Hyppää sisältöön
Three people with working clothes outside looking some papers.
Home Opiskelijan sivut Opintojen suunnittelu Opintoihin kuuluva harjoittelu

Harjoittelu

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu harjoittelu, joka tutustuttaa sinut alaasi sekä edistää ammattitaitoasi ja urakehitystäsi. Perehdyt ohjatusti ammattitaitojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen.

Harjoittelu pähkinänkuoressa

Voit suorittaa harjoittelun opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä. Jos sinulla on muulla tavoin hankittua harjoittelun tavoitteiden mukaista osaamista, esimerkiksi alan työkokemusta, voit hakea osaamisen tunnustamista AHOT-menettelyn kautta.

HAMKissa harjoittelun laajuus on koulutuksesta riippuen 30–105 opintopistettä, eli 5–17,5 kuukautta. Harjoittelun koostuessa osa-aikatyöstä 1 kk harjoittelua muodostuu 150 työtunnista.

Huomioithan, että harjoittelun käytännöt vaihtelevat eri koulutuksissa. Saat lisätietoja harjoittelusta koulutuksesi henkilökunnalta.

Harjoittelun tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on, että

 • saavutat opetussuunnitelman mukaiset ammatinhallinnan kannalta keskeiset harjoittelun osaamistavoitteet,
 • perehdyt työelämään ammattialamme näkökulmasta,
 • harjaannut jatkuvaan itsesi ja ammattialaa kehittävään työskentelyyn ja yrittäjyyteen
 • työllistyt opintojesi päättyessä joko Suomeen, tai kansainvälisiin tehtäviin.

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laatiessasi asetat harjoittelusi tavoitteet niin, että opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö tukevat kokonaisuutena ammatillista kasvuasi.

Harjoittelutavat

Kotimaassa

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana. Ohjattu harjoittelu koostuu monipuolisista työtehtävistä ja tukee ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Ulkomailla

Voit suorittaa tutkintoon kuuluvan ohjatun harjoittelun ulkomailla opiskeluvaihdossa, harjoitteluvaihdossa, Erasmus-harjoitteluvaihdossa tai kansainvälisessä kaksoistutkinnossa.

Ulkomaan vaihtoon hakeutumisen prosessi, apurahat, toteutus, raportointi sekä tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat löydät Lähde vaihtoon -verkkosivulta.

Omassa yrityksessä

Harjoittelun ohjaaja voi hyväksyä harjoittelupaikaksi opiskelijan oman yrityksen tai perusteilla olevan yrityksen. Ohjaaja kirjoittaa opiskelijalle harjoittelutodistuksen ja antaa työnantajan palautteen. 

Osaamisen kautta

Aiemman osaamisen tunnistaminen, AHOT-menettely:

Voit esittää ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankkimasi työkokemuksen tai opintojen aikana päätoimisesta alalla työskentelystä syntyneen kokemuksen hyväksiluettavaksi AHOT-menettelyn kautta.

Kokemuksesta laadit osaamisen näyttöhakemuksen. Liitä siihen työtodistus, harjoitteluraportti, portfolio ja /tai mahdollinen muu aineisto koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelu työsuhteessa

Harjoittelun tulisi mahdollisuuksien mukaan tapahtua aina työsuhteessa. Tällöin sinulla on työsopimus työnantajan kanssa ja saat harjoittelusta palkkaa sekä kuulut työnantajan vakuutusten piiriin.

Jos et jostain syystä voi solmia työsuhdetta harjoittelupaikkaasi, opintoihin kuuluva harjoittelu tapahtuu harjoittelusuhteessa. Tällöin teet harjoittelusopimuksen harjoittelupaikkasi ja HAMKin kanssa. Harjoittelusuhteessa kuulut HAMKin vakuutusten piiriin.

Voit suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelusi myös yrittäjänä. Tällöin kuulut yrittäjän vakuutusturvan piiriin.

Ennen harjoittelua

Mikäli harjoittelusi tapahtuu työsuhteessa, laadi työsopimus työnantajan kanssa. Työsuhteessa tai yrittäjänä tapahtuvassa harjoittelussa ei tehdä erillistä harjoittelusopimusta.

Jos et ole työsopimussuhteessa harjoittelupaikkaan, harjoittelusi tapahtuu harjoittelusuhteessa. Tässä tapauksessa teet harjoittelusopimuksen HAMKin sekä harjoittelupaikan kanssa. Harjoittelusopimus tehdään kirjallisena ennen harjoittelun alkamista. Sopimuspohjan sekä ohjeet löydät Ladattavat ohjeet ja sopimukset -osiosta.

Harjoittelusuunnitelma ei ole pakollinen. Tarkistathan oman koulutuksesi harjoittelukäytännöt hyvissä ajoin.

Harjoittelun muistilista

Harjoittelu on sujuva prosessi, jonka vaiheiden muistamiseen auttaa seuraava muistilista:

 1. Tutustu koulutuksesi harjoittelukäytäntöihin ja keskustele tarvittaessa opinto-ohjaajasi kanssa tavoitteitasi tukevasta harjoittelusta
 2. Hanki harjoittelupaikka annettujen ohjeiden mukaan
 3. Suunnittele omat tavoitteesi harjoittelulle tutkinnon tavoitteiden mukaisesti
 4. Tee työsopimus tai harjoittelusopimus ennen harjoittelun alkua
 5. Suorita harjoittelu koulutuksesi ohjeiden mukaisesti
 6. Ilmoita harjoittelun ohjaajalle mahdollisista harjoittelussa tapahtuvista muutoksista
 7. Laadi harjoitteluraportti välittömästi harjoittelun jälkeen koulutuksesi ohjeiden mukaisesti
 8. Palauta harjoitteluun liittyvät dokumentit HAMKin harjoittelun ohjaajalle harjoittelun hyväksymistä ja opintorekisteriin kirjaamista varten
 9. Palauta myös kansainvälisten harjoittelujen osalta HAMKin harjoittelun ohjaajalle harjoitteluraportti sekä -todistus

Ohjeet, mallit ja sopimukset

Täältä löydät HAMKin harjoittelun toimintaohjeen, sekä mallipohjan harjoittelusuunnitelmaasi.

Harjoittelusopimus

Huomioithan, että harjoittelusopimusta käytetään vain silloin, jos et ole työsuhteessa harjoittelupaikkaasi. Jos sinulla on työsopimus, et tarvitse erillistä harjoittelusopimusta.

Tallenna harjoittelusopimuksen pohja itsellesi ja täytä tiedot. Tee allekirjoituspyyntö AtomiSignilla ja valitse allekirjoitusjärjestykseksi ”Peräkkäinen”.

Allekirjoitusjärjestys on seuraava:

 1. allekirjoittaja on harjoittelun ohjaaja
 2. allekirjoittaja on opiskelija itse
 3. allekirjoittaja on harjoittelupaikan edustaja

Kun kaikki määritellyt henkilöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen, lataa allekirjoitettu sopimus AtomiSignista ja toimita se HAMKin harjoittelun ohjaajalle.

Löydät ohjeet Sähköinen allekirjoitus -sivulta.

Mistä löydän harjoittelupaikan? 

Opiskelijana vastaat itse harjoittelupaikkasi hankinnasta. Tarvittaessa löydät harjoittelupaikkoja esimerkiksi Tiitus-palvelusta ja oman koulutuksesi kanavista ja rekrytointitapahtumista. Pohdi mihin aidosti haluaisit harjoitteluun ja ota aktiivisesti yhteyttä sinua kiinnostaviin yrityksiin!

Muita paikkoja, joista voit etsiä harjoittelupaikkaa:

http://www.mytech.fi/
www.jobiili.fi
www.oikotie.fi/tyopaikat
www.valtiolle.fi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.uranus.fi/tyopaikat/
www.monster.fi