Harjoittelu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Harjoittelu

Harjoittelu

07.08.2019 08:19

Tutkintoon kuuluva harjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa keskeisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja työelämässä. Tarkoituksena on edistää opiskelijan urakehitystä, perehdyttää työnteon maailmaan sekä lisätä työllistymisen mahdollisuuksia.

Opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ohjattuna harjoitteluna opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä. Jos opiskelijalla on muulla tavoin hankittua harjoittelun tavoitteiden mukaista osaamista, hän voi hakea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT-menettelyn kautta.

Harjoittelun toimintaohjeet

Harjoittelun toimintaohje

Harjoittelusopimus lomake

Löydät tarkempia, koulutuskohtaisia ohjeita valitsemalla tämän sivun linkeistä oman koulutuksesi!

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU