Yksiköt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yksiköt
Ihmisia seinan vieressa penkeilla
Hamkilaisia opiskelijoita Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa

Yksiköt

Yksiköt

HAMKin toiminta on järjestetty koulutus- ja tutkimusyksiköihin, joita tukee lisäksi yhteisten palvelujen yksikkö.

Koulutusyksiköt

Hämeen ammattikorkeakoulun koulutus on jaettu neljään yksikköön. Ne kaikki

  • keskittyvät tehokkaaseen opetukseen ja hyödyntävät koko HAMKin koulutustarjontaa opiskelijan parhaaksi
  • tukevat opiskelijoita yrittäjyyteen, kekseliäisyyteen ja kehityshakuisuuteen
  • ylläpitävät kansainvälistä toimintaa kotimaassa ja ulkomailla
  • palvelevat aluetta yhdistämällä opetusta ja tutkimusta
  • ja lisäävät alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 

Biotalousosaamisen yksikkö

Biotalousosaamisen yksikkö toimii luonnonvarojen ja maaseudun kehittämisen alueilla. Toimimme yhdessä toisen asteen koulutusta antavan Hämeen amm​atti-instituutin kanssa.

Yksikkö muodostuu seuraavista koulutuk​sista:

Biotalousosaamisen yksikön johtaja on Mona-Anitta Riihimäki, p. 03 646 5266, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Hyvinvointiosaamisen yksikkö

Hyvinvointiosaamisen yksikkö vastaa osaltaan hyvinvointialan palvelurakenteen ja osallistavan palvelukulttuurin kehitystarpeisiin.

Yksikössä tarjotaan seuraavat koulutukset:

Hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja on Anna Olkinuora, p. +358400237211, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikkö

Yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikkö koordinoi yrittäjyyden kehittämistä, järjestää yrittäjyysopintoja ja tuottaa tuottaa teknisen alan koulutusta sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluita.

Yksikössä toimivat seuraavat koulutukset:

AMK-tutkinnot:

Kansainväliset ammattikorkeakoulututkinnot englanniksi

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tutustu tarkemmin tekniikan alan koulutuksiin tekniikan koontisivulla.

Yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikön johtaja on Lassi Martikainen, p.  0408221734, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää

Yksikön johtaja on Seija Mahlamäki-Kultanen, p. 03 6463 300, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Tutkimusyksiköt

HAMKin tutkimusyksiköt ovat merkittäviä yhteiskunnan uudistajia. Tutkimusyksiköissä tehtävä soveltava tutkimus tuottaa ratkaisuja biotalouden, älykkäiden palveluiden, ammatillisen osaamisen ja teknologiakehityksen tarpeisiin. Tutkimustoimintaa tehdään yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Opiskelijat ja HAMKin alumnit ovat mukana tutkimusyksiköiden toiminnassa.

HAMK Bio
HAMK Edu
HAMK Smart
HAMK Tech

 

Yhteiset palvelut

Yhteisissä palveluissa tuetaan HAMKin koulutusta ja tutkimusta.

Tietohallinto
Kirjasto- ja tietopalvelut
Kansainväliset palvelut
Strateginen viestintä
Koulutuksen tukipalvelut
Henkilöstöpalvelut
Talouspalvelut
Kiinteistöpalvelut

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU