Hyppää sisältöön
Home Uusissa ylemmän korkeakoulutason opinnoissa käsitellään uudistavaa maataloutta ja kestäviä ruokajärjestelmiä sekä biotekniikkaa

Uusissa ylemmän korkeakoulutason opinnoissa käsitellään uudistavaa maataloutta ja kestäviä ruokajärjestelmiä sekä biotekniikkaa

Uusissa avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoissa tarjoamme koulutusta uudistavan maatalouden ja kestävien ruokajärjestelmien sekä biotekniikan aihepiireistä. Opinnot ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia, ja tarkoituksemme on jalostaa opinnoista tulevaisuudessa kaksi uutta YAMK-tutkintoa vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Avaamme yhteensä kuusi uutta biotalouden ja luonnonvara-alan YAMK-tason opintojaksoa avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontamme keväällä 2024. Kolme näistä opintojaksoista muodostavat yhdessä 15 opintopisteen kokonaisuuden nimeltä Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät: Ruokajärjestelmien murros, Agroekosysteemit ja Ihminen toimijana ruokajärjestelmissä. Näihin opintojaksoihin voi hakea tämän vuoden lopulla.

Toiset kolme opintojaksoa ovat osa englanninkielistä biotekniikan opintokokonaisuutta, joka myöskin on 15 opintopistettä: Genome Editing for Circular Industrial Biotechnology Ecosystems, From Idea to Start-Up: Biological Engineering and Society and Future Biotechnologies and Ecosystem Design. Näihin opintoihin voi hakea elokuussa 2024, ja niiden verkkosivut aukeavat nyt keväällä.

YAMK-tutkinnoista apua osaamisvajeeseen

Tarkoituksemme on kasvattaa avoimen AMKin opintojaksoista suurempia opintokokonaisuuksia, joiden lopputuotteena on kaksi uutta YAMK-tutkintokoulutusta. Tutkintokoulutuksien on määrä aueta hakuun keväällä 2025.

Nykyisien ruokajärjestelmien puutteet ovat pitkälti tunnistettu, ja niiden uudistaminen on tehtävä nyt. Siksi käynnistimme tähän osaamisvajeeseen vastaavan koulutuksen mahdollisimman nopeasti, avoimen opintojen kautta.

“Maapallomme moninaisista ruokajärjestelmistä löytyy valuvikoja. Esimerkkinä, eurooppalainen ruokajärjestelmämme, joka tuottaa jokaista EU-asukasta kohden 131 kg ruokajätettä vuodessa. Toisaalta on ruokajärjestelmiä, joissa jo alkutuotanto on riittämätön kasteluveden heikon saatavuuden vuoksi. Emme voi vain korjata tai pintaremontoida ruokajärjestelmiä, vaan ruokajärjestelmien uudistamiseen tarvitaan systeemisesti ajattelevia, monialaisia ja kriittisiä osaajia sekä aivan uusia ajattelumalleja”, toteaa Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät -opintokokonaisuuden lehtori Tiiti Kämäri.

Ruokajärjestelmät ja biotekniikka tutkintojen keskiössä

Toimivat ruokajärjestelmät edellyttävät monialaista osaamista ja yhteistyötä. Uudistavan maatalouden ja kestävien ruokajärjestelmien opintojen suunnittelussa ja opintojaksojen oppimistehtävissä tähtäämme vahvasti ruokaketjun eri toimijoiden vuoropuheluun ja tiedonvaihtoon. Ruokajärjestelmiin tutustutaan niiden kaikilla tasoilla, pellolta aina kauppaan ja lautaselle saakka, mutta kurssin varsinaisena oppimistavoitteena on systeemiajattelun ja ruokajärjestelmien toimijoiden vuorovaikutussuhteiden entistä vahvempi ymmärtäminen.

Biotekniikan opintokokonaisuudessa puolestaan käsittelemme moderneja bioteknologioita ja synteettisestä biologiaa. Opinnoissa otetaan haltuun uusia vaihtoehtoja ja työkaluja ruokatuotannon ja biokiertotalouden prosessien kestävään kehittämiseen.

Opinnot suorittaneet voivat hakea HAMKin bio- ja luonnonvara-alan YAMK-tutkintokoulutukseen. Tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Tällä hetkellä tarjoamme Biotalouden ratkaisut YAMK-tutkintoa, joka sopii laajasti eri koulutustaustoja omaaville bio- ja luonnonvara-alan ammattilaisille.

Lue lisää aiheesta

Lisätietoja: