Hyppää sisältöön
Kaksi naista, vaaleaihoinen ja tummaihoinen katsovat ulos kuvasta oikealle ja hymyilevät. Toisella naisella on tietokone sylissä ja he istuvat sohvalla.
Home Opiskelijan sivut Ammatillisten opettajankoulutusten opiskelijat

Tervetuloa opiskelemaan!

Ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi opiskelu on sekä antoisaa että innostavaa! Täältä löydät tietoa sekä opintojesi aloituksen, että koko opintoaikasi tueksi.

Opiskelu

Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Opiskelet yhdessä ryhmäsi kanssa, toinen toisiltanne uutta oppien.

Opettajankoulutusten opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Olet itse aktiivinen toimija; suunnittelet, toteutat ja arvioit omaa oppimistasi. Opintojen lähtökohtana kaikissa ryhmissä on osaamisen kartoitus ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jotka määrittävät opintojen tarkemman toteutumisen. Kaikissa koulutuksissa hyödynnetään monipuolisia pedagogisia ratkaisuja. 

Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumistasi opiskeluun. Opiskelu vaatii sinulta oman ajankäytön suunnittelua ja opinnoille onkin tarpeen varata aikaa joka viikko. Yhteiset koulutuspäivät ja verkkotapaamiset ovat vain pieni osa opiskelua, ja etäjaksojen aikana teet erilaisia oppimistehtäviä. 

Kaikki opiskelijamme opiskelevat joko osittain tai kokonaan verkossa. Tätä varten sinulla tulee olla käytössä tietokone, jossa on hyvä ääni- ja kuvayhteys sekä toimiva nettiyhteys. Opetuksessa käytetään Zoom-verkkotyöskentelyalustaa ja Learn-Moodle-verkko-oppimisympäristöä. 

Opintojen ohjaus ja oppimisen tuki perustuvat kokonaisvaltaiseen ohjaukseen. Opettajankoulutuksessa opettajaopiskelijan kokonaisprosessista vastaa opettajakorkeakoulun vastuuopettaja. Hän ohjaa ja arvioi opettajaopiskelijan kehittymistä opettajankoulutusten osaamistavoitteiden mukaisesti. Lisäksi joitakin opintojaksoja opettavat asiantuntijaopettajat. Opettajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen opetusharjoittelua ohjaavat myös ohjaavat opettajat, jotka työskentelevät harjoitteluoppilaitoksessa. 

Koulutusten opinto-ohjaajat vastaavat opintojen hyväksilukemisesta ja ohjaavat yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelua. Lisäksi he antavat tarvittaessa uraohjausta.

Opiskeluryhmissä muodostetaan opiskelua tukevia opintopiirejä ja/tai pienryhmiä, joiden tehtävänä on kannustaa ja tukea jäsentensä opintojen edistymistä.

Lisäksi opintojen käytännön asioista saa neuvontaa opintotoimiston koulutuskoordinaattoreilta, esimerkiksi todistuksiin ja valmistumisen liittyvissä asioissa.

Teknistä tukea ja ohjaus saa HAMKin ServiceDesk-palvelusta osoitteessa https://servicedesk.hamk.fi ja puhelinnumerosta 03 646 3000 (arkisin kello 8.00–16.00).

Opiskelun hyvinvointipalveluista on lisätietoja verkkosivuilla kohdassa Yleistä tietoa opiskelusta

Opintojen alussa opiskelija tekee osaamiskartoituksen. Opiskelija käy vastuuopettajan kanssa kehityskeskustelun, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). Siinä sovitetaan yhteen opiskelijan omat tavoitteet ja opetussuunnitelman tavoitteet arviointikriteereineen.

Henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen (AHOT). Aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnustaa joko hyväksilukemisen tai osaamisen näyttöjen kautta. Hyväksilukua voi hakea aiemmilla vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla ja osaamisen näyttöä työkokemuksen perusteella.

Mikäli opettajankoulutuksen tai erityisopettajankoulutuksen opiskelija toimii päätoimisesti ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulutuksen opetustehtävissä, hän voi keskustella opintojen opinnollistamisesta vastuuopettajansa kanssa. Opinnollistamisessa on mahdollista hankkia ja osoittaa opintojaksojen arviointikriteerien mukaista osaamista omaa opetustyötään tekemällä. Opiskelija tekee suunnitelman osaamisen hankkimiseksi opintojen aikana. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen toimenpiteistä osaamisen hankkimiseksi ja osoittamiseksi.

Mikäli opiskelijalla on tarve viivästyttää valmistumistaan, opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelua varten on laadittu yhteiset pelisäännöt sekä opiskelijoille että opettajille. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa opintojen viivästymisen ja jopa opintojen keskeytymisen

 • Opiskelija osallistuu moduuleihin ja niiden opintojaksoihin annetun aikataulun mukaisesti.
 • Opiskelijalla on velvollisuus lukea vähintään viikoittain @student.hamk.fi -sähköpostia ja vastata opettajien lähettämiin henkilökohtaisiin viesteihin viikon kuluessa, jos asia sitä edellyttää.
 • Opiskelija kirjautuu Learn-työtilaan (Moodle) viikon kuluessa opintojakson alkamisesta ja aloittaa opiskelun. Muussa tapauksessa hänet voidaan poistaa työtilasta.
 • Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähi- ja verkkotapaamisiin sekä etäjaksojen työskentelyyn toteutussuunnitelman mukaisesti.
 • Opiskelija sitoutuu opintojen aikana tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia opetusta ja oppimista tukevia verkkoympäristöjä ja -työvälineitä.
 • Poissaolo tapaamisista on sallittua ainoastaan pakottavista syistä ja siitä tulee sopia etukäteen vastuuopettajan tai opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Opiskelijan ollessa estynyt osallistumaan oman ryhmänsä tapaamiseen, hän voi korvata poissaolon esim. sovitulla oppimistehtävällä.
 • Opettajat sitoutuvat ohjaamaan opiskelijoita oppimistehtävien työstämisessä moduulien toteutusten mukaisesti.
 • Opettajat ja opiskelijat sitoutuvat noudattamaan tietosuojaan, tietoturvaan sekä tekijänoikeuksiin liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita.
 • Plagiointi on kielletty. Opiskelija käyttää asianmukaisesti lähde- ja viitemerkintöjä. Plagioinnilla on seuraamuksensa HAMKin toimintaohjeiden mukaisesti.
 • Tekoälyn hyödyntämisestä oppimistehtävissä sovitaan yhdessä opettajien ja ryhmän kesken. HAMK noudattaa Arenen suositusta Tekoälyn käytöstä opetuksessa ja HAMKissa on ohjeistettu tekoälyn käyttöä yleisellä tasolla.  
 • Opiskelutilanteissa edellytämme päihteettömyyttä (HAMK päihteettömyysohjelma).  

Opintojen arviointi perustuu moduulien osaamistavoitteisiin ja opintojaksojen arviointikriteereihin. Arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Opintojaksoihin kuuluvat oppimistehtävät vaihtelevat itsenäisestä tehtävästä opintopiiri/pienryhmätehtäviin. Opintojaksot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Erityisopettajankoulutuksen erityispedagogiikan perusopinnot arvioidaan asteikolla 5–0. Opinnot suoritetaan Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. 

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvut kirjataan korvaavuusmerkintänä ja osaamisen näytöt suorituksina. 

Opintojen aloitus

Mahtavaa, että olet päättänyt opiskella kanssamme! Alkuun päästäksesi tutustuthan ohjeisiin jotka sait opiskelijavalintapäätöksen yhteydessä ja alla oleviin vinkkeihin:

Kun olet vastaanottanut opiskelupaikkasi, ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi ensimmäiselle lukuvuodelle ohjeiden mukaisesti, jotka sait opiskelijavalinnan yhteydessä.

Jos jatkat opintojasi toiselle tai kolmannelle lukuvuodelle, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi myös seuraavalle lukuvuodelle. Tiedotamme jatkaville opiskelijoille ilmoittautumiskäytännöistä touko-kesäkuun aikana.

Jos et ilmoittaudu lukuvuodelle läsnäolevaksi, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluaisit jatkaa opintojasi, sinun tulee hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli alkuperäistä opiskeluoikeutta on vielä jäljellä. Palauttamisesta päättää koulutuspäällikkö. Hakemuksen käsittelystä sinulta peritään 50 euron käsittelymaksu.

Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, katso lisätietoa kohdasta poissaolo-oikeus.

Sinun tulee itse aktivoida käyttäjätunnuksesi ennen opintojen alkamista. Huomaa, ettet voi aktivoida tunnusta ennenkuin sinulle on saapunut sähköpostiviesti koskien käyttäjätunnustasi.

Tutustu tunnusten aktivointiohjeisiin täällä.

Huomio! Emme lähetä käyttäjätunnuksia sähköpostitse.

Ongelmia tunnusten aktivoinnissa?

Ota yhteyttä HAMKin IT-palveluihin joko sähköpostilla: it@hamk.fi tai soittamalla: Puh. +358 3 646 3000 Palvelemme opiskelijoita puhelimitse arkisin klo 8.15-15.

Kirjautuminen HAMKin palveluihin

Käyttäjätunnus on muotoa kayttajatunnus@student.hamk.fi
Huomioithan, että käyttäjätunnuksella kirjaudut opiskelijasähköpostiisi, opintojen Moodle työtilaan ja käytät HAMKin IT-palveluita. Myös Googlen pilvipalveluihin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella.

Käyttäjätunnus on siis erimuotoinen kuin sähköpostisi, joka on muotoa etunimi.sukunimi@student.hamk.fi

Ongelmia kirjautumisessa?

Ota yhteyttä HAMKin IT-palveluihin joko sähköpostilla: it@hamk.fi tai soittamalla: Puh. +358 3 646 3000 Palvelemme opiskelijoita puhelimitse arkisin klo 8.15-15.

Opiskelijan IT-palvelut -sivu sisältää vinkkejä verkko-opiskeluun ja ohjeita työkalujen käytöstä.

Halutessasi voit suorittaa HAMKin Aloittavan opiskelijan Digistarttipaketin, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. Digistarttipaketin suorittaminen ei ole pakollinen osa opintojasi, vaan sen tarkoitus on tukea sinua opintojen aloittamisessa verkkoympäristössä. Päätät siis itse, hyödynnätkö paketin vai et.

Moodlen kirjautumisavain on “Digistartti2024”

Digistarttipaketti sisältää 14 osaa. Ennen opintojen aloitusta suosittelemme suorittamaan ainakin osat 1-6.

Kun näet tämän kuvion ⬡ on osiosta mahdollista suorittaa osaamismerkki. Muista ottaa suoritetut osaamismerkit käyttöösi.
Alla digistarttipaketin sisällysluettelo ja kunkin osion suorittamiseen keskimääräisesti kuluva aika.

1. Tervetuloa tekemään opiskelijan digistarttipakettia!

2. Opiskelijan digitaaliset peruspalvelut

3. Verkko-oppimisympäristö Learn | learn.hamk.fi ⬡ (0,5-1 h)

4. Opintojen suunnittelu | Pakki ⬡ (1 h)

5. Yhteisöllisen työskentelyn tukena Microsoft 365 -palvelu

6. Sisäiseen viestintään Tuudo ja Viva Engage ⬡ (0,5-1h)

7. Tiimityöskentelyyn Teams ⬡ (1 h)

8. Tiedostojen hallintaan OneDrive for Business ⬡ (1 h)

9. Verkkotapaamisiin Zoom ⬡ (1 h)

10. Toimisto-ohjelmat ⬡ (2-5 h)

11. HAMKin kirjasto ja tiedonhaun Finna ⬡ (0,5-1 h)

12. Opiskelu ja hyvinvointi (0,5-1 h)

13. Miten teet osaamismerkit näkyviksi?

14. Anna palautetta Digistarttipaketista

Ota opiskelijan työpöytä Pakki haltuun opintojesi alusta lähtien. Sovelluksessa on monipuolisia työkaluja, joiden avulla muun muassa seuraat edistymistäsi sekä päivität omia tietojasi. Kirjautuminen tapahtuu HAMKin käyttäjätunnuksilla. Pakkia voi käyttää sekä tietokoneen selaimella että mobiilisti.

Pakin kautta:

 • voit tarkistaa ja päivittää muuttuneita yhteystietojasi (linkki ohjevideoon)
 • näet saamasi arvioinnit
 • haet hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi ja osaamisen näyttöjä aiemmasta osaamisestasi AHOT-työkalun avulla
 • voit luoda digitaalisesti allekirjoitettuja dokumentteja (opiskelutodistus, opintosuoritusote)
 • haet opintojen lopuksi todistusta VALO-palvelussa
 • ladata sähköisen, virallisen todistuksen, 28 päivän ajan valmistumispäivän jälkeen
 • vastaat opintopalautteisiin Spark-opintopalautepalvelun kautta.

Huomio! Opettajaopiskelijan ei tarvitse ilmoittautua opintojaksoille Pakin kautta, ellei erikseen neuvota. Opettajankoulutuksen ilmoittautumiset hoidetaan pääsääntöisesti opintotoimistotyönä.

Hämeenlinnan kampusravintola Sodexo tarjoaa monimuoto-opiskelijoillemme alennuksen lounaasta. Alennuksen saa lounasetukortilla.

Saat lounasetukortin lähipäivillä vastuuopettajaltasi tai ottamalla yhteyttä opintopalveluihin: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Opiskeluryhmäsi työskentely

Täältä löydät tietoa oman opiskeluryhmäsi työskentelytavoista ja koulutuspäivistä.

Hämeenlinnan monimuotoryhmä jakautuu aluksi kahteen ryhmään:

 • Toukokuussa aloittavat opiskelijat, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä. Opintoja on myös kesällä.
 • Elokuussa aloittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin ja saavat opinnoista hyväksiluvun. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.

Ryhmät yhdistyvät elokuussa. Hämeenlinnan ryhmällä on sekä lähipäiviä Hämeenlinnassa että verkossa pidettäviä koulutuspäiviä ja -tapaamisia. Katso alla olevasta luettelosta kunkin päivän kohdalta, onko koulutuspäivä Hämeenlinnassa vai verkossa. Lähipäivät pidetään Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa. Lähipäivät alkavat kello 9.00 ja päättyvät kello 16.00. Verkkopäivät alkavat pääsääntöisesti kello 9.00 ja päättyvät kello 15.00. Poikkeukset näistä kellonajasta on kirjattu koulutuspäivän kohdalle. Koulutustapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opinnot on mahdollista suorittaa.

Opettajaopintoihin sisältyy valinnainen opintojakso (5 op). Valinnaisia opintoja toteutetaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Kaikki valinnaiset opintojaksot toteutetaan verkossa ja osaan niistä sisältyy 1–2 koulutustapaamista. Valinnaisten opintojaksojen koulutuspäivät löydät Valinnaisten opintojen moduulikartasta.

Yhteisten koulutustapaamisten lisäksi opettajaopinnot sisältävät pienryhmä- ja opintopiiritapaamisia. Nämä sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken erikseen. Näiden lisäksi tarjoamme verkossa asiantuntijapuheenvuoroja (17 kpl) opettajan osaamisen tärkeistä aihealueista TietoTiistaisin syyskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä. TietoTiistait toteutuvat pääsääntöisesti klo 16–17. Puheenvuorot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Opetusharjoittelun aikataulu on yksilöllinen ja se selviää vasta harjoitteluneuvottelujen yhteydessä.

Koulutuspäivät touko-elokuussa ja niiden aiheet toukokuussa aloittaville opiskelijoille (ei aiemmin suoritettuja kasvatustieteellisiä perusopintoja):

Torstai 2.5.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Perjantai 3.5.2024 Hämeenlinnassa: Ihminen Oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Maanantai 3.6.2024 verkossa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Tiistai 13.8.2024 Hämeenlinnassa: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Keskiviikko 14.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Torstai 22.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Koulutuspäivät elokuussa (ja toukokuun infotilaisuus) ja niiden aiheet elokuussa aloittaville opiskelijoille (kasvatustieteelliset perusopinnot suoritettu):

Keskiviikko 29.5.2024 kello 16.00–18.00 koulutuksen infotilaisuus verkossa

Maanantai 12.8.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Tiistai 13.8.2024 Hämeenlinnassa: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Koulutuspäivät molemmille ryhmille syyskuusta alkaen ja niiden aiheet:

Keskiviikko 4.9.2024 Hämeenlinnassa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Keskiviikko 25.9.2024 Hämeenlinnassa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Tiistai 8.10.2024 Hämeenlinnassa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 22.10.2024 verkossa kello 14.00–17.00: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Keskiviikko 30.10.2024 Hämeenlinnassa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 26.11.2024 Hämeenlinnassa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Maanantai 16.12.2024 Hämeenlinnassa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Keskiviikko 8.1.2025 Hämeenlinnassa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Keskiviikko 5.2.2025 Hämeenlinnassa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Torstai 6.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.3.2025 Hämeenlinnassa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Keskiviikko 16.4.2025 Hämeenlinnassa: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Tiistai 29.4.2025 Hämeenlinnassa: Työelämä ja ammatillinen koulutus (vapaaehtoinen)

Perjantai 6.6.2025 Valmistumispäivä

Espoon monimuotoryhmä jakautuu aluksi kahteen ryhmään:

 • Toukokuussa aloittavat opiskelijat, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä. Opintoja on myös kesällä.
 • Elokuussa aloittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin ja saavat opinnoista hyväksiluvun. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.

Ryhmät yhdistyvät elokuussa. Espoon ryhmällä on sekä lähipäiviä Espoossa että verkossa pidettäviä koulutuspäiviä. Katso alla olevasta luettelosta kunkin päivän kohdalta, onko koulutuspäivä Espoossa vai verkossa. Lähipäivillä ryhmä kokoontuu Otaniemessä Aalto-yliopiston tiloissa. Lähipäivät alkavat kello 9.00 ja päättyvät kello 16.00. Verkkopäivät alkavat pääsääntöisesti kello 9.00 ja päättyvät kello 15.00. Poikkeukset näistä kellonajasta on kirjattu koulutuspäivän kohdalle. Koulutustapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opinnot on mahdollista suorittaa.

Opettajaopintoihin sisältyy valinnainen opintojakso (5 op). Valinnaisia opintoja toteutetaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Kaikki valinnaiset opintojaksot toteutetaan verkossa ja osaan niistä sisältyy 1–2 koulutustapaamista. Valinnaisten opintojaksojen koulutuspäivät löydät Valinnaisten opintojen moduulikartasta.

Yhteisten koulutustapaamisten lisäksi opettajaopinnot sisältävät pienryhmä- ja opintopiiritapaamisia. Nämä sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken erikseen. Näiden lisäksi tarjoamme verkossa asiantuntijapuheenvuoroja (17 kpl) opettajan osaamisen tärkeistä aihealueista TietoTiistaisin syyskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä. TietoTiistait toteutuvat pääsääntöisesti klo 16–17. Puheenvuorot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Opetusharjoittelun aikataulu on yksilöllinen ja se selviää vasta harjoitteluneuvottelujen yhteydessä.

Koulutuspäivät touko-elokuussa ja niiden aiheet toukokuussa aloittaville opiskelijoille (ei aiemmin suoritettuja kasvatustieteellisiä perusopintoja):

Tiistai 7.5.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Keskiviikko 8.5.2024 Espoossa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Torstai 6.6.2024 verkossa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Tiistai 13.8.2024 Espoossa: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Torstai 15.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Keskiviikko 28.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Koulutuspäivät elokuussa (ja toukokuun infotilaisuus) ja niiden aiheet elokuussa aloittaville opiskelijoille (kasvatustieteelliset perusopinnot suoritettu):

Keskiviikko 29.5.2024 kello 16.00–18.00 koulutuksen infotilaisuus verkossa

Maanantai 12.8.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Tiistai 13.8.2024 Espoossa: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Koulutuspäivät molemmille ryhmille syyskuusta alkaen ja niiden aiheet:

Keskiviikko 4.9.2024 Espoossa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Keskiviikko 25.9.2024 Espoossa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Tiistai 8.10.2024 Espoossa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 22.10.2024 verkossa kello 14.00–17.00: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Keskiviikko 30.10.2024 Espoossa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 26.11.2024 Espoossa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Maanantai 16.12.2024 Espoossa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Keskiviikko 8.1.2025 Espoossa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Keskiviikko 5.2.2025 Espoossa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Torstai 6.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.3.2025 Espoossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Keskiviikko 16.4.2025 Espoossa: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Tiistai 29.4.2025 Hämeenlinnassa: Työelämä ja ammatillinen koulutus (vapaaehtoinen)

Perjantai 6.6.2025 Valmistumispäivä

Lahden monimuotoryhmä jakautuu aluksi kahteen ryhmään:

 • Toukokuussa aloittavat opiskelijat, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä. Opintoja on myös kesällä.
 • Elokuussa aloittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin ja saavat opinnoista hyväksiluvun. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.

Ryhmät yhdistyvät elokuussa. Lahden ryhmällä on sekä lähipäiviä Lahdessa että verkossa pidettäviä koulutuspäiviä. Katso alla olevasta luettelosta kunkin päivän kohdalta, onko koulutuspäivä Lahdessa vai verkossa. Lähipäivillä ryhmä kokoontuu Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa. Lähipäivät alkavat kello 9.00 ja päättyvät kello 16.00. Verkkopäivät alkavat pääsääntöisesti kello 9.00 ja päättyvät kello 15.00. Poikkeukset näistä kellonajasta on kirjattu koulutuspäivän kohdalle. Koulutustapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opinnot on mahdollista suorittaa.

Opettajaopintoihin sisältyy valinnainen opintojakso (5 op). Valinnaisia opintoja toteutetaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Kaikki valinnaiset opintojaksot toteutetaan verkossa ja osaan niistä sisältyy 1–2 koulutustapaamista. Valinnaisten opintojaksojen koulutuspäivät löydät Valinnaisten opintojen moduulikartasta.

Yhteisten koulutustapaamisten lisäksi opettajaopinnot sisältävät pienryhmä- ja opintopiiritapaamisia. Nämä sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken erikseen. Näiden lisäksi tarjoamme verkossa asiantuntijapuheenvuoroja (17 kpl) opettajan osaamisen tärkeistä aihealueista TietoTiistaisin syyskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä. TietoTiistait toteutuvat pääsääntöisesti klo 16–17. Puheenvuorot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Opetusharjoittelun aikataulu on yksilöllinen ja se selviää vasta harjoitteluneuvottelujen yhteydessä.

Koulutuspäivät touko-elokuussa ja niiden aiheet toukokuussa aloittaville opiskelijoille (ei aiemmin suoritettuja kasvatustieteellisiä perusopintoja):

Tiistai 7.5.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Keskiviikko 8.5.2024 Lahdessa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Keskiviikko 5.6.2024 verkossa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Tiistai 13.8.2024 Lahdessa: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Torstai 15.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Keskiviikko 28.8.2024: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Koulutuspäivät elokuussa (ja toukokuun infotilaisuus) ja niiden aiheet elokuussa aloittaville opiskelijoille (kasvatustieteelliset perusopinnot suoritettu):

Keskiviikko 29.5.2024 kello 16.00–18.00 koulutuksen infotilaisuus verkossa

Maanantai 12.8.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Tiistai 13.8.2024 Lahdessa: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Koulutuspäivät molemmille ryhmille syyskuusta alkaen ja niiden aiheet:

Keskiviikko 4.9.2024 Lahdessa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Keskiviikko 25.9.2024 Lahdessa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Tiistai 8.10.2024 Lahdessa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 22.10.2024 verkossa kello 14.00–17.00: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Keskiviikko 30.10.2024 Lahdessa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 26.11.2024 Lahdessa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Maanantai 16.12.2024 Lahdessa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Keskiviikko 8.1.2025 Lahdessa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Keskiviikko 5.2.2025 Lahdessa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Torstai 6.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.3.2025 Lahdessa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Keskiviikko 16.4.2025 Lahdessa: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Tiistai 29.4.2025 Hämeenlinnassa: Työelämä ja ammatillinen koulutus (vapaaehtoinen)

Perjantai 6.6.2025 Valmistumispäivä

Turun monimuotoryhmä jakautuu aluksi kahteen ryhmään:

 • Toukokuussa aloittavat opiskelijat, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä. Opintoja on myös kesällä.
 • Elokuussa aloittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin ja saavat opinnoista hyväksiluvun. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.

Ryhmät yhdistyvät elokuussa. Turun ryhmällä on sekä lähipäiviä Turussa että verkossa pidettäviä koulutuspäiviä. Katso alla olevasta luettelosta kunkin päivän kohdalta, onko koulutuspäivä Turussa vai verkossa. Lähipäivillä ryhmä kokoontuu Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Lähipäivät alkavat kello 9.00 ja päättyvät kello 16.00. Verkkopäivät alkavat pääsääntöisesti kello 9.00 ja päättyvät kello 15.00. Poikkeukset näistä kellonajasta on kirjattu koulutuspäivän kohdalle. Koulutustapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opinnot on mahdollista suorittaa.

Opettajaopintoihin sisältyy valinnainen opintojakso (5 op). Valinnaisia opintoja toteutetaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Kaikki valinnaiset opintojaksot toteutetaan verkossa ja osaan niistä sisältyy 1–2 koulutustapaamista. Valinnaisten opintojaksojen koulutuspäivät löydät Valinnaisten opintojen moduulikartasta.

Yhteisten koulutustapaamisten lisäksi opettajaopinnot sisältävät pienryhmä- ja opintopiiritapaamisia. Nämä sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken erikseen. Näiden lisäksi tarjoamme verkossa asiantuntijapuheenvuoroja (17 kpl) opettajan osaamisen tärkeistä aihealueista TietoTiistaisin syyskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä. TietoTiistait toteutuvat pääsääntöisesti klo 16–17. Puheenvuorot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Opetusharjoittelun aikataulu on yksilöllinen ja se selviää vasta harjoitteluneuvottelujen yhteydessä.

Koulutuspäivät touko-elokuussa ja niiden aiheet toukokuussa aloittaville opiskelijoille (ei aiemmin suoritettuja kasvatustieteellisiä perusopintoja):

Tiistai 7.5.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Keskiviikko 8.5.2024 Turussa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Torstai 6.6.2024 verkossa: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Tiistai 13.8.2024 Turussa: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Torstai 15.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Keskiviikko 28.8.2024 verkossa: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Koulutuspäivät elokuussa (ja toukokuun infotilaisuus) ja niiden aiheet elokuussa aloittaville opiskelijoille (kasvatustieteelliset perusopinnot suoritettu):

Keskiviikko 29.5.2024 kello 16.00–18.00 koulutuksen infotilaisuus verkossa

Maanantai 12.8.2024 kello 9.00–14.00 verkossa: Opintojen aloituspäivä

Tiistai 13.8.2024 Turussa: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Koulutuspäivät molemmille ryhmille syyskuusta alkaen ja niiden aiheet:

Keskiviikko 4.9.2024 Turussa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Keskiviikko 25.9.2024 Turussa: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Tiistai 8.10.2024 Turussa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 22.10.2024 verkossa kello 14.00–17.00: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Keskiviikko 30.10.2024 Turussa: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 26.11.2024 Turussa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Maanantai 16.12.2024 Turussa: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Keskiviikko 8.1.2025 Turussa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Keskiviikko 5.2.2025 Turussa: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Torstai 6.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.2.2025 verkossa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.3.2025 Turussa: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Keskiviikko 16.4.2025 Turussa: Koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijuus

Tiistai 29.4.2025 Hämeenlinnassa: Työelämä ja ammatillinen koulutus (vapaaehtoinen)

Perjantai 6.6.2025 Valmistumispäivä

Verkkoryhmä jakautuu aluksi kahteen ryhmään:

 • Toukokuussa aloittavat opiskelijat, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä. Opintoja on myös kesällä.
 • Elokuussa aloittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin ja saavat opinnoista hyväksiluvun. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.

Ryhmiä yhdistetään elokuussa. Verkko-opiskeluryhmän kaikki tapaamiset järjestetään verkkototeutuksena Zoom-verkkotyövälinetta käyttäen. Verkkotapaamiset alkavat pääsääntöisesti kello 14.00 ja päättyvät kello 18.00. Poikkeukset näistä kellonajasta on kirjattu koulutuspäivän kohdalle. Huomaa, että aloituspäivät toteutuvat kello 9.00–15.00. Aloituspäivien verkkoistuntojen tarkemmat tiedot lähetetään ryhmään valituilla opiskelijoille. Koulutustapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta opinnot on mahdollista suorittaa. 

Opettajaopintoihin sisältyy valinnainen opintojakso (5 op). Valinnaisia opintoja toteutetaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Kaikki valinnaiset opintojaksot toteutetaan verkossa ja osaan niistä sisältyy 1–2 koulutustapaamista. Valinnaisten opintojaksojen koulutuspäivät löydät Valinnaisten opintojen moduulikartasta.

Yhteisten koulutustapaamisten lisäksi opettajaopinnot sisältävät pienryhmä- ja opintopiiritapaamisia. Nämä sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken erikseen. Näiden lisäksi tarjoamme verkossa asiantuntijapuheenvuoroja (17 kpl) opettajan osaamisen tärkeistä aihealueista TietoTiistaisin syyskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä. TietoTiistait toteutuvat pääsääntöisesti klo 16–17. Puheenvuorot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Opetusharjoittelun aikataulu on yksilöllinen ja se selviää vasta harjoitteluneuvottelujen yhteydessä.

 

Koulutuspäivät touko-elokuussa ja niiden aiheet toukokuussa aloittaville opiskelijoille (ei aiemmin suoritettuja kasvatustieteellisiä perusopintoja):

Huomaa, että kasvatustieteellisissä perusopinnoissa kesäkuussa ja elokuussa on muutama vaihtoehtoinen päivä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen päivä koskee opiskelijoita, joiden sukunimi alkaa A-L. Ja toinen päivä koskee opiskelijoita, joiden sukunimi alkaa M-Ö.

Maanantai 6.5.2024 kello 9.00–15.00: Opintojen aloituspäivä

Tiistai 7.5.2024 kello 9.00–15.00: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Tiistai 4.6.2024 (opiskelijan sukunimi A-L) tai Keskiviikko 5.6.2024 (opiskelijan sukunimi M-Ö) kello 14.00–17.00: Ihminen oppijana (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Keskiviikko 14.8.2024 kello 9.00–15.00: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Perjantai 16.8.2024 kello 14.00–17.00: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Torstai 29.8.2024 (opiskelijan sukunimi A-L) tai Perjantai 30.8.2024 (opiskelijan sukunimi M-Ö) kello 14.00–17.00: Oppiminen ilmiönä (kasvatustieteellisiä perusopintoja)

Koulutuspäivät elokuussa (ja toukokuun infotilaisuus) ja niiden aiheet elokuussa aloittaville opiskelijoille (kasvatustieteelliset perusopinnot suoritettu):

Torstai 30.5.2024 kello 16.00–18.00 koulutuksen infotilaisuus verkossa

Tiistai 13.8.2024 kello 9.00–15.00: Opintojen aloituspäivä

Keskiviikko 14.8.2024 kello 9.00–15.00: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Koulutuspäivät molemmille ryhmille syyskuusta alkaen ja niiden aiheet:

Maanantai 9.9.2024: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Tiistai 24.9.2024: Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä

Keskiviikko 9.10.2024: Opetuksen suunnittelu

Tiistai 22.10.2024 kello 14.00–17.00: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus

Torstai 31.10.2024: Opetuksen suunnittelu

Keskiviikko 27.11.2024: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Tiistai 17.12.2024: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Torstai 9.1.2025: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Keskiviikko 5.2.2025: Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki

Torstai 6.2.2025 kello 12.00–18.00: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.2.2025 kello 12.00–18.00: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Torstai 13.3.2025 kello 12.00–18.00: Opettaja tulevaisuuden tekijänä

Tiistai 15.4.2025: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus

Viikko 18, Tiistai 29.4.2025 Hämeenlinnassa: Työelämä ja ammatillinen koulutus (vapaaehtoinen)

Viikko 23, Perjantai 6.6.2025 Valmistumispäivä

IPTE24 study group is divided into two groups at the beginning:

 • If you haven’t previously completed Basic Studies in Educational Sciences, you will begin your studies in May. The length of the programme is 13 months, and the scope is 60 ECTS. You also have studies in the summer.
 • If you have completed the Basic Studies in Education Sciences, you will start your studies in August. You will receive 12 ECTS credits for your previous studies, and the programme will take 10 months and require 48 ECTS credits to complete.

The two groups will merge in August. All meetings of the IPTE24 study group are conducted online using the Zoom platform. Typically, online meetings start at 9:00 am and conclude at 4:00 pm. Exceptions to these times are mentioned below. It’s important to note that all times mentioned are in Finnish time. Attendance at all meetings is mandatory. 

In addition to collective training sessions, teacher studies involve peer group meetings, which are scheduled separately by the teacher and students.

Teacher studies also encompass an optional course worth 5 credits. Optional courses are available in both the fall and spring semesters, conducted online, with some possibly involving 1–2 training meetings. Your will find the timetable of the optional courses in the module map of the optional studies.

The schedule for the Practical Teacher Training is individual and will only be clarified during the internship negotiations.  

Timetable from May to August for students starting in May (no previously completed basic education sciences studies): 

Thursday 2 May Orientation day

Friday 3 May 2024: Human Being as a Learner (Basic Studies in Educational Science)

Wednesday 5 June 2024, 9 am – 3 pm: Human Being as a Learner (Basic Studies in Educational Science) 

Wednesday 7 August 2024, 9 am – 3 pm: Learning as a Phenomenon (Basic Studies in Educational Science)

Tuesday 13 August 2024, 12 pm – 3 pm: Teacher’s Expertise in Education and Learning and Practical Teacher Training in an Educational Institution 

Thursday 29 August 2024, 9 am – 3 pm: Learning as a Phenomenon (Basic Studies in Educational Science) 

Timetable in August (and Info Session in May) for students starting in August (previously completed basic education sciences studies):  

Wednesday 29 May, 4 pm – 6 pm: Info Session

Tuesday 13 August 2024, 9 am – 11 am: Orientation. 12 pm – 3 pm: Teacher’s Expertise in Education and Learning and Practical Teacher Training in an Educational Institution

 

Timetable starting in September for both groups:  

Friday 6 September 2024: Learning Community and Relational Competence 

Friday 27 September 2024: Learning Community and Relational Competence   

Monday 7 October 2024: Planning of Teaching  

Tuesday 22 October 2024: Teacher’s Expertise in Education and Learning

Friday 1 November 2024: Planning of Teaching     

Monday 25 November 2024: Competence-Based Education and Assessment 

Monday 16 December 2024: Competence-Based Education and Assessment  

Friday 10 January 2025: Personalisation and Support of Learning 

Thursday 6 February 2025: Personalisation and Support of Learning  

Friday 7 February 2025: Teacher’s Foresight Competence  

Friday 14 February 2025: Teacher’s Foresight Competence 

Friday 14 March 2025: Teacher’s Foresight Competence  

Wednesday 2 April 2025: Professional Education and the World of Work 

Tuesday 15 April 2025: Teacher’s Expertise in Education and Learning and Professional Education and the World of Work 

Tuesday 29 April 2025: Professional Education and the World of Work 

Friday 6 June Graduation Ceremony 

Ryhmä on tarkoitettu ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille, joiden tulee täydentää pedagogisia opintojaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen mukaisesti 15-30 opintopistettä saadakseen Suomessa opettajan kelpoisuuden. Koska Opetushallituksen päätökset ovat erilaisia, jokaisen opiskelijan kanssa katsotaan tarkempi opiskelusuunnitelma opintojen alussa.

Opinnot toteutetaan verkossa, lukuunottamatta ensimmäistä koulutuspäivää, joka pidetään Hämeenlinnassa. Koulutuspäiviä on yhteensä yhdeksän. Koulutuspäivät ovat arkipäiviä ja toteutuvat kello 9.00-15.00 välillä. Valinnaisessa opintojaksossa voi lisäksi olla 1-2 koulutuspäivää.

Etäjaksolla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiireissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.

Ryhmän opinnot alkavat 22.8.2024 lähipäivällä Hämeenlinnassa ja päättyvät 28.2.2025.

Koulutuspäivät ja niiden aiheet

Torstai 22.8.2024 kello 10.00-15.00: Aloitustapaaminen Hämeenlinnassa ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Torstai 12.9.2024: Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä ja Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Syyskuun aikana jokaisella opiskelijalla on myös henkilökohtainen keskustelu opettajan kanssa (1h)

Syyskuu 2024 – tammikuu 2025 aikana toteutetaan opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Syyskuu 2024 – tammikuu 2025 välillä valinnainen opintojakso (0-2 koulutustapaamista)

Torstai 3.10.2024: Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä

Torstai 24.10.2024: Oppiminen ilmiönä

Keskiviikko 13.11.2024: Oppiminen ilmiönä

Torstai 5.12.2024: Osaamisperustaisuus ja arvionti

Keskiviikko 18.12.2024: Osaamisperustaisuus ja arviointi

Keskiviikko 15.1.2025: Opetusharjoittelu oppilaitoksessa

Tiistai 4.2.2025 kello 9.00-12.00: Yhteenveto ja palautekeskustelu

Perjantai 28.2.2025 Valmistumispäivä

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen voi tehdä työn ohessa opiskellen. Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on yksi tai kaksi kuukaudessa. Osa koulutuspäivistä toteutetaan verkkototeutuksena, osa lähiopetuksena Hämeenlinnassa tai alueella. Koulutuspäivät sijoittuvat arkipäiviin klo 9:00–16:00 väliselle ajalle.

Opinnot alkavat 6.–8.5.2024 ja päättyvät 6.6.2025. Opintojen aloituspäivistä 8.5.2024 koskee vain niitä opiskelijoita, jotka suorittavat erityispedagogiikan perusopinnot osana erityisopettajankoulutusta.

Koulutuspäivät lukuvuonna 2024-2025

Viikko 19 maanantai–tiistai 6.-7.5.2024 Hämeenlinnassa, klo 10-16. Opetustilana on E-rakennuksen Stage-tila (Visamäentie 35 E). Keskiviikko 8.5.2024 Verkossa (erityispedagogiikan perusopinnot)
Viikko 34 maanantai–tiistai 19.-20.8.2024 Verkossa
Viikko 38 keskiviikko–torstai 18.-19.9.2024 Hämeenlinnassa
Viikko 41 tiistai 8.10.2024 Verkossa
Viikko 46 torstai–perjantai 14.-15.11.2024 Hämeenlinnassa
Viikko 50 tiistai 10.12.2024 Alueella
Viikko 4 keskiviikko 22.1.2025 Verkossa
Viikko 7 maanantai–tiistai 10.-11.2.2025 Verkossa
Viikko 12 keskiviikko 19.3.2024 Hämeenlinnassa
Viikko 15 torstai 10.4.2025 Alueella
Viikko 20 tiistai–keskiviikko 13.-14.5.2025 Hämeenlinnassa

Tietoa opiskelusta

Opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja omatoimista aktiivisuutta. Opiskelussa hyödynnetään osaamisen jakamista verkostoissa, opintopiireissä ja opiskelijavertaisten kanssa. Koulutuksessa yhdistyvät itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuva opiskelu, joita oppimistehtävät, lähi- ja verkkotapaamiset rytmittävät. Koulutuspäiviin ja opintopiiritoimintaan kuuluu läsnäolovelvoite.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelu vaatii koulutuspäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Siksi on tärkeää, että opiskelija varaa itselleen riittävästi aikaa opiskeluun. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Osaamisperustaisuudessa korostuvat itseohjautuvuuden lisäksi vertaisoppiminen, -arviointi ja yhteisöllisyys. Tutkivalla ja kehittävällä työotteella kehitetään omaa erityispedagogista osaamista ja teoreettisesti hallittua opetustyötä. Keskeistä on tutkiva, analysoiva, kyselevä ja eri vaihtoehtoja ja näkökulmia tuottava toimintaympäristöihin ja -tilanteisiin kytkeytyvä oppiminen.

Ohjaajina erityisopettajankoulutuksessa toimivat opettajakorkeakoulun vastuuopettajat ja harjoitteluoppilaitosten ohjaavat ammatilliset erityisopettajat.

Opinnoissa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä. Oppimisalustana toimii Moodle, jota käytetään oppimisen tukena sekä opintojaksojen tarkempien ohjeiden, materiaalien ja tiedon jakamiseen.

Opintojen alussa opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin sekä arviointikriteereihin. Osaamisen arvioinnin perusteella opiskelija laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman HEKS:n. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen opiskelijan omat tavoitteet ja opetussuunnitelman tavoitteet. Jokaisen opiskelijan kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu opintojen alussa. Henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa määritellään omat tavoitteet osaamisen kehittymiselle, osaamisen hankkimiselle ja osaamisen osoittamiselle. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Hybridi-ryhmässä opinnot toteutetaan samanaikaisesti digitaalisesti verkossa ja Hämeenlinnassa. Opiskelija valitsee vapaasti, osallistuuko hän työpajapäiviin verkon kautta vai Hämeenlinnassa. Halutessaan opiskelija voi suorittaa opinnot täysin verkko-opintoina. Pienryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset ohjaukset toteutetaan verkossa.

Opinnot alkavat 7.-8.5.2024 ja päättyvät 6.6.2025. Opintojen kesto määrittyy aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman perusteella.

Opintoihin sisältyy yhteensä 12 työpajapäivää sekä kaksi ohjattua pienryhmätapaamista, jotka toteutuvat arkipäivinä kello 9.00–16.00 välisenä aikana. Työpajat sisältävät kouluttajien ohjaamaa opetusta sekä ohjattua pienryhmätyöskentelyä kunkin työpajapäivän teeman mukaisesti. Työpajapäiviin ja pienryhmätapaamisiin on osallistumisvelvoite.

Koulutuspäivät lukuvuonna 2024–2025

Viikko 19 tiistai–keskiviikko 7.-8.5.2024
Viikko 33 torstai 15.8.2024
Viikko 37 torstai 12.9.2024
Viikko 41 torstai 10.10.2024
Viikko 45 keskiviikko 6.11.2024
Viikko 50 torstai 12.12.2024
Viikko 3 tiistai 14.1.2025
Viikko 7 keskiviikko 12.2.2025
Viikko 11 tiistai 11.3.2024
Viikko 15 tiistai 8.4.2025
Viikko 19 tiistai 6.5.2025

Tietoa opiskelusta

Koulutuksessa yhdistyvät ryhmämuotoinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, kirjalliset oppimistehtävät ja verkko-opiskelu. Opinto-ohjaajan toimintaympäristöön sisältyvät sekä käytännön työ- ja kehittämistehtävät oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, verkostoissa, verkossa ja pienryhmässä.

Oppimisen lähtökohtana on tutkiva ja kehittävä lähestymistapa. Sillä tarkoitetaan tässä yhtey­dessä kokonaisvaltaista opiskelu- ja työskente­lyotetta, jossa korostuu aktiivinen vuorovaikutus oman toimintaympäristön kanssa ja ympäristön toimintaan vaikuttaminen. Koulutuksessa toteu­tetaan jaetun asiantuntijuuden käytäntöjä, jol­loin jokaisen ohjaajaopiskelijan asiantuntijuus luo lisäarvoa koko ryhmän ammatilliselle kasvul­le ja opiskeluprosessille. Lisäksi lähestymistapa mahdollistaa verkostomaisen työskentelyn sekä omien verkostojen tietoisen kehittämisen.

Opinto-ohjaajankoulutuksessa korostuu opiske­lijan ohjaajaksi kasvun prosessinomaisuus, vä­littävä ohjaus ja yksilölliset oppimispolut. Opin­tojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen osaamiskartoituksen (HOK). Oppimisprosessin jäsentäjänä toimii opiskelijan laatima henkilö­kohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). Siinä sovitetaan yhteen opiskelijan omat ja opetus­suunnitelman osaamistavoitteet. Henkilökohtai­nen opiskelusuunnitelma päivitetään säännöl­lisesti. Opiskelijan aikaisemmin ja koulutuksen aikana hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) dokumentoidaan osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Verkkotyöskentely toteutetaan inklusiivisissa ja multimodaalisissa oppimisympäristöissä. Opetuksen, ohjauksen ja tiedottamisen tukena sekä opintojaksojen ja työpajapäivien/verkkotapaamisten tarkempien ohjeiden ja materiaalin jakamiseen käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Verkko-opiskelussa käytetään ja hyödynnetään opinto-ohjauksen digitaalisia, verkkopohjaisia ja sosiaalisen median työvälineitä.

Opetussuunnitelmat

Tutustu alla koulutuksesi opetussuunnitelmaan.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on uudistunut lukuvuodelle 2024-2025. Lukuvuonna 2024-2025 ammatillinen opettajankoulutus muodostuu seuraavista moduuleista ja opintojaksoista:

Opettaja oppimisen asiantuntijana 28 op

Tässä moduulissa perehdyt oppimiseen ilmiönä, kasvatustieteen ja ammattipedagogiikan perusteisiin ja käsitteisiin. Saat pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetustasi. Perehdyt oppimisen peruslähtökohtiin kuten yhdessä ja toisilta oppimiseen. Kehität kohtaamisosaamistasi tukeaksesi erilaisten opiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Tutustut teknologian ja digitaalisuuden mahdollisuuksiin opetuksen ja oppimisen tukena. Tämän moduulin tarkoituksena on toimia ammatillisen opettajan osaamisen peruspilarina.

 • Ihminen oppijana, 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Oppiminen ilmiönä, 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Yhteisöllisyys ja kohtaaminen opettajan työssä, 5 op
 • Opetuksen suunnittelu, 5 op
 • Osaamisperustaisuus ja arviointi, 5 op
 • Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki, 5 op
Opettaja pedagogisena toimijana 20 op

Tämän moduulin tarkoituksena on vahvistaa ammatillista opettajaidentiteettiäsi ja oppilaitosyhteistyötäsi. Perehdyt itseesi oppijana ja opettajana sekä saat valmiuksia analysoida omaa opettajuuttasi yhdessä vertaistesi kanssa. Lisäksi syvennät osaamistasi valinnaisella opintojaksolla. Pääset soveltamaan pedagogista osaamistasi, toteutat sitä opettajana ja tutustut koulutusorganisaation käytännön toimintaan.

 • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus, 5 op
 • Opetusharjoittelu oppilaitoksessa, 10 op
 • Valinnaisia opintoja, 5 op/Opintojakso

  1. Tekoäly opetuksessa ja opettajan tukena
  2. Oppimisyhteisön hyvinvointi
  3. Oppimisen haasteet
  4. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta osana opettajan työtä
  5. Yrittäjyyskasvatus
  6. Kestävä kehitys opettajan osaamisena (suomi/eng)
  7. Taidon oppiminen ja Skills-toiminta
  8. International Competence of the Professional Teachers
  9. The Art of Teaching Multicultural Groups – Co-Creation of new Concepts and Practices
  10. Oppilaitosten visaiset haasteet – monialaisesti kohti ratkaisuja (suomi/eng)
Opettaja yhteiskunnallisena uudistaja 12 op

Tässä moduulissa perehdyt opettajan työn yhteiskunnalliseen viitekehykseen ja koulutusjärjestelmän kehittymiseen, ja saat käsityksen opettajan vaikutusmahdollisuuksista. Arvioit yhteiskunnan ja koulutuksen tulevaisuuden näkymiä ja -koulutustarpeita hyödyntämällä ennakointimenetelmiä ja -tietoja. Analysoit oman alasi työelämän kehittymistä-, verkostoyhteistyötä-, yrittäjyyttä- ja koulutuksen vaikuttavuutta.

 • Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä, 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Opettaja tulevaisuuden tekijänä, 5 op
 • Työelämä ja ammatillinen koulutus, 3 op

Aloititko opintosi aiemmin?

Katso siinä tapauksessa aiempi opetusuunnitelma lukuvuoden 2023-2024 opinto-oppaasta. Opinto-oppaat sisältävät koulutuksen opetussuunnitelman, opintojen pääperiaatteet ja kunkin opiskeluryhmän toteutussuunnitelman aikatauluineen.

Erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opinnot koostuvat erityispedagogiikan perusopinnoista ja erityisopettajan ammattipedagogisesta osaamisesta. Opintojen rakenne vuoden 2024 opetussuunnitelmassa on seuraava:

Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op
 • Oppimisen haasteet 2 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 2 op
 • Tuen tarve 2 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 3 op
Erityisopettajan ammattipedagoginen osaaminen 48 op:
Ammatillisen erityisopettajan toimijuusosaaminen 8 op
 • Ammatillisen erityisopettajan toimijuus 4 op
 • Ammatillisen erityisopettajan ammattietiikka 4 op
Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen 15 op
 • Yksilöllisten osaamistarpeiden tunnistamienn 5 op
 • Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus 5 op
 • Opetus- ja ohjausmenetelmät erilaisissa oppimisympäristöissä 5 op
Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöosaaminen 10 op
 • Työelämäyhteistyön vahvistaminen 5 op
 • Ammatillisen erityisopettajan monialaiset verkostot 5 op
Opetusharjoittelu ammatillisessa erityisopetuksessa 5 op
 • Opetusharjoittelu 5 op

Aloititko opintosi aiemmin?

Katso siinä tapauksessa aiempi opetusuunnitelma lukuvuoden 2023-2024 opinto-oppaasta. Opinto-opas sisältää koulutuksen opetussuunnitelman, opintojen pääperiaatteet ja opiskeluryhmän toteutussuunnitelman aikatauluineen.

Opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opintojaksojen määrittelyssä on lähtökohtana sekä opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen että ohjaajan osaamisidentiteetin rakentuminen. Opintojen rakenne vuoden 2024 opetussuunnitelmassa on seuraava:

Opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen 5 op
 • Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op
Opinto- ja uraohjausosaaminen 20 op
 • Ohjaus- ja urateoriaosaaminen 10 op
 • Ohjausmetodinen osaaminen 10 op
Opinto-ohjaajan toimintaympäristöosaaminen 23 op
 • Koulutus-, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 5 op
 • Viestintä-, profiliointi- ja markkinointiosaaminen digitaalisissa ohjausympäristöissä 5 op
 • Opinto-ohjauksen oppilaitososaaminen 8 op
 • Verkosto-osaaminen 5 op
Opinto-ohjauksen johtamis-, organisointi- ja kehittämisosaaminen 12 op
 • Ohjauksen johtamis-, organisointi- ja kehittämisosaaminen 12 op

Aloititko opintosi aiemmin?

Katso siinä tapauksessa aiempi opetusuunnitelma lukuvuoden 2023-2024 opinto-oppaasta. Opinto-opas sisältää koulutuksen opetussuunnitelman, opintojen pääperiaatteet ja opiskeluryhmän toteutussuunnitelman aikatauluineen.

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan tarkempia kuvauksia opetussuunnitelmien opintojaksoista. Huomaathan, että toukokuussa aloittavien ryhmien opetussuunnitelmat löytyvät aiemman vuoden kohdalta, sillä ryhmä aloittaa opiskelun vielä kevään 2024 aikana.

TietoTiistait

TietoTiistait tuovat opettajankoulutusten opiskelijoille suunnattuja asiantuntijapuheenvuoroja, jotka esittelevät koulutuksen aiheista uusia näkökulmia sekä kuulumisia alan tutkimuksista. TietoTiistaita järjestetään 2-3 kertaa kuukaudessa tiistaisin lukuvuoden aikana. Katso aiheet ja tarkemmat ajankohdat alta.

TietoTiistait järjestetään pääsääntöisesti kello 16-17. Huomioi muutama poikkeus kellonajassa.

Syyskuu
Ti 10.9.2024 kello 16-17Opettaja opiskelijan hyvinvoinnin tukena
Ti 17.9.2024 kello 16-17Kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee opiskelijan osaamis- ja ammatti-identiteettiä
Ti 24.9.2024 kello 11-12
Huom! Poikkeava aika
Tulevaisuuden megatrendit ja koulutuksen ennakointiosaaminen
(Aihe soveltuu hyvin paljon hyväksilukuja saaville opiskelijoille)
Lokakuu
Ti 22.10.2024 kello 14-15
Huom! Poikkeava aika
Opettajan ammatillinen identiteetti
Ti 29.10.2024 kello 16-17Digitaalisuus ja teknologia
Marraskuu
Ti 12.11.2024 kello 16-17Opiskelijan ohjaus
Ti 19.11.2024 kello 16-17AO ja AMK-opettajan työ – erot ja yhtäläisyydet
Joulukuu
Ti 3.12.2024 kello 16-17Arviointi
Ti 10.12.2024 kello 16-17Opettajan pedagogisen osaamisen näkyväksi tekeminen ePortfoliossa
Tammikuu
Ti 14.1.2025 kello 16-17Henkilökohtaistaminen ja AHOT
Ti 28.1.2025 kello 16-17Oppimisen tuki ja ohjaus
Helmikuu
Ti 4.2.2025 kello 16-17Tulevaisuuden megtarendit ja koulutuksen ennakointiosaaminen
Ti 11.2.2025 kello 16-17Kestävyysosaaminen ja vihreä siirtymä
Ti 18.2.2025 kello 16-17Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena
Huhtikuu
Ti 8.4.2025 kello 16-17Työelämän muutos ja teknologinen osaaminen
Ti 15.4.2025 kello 16-17LUMA-osaaminen tulevaisuuden supervoimana
Ti 22.4.2025 kello 16-17Kansainvälisyysosaaminen, kansainvälinen koulutus ja yhteistyö

Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittautua TietoTiistaihin, vaan voit hypätä suoraan linjoille mukaan. TietoTiistait järjestetään Zoomissa, ja sama linkki toimii kaikilla kerroilla.

Jos liityt Zoom-sovelluksella, voit liittyä mukaan käytämällä kokoustunnusta (Meeting ID) 648 5635 4973.

TietoTiistait tallennetaan ja tallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan täällä verkkosivuilla. Tallenteissa ei ole tekstitystä.

Tärkeää tietoa opiskeluistasi

Täältä löydät opintoihisi liittyvää tärkeää tietoa

Jos sinulla on ammatillisen opettajankoulutuksen opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, voit hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (= AHOT). Näin sinun ei tarvitse opiskella uudestaan samaa asiaa, jonka jo osaat, ja sinulla on mahdollisuus edetä opinnoissasi ryhmän ohjelmaa nopeammin. Opettajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

Molempia haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta.

Hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan, että aiemmilla opinnoilla voidaan suoraan hyväksilukea opettajankoulutuksen opintojaksoja. Esimerkiksi aiemmin yliopistossa tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetuilla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopintojen kokonaisuudella saa hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen osuudesta (12 op lukuvuoden 2024-2025 opetussuunnitelmassa).

Kasvatustieteellisistä perusopinnoista ei tarvitse hakea hyväksilukua, jos todistus opintojen kokonaisuuden suorittamisesta on ollut opettajankoulutuksen hakemuksen liitteenä. Hyväksiluku kirjataan sinulle automaattisesti.

Jos olet suorittanut opintoja osin, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Huomaa myös, että erityispedagogiikan perusopintojen kokonaisuus ei oikeuta hyväksilukuun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen osuudesta

Hyväksilukuhakemukset osoitetaan opinto-ohjaaja Eveliina Grönbergille. Tarvittaessa voit kysyä häneltä lisätietoja hyväksilukemiseen liittyvistä asioista. Hyväksilukuhakemus tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Hyväksilukemisen periaatteet lukuvuonna 2024-2025

Opetussuunnitelma uudistuu lukuvuodeksi 2024-2025 ja vuonna 2024 valittuihin opiskelijoihin sovelletaan seuraavia hyväksilukuperiaatteita:

 • Opintojen hyväksilukua tulee hakea AHOT-hakemuksella (katso edellä mainittu huomio kasvatustieteellisistä perusopinnoista).
 • Aikaisempien opintojen tulee vastata opettajankoulutuksen opintojakson, josta hyväksilukua haetaan, osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä sekä laajuutta.
 • Aikaisempien opintojen tulee olla opintopisteytettyjä korkeakoulutasoisia opintoja tai Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.
 • Valinnaisesta opintojaksosta (5 opintopistettä) voidaan myöntää hyväksiluku opinnoilla, jotka syventävät ja laajentavat opettajaopiskelijan pedagogista osaamista. Aiempien opintojen laajuus tulee olla yhteenlaskettuna vähintään 5 opintopistettä.
 • Aiempien opintojen tulee olla tehty viimeisen viiden vuoden aikana opettajaopintojen aloitusvuodesta laskien. Poikkeuksena ovat kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuus, jolle ei ole asetettu suorittamisaikarajaa. Myös valinnaisesta opintojaksosta voidaan myöntää hyväksiluku viittä vuotta aiemmin tehdyillä opinnoilla, jos opintojen laajuus on ollut vähintään 15 opintopistettä.
 • Hyväksiluku myönnetään vain kokonaisista opintojaksoista.
 • Opetuksen suunnittelu sekä Henkilökohtaistaminen ja oppimisen tuki -opintojaksoissa on mahdollisuus täydentävään tehtävään tietyillä aiemmilla opinnoilla.
 • Jos opiskelija on suorittanut toisessa opettajakorkeakoulussa kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuuden, jonka laajuus on ollut vähempi kuin 12 op, hän täydentää opintoja lisätehtävällä.
 • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus -opintojaksosta ei myönnetä hyväksilukua.

Valinnaisen opintojakson hyväksilukuun oikeuttavia opintoja ovat esimerkiksi Erityispedagogiikan perusopinnot, Kasvatustieteen perusopinnot (yliopistossa suoritettu 25 op), Yliopistopedagogiikan opinnot, Opettajien erikoistumisopinnot, Näyttötutkintomestarin koulutus, Opetushallinnon tutkinto ja Liikenneopettajan koulutus.

Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2024, katso hyväksilukemisen periaatteet vuoden 2023-2024 opetussunnitelmalle täältä.

Osaamisen näyttö

Osaamisen näytön lähtökohtana on opiskelijan osaaminen, joka on syntynyt työkokemuksen kautta. Osaamista arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelija on itse aktiviinen toimija osaamisen näytön hakemisessa, sillä hänen tulee ensin perehtyä osaamisen näytön ohjeisiin ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Hän tekee opintojen aloitusvaiheessa osaamiskartoituksen ja käy kehityskeskustelun vastuuopettajansa kanssa. Mikäli prosessin lopputulemana on, että opiskelijalla on osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien mukaista osaamista, hän täyttää AHOT-hakemuksen ja sopii opettajan kanssa varsinaisesta näytöstä. Vuoden 2024-2025 opetussuunnitelmaan perustuva osaamisen näytön ohje julkaistaan alkusyksystä 2024. Osaamisen näyttöä ei voida myöntää Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijuus -opintojaksosta.

Osaamisen näyttöhakemukset osoitetaan opintojaksosta vastaavalle opettajalle, joka pääsääntöisesti on ryhmän vastuuopettaja. Osaamisen näyttöhakemus tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

AHOT täyttöohje osaamisen näytöistä

Opintojaksojen arviointikriteerit, osaamisen näytön edellytykset ja osoittamistavat 2023

Jos sinulla on ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, voit hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (= AHOT). Näin sinun ei tarvitse opiskella uudestaan samaa asiaa, jonka jo osaat ja sinulla on mahdollisuus edetä opinnoissasi ryhmän ohjelmaa nopeammin. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

Molempia haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta.

AHOT ohjeet hyväksiluvuista ja osaamisen näytöstä

Hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan erityisopettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen erityisopettajankoulutuksen voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden sisällä (erityispedagogiikan perusopinnoilla eri aikaraja).

Ennen erityisopettajaopintojen alkua suoritetuista opinnoista, esimerkiksi erityispedagogiikan perusopinnoista, hyväksilukua haetaan opintojen alkuvaiheessa. Erityispedagogiikan perusopinnoilla (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) saa 12 opintopisteen hyväksiluvun erityisopettajankoulutuksen erityispedagogiikan perusopintojen kokonaisuudesta. Opintojen tulee olla tehty alle kymmenen vuotta sitten. Yli kymmenen vuotta vanhojen opintojen osalta tulee opiskelijan osoittaa osaamisensa erillisen tehtävän avulla. Opintojen aikana haettava hyväksiluku muualla suoritettavista opinnoista tulee myös hyväksyttää etukäteen.

Osaamisen näyttö

Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamista. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen perusteella, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja näyttöprosessin kautta.

Jos sinulla on ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, voit hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (= AHOT). Näin sinun ei tarvitse opiskella uudestaan samaa asiaa, jonka jo osaat ja sinulla on mahdollisuus edetä opinnoissasi ryhmän ohjelmaa nopeammin. Opinto-ohjaajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

Molempia haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta.

AHOT ohjeet hyväksiluvuista ja osaamisen näytöstä

Hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan opinto-ohjaajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden sisällä.

Osaamisen näyttö

Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamista. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen perusteella, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja näyttöprosessin kautta.

Opintoihisi kuuluu tärkeänä osana opetusharjoittelu. Tutustu opetusharjoittelun ohjeisiin täältä:

HUOM! Jos opiskelet ammatilliseksi opintojen ohjaajasi, opintoihisi ei kuulu opetusharjoittelua!

Valmistumista haetaan opiskelijan työpöydän kautta (Pakki), VALO-valmistumispalvelusta. Voit käynnistää valmistumisprosessin, kun olet käynyt vastuuopettajasi kanssa valmistumiskeskustelun (opettajankoulutuksessa opettajaksi kasvun näyte), kaikki opinnot on suoritettu ja opintojen suoritusmerkinnät on merkitty Pakkiin.

Valmistumisprosessi on kaksivaiheinen ja koko prosessiin on hyvä varata aikaa neljä viikkoa.

Ensimmäinen vaihe

Valitse vaihtoehdoista tavoittelemasi valmistumispäivä. Vastaa valmistumispalautekyselyyn ja täytä valmistumishakemuksen kohtia. Kun olet aloittanut hakemuksen täyttämisen, lähtee tästä tieto opintotoimistoon, jossa koulutuskoordinaattori tarkastaa opintosuoritusotteesi. Tarkastamiseen on varattava aikaa, etenkin touko- ja kesäkuussa, jolloin valmistuvia on paljon.

Toinen vaihe

Opintosuoritusotteen tarkastuksen jälkeen hakemus tulee sinulle takaisin VALO-palveluun.

Tarkasta hakemus ja lähetä se eteenpäin hyväksymistä ja todistuksen tekemistä varten.

Tämä sinun tulee tehdä viimeistään kolme viikkoa ennen valitsemaasi valmistumispäivää. 

Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty, saat vahvistuksen valmistumisestasi HAMKin sähköpostiin sekä näet sen VALO-palvelusta.

Todistuksen lataaminen

Saat ladattua todistuksen linkistä, joka lähetetään sähköpostilla valmistumispäivänä. Linkki on voimassa 28 päivää lähetyspäivästä. Sähköpostin lähettäjä on noreply.documents(at)hamk.fi (kannattaa tarkistaa myös roskaposti). Muistathan tallentaa sähköisen todistuksen itsellesi sekä tehdä siitä myös varmuuskopion. Todistuksesta ei lähetetä erikseen tulostetta.

Todistuksen saa ladattua myös opiskelijan työpöydältä Pakista Dokumentit-kohdasta. Todistus on ladattavissa Pakista valmistumispäivästä alkaen 28 päivän ajan. Tämän jälkeen ei ole mahdollista kirjautua HAMKin kirjautumista vaativiin palveluihin.

Sähköinen todistus on virallinen todistus, joka ei vaadi erillistä oikeaksi todistamista. Todistuksen voi toimittaa liitetiedostona viranomaisille tai työnantajalle. Todistuksesta voi tulostaa paperikopioita, mutta virallinen todistus on vain sähköisessä muodossa.

Todistus sisältää kansisivun, opintosuoritusotteen sekä Certificate Supplementin, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu todistuksen englanninkielinen liite. Suomenkielisestä koulutuksesta opiskelija saa suomenkielisen todistuksen. Englanninkielisestä koulutuksesta opiskelija saa sekä suomen- että englanninkielisen todistuksen.

Halutessasi voit ladata itsellesi sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen Pakista jo ennen valmistumista.

Ohjeita VALO-palveluun ja valmistumispalautekyselyyn 

 • VALO-valmistumispalvelu toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Mozilla Firefox tai Edge  
 • VALO toimii sillä kielellä, jolla käytät Pakkia. Voit halutessasi vaihtaa Pakin kielen.  
 • Jos sinulla on useita opiskeluoikeuksia, tarkista Pakista, että olet siirtymässä VALO-palveluun oikealla opiskeluoikeudella. Pakin yläpalkissa nimeäsi klikkaamalla näet kaikki opiskeluoikeutesi.
 • Jos sisäänkirjautuminen VALO-palveluun ei onnistu, voit kokeilla kirjautua Pakista ulos, sulkea selaimen tai vaihtaa selainta ja kirjautua uudelleen sisään.

Valmistumispalautekysely Webropol-sivustolla 

 • toimii parhaiten Mozilla Firefox tai Chrome-selaimilla 
 • VALO-palvelu ohjaa valmistumispalautekyselyyn Webropol-sivustolle.
 • Jos valmistumispalautekyselyyn vastaaminen on jäänyt kesken tai olet sulkenut selaimen ennen sivuston uudelleen ohjausta VALO-palveluun, otathan yhteyttä opintopalveluihin.

Ongelmatapauksissa, joita et onnistu ratkaisemaan yllä olevilla neuvoilla, voit ottaa yhteyttä opintopalveluihin: aokk-opintotoimisto@hamk.fi 

Valmistumispäivät ja todistushakemuksen viimeinen lähetyspäivä

Jos opintorekisteristäsi puuttuu arviointeja tai valmistumishakemus lähetetään liian myöhään, valmistuminen siirtyy automaattisesti seuraavaan mahdolliseen valmistumispäivään.

Todistushakemus tulee toimittaa lähetyspäivänä opintopalveluihin viimeistään klo 15.00

Valmistumispäivä Todistushakemuksen viimeinen lähetyspäivä opintopalveluihin
15.05.202424.04.2024
07.06.202417.05.2024
28.06.202407.06.2024
15.8.202417.6.2024
30.08.202409.08.2024
13.09.202423.08.2024
27.09.202406.09.2024
11.10.202420.09.2024
31.10.202410.10.2024
15.11.202425.10.2024
29.11.202408.11.2024
13.12.202429.11.2024
31.12.202410.12.2024
17.1.202520.12.2024
31.01.202510.01.2025
14.02.202524.01.2025
28.02.202507.02.2025
14.03.202521.02.2025
28.03.202507.03.2025
11.04.202521.03.2025
25.4.20254.4.2025
16.05.202525.04.2025
06.06.202516.05.2025
27.6.202506.06.2025

Todistusten kopiopyynnöt tai sähköisen todistuksen uudelleenlähetys

Hinnat:
50 euroa paperinen oikeaksi todistettu todistuskopio (ennen 10/2021 myönnetyt todistukset). Tilaa HAMK Shopin kautta. Toimitusaika on noin viikko. 

Sähköisen todistuksen uudelleenlähetys on ilmainen ja koskee 10/2021 alkaen myönnettyjä todistuksia. Tee tilaus: aokk-opintotoimisto@hamk.fi 

Todistusta voivat anoa ainoastaan HAMKin Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuvat ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijat.

Todistusta anotaan HAMK Shop palvelun kautta maksamalla todistusmaksu. Todistus tulee tilata ajoissa, viimeistään viimeisenä todistuksenhakupäivänä. Helsingin yliopiston myöntämä erityispedagogiikan perusopintojen todistus toimitetaan noin 1-2 kuukaudessa valmistumisen jälkeen.

Yleistä tietoa opiskelusta

Palvelupyynnön ongelmatilanteissa voit tehdä ServiceDeskin kautta tai lähettämällä sähköpostia IT-palveluihin.

Voit tilata itsellesi sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja opiskelijan työpöydältä Pakista.

 • Kirjaudu Pakkiin HAMKin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Valitse työpöydältä Dokumentit ja sen jälkeen Uusi tilaus.
 • Listassa on kaikki dokumentit, joihin saa tällä hetkellä sähköisen allekirjoituksen.
 • Valitse haluamasi vaihtoehto, dokumentin kieli ja Tilaa.
 • Siirry välilehdelle Dokumentit. Uusin dokumentti näkyy ensimmäisenä sivulla.
 • Voit avata tai ladata dokumentin painamalla dokumentin nimeä.
 • Dokumentti joko
  • avataan selaimessa tai
  • se menee selaimen lataukset kansioon tai
  • se avataan oletusohjelmalla.
 • Tallenna dokumentti koneellesi ja lähetä se tarvittaessa eteenpäin vaikkapa sähköpostin liitteenä.
 • Halutessaan dokumentin lopullinen vastaanottajataho voi todentaa dokumentin aitouden sähköisesti allekirjoitetun dokumentin lopussa lukevan ohjeen mukaisesti.

Jos huomaat puutteita esimerkiksi opintosuoritusotteellasi, ota yhteyttä opintotoimistoomme: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Mikäli tarvitset TE-palveluille tai vakuutusyhtiöön täytettäviä lomakkeita ja todistuksia, otathan yhteyttä opintotoimistoomme.

Todistusten kopiopyynnöt tai sähköisen todistuksen uudelleenlähetys

Hinnat:
50 euroa paperinen oikeaksi todistettu todistuskopio (ennen 10/2021 myönnetyt todistukset). Tilaa HAMK Shopin kautta. Toimitusaika on noin viikko.

Sähköisen todistuksen uudelleenlähetys on ilmainen ja koskee 10/2021 alkaen myönnettyjä todistuksia. Tee tilaus: aokk-opintotoimisto@hamk.fi 

KELAn ateriatukikortti

Mikäli opintosi ovat päätoimisia (laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS) siten, että etenet opinnoissasi suorittamalla vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa, olet oikeutettu KELAn tarjoamaan ateriatukikorttiin.

KELAn tarjoamien ateriatukikorttien tilaus AOKKn opintopalveluista: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Sodexon myöntämä ateriaetu

Hämeenlinnan kampusravintola Sodexo tarjoaa monimuoto-opiskelijoillemme alennuksen lounaasta. Alennuksen saa lounasetukortilla. Saat lounasetukortin lähipäivillä vastuuopettajaltasi tai ottamalla yhteyttä opintopalveluihin: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Opettajankoulutuksen oppimistehtävissä käytetään HAMKissa käytössä olevaa viittaustekniikkaa.

Lähdeviiteopas osa 1: Perusteet

Lähdeviiteopas osa 2: Esimerkit

Plagiointiin syyllistyminen

Toisen henkilön tuottaman sisällön kopioiminen ja esittäminen omana tuotoksena on kiellettyä ja siitä seuraa opintosuorituksen hylkääminen. Opettaja tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset opintosuoritukset plagioinnin varalta.

HAMKin opiskeluhyvinvointipalveluissa työskentelevät opintopsykologi, erityisopettaja ja liikuntasuunnittelija. Heidän tehtävänään on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä toteuttaa ja kehittää hyvinvointia lisäävää toimintaa koko oppilaitoksen tasolla.

Opintopsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi opiskeluvaikeuksiin, stressiin, jaksamiseen, ajanhallintaan tai motivaation ongelmiin liittyen. Opintopsykologin kanssa voi keskustella, kartoittaa tilannetta ja tarpeen mukaan sopia noin 1-5 tuki-, ohjaus- ja neuvontakäyntiä.
Opintopsykologi voi ohjata jatkopalveluiden piiriin, mikäli on tarvetta esimerkiksi hoito- tai terapiapalveluihin hakeutumiseen.

Erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos opiskeluissa on vaikeuksia, tarvitaan päätös yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta tai on tarvetta selvitellä mahdollisia oppimis-/lukivaikeuksia. Erityisopettaja voi kartoittaa lukivaikeuksia lukiseulan ja yksilötestin avulla.

HAMK pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisimman kattavat ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Opiskelija- ja henkilöstöliikuntaa koordinoi ja kehittää Hamk Moves. Liikuntasuunnittelijaan voi olla yhteydessä kaikissa liikuntaan liittyvissä asioissa, myös palaute ja kehittämisehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon (YTHS) piiriin. Jos siis sairastut, olethan yhteydessä oman asuinalueesi terveyspalveluihin tai työpaikkasi työterveyteen.

Lisätietoja HAMKin opiskeluhyvinvoinnin sivuilta.

Opiskeluoikeus

Sekä monimuoto- että verkko-opiskelu katsotaan osa-aikaiseksi opiskeluksi, kun opinnot etenevät ryhmän ohjelman mukaan. Osa-aikaisesti opiskelevan on suoritettava opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika alkaa opintoryhmän ensimmäisestä virallisesta aloituspäivästä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeuden.

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelijavalinnan yhteydessä saamien ohjeiden mukaan. Mikäli opiskelijan opinnot jatkuvat toiselle tai kolmannelle lukuvuodelle, tulee hänen myös ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumiskäytänteestä informoidaan jatkavia opiskelijoita touko-kesäkuun aikana.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli alkuperäistä opiskeluoikeutta on vielä jäljellä. Palauttamisesta päättää koulutuspäällikkö. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu. Käsittelymaksu maksetaan HAMK Shopin kautta.

Opiskelu ryhmän ohjelma päättymisen jälkeen

Mikäli opiskelija ei valmistu ryhmän ohjelman mukaan, hän jatkaa toisen lukuvuoden ajan vastuuopettajan ohjauksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat siirretään ohjauspajalle saamaan täsmäohjausta niissä opinnoissa, jotka vielä puuttuvat.

Harkinnanvarainen lisäaika

Lisäaikahakemus (word-tiedosto)

Koulutuspäällikkö voi myöntää hakemuksessaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittäneelle opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaikaa on haettava opiskeluoikeusaikana. Lisäaikaa voi saada puoleksi vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu. Käsittelymaksu maksetaan HAMK Shopin kautta.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus (word-tiedosto)

Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden päätyttyä jatkaa kesken jääneitä opintojaan, hän voi hakea uutta opiskeluoikeutta. Koulutuspäällikkö voi hakemuksen perusteella myöntää entiselle opiskelijalle uuden opiskeluoikeuden opintojen loppuun saattamiseksi, jos opintoja on jäljellä enintään puolet suoritettavasta laajuudesta. Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää enintään vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu. Käsittelymaksu maksetaan HAMK Shopin kautta.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuotena lakisääteisistä syistä seuraavien asiakirjojen perusteella:

 1. suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys tai voimassa oleva varusmieskortti
 2. tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • KELAn todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä 31. elokuuta mennessä.

Toimita todistus eLomakkeella: https://hamk.e-lomake.fi/lomakkeet/449/lomake.html

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelija voi ilmoittautua opintojen aikana poissaolevaksi opiskelijaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu edellä mainituista syistä 1 ja 2. Poissaolosta on ilmoitettava kevätlukukauden osalta 10.1. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.8. mennessä opintotoimistoon: aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin voi hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta, omaehtoisen opiskelun tukea TE-toimistosta tai Kelan opintotukea. Opiskelu on lähtökohtaisesti sivutoimista opiskelua, mutta opiskelusta voidaan tehdä päätoimista opiskelua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta, mikäli opiskelun rahoittaja sitä vaatii.

Aikuiskoulutustuesta saa lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta. Tuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään neljä opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu 10 kuukauden ja 13 kuukauden ryhmän ohjelmien mukaan täyttää kriteerin. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

(Huom! Aikuiskoulutustuki on päättymässä, joten suosittelemme, että olet suoraan yhteydessä Työllisyysrahastoon, mikäli sinulla on kysyttävää tuesta. Tukea ei voida enää myöntää opintoihin, jotka alkavat 1.8.2024 jälkeen.)

Omaehtoisen opiskelun tuesta saa lisätietoa työvoimahallinnon sivuilta. Tukimuoto edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Opintotuesta saa lisätietoa Kelan sivuilta. Opintotuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Jos sinulla on tarve henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ota yhteyttä koulutuksesi opinto-ohjaajaan.

Opintopalautetta tulisi opiskelijan antaa jokaisen moduulin (pois lukien Opetusharjoittelu ja Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen) päättyessä HAMKin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Palautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen moduulin toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivän ajan moduulin päättymisen jälkeen.

Moduulipalautetta voi antaa Pakissa Spark-opintopalautepalvelun kautta. Palvelu tunnistaa kaikki moduulit ja opintojaksot, joille opiskelijalla on hyväksytty ilmoittautuminen. Palautetta voi antaa yhdestä opinnon toteutuksesta vain kerran, kun vastausaika on meneillään.

Ohjeet opintopalautteen antamiseen Sparkissa

Opettajankoulutuksen opiskelija voi suorittaa HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot ovat maksullisia opiskelijalle (15 euroa/opintopiste). Opintoja ei kuitenkaan voi sisällyttää opettajankoulutukseen, vaan ovat erikseen suoritettavia opintoja. Opintoihin tulee ilmoittautua avoimen AMKin ilmoittautumisjärjestelmän kautta, ei opiskelijan Pakki-palvelun kautta.

Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11).

Opiskelun esteenä voi olla:

 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

 • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa;
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;
 • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.

Tutkintosääntöön on koottu koko HAMKia koskevat ohjeet muun muassa opiskeluoikeudesta, opintojen suorittamisesta ja turvallisesta opiskeluympäristöstä.

Opettajan työ ja ura

Ammatillinen opettajankoulutus mahdollistaa mielenkiintoisen työn opettajana. Koska koulutuksen tuoma pätevyys on laaja, koulutuksen suoritettuasi voit toimia eri oppilaitosmuotojen opettajana riippuen omasta taustastasi. Myös yrityselämässä toimivat kouluttajat kokevat koulutuksen tarpeellisena. Opettajankoulutus on myös tie opettajien jatkokoulutuksiin, kuten opinto-ohjaajankoulutukseen sekä opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Tutustu alla olevien otsikoiden alta opettajan työhön ja työllistymismahdollisuuksiin sekä erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Ammatillisen opettajan työ on monipuolista, haastavaa ja antoisaa. Opettajan työ on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Alla olevissa videoissa opettajat kuvaavat omaa työtään ja mitä opettajuudessa on heidän mielestään tärkeää. Videot on tuotettu osana OPEKE-hanketta (Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke) vuonna 2019.

Videot:

1.    Ammatillisen opettajan työ muutoksessa

2.    Opettaja tarvitsee kohtaamisosaamista

3.    Kolme pointtia opettajan osaamisessa

4.    Kehittyvät oppimisympäristöt

5.    Ensihoidon opettajana työnkuva

6.    Yhteisten tutkinnon osien verkko-opetus

7.    Oppimishaasteita yksilöä kunnioittaen

8.    Tiimiopetusta sosiaali- ja terveysalalla

9.    Opettaja koulun ja työelämän kohtauspaikalla

10.  Monikulttuurisuuden huomioiminen opetuksessa

Ammatillinen opettajankoulutus (60 opintopistettä) antaa saman muodollisen opettajankelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettavat Opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) eli kelpoisuuden toimia opettajana kaikissa oppilaitosmuodoissa. Opettajankelpoisuuteen kuuluu kuitenkin myös vaatimukset tutkinnosta ja työkokemuksesta; nämä eroavat eri oppilaitosmuodoissa ja eri opetustehtävissä. Jokaisen opettajaopiskelijan tausta siten määrittää, missä opetustehtävissä hän voi toimia opettajana opettajankoulutuksen suoritettuaan. Opettajan kelpoisuusvaatimuksia säätelee asetus 986/1998 ja asetus 1129/2014.

Vaatimukset ammatillisten tutkinnon osien opettajille ammatillisessa koulutuksessa:

 • Opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, kandidaatti tai maisteri) ja kolmen vuoden työkokemus.
 • Sosiaali- ja terveysalan opettajalta vaaditaan joko ylempi korkeakoulututkinto (YAMK tai maisteri) ja kolme vuotta työkokemusta tai AMK-tutkinto ja viisi vuotta työkokemusta AMK-tutkintoa vastaavista tehtävistä.
 • Tanssi- ja sirkusalan opettajalta vaaditaan korkeakoulututkinto tai kolmen vuoden soveltuvat opinnot ja alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus.
 • Erikoisammattitutkinto tai jokin muukin tutkinto voi riittää opettajalle, jos koulutuksen järjestäjän mielestä soveltuvaa korkeakoulututkintoa ei ole tai opetustehtävässä vaaditaan erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Tällöin vaaditaan viisi vuotta työkokemusta.

Huomaa, että oppilaitos määrittää, mitä työkokemukselta edellytetään kussakin opetustehtävässä.

Sosiaali- ja terveysalan opetustehtäviin aikovien on hyvä huomata, että kandidaatin tutkinto ei tuota tutkinnon osalta opettajankelpoisuutta lähihoitajakoulutuksen opettajaksi. Asia koskee siten esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Tällä tutkinnolla voi sen sijaan opettaa kasvatusalaan luokiteltuja tutkintoja esimerkiksi lastenohjaajan tai koulunkäynninohjaajan tutkintoja. Myös esimerkiksi Röntgenhoitaja AMK-tutkinnon omaavan on vaikea työllistyä ammatilliseen koulutukseen, koska alan koulutusta on tarjolla vain ammattikorkeakoulussa. Katso alempaa ammattikorkeakoulun opettajien vaatimukset.

Vaatimukset yhteisten tutkinnon osien opettajille ammatillisessa koulutuksessa:

 • Opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto, työkokemusvaatimusta ei ole.
 • Opetettavassa aineessa tulee olla 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot ja muissa opetettavissa aineissa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
 • Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla voi opettaa näissä yhteisten tutkintojen osissa:
  • toiminta digitaalisessa ympäristössä, taide ja luova ilmaisu, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta.

Vaatimukset ammattikorkeakoulun opettajille:

 • Lehtoreilta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus (ammattiopintojen opetus).
 • Yliopettajilta vaaditaan tieteellinen jatkotutkinto eli tohtorin tai lisensiaatin tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus.

Vaatimukset muiden oppilaitosmuotojen opettajille:

 • Peruskoulun aineenopettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
 • Lukion aineenopettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot ja toisessa aineessa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
 • Vapaan sivistystyön opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto.

Ammatilliset opettajat työllistyvät pääsääntöisesti hyvin, mutta ala- ja aluekohtaista vaihtelua voi esiintyä. Ammatilliset opettajat ovat opettajakunnasta kaikkein iäkkäimpiä, jolloin eläköityviä opettajia on vuosittain paljon ja uusia opettajia tarvitaan tilalle. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja aikuisten jatkuva oppiminen saattavat myös lisätä opettajatarvetta tulevaisuudessa.

Opettajan työn hakeminen

Opettajan töitä on tarjolla erityisesti Kuntarekryn ja TE-palvelujen kautta:

Lisäksi muita linkkivinkkejä löydät Aarresaaren sivuilta:

Uraseurantakysely valmistuneille

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuneiden uraseurantaa on tehty vuodesta 2020 alkaen. Koulutuksesta valmistuneille lähetetään uraseurantakysely noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2023 kysely lähetettiin 2019 valmistuneille. Kyselyjen keskimääräinen vastausprosentti on ollut 47 prosenttia.

Alta löydät tulokset kootusti uraseurantakyselyn alusta lähtien:

 • valmistuneista vastaajista 60 prosenttia toimi päätoimisena opettajana tai kouluttajana joko oppilaitoksessa tai muussa työelämässä,
 • 14 prosenttia toimi oppilaitoksessa muissa tehtävissä,
 • 25 prosenttia toimi muissa työelämän tehtävissä,
 • 7 prosenttia toimi yrittäjänä,
 • 1 prosentti vastaajista oli työttömänä, ja
 • 8 prosenttia ei kokenut sopivansa edellä mainittuihin kategorioihin.

Opettajana työskentelevät jakautuivat eri oppilaitoksiin tulosten perusteella seuraavasti:

 • ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli 62 prosenttia,
 • ammattikorkeakoulussa työskenteli 25 prosenttia,
 • vapaan sivistystyön parissa työskenteli 7 prosenttia,
 • peruskoulussa ja/tai lukiossa työskenteli 7 prosenttia,
 • yliopistossa 4 prosenttia, ja
 • muualla 5 prosenttia opettajaksi työllistyneistä vastaajista.

Huom! Osa vastaajista on voinut työskennellä useassa oppilaitoksessa ja roolissa samanaikaisesti.

Kyselyihin vastanneista 96 prosenttia suosittelisi ammatillista opettajankoulutusta ystävilleen tai kollegoilleen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen tai ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen. HAMK tarjoaa näitä molempia koulutuksia. Katso tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet koulutusten sivuilta:

Opettajaksi valmistuneet voivat suorittaa myös Opetushallinnon tutkinnon (15 opintopistettä), joka antaa kelpoisuuden rehtorin tehtäviin ja lisävalmiuksia opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Koulutusta järjestää muun muassa Opetushallitus. Lisätietoja koulutuksesta Opetushallituksen sivuilta.

HAMK järjestää erilaisia opettajien täydennyskoulutuksia. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan.

Kasvatustieteen opiskelua voit jatkaa avointen yliopistojen kautta. Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja järjestävät muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen avoimet yliopistot.

HAMKin avoin AMK tarjoaa muutamia ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen opintojen osia. Lisätietoja tarjottavista koulutuksista saa avoimen AMK:n sivuilta.

Erityisopettajan työ ja ura

Ammatillinen erityisopettajankoulutus tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa. Tutustu ammatillisen erityisopettajan työhön ja työllistymismahdollisuuksiin sekä erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Ammatillisen erityisopettajan työ on monipuolista, merkityksellistä ja antoisaa. Alla olevissa videoissa ammatilliset erityisopettajat kuvaavat omaa työtään ja mikä erityisopettajuudessa on heidän mielestään tärkeää. Videot on tuotettu osana OPEKE-hanketta (Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke) vuonna 2019.

Videot:

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteinen koulutus ja uraohjaus

Opettaja oman osaamisensa kehittäjänä

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet kohdata ja ohjata monenlaisia opiskelijoita. Koulutus pätevöittää sinut ammatillisen koulutuksen erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin. Ammatillisena erityisopettajana voit toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä.

Koulutus ei tuo kelpoisuutta peruskoulun ja lukion erityisopettajan tehtäviin.

Ammatillisen erityisopettajan osaamisesta hyötyvät kaikki. Ammatillisia erityisopettajia tarvitaan ammatillisen koulutuksen kentällä yhä enenevässä määrin. Erilaiset oppimisen ja elämänhallinnan haasteet ovat arkipäivää ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppivelvollisuuden laajentaminen saattaa myös tulevaisuudessa lisätä erityisopettajien tarvetta ammatillisessa koulutuksessa. Myös ammattikorkeakoulun opettajat tarvitsevat lisääntyvässä määrin ammatillisen erityisopettajan taitoja.

Uraseurantakysely valmistuneille

Ammatillisesta erityisopettajankoulutuksesta valmistuneiden uraseurantaa on tehty vuodesta 2020 alkaen. Koulutuksesta valmistuneille lähetetään uraseurantakysely noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2023 kysely lähetettiin vuonna 2019 valmistuneille. Kyselyiden keskimääräinen vastausprosentti on ollut 56 prosenttia.

Alta löydät kyselyjen tulokset kootusti uraseurantakyselyn alusta lähtien:

 • Vastanneista valmistuneista 55 prosenttia työskenteli ammatillisena erityisopettajana,
 • 47 prosenttia toimi opettajana oppilaitoksissa,
 • 16 prosenttia työskenteli oppilaitoksessa muissa tehtävissä,
 • 2 prosenttia vastaajista toimi yrittäjinä, ja
 • 8 prosenttia muissa tehtävissä.

Erityisopettajana työskentelevistä

 • 71 prosenttia toimi ammatillisessa oppilaitoksessa,
 • 21 prosenttia toimi ammatillisessa erityisoppilaitoksessa,
 • 7 prosenttia toimi ammattikorkeakoulussa,
 • 4 prosenttia työskenteli peruskoulussa tai lukiossa, sekä
 • 2 prosenttia työskenteli vapaan sivistystyön parissa.

Huom! Osa vastaajista on saattanut työskennellä useassa oppilaitoksessa ja roolissa samanaikaisesti.

Kyselyihin vastanneista 99 prosenttia suosittelisi ammatillista erityisopettajankoulutusta ystävilleen tai kollegoilleen.

HAMKista löydät myös valmistumisesi jälkeen täydentävää koulutusta ja tukea urallesi. Tutustu opetusalan koulutustarjontaan

Erityispedagogiikan opiskelua voit jatkaa avointen yliopistojen kautta. Erityispedagogiikan aineopintoja järjestävät muun muassa Helsingin ja Turun avoimet yliopistot.

Opettaja kahden opiskelijan kanssa

Opinto-ohjaajan työ ja ura

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä opinto- ja uraohjauksen parissa. Tutustu opinto-ohjaajan työhön ja urapolkuihin sekä erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin:

Opinto-ohjaajan työ on monipuolista, vaihtelevaa ja antoisaa. Alla olevassa videossa ammatillinen opinto-ohjaaja kuvaa omaa työtään ja opinto-ohjaajan useita rooleja. Video on tuotettu osana OPEKE-hanketta (Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke) vuonna 2019.

Video: Opon monet roolit

Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry:n sivuilta löydät kuvaukset opinto-ohjaajan työnkuvista eri koulutusasteilla.

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus antaa yleisen opinto-ohjaajan kelpoisuuden. Voit toimia opinto-ohjauksen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa kuin myös peruskoulussa ja lukiossa.

Valtaosa opinto-ohjaajankoulutuksesta valmistuneista työskentelee opinto- ja uraohjauksen asiantuntijatehtävissä oppilaitoksissa. Koulutus antaa valmiuksia edetä ohjauksen esihenkilö- ja johtotehtäviin. Opinto-ohjaajat voivat toimia myös uraohjauksen asiantuntijatehtävissä sekä henkilöstöhallinto- ja kehittämistehtävissä muun muassa yritysmaailmassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt laajan opinto-ohjauksen kehittämisohjelman, jolla tuetaan ja vahvistetaan opinto-ohjausta ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa ja peruskoulussa.

Opinto-ohjaajien työllisyystilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset.

Uraseurantakysely valmistuneille

Ammatillisesta opinto-ohjaajankoulutuksesta valmistuneiden uraseurantaa on tehty vuodesta 2020 alkaen. Koulutuksesta valmistuneille lähetetään uraseurantakysely noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2023 kysely lähetettiin vuonna 2019 valmistuneille. Kyselyjen keskimääräinen vastausprosentti on ollut 56 prosenttia.

Alta löydät tulokset kootusti uraseurantakyselyn alusta lähtien:

 • Vastanneista 55 prosenttia työskenteli pää- tai sivutoimisena opinto-ohjaajana,
 • 35 prosenttia toimi oppilaitoksessa opettajana,
 • 14 prosenttia työskenteli oppilaitoksessa muissa tehtävissä,
 • 3 prosenttia toimi muissa tehtävissä muualla työelämässä,
 • 2 prosenttia toimi yrittäjänä,
 • 2 prosenttia oli työttömänä, ja
 • 8 prosenttia vastanneista ei kokenut sopivansa edellä mainittuihin kategorioihin.

Opinto-ohjaajina työskentelevistä

 • 61 prosenttia toimi ammatillisessa oppilaitoksessa,
 • 23 prosenttia toimi ammattikorkeakoulussa,
 • 13 prosenttia toimi peruskoulussa ja/tai lukiossa,
 • 2 prosenttia toimia vapaan sivistystyön oppilaitoksessa, ja
 • 5 prosenttia muissa oppilaitoksissa.

Huom! Osa vastaajista on voinut työskennellä samanaikaisesti useassa kuin yhdessä oppilaitoksessa tai roolissa.

Kyselyihin vastanneista 97 prosenttia suosittelisi ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta ystävilleen tai kollegoilleen.

HAMKista löydät myös valmistumisesi jälkeen täydentävää koulutusta ja tukea urallesi. Tutustu opetusalan koulutustarjontaan

Soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua yliopistojen järjestämiin ohjausalan tohtorikoulutusohjelmiin.

Opetushallinnon tutkinto (15 opintopistettä) antaa kelpoisuuden rehtorin tehtäviin ja lisävalmiuksia opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Koulutusta järjestää muun muassa Opetushallitus. Lisätietoja koulutuksesta Opetushallituksen sivuilta.