Yksiköt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yksiköt
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hamkilaisia opiskelijoita Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa

Yksiköt

Yksiköt

HAMKin toiminta on järjestetty koulutus- ja tutkimusyksiköihin, joita tukee lisäksi yhteisten palvelujen yksikkö.

Koulutusyksiköt

Hämeen ammattikorkeakoulun koulutus on jaettu viiteen yksikköön. Ne kaikki

 • keskittyvät tehokkaaseen opetukseen ja hyödyntävät koko HAMKin koulutustarjontaa opiskelijan parhaaksi
 • tukevat opiskelijoita yrittäjyyteen, kekseliäisyyteen ja kehityshakuisuuteen
 • ylläpitävät kansainvälistä toimintaa kotimaassa ja ulkomailla
 • palvelevat aluetta yhdistämällä opetusta ja tutkimusta
 • ja lisäävät alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 

Biotalouden yksikkö

Biotalouden yksikkö toimii luonnonvarojen ja maaseudun kehittämisen alueilla. Toimimme yhdessä toisen asteen koulutusta antavan Hämeen amm​atti-instituutin kanssa.

Yksikkö muodostuu seuraavista koulutuk​sista:

 • bio- ja elintarviketekniikka
 • bioeconomy engineering
 • hevostalous​
 • kestävä kehitys
 • maaseutuelinkeinot​
 • metsätalous
 • puutarhatalous
 • rakennettu ympäristö​
 • biotalouden liiketoiminnan kehittäminen (ylempi amk).

Biotalouden yksikön johtaja on Mona-Anitta Riihimäki, p. 03 646 5266, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Hyvinvointiosaamisen yksikkö

Hyvinvointiosaamisen yksikkö vastaa osaltaan hyvinvointialan palvelurakenteen ja osallistavan palvelukulttuurin kehitystarpeisiin.

Yksikössä tarjotaan seuraavat koulutukset:

 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • sosionomi
 • kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä (ylempi amk)
 • sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (ylempi amk)
 • sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen, kriisityö (ylempi amk).

Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja on Anna Olkinuora, p. +358400237211, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Teknologiaosaamisen yksikkö

Teknologiaosaamisen yksikkö tuottaa teknisen alan koulutusta sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluita ja vastaa seuraavista koulutuksista:

 • biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)
 • construction engineering
 • electrical and automation engineering
 • konetekniikka
 • liikenneala
 • mechanical engineering and production technology​
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri AMK ja rakennusmestari AMK
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • rakentaminen (ylempi amk)
 • teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi amk)
 • tulevaisuuden liikennejärjestelmät (ylempi amk)
 • älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä (ylempi amk)

Teknologiaosaamisen yksikön johtaja on Lassi Martikainen, p. 03 6466 420, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö koordinoi yrittäjyyden kehittämistä ja järjestää yrittäjyysopintoja.

Yksikössä toimivat seuraavat koulutukset:

 • Computer Applications
 • hevosalan liiketoiminta
 • International Business
 • liiketalous
 • muotoilu
 • Smart and Sustainable Design
 • tietojenkäsittely
 • Business Management and Entrepreneurship (ylempi amk)
 • liiketoiminnan kehittäminen (ylempi amk).

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan yksikön johtaja on Ulla Bard, p.  03 6464 261, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää

 • ammatillista opettajankoulutusta,
 • ammatillista erityisopettajankoulutusta ja
 • ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta​.

Yksikön johtaja on Seija Mahlamäki-Kultanen, p. 03 6463 300, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Tutkimusyksiköt

HAMKin tutkimusyksiköt ovat merkittäviä yhteiskunnan uudistajia. Tutkimusyksiköissä tehtävä soveltava tutkimus tuottaa ratkaisuja biotalouden, älykkäiden palveluiden, ammatillisen osaamisen ja teknologiakehityksen tarpeisiin. Tutkimustoimintaa tehdään yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Opiskelijat ja HAMKin alumnit ovat mukana tutkimusyksiköiden toiminnassa.

HAMK Bio
HAMK Edu
HAMK Smart
HAMK Tech

 

Yhteiset palvelut

Yhteisissä palveluissa tuetaan HAMKin koulutusta ja tutkimusta.

Tietohallinto
Kirjasto- ja tietopalvelut
Kansainväliset palvelut
Strateginen viestintä
Koulutuksen tukipalvelut
Henkilöstöpalvelut
Talouspalvelut
Kiinteistöpalvelut

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU