Harjoittelijat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Harjoittelijat
nainen sovittaa vaatetta mallinukelle
Nainen sovittaa vaatetta mallinukelle.

Harjoittelijat

Harjoittelijat

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tarkoituksena on edistää opiskelijan urakehitystä, perehdyttää työnteon maailmaan sekä lisätä työllistymisen mahdollisuuksia. Harjoittelun laajuus on 30−85 opintopistettä, koulutusohjelmasta riippuen. Harjoittelun voi suorittaa osissa.

Opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä. Jos opiskelijalla on muulla tavoin hankittua harjoittelun tavoitteiden mukaista osaamista, hän voi hakea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT-menettelyn kautta. Yleensä työnantaja maksaa korvausta opiskelijalle harjoittelusta. Koulutuspäällikkömme  antavat lisätietoja.

 

Ilmoita työ-, harjoittelu-, ja opinnäytetyöpaikat opiskelijoillemme HAMK Talentsin kautta!

Hämeen ammattikorkeakoulu on keskittänyt opiskelijoiden työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen välittämisen HAMK Talents -palveluun. Palvelualustana toimii Tiitus. Järjestelmä mahdollistaa opiskelijoiden suoran kontaktoinnin järjestelmän kautta, ilman turhia välikäsiä. Tiitusta käyttävät monet muutkin oppilaitokset, joten sen kautta tavoitat tarvittaessa opiskelijoita laajemminkin.

Luo palveluun yrityksesi profiili »

Kun valitset toimialuetta, pidä huoli että valinnassa on mukana HAMK Talents /Hämeen ammattikorkeakoulu. Näin varmistat, että ilmoituksenne näkyvät HAMKin opiskelijoille.

Ohjeita palvelun käyttöön:

https://www.tiitus.fi/wiki/kb/ohjeet-yritykset/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU