Hyppää sisältöön

Opetusharjoittelu

Ammatillisten opettaja- ja erityisopettajakoulutusten opiskelijoiden opintoihiin kuuluu olennaisena osana opetusharjoittelu.

Yleistä opetusharjoittelusta

Opetusharjoittelu on tärkeä osa opintojasi! Lue lisää:

Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Opetusharjoittelun lomakkeet

Edellä olevat lomakkeet latautuvat koneelle Word-tiedostoina, kun avaat ne linkistä. Opetusharjoittelua koskevat sopimus- ja arviointilomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Maksamme opiskelijan ohjauksesta palkkion, joka on 295 euroa per opettajaopiskelija. Ohjauspalkkio voidaan maksaa ohjaavalle opettajalle tai harjoitteluoppilaitokselle. Mikäli ohjaajia on useampia, voidaan palkkio jakaa ohjaajien kesken. Palkkion maksamisesta sovitaan opetusharjoittelusopimuksessa. Mikäli palkkio maksetaan ohjaavalle opettajalle, tulee hänen hakea ohjauspalkkiota HAMKin sähköisen ohjauspalkkionlomakkeen kautta.

Sähköinen ohjauspalkkiolaskulomake

Palveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka ohjaaja saa opintotoimistolta harjoittelun päätyttyä.

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelu AOKKssa (video)

Opetusharjoittelun laajuus ammatillisessa opettajankoulutuksessa on 9 opintopistettä. Opetusharjoittelun tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opiskelijoiden osaamista ja sen kehittymistä. Lisäksi hän tuntee ammatillisen opettajan työn lähtökohtia ja osaa toimia ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Harjoittelu alkaa jo ensimmäisenä syksynä harjoitteluoppilaitokseen tutustumalla. Lisäksi perehdytään ammatillista koulutusta ohjaaviin säädöksiin, sen rahoituslähteisiin sekä opettajan työn käytänteisiin.

Opetusharjoittelun aikana, muiden oppimistehtävien lisäksi, suunnitellaan ja toteutetaan ammatilliselle opiskelijaryhmälle noin kolmen opintopisteen tai osaamispisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lähiopetustuntien määrä voi siten vaihdella oppilaitoksittain ja harjoittelu voi sisältää myös muuta toimintaa kuin luokkaopetusta esimerkiksi etäohjausta, verkko-opetusta, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai harjoittelun ohjaamista. Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ajoittuu pääsääntöisesti kevätlukukaudelle. Harjoittelu sisältää opetusta ja oppimisen ohjaamista erilaisissa ammatillisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelija-arviointia.

Opetusharjoittelu tehdään ammatillisessa koulutusorganisaatiossa, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Opetuksen tulee ensisijaisesti olla johonkin tutkintoon tai pätevyyteen tähtäävää koulutusta. Voit tarkistaa oheisesta liitteestä eri oppilaitosten ja koulutusten kelpoisuuden opetusharjoitteluun: Liite opetusharjoitteluoppilaitoksien kelpoisuuksista (doc).

Opetusharjoittelua ohjaavat opettajakorkeakoulun puolelta ryhmän vastuuopettaja ja harjoitteluoppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelusta tehdään harjoitteluoppilaitoksen kanssa sopimus, jossa sovitaan myös ohjaavasta opettajasta. Lisäksi opetusharjoittelusta tehdään kirjallinen suunnitelma. Harjoittelun päättymisvaiheessa opetusharjoittelu arvioidaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja voi laskuttaa ohjaustyönsä, kun arviointi on tehty.

Opettajankoulutuksen yhteistyöoppilaitosverkoston oppilaitokset

Ota ensisijaisesti yhteyttä listassa mainittuun opetusharjoittelukoordinaattoriin tai kontaktihenkilöön.

Helsinki-Uusimaa

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Stadin ammatti- ja aikuisopisto Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho
Metropolia AMK Haku 30.9. ja 15.3. mennessä. Lisätietoja OpetusharjoittelusivuiltaSuora linkki hakemukseen.
terveysalaLehtori Jaana Seitovirta
Laurea AMKLeppävaara ja OtaniemiYksikön johtaja Tanja Johansson
Porvoo, Hyvinkää ja LohjaKorkeakouluyksikön johtaja Krista Pahkin
TerveysalaHaku kaksi kertaa vuodessa Laurean opetusharjoittelusivun kautta.
Kevään 2024 harjoitteluihin tulee hakea 30.10.2023 mennessä.
KEUDAJärvenpääHenkilöstöpäällikkö Elina LehtinenYhteydenotot henkilostopalvelut@keuda.fi
Ammattiopisto Spesia Palvelujohtaja Tiina Mäki-GaetzKoulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen
Diakonia-ammattikorkeakouluHelsinkiYliopettaja Olli Vesterinen
OmniaEspooKoordinaattori Päivi Saari
HyriaHyvinkääHenkilöstökoordinaattori Virpi Lyytimäki

Häme-Pirkanmaa

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Hämeen ammattikorkeakoulu Koulutuspäälliköiden yhteystiedot
Ammattiopisto Tavastia Kehitysjohtaja Arto Ruhala
Kiipula Apulaisrehtori Anne Saari
Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstösuunnittelija Erika Penttilä
Tampereen aikuiskoulutuskeskus Hallintojohtaja Maria-Liisa KorolainenKehitysjohtaja Satu Neuvonen
Tredu Kehittämispäällikkö Tiina Kauma
Faktia Koulutus Oy Koulutusasiantuntija Taina Sipilä
SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro
Valkeakosken ammattiopisto Koulutusjohtaja Pirjo Hauvala
Ahlman Rehtori Taina Eweiss

Varsinais-Suomi ja Satakunta

OppilaitosAla/YksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Turun AMK Erityisasiantuntija Mauri Kantola
Salon seudun ammattiopisto Pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida Pedagoginen rehtori Petri Lähde
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova HR-suunnittelija  Tiia-Maria VäkipartaHakulomake (avautuu uuteen selaimeen)
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pedagoginen rehtori Olli Vuorinen
Livia – Ammattiopisto Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Turun ammatti-instituutti Kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare
Turun aikuiskoulutuskeskus va. pedagoginen rehtori Osku Laukkanen

Itä- ja Keski-Suomi

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Henkilöstöjohtaja Jyyni Postila-Sutinen

Opetusharjoittelu ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa

Opetusharjoittelun lomakkeet:

Opetusharjoittelua koskevat sopimus- ja arviointilomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Maksamme opiskelijamme ohjauksesta palkkion, joka on 295 euroa per erityisopettajaopiskelija. Ohjauspalkkio voidaan maksaa ohjaavalle opettajalle tai harjoitteluoppilaitokselle. Mikäli ohjaajia on useampia, voidaan palkkio jakaa ohjaajien kesken. Palkkion maksamisesta sovitaan opetusharjoittelusopimuksessa. Mikäli palkkio maksetaan ohjaavalle opettajalle, tulee hänen hakea ohjauspalkkiota HAMKin sähköisen ohjauspalkkionlomakkeen kautta.

Sähköinen ohjauspalkkiolaskulomake

Palveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka ohjaaja saa opintotoimistolta harjoittelun päätyttyä.

Opetusharjoittelu erityisopetuksessa

Opintoihin kuuluu opetusharjoittelu erityisopetuksessa, jonka tavoitteena on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja konsultoida erityisopetusta erilaisissa toimintaympäristöissä. Opetusharjoittelun laajuus on 5 opintopistettä. Käytännössä tämä tarkoittaa 70 tuntia opetus- ja ohjaustyötä sekä 20 tuntia opetuksen seuraamista. Opetusharjoittelu tehdään ammatillisessa koulutusorganisaatiossa, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa.

Opetusharjoittelua ohjaa opettajakorkeakoulun puolelta ryhmän vastuuopettaja ja harjoitteluoppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelusta tehdään sopimus harjoitteluoppilaitoksen kanssa, jossa sovitaan myös ohjaavasta opettajasta. Lisäksi opetusharjoittelusta tehdään kirjallinen suunnitelma. Harjoittelun päättymisvaiheessa opetusharjoittelu arvioidaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja voi laskuttaa ohjaustyönsä, kun arviointi on tehty.