rakennuksen runko on mahdollista vakauttaa ottaen huomioon rakennuksen kuorirakenteiden vaikutus. Tällä tavalla voidaan saavuttaa säästöjä, kun erilliset jäykistysosat voidaan jättää pois. Nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisesti mitoitus voidaan suorittaa rakennuksen kanssa normaalilämpötilassa. Haasteena on tietojen ja suunnitteluohjeiden puute verhousrakenteiden vakauttavasta vaikutuksesta palon lämpötiloissa. Tämän seurauksena verhousrakenteiden panosta rakenneosien ja rakennuksen rungon vakauttamiseen ei välttämättä hyödynnetä. STABFI -hankkeen tavoitteena on laatia ohjeita ja sääntöjä verhousrakenteiden suunnittelusta rakenneosien ja rakennuksen rungon vakauttamiseksi tulipalon sattuessa. Hanke päättyi 2020.

Katso täältä video hankkeessa toteutetusta simulaatiosta.

Yhteistyörobotiikka — Robotiikan toinen sukupolvi
1.8.2019 alkaneessa hankkeessa edistetään robotiikan hyödyntämistä rakennusalalla ja valmistavan teollisuuden tuotannollisissa yksiköissä. Hankkeen aikana on tavoitteena löytää uusia robotiikan käyttömahdollisuuksia myös teräsrakentamiseen liittyvissä tuotannollisissa tehtävissä.

Piristeel Oy oli kiinnostunut mahdollisuudesta kasata robottikannakkeita yhteistyörobottien avulla. Yhteistyörobotiikka-hankkeen aikana tehdyn tapaustutkimuksen tavoitteena oli suorittaa kokoaminen cobotin kanssa. Kokoamistehtävä koostui kaksi osasta: kattotelineestä ja M8 -pultista. Tehtävä analysoitiin ja sarjatesti suoritettiin HAMK Techin robotiikan laboratoriossa Riihimäellä käyttäen ruuvimeisselillä varustettua yhteistyörobottia UR16e. Hanke päättyi 31.12.2021.

Tulevia teräsrakentamisen tapahtumia:

Teräsrakentamisen T&K-päivät, 24.25.8.2023

Eurosteel 2023, 12.14.9.2023

Alihankintamessut, 26.28.9.2023

The XIV Conference on Steel and Composite Construction, 23.24.11.2023

SCEC seminaari, helmikuu 2024

Nordic Steel Construction Conference 2024, 26.28.6.2024

Steel Construction Excellence Center

The operators in the Hämeenlinna region have profiled themselves as leaders in steel construction and enablers of structural steel and sheet metal technologies and energy solutions integrated into structures.

 

SSAB-logo

Ruukki-logo

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tavastia ammattiopisto -logo

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu -logo

 

 

Katso myös:
Teräsrakenneyhdistys

Facebook