Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Nimisuojasta kilpailukykyä

Nimisuojasta kilpailukykyä

Nimisuojajärjestelmän kautta kuluttuja saa tarkkaa tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. EU ylläpitää avointa DOOR-tietokantaa nimisuojatuista tuotteista.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

  • Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.12.2016
  • Kokonaiskustannukset: 18 290 €
  • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö
  • Toteuttaja: Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta toteuttavat ja tukea saavat myös Turun yliopiston Brahea-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Paliskuntain yhdistys, ProAgria Pohjois-Karjala ry, Kerimäen kalatalo ja Suomen Kaurayhdistys ry.

Tulokset

Hankkeen tuloksena ja vaikutuksena yhä useampi ruokaketjun toimija hyödyntää nimisuojatuotteita toiminnassaan ja nimisuojatuotteiden tunnettuus on lisääntynyt niin toimijoiden kuin kuluttajien keskuudessa. Vahvistuva nimisuojatuotteiden perhe vahvistaa myös suomalaisen ruoan ja ruoan tekijöiden arvostusta.

Taustaa

Nimisuojasta kilpailukykyä hankkeessa vahvistettiin suomalaisten elintarvikkeiden kilpailukykyä EU:n nimisuojajärjestelmää hyödyntämällä.

​​​​Suomessa on EU:n nimisuojajärjestelmässä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta 12 tuotetta (31.12.2016). Väkevien alkoholituotteiden ryhmässä suojattuja (=suojattu maantieteellinen merkintä) ovat Suomalainen Marja- ja Hedelmälikööri sekä Suomalainen Vodka. Nimisuojattujen tuotteiden ainutlaatuisuus voi perustua esim. raaka-aineeseen, paikallisuuteen/maantieteelliseen alueeseen tai valmistustapaan. Nimisuojaus antaa juridisen suojan tuotenimelle EU:n alueella ja sopimusten kautta myös muissa maissa. Nimisuojaus koskee kaikkia yrityksiä, jotka valmistavat tuotteita ko. spesifikaation mukaisesti, käyttävät ko. rekisteröityä nimeä ja siitä kertovaa logoa tuotteessaan.

Nimisuoja kertoo alkuperästä

Nimisuojajärjestelmän kautta kuluttuja saa tarkkaa tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. EU ylläpitää avointa DOOR-tietokantaa nimisuojatuista tuotteista. Nimisuojattu tuote voi olla perinteisellä valmistustavalla valmistettu tuote kuten Sahti, joka on saanut aito perinteinen tuote (APT) -suojan. Nimisuojausta voi hakea myös tuote, johon liittyy tietyn alueen (tai maan) tuomat ominaisuudet ja siellä tapahtuva tuotantovaihe. Tällainen on esim. Puruveden muikku, jolla on suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) -suoja. “Tiukimman” nimisuojan antaa suojattu alkuperänimitys (SAN), joka suojaa tuotetta siihen liitetyn alueen lisäksi siten, että tuotteen koko tuotantoketju tapahtuu sillä alueella. Lapin Puikula on tällainen alkuperäinen Lapissa kasvanut perunalajike.

Tarkempaa tietoa nimisuojasta ja suomalaisten nimisuojattujen tuotteiden kuvaukset löytyvät esim. Aitojamakuja.fi -sivuilta tästä linkistä.

Alkoholin vienti on kasvamassa Suomen elintarvikeviennin suurimmaksi yksittäiseksi tuoteryhmäksi 150 miljoonan euron osuudellaan http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004895540.html. Nimisuojatut tuotteet maailmalla ovat usein juuri vientituotteita.

Materiaalit

Asiantuntijatyöpajan 13.4.2015 tulokset – suomalaisten liköörien SWOT

Asiantuntijapajan yhteenveto

​Suomalaisen Marja-/Hedelmäliköörin mahdollisuudet 7.6.2016 kutsuvierastilaisuus (materiaalit linkeissä)

Aika tiistai 7.6.2016 klo 14–16

Paikka Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Ohjelma

14.00–14.10  Tervetulosanat, Perinnettä ja uutta – elävä ruoka- ja juomakulttuuri, Anni-Mari Syväniemi, MTK:n ruokakulttuuriasiamies

14.10–14.30  Suomalaisen marja- ja hedelmäliköörin nykytila ja tuotanto Suomessa, Nimisuojasta kilpailukykyä hankkeen aluetoimija Sanna Lento, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Marjasta likööriksi Jorma Virtanen, liköörimestari, Kulinaario Oy

14.30–14.50  Mitä hyötyä nimisuojauksesta on tuotteille?, Marjo Särkkä-Tirkkonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

14.50–15.40  Miten kertoa liköörin tarinat asiakkaalle? Maistelua ja unelma-asiakkaan etsintää – työpaja, Pia Rupponen, Hämeen ammattikorkeakoulu

15.40–16.00  Yhteenveto ja kahvit

Alkulähteillä, ruokaa ja juomaa Suomesta -lehden sähköinen versio

(s. 10-11 hankkeen artikkeli nimisuojasta): http://www.esitteemme.fi/alkulahteilla/WebView/

Toimenpiteitä ja tuloksia

Toimenpiteitä ja tuloksia

Hämeen ammattikorkeakoulu toimi yhteistyöhankkeessa erityisesti suomalaisen marja- ja hedelmäliköörin nimisuojauksen tunnetuksi tekemisessä ja juomakulttuurin edistämisessä. HAMK:lla ja sen yhteydessä toimivalla Hämeen ammatti-instituutilla on yli 20-vuotiset perinteet alan koulutuksen antamisessa ja siihen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistyössä.

Puutarhatalouden amk-opiskelijat ovat tuottaneet toimenpiteiden taustaksi tietoa mm. tuotetietouden, asiantuntijaviestinnän ja tuotekehityksen tunneilla. Tavoitteena on ollut miettiä uusia käyttökohteita likööreille, käyttäjäprofiileita, tarinoita tuotteille, markkinointiviestintäsuunnitelmaa sekä itse pakkausta. Tuotoksia on koottu työkaluiksi yritysten käyttöön tähän alle. Materiaalit -välilehdeltä löytyy likööritilaisuuksien materiaaleja.

Flyer_Suomalainen Marjalikööri Finnish berry liquer.docx, Suomalainen Marjalikööri, Suomalainen Hedelmälikööri, SMM (suojattu maantieteellinen merkintä)/ Finnish berry liqueur, Finnish fruit liqueur, PGI (Protected Geographical Indication) -kuvaus

Liköörireseptejä, joihin on käytetty suomalaisia marja/hedelmäliköörejä.

Esimerkki_markkinointisuunnitelmasta.pdf, esimerkkejä nimisuojatuotetta ja paikallisidentiteettiä hyödyntävistä markkinointitoimenpiteistä, case Suomalainen Marja/Hedelmälikööri

Esimerkki_tarinallistaminen_nimisuoja.pdf, esimerkki paikallisidentiteetin hyödyntämisestä

Nimisuojainfo alkoholijuomien valmistajille 20.12.2016.pdf

Yhteystiedot