Hyppää sisältöön
Home Vielä ehtii tavoitella opiskelupaikkaa syksylle! Kesähakumme avoinna 27.7.-3.8.2023

Vielä ehtii tavoitella opiskelupaikkaa syksylle! Kesähakumme avoinna 27.7.-3.8.2023

HAMKin syksyllä alkaviin opintokokonaisuuksiin haetaan heinä- elokuussa. 27.7.-3.8.2023 järjestettävässä kesähaussa voi hakea kevään yhteishauissa täyttämättä jääneisiin paikkoihin. Kesähaun lisäksi opintoihin voi päästä kiinni avoimien korkeakouluopintojen, polkuopintojen, osaajakoulutusten sekä korkeakouludiplomien kautta.

Päiväopiskelua tai monimuotoa

Kesähaussa haetaan syksyllä 2023 alkaviin koulutuksiin. Tarjolla on päiväopintoina järjestettäviä koulutuksia sekä yksi esimerkiksi työn ohessa suoritettava  monimuotototeutus.
Haussa olevat koulutukset: 

Valintakokeet järjestetään ajalla 7.–8.8.2023:

Valintakoekutsut ja mahdolliset ennakkotehtäväohjeet lähetetään mahdollisimman pian hakuajan päätytyttyä hakijan hakemuksellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tarkemmat tiedot koulutuksista, valintaperusteista sekä hakuohjeet löytyvät koulutuksen tiedoista Opintopolussa 7.7.2023 alkaen. Lisätietoja kesähausta: hakijapalvelut@hamk.fi 

Kehitä osaamistasi avoimilla korkeakouluopinnoilla

Ilmoittautuminen HAMKin avoimiin korkeakouluopintoihin alkaa 1.8.2023 klo 8.00. HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista – suomeksi tai englanniksi. Avoimien AMK-opintojen avulla voi kehittää omaa ammattitaitoa tai päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä 1.-11.8.2023. Opintoihin ilmoittaudutaan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksot ovat AMK- tai YAMK-tasoisia opintoja. Tavallisesti opinnot voidaan hyväksi lukea tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin ja koulutuksesta riippuen myös tutkintorakenteen pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Opintojen vastaavuus tulee aina varmistaa vastaanottavasta korkeakoulusta.

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen väylä tutkinto-opiskeluun

Polkuopintoihin voi hakeutua ajalla 1.-3.8.2023. Ne muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. Ne ovat vaihtoehto, jos ei tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, tai jos hakijalla ei ole vaadittua pohjakoulutusta. Polkuopinnot sopivat myös opiskelijalle, joka haluaa täydentää osaamista tutkintoon saakka.

HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla AMK-polkuopintoja kaikissa tutkintokoulutuksissa suomeksi ja englanniksi. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan aikaisemmin suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus on täyttynyt. Polkuopintoja on tarjolla lähes kaikissa HAMKin YAMK-koulutuksissa.

Polkuopintojen jälkeen, tai kun on muuten suorittanut riittävän määrän tutkintoon hyväksyttäviä opintoja avoimessa AMKissa, voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Polkuopintojen tarjontaan voi tutustua täällä.  

HAMKin avoimen AMKin tarjonnassa myös osaajakoulutuksia ja korkeakouludiplomeja

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksista saa työelämän tarpeeseen vastaavaa osaamista. Osaajakoulutusten laajuus on 30 opintopistettä, ja niiden suorittaminen kestää vuoden. Opinnot ovat maksullisia ja osa avoimen AMKin tarjontaa.

Korkeakouludiplomit ovat ammattikorkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia. Korkeakouludiplomi on sopiva koulutusmuoto henkilölle, joka hakee uutta potkua työhön, tarvitsee työtehtävissään syvempää osaamista jostakin uudesta aihealueesta, haluaa kehittää opintojen ohessa omaa työtään, haluaa opiskella joustavasti tai hakee laajaa, työn ohessa toteutettavaa tehokasta koulutusta. Ilmoittautuminen Korkeakouludiplomi -koulutuksiin on avoinna.

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli opiskelija hakeutuu HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksi lukea.

Lisätietoa polkuopinnoista sekä avoimen opinnoista:
avoinamk@hamk.fi