Hyppää sisältöön

“Haluamme olla yhteisö, jossa jokainen voi kokea itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi.

Haluamme olla saavutettavuudessa muutakin kuin lakisääteinen minimi, johon meitä ohjaavat monenlaiset normittavat säädökset ja ohjeistukset. Haluamme olla yhteisö, johon tullessa tai täällä ollessa voi kokea itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Olemme yhdenvertainen ja tasa-arvoinen HAMK.

Kun puhumme saavutettavuuden periaatteista, tarkoitamme asennetta kohdata moninaisia ihmisiä ja heidän tasaveroista kohteluaan osana korkeakouluyhteisöä. Asenteen lisäksi on oltava toimiva opetus, tilat, toimintatavat, ohjelmistot jne. Tämä on osa pyrkimystämme elää ja työskennellä yhdessä kaikkien yhteisömme jäsenten ja sidosryhmien kanssa kulttuurista, tavoista, kielestä, sukupuolesta, etnisyydestä tai rooleista riippumatta, yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Saavutettavuus koskee meitä kaikkia: henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä eli olemme samanaikaisesti sekä toimijoita että toiminnan kohteita.

Opetuksessa, ohjauksessa, tutkimuksessa ja kaikenlaisessa työnteossa hyödynnämme digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on mahdollistaa yhteisömme kaikille jäsenille helppo pääsy ja saavutettava digitaalisten palveluiden käyttökokemus taidoista ja mahdollisista rajoitteista riippumatta.

Rakennamme saavutettavuussuunnitelmaa HAMKn toimintatapojen mukaisesti yhteisöllisesti ja kaikkia toimijoita osallistavasti. Suunnitelmamme perustan muodostavat fyysisen oppimis- ja toimintaympäristön esteettömyys, saavutettavat digitaaliset ratkaisut, palvelut ja ympäristöt sekä saavutettava viestiminen. Näiden päälle rakentuu saavutettava palveluiden ja sisällöntuotanto kaikissa HAMKn toiminnoissa. Osallistavalla työskentelyllä saavutettavuussuunnitelman laatimisessa haluamme varmistaa mahdollisimman monen hamkilaisen saavutettavuusosaamisen ajantasaisuuden ja laadun.

Emme ole vielä perillä, mutta aiomme määrätietoisesti sinne mennä.”

Rehtorit Pertti Puusaari ja Heidi Ahokallio-Leppälä

Ajankohtaista saavutettavuudessa

Anna palautetta

Haluatko antaa palautetta esteettömyydestämme tai saavutettavuuspuutteista? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi!

Ota yhteyttä