Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

11.04.2023 15:53

Yhdenvertaisuuden edistämisen toimintaohjeessa määritellään HAMKin periaatteet, toimintatavat ja käytännöt, joilla pyritään edistämään hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään kaikenlaista syrjintää ja häirintää.

 

Tukitoimet

Ammattikorkeakoulumme tarjoaa erilaisia tukitoimia opintojen tueksi. Esimerkiksi erilaiset oppimisen vaikeudet oikeuttavat opiskelijan tarvittaviin yksilöllisiin järjestelyihin.

Kaikissa opiskelun yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa Hamk:n vastuuhenkilö on erityisopettaja ja yksilöllisten järjestelyjen hakuvaiheessa opiskelijan tulee olla yhteydessä häneen.

Mitä on esteettömyys?

Esteettömyys, käytettävyys ja saavutettavuus ovat kaikki termejä, joilla viitataan ihmisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin liikkua ja opiskella erilaisissa oppimisympärisöissä.

Esteettömyys on fyysisten esteiden poistamista jonkun asian, palvelun tai tilan käytön tieltä. Käytettävyys (usability) puolestaan viittaa siihen, kuinka helppoa asioiden, laitteiden ja erilaisten sovellusten käyttäminen on.

Saavutettavuus (accessibility) on mahdollistamista. Hyvin saavutettavissa oleva tuote tai palvelu on sellainen, että erilaiset ihmiset pystyvät fyysisistä tai psyykkisistä ominaisuuksista huolimatta käyttämään kohdetta järkevästi ja ilman kohtuutonta opettelua.

Pyrkimys esteettömyyteen, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen edistää jokaisen hyvinvointia.

Hakemus yksilöllisten järjestelyjen saamiseksi opintoihin

Opiskelijan yksilöllisten järjestelyjen hakemus

Opiskelijalla on mahdollisuus anoa yksilöllisiä järjestelyjä opiskeluun liittyen silloin, kun hän haluaa, että henkilökohtaiset terveydelliset ongelmat ja/tai esim. oppimisvaikeudet huomioidaan opetusjärjestelyissä. Tällaisia yksilöllisiä järjestelyitä voi olla esimerkiksi lisäaika tenteissä/tehtävissä, erillinen tenttitila tai joustavien suoritusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Hakemukset käsitellään Opiskeluhyvinvointi-palvelut yksikössä.

Yksilöllisten järjestelyjen käytännöt 1.9.2021 alkaen

Uusi sähköinen yksilöllisten järjestelyjen hakulomake otettiin käyttöön syyskuussa 2021. Ennen yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen täyttämistä opiskelija varaa ajan erityisopettajalta (yhteystiedot sivun alalaidassa) ja esittää keskustelun yhteydessä yksilöllisten järjestelyjen pyyntönsä liittyvät todistukset (esim. lukitodistus, lääkärin lausunto tms.) ja keskustelun jälkeen hän voi täyttää sähköisen hakemuksen.

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen ja päätöksen jakaminen opettajille

  1. Käy keskustelu erityisopettajan kanssa ja esitä hänelle asiaan liittyvät todistukset
  2. Täytä yksilöllisten järjestelyjen hakemus
  3. Saat hakemuksen täytettyäsi automaattisen vahvistuksen hakemuksen lähettämisestä sähköpostiisi
  4. Erityisopettaja tai opintopsykologi tekee päätöksen hakemukseen noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä
  5. Saat päätöksen tiedot sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka annoit hakulomakkeella. Käytäthän lomakkeella HAMKin sähköpostiosoitetta.
  6. Päätöksen tiedot kirjataan Pakkiin sopimukseksi ja opiskelijana olet itse vastuussa sinulle myönnettyjen yksilöllisten järjestelyjen tiedottamisesta opettajillesi.
  7. Jaa Pakkiin kirjattu sopimus niille opettajille, joiden haluat huomioivat järjestelyt opetuksessa (Ohje opiskelijalle)
    • Jos yksilöllisten järjestelyjen päätöstä ei ole vielä kirjattu Pakkiin, mutta sinulla on esim. tentti tulossa, voit lähettää opettajalle sähköpostin myönnetyistä järjestelyistä. Muista kuitenkin jakaa päätös opettajien kanssa heti kun se näkyy Pakissa.

Yksilöllisten järjestelyjen käytännöt 31.8.2021 asti

HAMKissa yksilöllisten järjestelyjen saamisen voi todistaa erityisjärjestelypassin avulla. Erityisjärjestelypasseja myönnettiin elokuulle 2021 asti. Myönnetyt passit ovat voimassa opiskeluajan loppuun saakka, eikä hakemusta tarvitse tehdä sähköisen hakulomakkeen kautta uudelleen.

Erityisjärjestelypassi on opiskelijalle henkilökohtaisesti toimitettava “passi”, jossa kuvataan myönnetyt yksilölliset järjestelyt. Yksilöllisten järjestelyjen myöntämisen jälkeen opiskelijan tulee näyttää aina hyvissä ajoin ennen jokaisen moduulin alkua opettajille erityisjärjestelypassi, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään suunnitella. Myös esim. tenttitilaisuudet, kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja opinnäytetyöprosessi ovat opetustilanteita, joissa yksilölliset järjestelyt edellyttävät suunnittelua, ja sen vuoksi opiskelijan tulee hyvissä ajoin keskustella järjestelyistä opettajan kanssa.

Erityisopettajan yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu
Erityisopettaja
Samu Toivonen
PL 230
13101 Hämeenlinna

sähköposti: samu.toivonen@hamk.fi tai puh. +358 50 577 6312

VARAA AIKA ERITYISOPETTAJAN TAPAAMISEEN SEURAAVASTA LINKISTÄ: 

AJANVARAUS