KieMaRa - Hämeen ammattikorkeakoulu
KieMaRa
Kaksi iloista ihmista nauravat ulkona
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Kaksi iloista ihmista nauravat ulkona.

KieMaRa

Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien tietoutta tilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista maaseudun toimijoille ja kiertotalousjakeiden hyödyntäjille, tuottaa kokonaisvaltaisia ja logistisesti mahdollisia kiertotalouskonsepteja Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle sekä lisätä todennetusti kiertotalouteen panostavien tilojen kannattavuutta. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteina on tuoda alan toimijoita yhteen, mallintaa jakeiden logistiikkaa ja laskea kustannusmalleja investointipäätösten tueksi.

 

Toteutusaika: 03.01.2022 – 29.12.2023

Hankkeen toteuttajat: ProAgria Keskusten Liitto ry (päätoteuttaja) ja HAMK (osatoteuttaja)

Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022)

Hankkeen budjetti: Kokonaisbudjetti 249 600 €, josta Hämeen ammattikorkeakoulun osuus 143 400 € ja ProAgrian 106 200€

 

Hankkeen ProAgrian nettisivut

Tulevat koulutukset:

Hämeessä tapahtuu – Kiertotaloutta maatiloilta -webinaari 24.10.2023 klo 12.00-15.10

Webinaarissa esitellään kiertotalousratkaisuja Hämeessä eri hanketoimijoiden taholta. Tervetuloa mukaan kiertotalousratkaisuista kiinnostuneet maatalousyrittäjät, neuvontatahot, virkamiehet ja opetushenkilöstö.

Ohjelma

12.00 Tervetuloa webinaariin, Sari Luostarinen, Luke
12.05 Maatalouden jäte- ja sivuvirrat tuotteiksi, KieMaRa-hanke
12.25 Hygienisoitu lanta, Manpas-laitteen mahdollisuudet, Ilpo Pölönen, HAMK
12.45 Päivitetty Biomassa-atlas tarjoaa lisää avointa biomassatietoa, Satu Ervasti, Luke
13.05 Keskustelu
13.30 Tauko
13.40 KiertoaSuomesta.fi digitaalisen markkinapaikan esittely, Riina Kärki, MTK
13.50 Nurmesta biojalostamossa lisäarvotuotteita, Marketta Rinne, Luke
14.10 Humuspehtoorin kiertotaloushankkeet, Suvi Mantsinen, Humuspehtoori
14.30 Hankeideasta biohiililaitokseen, Jarkko Nummela, PUHI Oy
14.50 Keskustelu ja loppusanat
15.10 Webinaari päättyy

Ilmoittautuminen 18.10. mennessä

Menneet koulutukset:

Prosessoimalla parempaa – tähteestä tuotteeksi -työpaja 26.9.2023 Hämeenlinna

Työpajassa kehiteltiin yhteistoiminnallisesti uusia hyödyntämisratkaisuja maatalouden sivu- ja jätevirroille.

Työpajatyöskentelyn teemat:

• Hygienisoidusta lannasta kasvualustamateriaalia ja kuiviketta
• Sivuvirtojen pyrolysointi biohiileksi
• Maatalousmuovien kierrätyksen mahdollisuudet
• Porkkanasivuvirtaa rehuksi
• Nurmibiojalostamo

Ajankohtaista biokaasutuotannon lupa- ja tukiasioista, 9.6.2023 webinaari

Webinaarin järjestäjät: BioKanta-hanke, BioedU-hanke, AgroEko-hanke ja KieMaRa-hanke.

Päivän tarkempi kuvaus esitteestä.

Webinaarin diat löytyvät täältä.

Kahisevaa sivuvirroista? 18.4.2023, verkkotapahtuma

Päivän tarkempi kuvaus esitteessä.​

Esitysten diat:

Petra Salonen, Kekkilä-BVB: Kierrätysraaka-aineet kasvualustoissa.

Matti Sonck, Fortum Power and Heat Oy: Fortum Bio2X– korkean arvon tuotteita maatalouden sivuvirroista.

Henna Söderholm, Alvar Pet Oy: Hävikistä herkuiksi – maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen koiranruuassa – Esimerkkejä hävikkiraaka-aineiden tuotteistamisesta ja katsaus lemmikinruoka-alan vaatimuksiin. 

Syventymistä kiertotalouden innovaatioihin – arvoketjuja biohiilelle ja maatalousmuoville 22.3.2023, verkkotapahtuma

Päivän tarkempi kuvaus esitteessä.

Esitysten diat: 

Markku Suutari, Carbons Finland Oy: Biohiilen käyttö maataloudessa

Tuuli Markkanen, Helsingin biohiilihanke: Helsingin biohiilihanke

Mika Härkönen, Teknologian tutkimuskeskus VTT: Muovin kemiallinen kierrättäminen

Biokaasun tuotantoa keskittäen ja hajautetusti 13.2.2023, verkkotapahtuma

Päivän tarkempi kuvaus esitteessä.

Esitysten diat: 

Maritta Kymäläinen, HAMK ja Elina Tampio, Luke: BioKanta-biokaasuhankkeen esittely 

Satu Tiainen ja Olli Koskela, HAMK ja Viljami Kinnunen, Gasum: Puhdistamolietteiden keskitetty biokaasulaitos

Jari Eerola, Setälä-Eerolan tila: Viljelijän näkemyksiä biokaasutuotantoon ja kaasun eri hyödyntämisratkaisuihin

Saija Rasi, Luke: Hajautetun biokaasutuotannon konseptin mahdollisuudet maatiloille

Kiertotalouden innovaatioita maatiloille -työpaja 24.1.2023 

Päivän aikana käsiteltiin kiertotalouden innovaatioita maatiloilla. Alustukset käsittelivät lannan hygienisointia, biohiilen tuotantoa ja muovin lajittelua. Näitä hyödyntämisratkaisuja jatkojalostettiin työpajoissa. Päivän tarkempi kuvaus esitteessä

Asiakasnäkökulma maatalouden kiertotalouteen 22.11.2022, verkkotapahtuma

Päivän aiheena oli maatalouden erilaiset asiakkaat kiertotaloudessa. Lisätietoja esitteestä.

Mitä kiertotalous voi käytännössä olla 25.10.2022, verkkotapahtuma

Koulutuksessa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita kiertotalouden mahdollisuuksista maatalouden toimijoille. Tarkempi kuvaus koulutuksen kulusta esitteestä.

Koulutussarjan starttipäivä 13.9.2022, verkkotapahtuma

Päivän aikana esiteltiin maa- ja puutarhatalouden ajankohtaisia aiheita, joiden kehittämiseen hankkeessa pureudutaan. Lisätietoja esitteessä