Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.
ihmisia keskustelemassa poydan aaressa
Ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. tukee ja edistää toiminta-alueen taloudellista kehitystä, tutkimusta ja tuotekehitystä mm. apurahoilla ja stipendeillä.

Säätiö edistää tutkimusta, tuotekehitystä ja kulttuuritoimintaa

 

Säätiön toiminta

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö​ sr. vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja sekä myöntää apurahoja ja stipendejä ammattikorkeakoulun toiminta-alueella harjoitettavaan toimintaan. Lisäksi säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja oman alansa huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.

Säätiö toimii säätiölain mukaisesti ainoastaan tarkoituksensa toteuttamista varten. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön sr. tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä edistävää teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tukimusta, tuotekehitystä ja kulttuuritoimintaa.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja

Toimivia erikoisrahastoja ovat Pauli Eerolan erikoisrahasto ja Liisi ja Toivo Himbergin erikoisrahasto.

Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit jaetaan toimikunnan esitysten pohjalta hallituksen päätöksellä.
Liisi ja Toivo Himbergin erikoisrahaston stipendit hallituksen päätösten perusteella.

Säätiön apurahat

Säätiön erikoisrahastot

 

Tee lahjoitus: Tue tutkimusta

Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä säätiölle lahjoituksia opintojen tai tieteen ja taiteen harjoittamisen tukemiseen. Saaduista lahjoituksista säätiö käyttää 80 % apurahoihin ja 20 % muun yleisen tieteen tukemiseen ja säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.
Säätiö Lahjakirja

Säätiö tukee tiedettä ja tutkimusta mm.:

 • Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöiden apurahoilla
 • Julkisesti vuosittain haussa olevalla Nuoren tutkijan apurahalla
 • Julkisesti vuosittain haussa olevilla innovaatiot -apurahoilla
 • Laadukas opinnäytetyö -stipendillä palkitaan vuosittain kunkin koulutuksen parhaan opinnäytetyön tekijä.

Hae apurahaa: Tee tutkimusta

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Opiskelijana voit saada apurahan ammattikorkeakoulututkintoon tai  YAMK tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi apurahaa voidaan myöntää projektityöhön tai työharjoitteluun, silloin kun siitä kertyy opintopisteitä. Apuraha myönnetään koulutusvastaavan tai kyseessä olevan työn ohjaajan suosituksen perusteella.

Voit saada apurahaa yritykselle tekemääsi opinnäytetyöhön tai opintopisteitä kerryttävään projektityöhön tai työharjoittelusta, jos et ole työsuhteessa toimeksiantajaasi.

Opinnäytetyöhön myönnetty apuraha maksetaan, kun opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty.

Kun haet apurahaa:

Apurahan hakija: Muista täydentää apurahahakemus kaikilta osin. Vajavaisesti täydennettyjä hakemuksia ei käsitellä eikä palauteta.
Säätiö Apurahahakemus opiskelijat

Henkilökunta

Jos olet vakituisessa työsuhteessa Hämeen ammattikorkeakoulun tai Hämeen ammatti-instituutin palveluksessa, voit saada apurahan

 • ylemmän korkeakoulu- tai maisterin tutkinnon suorittamisesta  *)
 • Tutkijakoulutukseen lisensiaattityön ja väitöskirjatyön tekemiseen
  *) poikkeus opetushenkilöstö, sillä tutkinto on tehtävän kelpoisuusehto

Apurahaa haetaan säätiön lomakkeilla. Tutustu ensin ohjeeseen  / First check out the guide
Säätiö Apurahahakemus HAMK ja HAMI henkilöstö
Ohje: Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön apurahat
Grant application HAMK ja HAMI personnel
Guide:HAMK and HAMI personnel post graduate grants

 

Muut apurahat ja stipendit

Apuraha  tai stipendi voidaan myöntää erityisistä syistä tutkimukseen tai tuotekehitykseen tai julkaisutoimintaan, kun tavoitteena on tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä  edistävää teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta, tuotekehitystä ja kulttuuritoimintaa.

 • ansiokkaasta opintosuorituksesta
 • tutkimusryhmälle edistämään tutkimuksen tavoitteita.

Verotus

Stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja tai tieteellistä työtä tai taiteellista toimintaa varten, ei ole veronalaista tuloa.​ Apurahan ja stipendin verotuksesta lisätietoja verohallinnon sivuilta seuraavasta linkistä: verohallinnon ohjeet. Opiskelijoiden tulee itse selvittää stipendin tai apurahan vaikutus opintotukeen KELAlta.

Eläkevakuutus

Apurahansaajat vakutetaan Maatalousyrittäjien eläkevakuutuslain, MYEL mukaan. Lisätietoja Melan sivuilta.
MYEL-vakuutus koskee apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha. Mela, Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa MYEL-vakuutuksia.

MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluvana tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena ei pidetä:

 • ammatilliseen perustutkintoon,
 • ammattikorkeakoulututkintoon tai
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä.

Apurahojen maksupäivät

Apurahojen ja stipendien maksupäivä on aina tiistaisin.

Säätiön hallinto

Tausta

Säätiö on perustettu 21.10.1997. Perustajia olivat tuolloin Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Merita Pankki Oy, KCI Motors Oy, Janakkalan Osuuspankki, Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki, Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Nokia Telecommunications Oy, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö, Rautaruukki Oy, Mitron Oy, Lujabetoni Oy, Riihimäen Seudun Osuuspankki, Forssan Seudun Osuuspankki, Valkeakosken Osuuspankki, Lammin Säästöpankki ja Kanta-Hämeen Toimistopalvelu Oy.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut perustamisluvan ja vahvistanut säätiön säännöt 3.6.1997. Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 21.10.1997 numerolla 3221.

Säätiön hallinto

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Kukin perustajayhteisö on nimennyt perustamisvaiheessa jäsenen säätiön valtuuskuntaan. Toiminnan aikana perustajayhteisössä on tapahtunut muutoksia ja nykyisin säätiön taustayhteisöön kuuluvat seuraavat yritykset ja yhteisöt, jotka ovat nimenneet jäsenen valtuuskuntaan:

OP Lounaismaa, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö, Hämeenlinnan kaupunki, OP Janakkala, Konecranes Oyj, UPM-Kymmene Oyj, OP Etelä-Häme, OP Etelä-Pirkanmaa, Lammin Säästöpankki, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Nordea Bank Oyj, Teleste Oyj, Lujabetoni Oy, SSAB Europe Oy, Optu Oy.

Lisäksi valtuuskuntaan kuuluvat aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja ja Hämeen ammattikorkeakoulun  rehtori. Alla valtuuskunnan kokoonpano kaudella 1.1.2022 – 31.12.2024. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu 7.5.2019 valtuuskunnan  kokouksessa.

Valtuuskunta

Outi Hallamaa Konecranes Oyj
Sanna Ajanko Parker Hannifin
Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Harri Hakala Nordea Bank Oyj
Martti Järvenpää SSAB Europe Oy
Timo Kaunisto Hämeenlinnan kaupunki
Kati Knopp-Nyholm Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pekka Lehtinen UPM-Kymmene Oyj
Tuija Lehto OP Etelä-Häme
Juha Luomala OP Etelä-Pirkanmaa
Heikki Malmi OP Lounaismaa
Mico Pihlajinen Lammin Säästöpankki
Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulu
Eila Sihvola Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö
Mikko Suutari OP Janakkala
Kari Turunen Lujabetoni Oy
Reima Väyrynen Optu Oy

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtainen varajäsen 2023

Varsinainen jäsen Taustayhteisö Paikkakunta Henkilökohtainen
varajäsen
Taustayhteisö Paikkakunta
Pekka Lehtinen,
puheenjohtaja
UPM Kymmene Oyj Valkeakoski Jari Nyström UPM Kymmene Oyj Tampere
Jukka-Pekka Pelttari,
varapuheenjohtaja
Elisa Oyj Riihimäki Jukka Toivio Elisa Oyj Riihimäki
Päivi Raukko Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinna Tarja Majuri Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinna
Tuija Lehto OP Etelä-Häme Hämeenlinna Juha Virtapalo OP Etelä-Häme Hämeenlinna
Antti Markkula SSAB Europe Oy Hämeenlinna Martti Järvenpää SSAB Europe Oy Hämeenlinna
Mico Pihlajinen Lammin Säästöpankki Hämeenlinna Paula Suvanto Lammin Säästöpankki Hyvinkää
Janne Salminen Hämeen ammatti-
korkeakoulu
Lahti Jyrki Miettunen Hämeen ammatti-
korkeakoulu
Hämeenlinna​

Taustayhteisöt

elisa logo lammin saastopankki -logo Lujabetoni logo UPM logo
konecranes logo pohjantahti logo

nordea logo

Nordea Bank Oyj

pro agria logo
Mitron logo IT logo Ruukki logo osuuspankki logo
Hämeenlinnan kaupunki logo upto logo SSAB logo Etelä-Hämeen OP
Janakkalan Osuuspankki
Lounaismaan OP
Valkeakosken OP

 

Ajankohtaista

Vuoden 2023 julkisen apurahan saaja tiedote
Vuoden 2022 julkisen apurahan saajat tiedote 
Vuoden 2021 julkisen apurahan saajat tiedote 
Vuoden 2020 julkisen apurahan saajat tiedote
Vuoden 2019 julkisen apurahan saajat  tiedote  
Vuoden 2018 julkisen apurahan saajat tiedote 
Vuoden 2017 julkisen apurahan saajat tiedote
Vuoden 2016 julkisen apurahan saajat tiedote

Tutkimusapurahoja on jaettu vuodesta 2002 alkaen. Alla luettelo myönnetyistä apurahoista ajalata 2002 – 2021.
Julkiset tutkimusapurahat jaettu v 2002 alkaen

Tälle sivulle tulee tiedot stipendien saajista, jotka antavat luvan julkaisuun.

Apurahojen ja stipendien maksupäivä on aina tiistaisin.

Vuoden palkittavat -tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitse vuosittain joulukuussa HAMKin opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Vuonna 2022 tunnustuspalkinnot jaettiin HAMKin valmistujaisjuhlassa 15.12.2022.

Vuosi 2022: Tiedote
Vuosi 2021: Tiedote
Vuosi 2020: Tiedote
Vuosi 2019:  Tiedote
Vuosi 2018:  Tiedote
Vuosi 2017:  Tiedote.
Vuosi 2016:  Tiedote. 
Vuosi 2015:  Tiedote.

Laadukas opinnäytetyö stipendit

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön sr. hallitus on päättänyt vuosittain palkita Hämeen ammattikorkeakoulun jokaisen koulutusvastuun lukuvuoden parhaan opinnäytetyön tekijän stipendillä.

Lukuvuoden 2022 – 2023 Laadukas opinnäytetyö -stipendit  on myönnetty 15.6.2023.
Academic year 2022 – 2023 High quality thesis grants has been granted  on 15 June 2023.

Laadukas opinnäytetyö stipendit 2023 / High quality theses 2023
Laadukas opinnäytetyö stipendit 2022/High quality theses 2022
Laadukas opinnäytetyö stipendit 2021 / High quality theses 2021
Laadukas opinnäytetyö stipendit 2021 / High quality theses 2021
Laadukas opinnäytetyö stipendit 2020 /High quality theses 2020
Laadukas opinnäytetyö / High quality thesis  2019 
Stipendin saajat 2018 
Stipendin saajat 2017
Stipendin saajat 2016

Pauli Eerolan erikoisrahasto

Myönnetyt apurahat
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2023
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2021
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2020
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2019 
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2017
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2016
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2015
Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendit 2014

Muut stipendit

HAMK sosiaaliala, Innovaatiopäivä_22.11.2021

Liisi ja Toivo Himbergin erikoisrahasto, myönnetyt stipendit

Vuosi 2023
Liisi ja Toivo Himbergin rahaston stipendit 2023

Vuosi 2022
Liisi ja Toivo Himbergin rahaston stipendit 2022

Vuosi 2021
Liisi ja Toivo Himbergin rahaston stipendit 2021_12-15

Vuosi 2020
Liisi ja Toivo Himbergin rahaston stipendit 2020 

Vuosi 2019

Liisi ja Toivo Himbergin rahaston stipendit 2019

Vuosi 2018
Liisi ja Toivo Himbergin rahaston stipendit 2018

Vuosi 2017
5.12.2017
Hämeen ammatti-instituutin, Liikennealan stipendinsaajat
Tanja Hoffren
Terhi Svenns
Stipendien saajat 16.6.2017
Hyria koulutus stipendien saajat 27.5.2017
Ammattiopisto Tavastia stipendien saajat 2.6.2017

Hae apurahaa

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Opiskelijana voit saada apurahan ammattikorkeakoulututkintoon tai  YAMK tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi apurahaa voidaan myöntää projektityöhön tai työharjoitteluun, silloin kun siitä kertyy opintopisteitä. Apuraha myönnetään koulutusvastaavan tai kyseessä olevan työn ohjaajan suosituksen perusteella.

Voit saada apurahaa yritykselle tekemääsi opinnäytetyöhön tai opintopisteitä kerryttävään projektityöhön tai työharjoittelusta, jos et ole työsuhteessa toimeksiantajaasi.

Opinnäytetyöhön myönnetty apuraha maksetaan, kun opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty.

Kun haet apurahaa:

 • Ennen hakemuksen jättämistä, tutustu ensin ohjeeseen
 • Täytä apurahahakemus huolellisesti kaikilta osin.
 • Toimita hakemus koulutusohjelmasi koulutusvastaavalle tai johtajalle, joka lähettää lomakkeen säätiölle.
 • Liitä hakemukseen hyväksytyn opinnäytetyön tiivistelmä tai projektityön projektikuvaus.​

Apurahan hakija: Muista täydentää apurahahakemus kaikilta osin. Vajavaisesti täydennettyjä hakemuksia ei käsitellä eikä palauteta.
Säätiö Apurahahakemus opiskelijat

Henkilökunta

Jos olet vakituisessa työsuhteessa Hämeen ammattikorkeakoulun tai Hämeen ammatti-instituutin palveluksessa, voit saada apurahan

 • ylemmän korkeakoulu- tai maisterin tutkinnon suorittamisesta  *)
 • Tutkijakoulutukseen lisensiaattityön ja väitöskirjatyön tekemiseen
  *) poikkeus opetushenkilöstö, sillä tutkinto on tehtävän kelpoisuusehto

Apurahaa haetaan säätiön lomakkeilla. Tutustu ensin ohjeeseen  / First check out the guide
Säätiö Apurahahakemus HAMK ja HAMI henkilöstö
Ohje: Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön apurahat
Grant application HAMK ja HAMI personnel
Guide:HAMK and HAMI personnel post graduate grants

The Häme Foundation for Professional Higher Education and Research fr.

The Foundation is a non-profit organization and its purpose is to support and promote techno-economic and natural scientific research, product development and cultural activities within the operating area of Häme University of Applied Sciences.

To fulfill its purpose the Foundation may grant scholarships, employ personnel, acquire and own movable and immovable property, and support and promote activities of the Foundation in other ways as described above.

DONATIONS TO THE FOUNDATION

Support for studies or the pursuit of science and art for the Foundation

80 % of the donations will be reserved for grants for science support, research and theses. 20 % will be used for other general support of science.

Deed of donation 

HAMK students, Thesis Grant

As a student, you can receive a grant to complete a thesis included in a  bachelor´s degree or a master’s degree. In addition, a grant may be awarded for project work or job training where credits are accrued. The grant is awarded on the basis of the recommendation of the head of the degree programme or supervisor of the thesis.

You can receive a grant for a thesis if you are not in an employment relationship with your contractor.

The grant awarded to the thesis is paid when the thesis is completed and approved.

When applying for a grant:
◾ Before submitting an application, consult the Guide.
◾ Complete the grant application carefully.
◾ Submit your application to head of degree programme at your study programme, who sends the form to the foundation.
◾ Attach the abstract of the approved thesis or project description of the project work to the application.
Guide: Short process description for donator and grant applicant  
Grant application

HAMK personnel
Persons employed on a permanent basis by Häme University of Applied Sciences may receive a scholarship to complete a Master’s thesis, including a master’s degree, a licentiate’s and a doctoral thesis, or other research and product development. Grants to HAMK staff for postgraduate degrees and competence development are made possible by a donation made by the University of Applied Sciences to the Foundation.

The grant is awarded on application. The application will always require the assent of the manager or the immediate supervisor to prove that the research is related to the research work of the university.
Guide, in English: HAMK and HAMI personnel post graduate grants
Application form, in English: Grant application HAMK ja HAMI personnel

Ohje, in Finnish: Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstön apurahat
Hakemuslomake, in Finnish Säätiö Apurahahakemus HAMK ja HAMI henkilöstö

 

Bulletin: 2023 Public Research grants
Bulletin: 2022 Public research grants
Bulletin: 2021 Public research grants
Bulletin: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on myöntänyt tutkimusapurahoja 

 

 

LAHJOITUKSET SÄÄTIÖLLE

Tuki opintoja tai tieteen ja taiteen harjoittamista varten säätiölle

Saaduista lahjoituksista säätiö käyttää 80 % tieteen tukemiseen, tutkimukseen ja  opinnäytetöihin myönnettäviin apurahoihin.

Muuhun yleiseen tieteen tukemiseen ja säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoituksen toteuttamiseen saaduista lahjoituksista säätiö käyttää 20 %.​

Esimerkiksi: yritys tekee 1000 euron lahjoituksen, maksetaan siitä 800 euron apuraha.

Yrityksille ja yhteisöille, ei kuitenkaan avoimille yhtiöille eikä kommandiittiyhtiöille, lahjoitus on vähennyskelpoinen valtionverotuksessa. Vähennyskelpoisen lahjoituksen määrä on vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa vuodessa (TVL 57 §). Säätiö antaa tarvittaessa lahjoittajalle todistuksen verotusta varten.

Muita tuettavia kohteita ovat mm. julkisessa haussa olevat apurahat kuten Nuoren tutkijan apurahat ja innovaatioita edistävät apurahat. Lisäksi säätiö palkitsee opiskelijoita stipendillä laadukkaista, vuosittain parhaiksi arvioiduista opinnäytetöistä ja ansioituneita opiskelijoita vuoden opiskelija -stipendillä ja erityisen ansioitunut opiskelija -stipendillä.​

Lahjoittaja voi antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, näitä määräyksiä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Määräyksellä lahjoittaja voi kohdentaa lahjoituksen käytettäväksi tietyllä koulutus- tai tutkimusalalla tai kohdennettavaksi tiettyyn tutkimukseen tai opinnäytetyöhön. Henkilölle lahjoitusta ei voi kohdentaa.

Lahjoituksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden.

Lahjakirja toimitetaan säätiölle osoitteella:

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.,
PL 230, 13101 Hämeenlinna.

tai sähköpostilla säätiön sihteerille annika.mastokangas@hamk.fi.

Säätiö Lahjakirja

Julkinen apurahahaku

Vuosi 2017

Tutkimusapurahat jaettiin 18.5.2017 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa järjestetyssä säätiön 20-vuotisjuhlassa.

Juhlapuhuja Hanna Kivelä, Industry Leader, Google Finland  juhlapuhuja Harri Mattila

Juhlapuhuja Hanna Kivelä, Industry Leader, Google Finland  ja
Harri Mattila, vuoden 2007 tutkimusapurahan saaja

Säätiö myönsi vuonna 2017 yhteensä 13 000,00 euroa julkisia tutkimusapurahoja. Tutkimusapurahan 2017 saajat

Tutkimusapurahan saajat 2017

Nuori tutkija 5000 euron apuraha, Anne Riihilahti; Nuori tutkija 5000 euron apuraha, Aaretti Kaleva ja Arjen innovaatiot 3000 euron apuraha, tutkimusryhmän edustajat Tuija Pirttijärvi ja Tiina Mäenpää. Tiedote myönnetyt tutkimusapurahat 2017

Vuosi 2016

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön (HAKKTS) vuoden 2016 tutkimusapurahat jaettiin 10.5. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Tutkimusapurahan saajat 2016

Jana Vyborna-Turunen (arjen innovaatiot -apuraha, 3000 euroa) ja Nina Kokkonen (nuoren tutkijan apuraha, 5000 euroa) vastaanottivat tutkimusapurahat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa 10.5.2016 järjestetyssä apurahojen jakojuhlassa. (Lue tiedote)

Vuosi 2015

Tutkimusapurahat 2015 jaettiin 5.5. HAMK Visamäessä pidetyssä juhlassa

Säätiö myönsi vuonna 2015 yhteensä 13 000,00 euroa julkisia tutkimusapurahoja.

apurahojen saajat todistukset ja kukkakimput kasissaan

Joni Kukkamäki, Sari Hankaa edustanut Emilia Savola sekä Markku Kippola ja Anni Sjöblom vastaanottivat apurahat Visamäen Helmi-kabinetissa järjestetyssä juhlatilaisuudessa.​ (lue tiedote​)

Säätiön yhteystiedot

Kotisivut osoitteessa
www.hakkts.fi

Annika Mastokangas
Säätiön sihteeri
puh. 050 340 1297

Jyrki Miettunen
Säätiön asiamies
puh. 040 538 1681

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Postiosoite
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr
Visamäentie 35 A,
PL 230
​​13101 HÄMEENLINNA

Nimilyhenne: HAKKTS
Y-tunnus 1467838-1

Tietosuoja
Käsittelemme henkilötietoja ja muita saamiamme tietoja luottamuksellisesti ja noudatamme Tietosuojalakia 1050/2018.
Tietosuojailmoitus