Opintojen suunnittelu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojen suunnittelu
Piharakennuskohteen esitietoselvitys
Opiskelijoita ulkona tehtävien parissa.

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelun lähtökohtana on aina opiskelemasi tutkinnon osaamistavoitteet. Löydät ne oman aloitusryhmäsi opetussuunnitelmasta (OPSista) ja tarkemmat kuvaukset moduuleista, jotka muodostavat koko tutkinnon.

Kun suunnittelet opintojasi, tarvitset tietoa:

  • oman koulutuksesi opetussuunnitelmasta eli OPSista;
  • henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta eli HOPSista, jossa on kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot ja toimintoja opintojen suunnitteluun;
  • AHOTista, jonka avulla saat selville, onko sinulla jo osaamista, jonka voi hyväksilukea tai osoittaa näytöllä;
  • opintotarjonnasta, josta näet mm. mitä valinnaisia opintoja voit ottaa eri koulutuksista;
  • lukuvuosikalenterista, jossa on HAMKin yleinen aikataulu mm. moduulien ilmoittautumisajat;
  • lukujärjestyksistä, joista näet moduulien tunnit ja
  • opintojen ohjauksesta, jotta tiedät keneltä kysyä neuvoa tarpeen tullen.