Opiskelutavat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelutavat

Opiskelutavat

31.01.2023 12:27

Opiskelijana voit suunnitella opintojasi oman opiskelutyylisi ja elämäntilanteesi mukaan.

Tarjolla kolme vaihtoehtoa

Yhteishaussa haet joko päivä- tai monimuotototeutukseen. Päivätoteutuksissa opiskellaan päätoimisesti ja kokopäiväisesti (8-16). Monimuotototeutukset on suunniteltu työssäkävijän aikatauluihin (18-100).

Lisäksi voit nopeuttaa opintojasi 24/7 opiskelutavalla, jos sinulla on jo paljon tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista.

Opiskelutapojen käytännön toteutus ja niiden välillä liikkuminen voi vaihdella eri koulutuksissa. Tarkemmat tiedot opiskelutavoista on kunkin koulutuksen sivuilla.

Päiväopiskelu

8-16: Työpäivätyöskentelyä vastaava opiskelutapa (päivätoteutus) 

Päivätoteutuksen valitsevat tyypillisesti opiskelijat, jotka haluavat edetä opinnoissa säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Vaihtelevissa ryhmissä ja tiimeissä pääset kehittämään omaa osaamistasi tiiviissä työelämäyhteydessä. Opiskelu on päätoimista ja kokopäiväistä.

  • Työviikon aikana käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun ja työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä ja ohjausta.
  • Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelet noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Tämä edellyttää päätoimista opiskelua ja aktiivista sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn.

Monimuoto-opiskelu

18-100: Työelämässä tapahtuvaa oppimista hyödyntävä opiskelutapa (monimuoto-opiskelu) 

Monimuotototeutuksissa opiskellaan pääsääntöisesti työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista ja se sopeutuu työssäkävijän aikatauluihin.

  • Opiskelutapa soveltuu sinulle, joka käyt töissä ja haluat opiskella samanaikaisesti.
  • Sinulla on mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi.
  • Oman alan työkokemus on suureksi eduksi, sillä voit osoittaa osaamisesi myös näytöillä.
  • Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
  • Osa opinnoista tehdään kehittämishankkeissa.

Nopeutettu opiskelu

24/7: Nopeasti etenevien opiskelutapa  

Opiskelutapa edellyttää paljon aiemmin hankittua tutkintoon liittyvää osaamista. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman voi rakentaa yhdessä opintojen ohjaajan kanssa nopeasti eteneväksi erilaista olemassa olevaa (8-16 ja 18 – 100, verkko-opinnot) tarjontaa hyödyntäväksi vaihtoehdoksi.

  • 24/7-opiskelutapa sopii sinulle, jolla on jo paljon tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista. Lisäksi sinulla on selkeä käsitys omasta osaamisestasi ja pystyt rakentamaan omat tavoitteesi. Sinulla on halu ja kyky suorittaa opintosi nopeasti. Opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa.
  • 24/7-opiskelutavassa korostuu organisointikykysi sekä taitosi rakentaa työelämäyhteistyötä. Osaat hyödyntää kehittämisprojekteja oman oppimisesi edistämiseksi. Sinulla on valmiuksia käyttää erilaisia kanavia ja menetelmiä oppimisessa: etsit innostavia oppimistapoja, osaat hakea ja hyödyntää erilaisia tietolähteitä sekä osoittaa osaamisesi.