Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä (SCEC)

Teräsrakentamisen huippuosaamis-keskittymä (SCEC)

Steel Construction Excellence Center SCEC eli teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä tuo yhteen yritykset sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Päätavoitteitamme on vahvistaa kestävällä tavalla alan elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja laajentumista sekä luoda alalle uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tutkimusprojektit

Toteutamme merkityksellistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä tarjoamme laadukkaita TKI-palveluita, ja näin parannamme alan yritysten kilpailukykyä. Teemme korkeatasoista tutkimustyötä esimerkiksi Suomen Akatemian, Business Finlandin sekä Euroopan Unionin rahoittamissa tutkimushankkeissa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. 

Tutkimus- ja kehityspalvelut toteutetaan räätälöidysti yritysten tarpeet huomioon ottaen. Toimintamme tarjoaa myös hyvän pohjan uusien innovaatioiden syntymiselle. Kehittämällä infrastruktuuriamme valmistaudumme vastaamaan paremmin ja laajemmin tulevaisuuden TKI-tarpeisiin.

Käynnissä olevat projektit

Viime vuosikymmeninä puu- ja kevytteräsrakenteisten (LSF) asuinrakennusten suosio on kasvanut niiden energia- ja kustannustehokkuuden vuoksi. Näiden kestävien rakennusten paloturvallisuus on kuitenkin haastavaa puumateriaalien, muovien ja rakennuseristeiden palavuudesta johtuen. Laskennallisen teknologian kehitys mahdollistaa tulipalon kasvun ja leviämisen, savun leviämisen sekä rakenteellisen stabiilisuuden yksityiskohtaisen tutkimuksen sprinklereillä varustetuissa kestävissä rakennuksissa. Hankkeessa tutkitaan puu- ja kevytteräsrunkoisten moni- ja yksikerroksisten rakennusten rakenteiden palodynamiikkaa, ja sitä rahoittaa Palosuojelurahasto.

FISAP-hankkeen tavoitteena on kouluttaa rakennusvalvontaviranomaisia, pelastusviranomaisia sekä rakennusten suunnittelijoita Suomessa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä sandwich-paneelituotteiden paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja standardeista.

Uudet elinkaarikestävät ekologiset materiaaliratkaisut eli UNELMAT-hanke käynnistää uutta materiaalien elinkaareen liittyvää tutkimustoimintaa sekä laajentaa nykyistä biopohjaisten materiaalien tutkimusta.

Teräsrakennusten purkaminen ja uudelleenvalmistus uudelleenkäyttöä varten (DreamFAB) -hankkeessa kehitetään ja validoidaan teräsrakennusten uudelleenkäytön ja uudelleenvalmistuksen rakenteellista turvallisuutta koskevia teknisiä sääntöjä ja uudelleenvalmistusohjeita sekä kehitetään ratkaisuja robottiavusteista purkamista varten. Tekniset säännöt ja ratkaisut kehitetään siten, että rakennusten teräselementit voidaan kätevästi uudelleenvalmistaa ja käyttää uudelleen ilman energiaintensiivisiä kierrätysprosesseja. Hankkeessa pyritään erityisesti poistamaan kriittisimmät tekniset esteet, jotka estävät teräsrakenteiden uudelleenkäytön.

Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen (ILMARA) -hankkeessa etsitään kantahämäläisen rakennetun ympäristön ilmastoresilienssiä vahvistavia ratkaisuja.

Kohti toimivaa kiertotaloutta ja huoltovarmuutta (KOHU) -hankkeen tavoitteena on käynnistää lisäävään valmistukseen liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Kanta-Hämeessä.

HYBRITUT eli ”Vähähiiliset rakentamisen hybridiratkaisut” -hanke on rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistävä tutkimushanke, jossa tutkitaan hybridirakentamisen ratkaisuja ja niiden ympäristövaikutuksia.

Väitöstyöt

SCEC-yhteistyö mahdollistaa myös väitöstöiden teon.

Sandwich-elementtien leikkauskestävyys

HAMK Techin Shekhar Silwal tekee väitöstyötä sandwich-elementtien leikkauskestävyydestä. Sandwich-paneeleissa voidaan havaita erilaisia ​​vikatiloja riippuen paneelien rakenteista, mutta kirjoitettua tutkimustietoa niiden ydinmateriaalin ja leikkauslujuuden aiheuttamista vikatiloista ei kuitenkaan juuri löydy. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia perusteellisesti eri sandwich-paneelien leikkauslujuutta, kun ydinmateriaalina on mineraalivillaa ja polyisosyanuraattivaahtoa. Tutkimuksessa implementoidaan sekä kokeellisia että äärellisten elementtien analyysimenetelmiä (FEA). Saatujen tulosten perusteella suoritetaan sandwich-paneelin ydinleikkauslujuuden arviointi, jota voidaan hyödyntää eurooppalaisen standardin kehittämisessä. Väitöstyön rahoittajana toimii Ruukki Construction Oy, ja työtä ohjaa Tampereen yliopiston apulaisprofessori Kristo Mela. Käytännön osuus työstä tapahtuu HAMK Techin tiloissa Hämeenlinnassa.

Korkealujuusterästen hitsaus

Jarmo Havula työstää väitöstyötään “Mechanical properties of HAZ in welded tubular high strength steel joints”. Kokeiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lämpövaurioituneen vyöhykkeen (HAZ) mekaanisista ominaisuuksista, joita voidaan edelleen hyödyntää hitsausliitoksen suunnittelussa.

Päätavoitteena on selvittää valittujen teräslajien hitsauslämmönsyötön ja lämpösyklin sekä HAZ:n mekaanisten ominaisuuksien välinen korrelaatio. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietämystä menetelmistä, joilla määritetään HAZ:n mekaaniset ominaisuudet.

Päättyneet projektit

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet
1.12.2018 alkaneessa hankkeessa tutkittiin biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitettiin ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien parantamiseksi sekä biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioitiin ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset. Hanke päättyi 31.5.2021.

Steel Cladding Systems for Stabilization of Steel Buildings in Fire
Teräsrakenteiden rakenneosat ja rakennuksen runko on mahdollista vakauttaa ottaen huomioon rakennuksen kuorirakenteiden vaikutus. Tällä tavalla voidaan saavuttaa säästöjä, kun erilliset jäykistysosat voidaan jättää pois. Nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisesti mitoitus voidaan suorittaa rakennuksen kanssa normaalilämpötilassa. Haasteena on tietojen ja suunnitteluohjeiden puute verhousrakenteiden vakauttavasta vaikutuksesta palon lämpötiloissa. Tämän seurauksena verhousrakenteiden panosta rakenneosien ja rakennuksen rungon vakauttamiseen ei välttämättä hyödynnetä. STABFI -hankkeen tavoitteena on laatia ohjeita ja sääntöjä verhousrakenteiden suunnittelusta rakenneosien ja rakennuksen rungon vakauttamiseksi tulipalon sattuessa. Hanke päättyi 2020.

Katso täältä video hankkeessa toteutetusta simulaatiosta.

Yhteistyörobotiikka — Robotiikan toinen sukupolvi
1.8.2019 alkaneessa hankkeessa edistetään robotiikan hyödyntämistä rakennusalalla ja valmistavan teollisuuden tuotannollisissa yksiköissä. Hämeen maakuntastrategian (“Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet”) mukaisen hankkeen tavoitteena on tukea Kanta-Hämeen alueen teknologiateollisuuden yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyörobotiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä yritysten kokeilu- ja innovaatiotoiminnan lisääntymistä. Lisäksi tavoitteena on edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä. Hanke päättyi 31.12.2021.

Osaaminen

Toimintamme kautta varmistamme, että alalla riittää huippuosaajia nyt ja tulevaisuudessa. Kehitämme alan koulutuksia yhä enemmän sekä työelämän tarpeita että opiskelijoiden odotuksia vastaaviksi. Samalla lisäämme alan opintojen vetovoimaa opiskelupaikkaa hakevien keskuudessa. Työssä olevien osaamisen kehittymistä tuemme jatkuvan oppimisen kautta.   

Opiskelijoiden työelämäyhteyksien vahvistamiseksi tarjoamme aitoja työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä.  Edistämme eri koulutusasteiden välisiä opintopolkuja ja yritysten osallistumista koulutuksen kehittämiseen.

Tutkinto- ja täydennyskoulutuksia

YAMK-tutkintokoulutuksia

Teräsrakentamisen tapahtumat

Korroosiokoulutuspäivät, 18.-19.4.2024

Ohutlevypäivät, 24.-25.4.2024

Nordic Steel Construction Conference 2024, 26.–28.6.2024

Alihankintamessut, 1.-3.10.2024

Kaksipäiväinen Rakennetun ympäristön vihreät rakennuspalikat -seminaari järjestettiin helmikuun 7. ja 8. päivä. Ensimmäinen seminaaripäivä järjestettiin hybriditoteutuksena Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella, toinen päivä etätilaisuutena Zoomin välityksellä.

Alta löydät seminaaripäivien materiaalit.

Tule mukaan toimintaan

Tavoitteenamme on parantaa alan ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Keräämme ja jaamme toimijaverkostollemme laadukasta tietoa alan uusista tuulista, ja toimimme yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi autamme alan osaajia ja työnantajia kohtaamaan toisensa, tarjoamme neuvontaa sekä tuemme uusien yritysten syntymistä alalle.

Haluamme loistaa kaikilla toimintamme kolmella osa-alueella: osaamisessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä vaikuttamis- ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kaksi henkilöä seisoo seinän edessä ja keskustelee.

Vanhemmat uutiset

8.12.2023 Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön halutaan ehkäistä

30.11.2023 SSAB COP28:ssa: Kunnianhimoa ja nopeutta on lisättävä

14.11.2023 Ruukki ja Honkarakenne toteuttavat ensimmäisenä maailmassa katon fossiilivapaasta teräksestä

9.11.2023 Vuoden 2023 Teknologiatiistai järjestetään 21. marraskuuta

16.10.2023 Suunnittele tuote tai sen osa ohutlevystä ja osallistu Plootu Fennica -kilpailuun

11.9.2023 Uusi Ohutlevylehden numero julkaistu

1.9.2023 SSAB ja Vesivek sopivat fossiilivapaan teräksen toimituksista

23.8.2023 Ruukki julkistaa sandwich-paneeleille päivitetyt EPD-arvot sekä uraauurtavan vähähiilisen tuotevalikoiman vuonna 2024

3.7.2024 Miten korroosionkestävyyttä tutkitaan?

30.6.2023 Teräsrakenneyhdistys on julkaissut teknisen tietopaketin teräsrakenteiden uudelleenkäytöstä

19.6.2023 Koulutusten kautta parempaa paloturvallisuutta rakennuksiin

12.6.2023 HAMK ja LUT pilotoivat uuden käänteiseen suunnitteluun liittyvän koulutuksen – haku aukeaa kesäkuussa

22.5.2023 SSAB ja BE Group julkistavat kumppanuuden fossiilivapaan teräksen tarjoamisessa

22.5.2023 Diili-työskentely tutustutti lukiolaiset HAMKin opintoihin

20.3.2023 Konenäkö on lupaava työkalu likaantumisnäytteiden tutkimuksessa

17.3.2023 From the lab to the site: A comprehensive research on complex cold-formed steel elements for safe and reliable structures

16.3.2023 Talojen jälleenrakentaminen SSAB:n & Ruukin lahjoittamilla kattotuotteilla etenee Ukrainassa

22.2.2023 Konenäkö tutkimuksen apuna

21.2.2023 Materiaalien pitkäaikaiskestävyys: Miksi sillä on merkitystä ja miten se saavutetaan?

27.1.2023 Parmacon omistama Fixcel liittyi osaksi teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymää

Yhteystiedot

Ruukki logo
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen logo