Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Biotalouden ratkaisut (Ylempi AMK)

Koulutusalat

 • Bio- ja elintarviketekniikka
 • Bioprosessit
 • Hevos- ja eläinkoulutukset
 • Kestävä kehitys
 • Kiertotalous
 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Luonto
 • Maaseutuelinkeinot
 • Metsäala
 • Puutarha-ala
 • Rakennettu ympäristö ja viherrakentaminen

Tutkintonimikkeet

 • Agrologi (YAMK)
 • Hortonomi (YAMK)
 • Insinööri (YAMK)
 • Metsätalousinsinööri (YAMK)
 • Ympäristösuunnittelija (YAMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • YAMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Kampukset

 • Evo
 • Hämeenlinna
 • Lepaa
 • Mustiala
 • Online

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Agrologi, hortonomi, insinööri tai muu bio- ja luonnonvara-alan ammattilainen, etsi kanssamme ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen!

Haluatko edistää älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta? Kiinnostaako sinua ratkaisukeskeiset menetelmät? Biotalouden ratkaisut -koulutuksessa pääset kehittämään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamistasi, ja kykyäsi toimia muuttuvassa työelämässä. Voit suorittaa tutkinnon biotalouden ja luonnonvara-alan laajassa kentässä monesta eri näkökulmasta ja edistää ala- ja ammattispesifistä osaamistasi tai painottaa johtamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen osaamisia.

Taustakoulutuksesi ja/tai työkokemuksesi voi olla mm. seuraavilta aloilta 

 • maa-, metsä- tai kalatalous 
 • puutarhatalous tai rakennettu ympäristö
 • elintarviketeollisuus tai muu elintarvikeala
 • biomassojen jalostus, energia- tai ympäristöala
 • biotieteet. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja työelämästä nouseviin haasteisiin ja kysymyksiin biotalouden aloilta. Miten kehitämme tuotantoa ja toimintaa entistä kestävämmäksi, hyödynnämme älykkäitä teknologisia ratkaisuja paremmin ja edistämme niillä hyvinvointia?

Koulutuksen antama pätevyys

Koulutuksessa kehität valmiuksiasi suunnitella, toteuttaa ja kehittää kestäviä ratkaisuja yrityksille ja yhteiskuntaan. Tutkintomme antaa sinulle valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjänä.

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat pätevyyden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto antaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto, ja voit valmistumisesi jälkeen hakeutua tohtoriopintoihin Suomessa ja ulkomailla.

Opintojen rakenne

Koulutus alkaa kaikille yhteisillä opinnoilla, jotka toteutamme pääasiassa verkko-opintoina, tiimissä työskennellen. Näissä opinnoissa keskitymme työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin, ja niihin sisältyy aikataulutettuja, koko ryhmän yhteisiä verkkotapaamisia (keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa) sekä itsenäistä ja tiimien omaa työskentelyä. Opintojen aikana pyrimme järjestämään ainakin yhden yhteisen lähipäivän, johon voit kuitenkin osallistua myös etänä.

Yhteisten opintojen jälkeen pääset syventämään omaa ammatillista asiantuntijuuttasi omien ura- ja osaamistavoitteittesi mukaisesti. Voit valita työelämän osaamistarpeiden kannalta keskeisiä aiheita joko biotalouden alakohtaisesta opintotarjonnasta, tai johtamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan opinnoista. Olemme lisänneet uusia ajankohtaisia opintoja mm. uudistavan maatalouden ja kestävien ruokajärjestelmien sekä soveltavan biotekniikan teemoista. Tarjoamme bio- ja luonnonvara-alan opintoja eri kampuksilla ja verkossa. Sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan esimerkiksi Hämeenlinnan, Lepaan, Mustialan ja Evon kampuksilla alan ammattilaisten kanssa. Jos valitset kestävään kehitykseen, johtamiseen, yrittäjyyteen ja liiketalouden kehittämiseen painottuvia opintoja, työskentelet monialaisissa ryhmissä ja kokoontumiset ovat kokonaan verkossa.

YAMK-opiskelijana voit valita opinnoissa toiminnallisen, tutkimuksellisen tai viestinnällisen roolin oman taustaosaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan. Valinnaiset opintomme saattavat sisältää esitietovaatimuksia ja lähiopetusta. Autamme sinua valitsemaan sinulle sopivat opinnot, jotka huomioivat lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana.

Ylemmän AMK-koulutuksen opinnäytetyö (30 opintopistettä) on tutkimuksellinen, koulutukseen soveltuva kehittämistehtävä, joka perustuu sekä teoreettiseen että työelämästä hankittavaan tietoon. Opinnäytetyösi tähtää työelämästä nousseen kysymyksen tai haasteen ratkaisemiseen ja se perustuu tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Opinnäytetyön voit toteuttaa esimerkiksi omassa työorganisaatiossasi. Opinnäytetyön teet itsenäisesti työelämälähtöisenä projektina, johon saat ohjausta kokeneilta opinnäytetyöohjaajilta. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu verkossa toteutettavat suunnitelma-, väli- ja loppuseminaarit. HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus.fi-julkaisuarkistossa.

Opintosi alkavat to-pe 22.-23.8.2024 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Jos tulet valituksi koulutukseen, lähetämme sinulle sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja päivien aikataulun ennen aloituspäivää.

Hae opiskelemaan

Luonnonvara-ala (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK), biotalouden ratkaisut, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:30

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK), biotalouden ratkaisut

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:5

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella, luonnonvara-ala (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK), biotalouden ratkaisut

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:1

Siirtohaku, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK), biotalouden ratkaisut, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

YAMK-koulutuksessa tapahtuu:

HAMKin opiskelijoita istumassa rivissä puun alla kesällä.

Tapahtumat

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen polkuopintoinfo 18.6.2024

Haluatko aloittaa YAMK-opinnot jo syksyllä 2024? Kevään yhteishaku meni jo, mutta vielä on mahdollisuus aloittaa opinnot syksyllä polkuopintojen kautta.

Opiskelutavat

Monimuoto-opiskelu

Toteutamme koulutuksen yhteiset opinnot pääasiassa verkossa, tiimissä työskennellen. Yhteisiin opintoihin sisältyy aikataulutettuja, koko ryhmän yhteisiä verkkotapaamisia (keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa) sekä itsenäistä ja tiimien omaa työskentelyä. Opintojen aikana pyrimme järjestämään ainakin yhden yhteisen lähipäivän, johon voit osallistua myös etänä.

Valinnaiset opinnot valitset kiinnostuksesi mukaan laajasta tarjonnasta. Sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan esimerkiksi Hämeenlinnan, Lepaan, Mustialan ja Evon kampuksilla alan ammattilaisten kanssa. Näiden opintojen toteutusajat, paikat ja opiskelutavat vaihtelevat.

Koulutuksen moduulikartasta näet tarkemmin opintojaksojen ajoittumisen ja niihin liittyvät kontaktipäivät.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 60 opintopisteestä ja sisältää kaksi peruselementtiä:

Profiloivat opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi sekä mahdollistavat henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden saavuttamisen.

Opinnäytetyö on opintojesi alkuvaiheessa aloitettava tutkimus- tai kehittämishanke, joka osoittaa valmiuttasi itsenäiseen työskentelyyn ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Työn aihe tulee soveltua koulutuksen sisältöön. Opinnäytetyön voit tehdä omaan työyhteisöön, erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, oman liiketoiminnan kehittämiseen tai muihin työelämän kehittämisen kohteisiin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä hakemisesta

Valitettavasti HAMKiin et voi hakea opiskelemaan YAMK-tutkintoa näillä tutkinnoilla.

Voit aloittaa opintoja polku- tai Avoimen AMKin opintojen kautta ennen työkokemuksen täyttymistä. Työkokemusvaatimus tulee kuitenkin täyttyä hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai erillishaussa avoimen opintojen perusteella. 

Jos olet suorittanut opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, alakohtainen työkokemus voidaan laskea tästä tutkinnosta lähtien. Nykyisissä ammattiopistoissa suoritetut perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. 

Otathan opintoja aloittaessasi huomioon, että työkokemusvaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että sinulla on riittävästi käytännön kokemusta ja osaamista, joita voit syventää sekä laajentaa opinnoissa. Lisäksi työkokemus mahdollistaa työelämälähtöisen oppimisen ja kehittämisen sekä verkostoitumisen muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Voit hakea kummassakin haussa, jos hakukelpoisuuskriteerit täyttyvät. Nämä haut eivät ole toisiaan poissulkevia.

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa opinnäytetyösuunnitelma ja motivaatiokirje. Tutustu tarkemmin ennakkotehtävän ohjeeseen. Suosittelemme, että aloitat opinnäytetyösuunnitelman tekemisen jo hyvissä ajoin ennen hakuaikaa tai viimeistään hakuajan alussa, jotta sinulla on riittävästi aikaa sen tekemiseen.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelusta

Yhden opintopisteen (1 ECTS) suorittaminen vastaa noin 27 tuntia opiskelua. Opiskeluun sinun on syytä varata aikaa viikoittain. Muutenkin sinun kannattaa miettiä ennen hakemista, onko sinulle aikaa opiskella. Esimerkiksi työpaikan vaihtaminen, toinen opiskelupaikka ja perheen lisäyksen saaminen saattavat aiheuttaa haasteita opiskelun suhteen.

Ylemmällä ammattikorkeatutkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi. Saat kelpoisuuden tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa opiskellaksesi YAMK-opinnoissa. Työssä oleminen voi tukea opintoja, koska YAMK-opintojen avulla pystyt kehittämään omaa osaamistasi tai oman työorganisaatiosi prosesseja. YAMK-opinnot voivat olla myös mahdollisuus suuntautua uusille urille.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii sinulta oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa viikoittain. Tarkista tarkemmat tiedot koulutuksen koulutusajankohdista opintojen ajoittumisesta.

Tutustu opiskelutapoihin koulutuksen sivulta Opiskelutavat-kohdasta.

Aikaisemmin suorittamasi opinnot pitää olla tutkintoon soveltuvia YAMK- tai maisteritasoisia opintoja (EQF 7-taso), jotta niillä voi hakea hyväksilukua YAMK-opintoihin. Kandi- ja AMK-tason opinnot eivät sovellu tähän.

Jos sinulla on mahdollisuus ottaa opintovapaata, kannattaa tilaisuus hyödyntää. Tarkista ennen kuin sovit vapaasta, että voit suorittaa opintoja kyseisenä aikana koulun puolesta.

Jos olet työtön ja aiot hakea työttömyysetuutta, olethan ensin yhteydessä TE-toimistoon tai kunnan työllisyyspalveluihin keskustellaksesi opiskeluvaihtoehdoista ja muista ehdoista.

Jos aiot hakea aikuiskoulutustukea, olethan yhteydessä tuen myöntävään tahoon keskustellaksesi opiskeluvaihtoehdoista ja muista ehdoista.

Suomen hallitus on esittänyt aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamista 1.8.2024 alkaen. Esityksen mukaan aikuiskoulutustukea voitaisiin myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Huomioithan, että seuraavat YAMK-koulutukset alkavat vasta elokuussa 2024 eikä opintojen alkamista voida aikaistaa.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Kolme syytä opiskella Biotalouden ratkaisut -koulutuksessa!

Haluat tehdä ilmastoviisaita ja kestäviä ratkaisuja työpaikallasi ja verkostoissasi.

Hyödynnämme valinnaisissa opinnoissa aitoja oppimisympäristöjä, kuten Evon opetusmetsää, Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksen laboratorioita sekä Lepaan ja Mustialan tuotanto- ja tutkimusympäristöjä.

Koulutus on monialainen, ja ohjauksessa on mukana laaja asiantuntijaverkostomme.

Millaista opiskelu on?

Roosa Helander

Työskentelen HAMK:n tutkimusyksikössä ja suoritan opintojani töiden ohessa. Parasta opinnoissani on ollut mielenkiintoiset ja laajat mahdollisuudet valita opintosisältöjä omia ammatillisia tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi.

Opinnot tukivat hyvin työelämän tutkimuksellista kehittämistä ja antoivat paljon uusia työkaluja myös omassa työtehtävässä kehittymiselle. Opinnot ovat helposti yhdistettävissä työelämään ja on ollut rikastuttava kokemus opiskella laaja-alaisessa ja monitieteisessä porukassa, jossa oli opiskelijoita monenlaisilta koulutustaustoilta.

Roosa
Opiskelija
Biotalouden ratkaisut YAMK

Kampus

Biotalouden ratkaisut -koulutuksen lähiopetus järjestetään Hämeenlinnan, Lepaan, Mustialan ja Evon kampuksilla.

Opintojen aloituspäivät pidämme Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Valitsemasi valinnaiset opinnot vaikuttavat siihen, millä bio- ja luonnonvara-alan kampuksella osallistut mahdolliseen lähiopetukseen.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Evon kampus, Hämeenlinna

Ainutlaatuinen metsäkampuksemme tarjoaa opiskelijoille korkeatasoisia metsäopintoja suomeksi ja englanniksi niin luokkahuoneessa kuin metsässäkin. Evon kampus on metsäopetuksen- ja tutkimuksen keskus, jonka historia ulottuu vuoteen 1862 asti. Oppilaitoksen pitkät perinteet antavat vankan pohjan koulutukselle, jossa tähdätään tulevaisuuteen ja vastaamaan metsäalan muuttuviin tarpeisiin.

Tärkein oppimisympäristömme on kampuksen ympärillä oleva noin 1 800 hehtaarin havaintometsä, joka mahdollistaa luontevan siirtymisen luokkaopetuksesta suoraan maastoon. Lisäksi Evolla on tiivis ja lämminhenkinen yhteisö, jossa opiskelukaverit ja henkilökunta tulevat varmasti tutuiksi.

Mustialan kampuksen päärakennus. Punatiilinen kaksikerroksinen rakennus. Etualalla nurmikkoa ja kukkivia puita.

Mustialan kampus, Tammela

Historiallinen ja maaseudunrauhassa sijaitseva Mustiala on HAMKin vanhin kampus. Tarinamme alkoi aikoinaan juuri Mustialasta vuonna 1840, jolloin kampusalueelle perustettiin Suomen ensimmäinen maanviljelysoppilaitos.

Nykypäivänä vanhojen ja idyllisten rakennusten ympärille on kehittynyt edistyksellinen luomutuotannossa oleva opetus- ja tutkimusmaatila, joka tarjoaa opiskelijoille käytännönläheisen oppimisympäristön. Kampusalueelta löytyy muun muassa oma navetta, yli 50 lehmää ja jopa 185 hehtaaria peltoa.

Lepaan kampuksen kermanvalkoinen pyöreä päärakennus. Etualalla vanhoja sammaleisia kivia ja vihreitä istutuksia.

Lepaan kampus, Hattula

Lepaan kampuksellamme pääset aistimaan puutarha-alaa lähietäisyydeltä. Kampuksella on pitkät perineet, jonka ansiosta puutarha-alan ammattilaisia on koulutettu jo yli sadan vuoden ajan, vuodesta 1910 alkaen.

HAMKin hortonomikoulutukset ovat ainoat laatuaan Suomessa, joiden lisäksi kampuksella on useita Hämeen ammatti-instituutin koulutuksia. Lepaalla toimii myös Biotalouden tutkimusyksikön rakennettu ympäristö -tutkimusryhmä, joka keskittyy ajankohtaisiin sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoilta nouseviin kehityshaasteisiin.

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on liian kauan aikaa, tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea siirtoa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Avoimen opinnot

Suorittamalla avoimessa AMKissa YAMK-tasoisia tutkintoon soveltuvia opintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta edellyttäen, että täytät muut koulutuksen hakukelpoisuuskriteerit. Tarkista kriteerit tämän sivun Hakeminen-osiosta.

Avoimen opinnot sinun tulee suorittaa vähintään keskiarvolla kolme. Suorittamiesi opintojen laajuus tulee olla vähintään 10 op, jos haet 60 op:n tutkintoon. Vastaavasti 90 op:n tutkintoon sinun tulee suorittaa 15 op:n verran avoimen opintoja.

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

YAMK-opintojen nopeuttaminen edellyttää sinulta vankkaa aikaisemmin hankittua osaamista. Voit nopeuttaa opintojasi hyväksi lukemisen kautta, jos sinulla on jo tutkintoon soveltuvia YAMK-tasoisia opintoja. Muulla tavalla saavuttamasi osaamisen voit saada tunnustettua arvioitavalla näytöllä. Jos suunnittelet opintojen nopeuttamista, olethan yhteydessä opinto-ohjaajaasi.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

RUN EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUNin tarjoamia upeita kansainvälisiä mahdollisuuksia!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa
HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, ja mielenkiintoisia opiskelukonsepteja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista.

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.