Hyppää sisältöön
Opiskelijat katselevat eteenpäin
Home Koulutushaku

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Koulutusalat

 • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
 • Opettajankoulutus

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • Ammatillisten opettajankoulutusten pätevyys

Opintojentaso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Kampukset

 • Hämeenlinna
 • Online

Opetusmuodot

 • Monimuoto-opetus
 • Verkko-opetus

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opinnot voi tehdä työn ohessa opiskellen. Tarjoamme lukuvuonna 2024–2025 ryhmää nimeltä:

Yksilöllinen ja joustava opiskelu verkossa ja hybriditoteutuksena, 13 kk

Hybridi-ryhmässä opinnot toteutetaan samanaikaisesti digitaalisesti verkossa ja Hämeenlinnassa. Opiskelija valitsee vapaasti, osallistuuko hän työpajapäiviin verkon kautta vai Hämeenlinnassa. Halutessaan opiskelija voi suorittaa opinnot täysin verkko-opintoina. Pienryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset ohjaukset toteutetaan verkossa.

Opinnot alkavat 7.-8.5.2024 ja päättyvät 6.6.2025. Opintojen kesto määrittyy aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman perusteella.

Opintoihin sisältyy yhteensä 12 työpajapäivää sekä kaksi ohjattua pienryhmätapaamista, jotka toteutuvat arkipäivinä kello 9.00–16.00 välisenä aikana. Työpajat sisältävät kouluttajien ohjaamaa opetusta sekä ohjattua pienryhmätyöskentelyä kunkin työpajapäivän teeman mukaisesti. Työpajapäiviin ja pienryhmätapaamisiin on osallistumisvelvoite.

Koulutuksessa yhdistyvät ryhmämuotoinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, kirjalliset oppimistehtävät ja verkko-opiskelu. Opinto-ohjaajan toimintaympäristöön sisältyvät sekä käytännön työ- ja kehittämistehtävät oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, verkostoissa, verkossa ja pienryhmässä.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tämä tarkoittaa laskennallisesti 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu vaatii työpajapäivien lisäksi aikaa itsenäiseen etätyöskentelyyn ja sitoutumista ryhmän opinto-ohjelmaan. Opiskelu tapahtuu oman työn ohessa. Siksi on tärkeää, että opiskelija varaa itselleen riittävästi aikaa opiskeluun. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista.

Tarkempia tietoja opiskelusta ja ryhmän aikataulusta löydät HAMKin verkkosivuilta.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 8.-22.1.2025.

Tavoitteet

Lähtökohtana opinto-ohjaajaksi kehittymisessä on yksilön koko työiän kestävä ammatillinen kasvu, jossa oma ammatillinen tausta ja opettajuus kehittyvät ohjaajuudeksi. Koulutuksen aikana opiskelija rakentaa ohjauksen viitekehystä, jota vasten hän voi tarkastella opinto- ja uraohjauksen keskeisiä kysymyksiä suhteessa omaan ohjaajuuteensa ja oman oppilaitoksensa tai organisaationsa toimintaan. Hän saavuttaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja ohjausosaamisensa kehittämiseen kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisissa ympäristöissä.

Opinto-ohjaajat kohtaavat työssään muuttuvan työelämän jatkuvasti uudistuvia vaatimuksia. He tukevat ohjattaviaan, opiskelijoitaan ja asiakkaitaan oman opintopolun sekä uran rakentamisessa. Opinto-ohjaajankoulutus antaa laaja-alaisen pohjan ja käsitteellisiä välineitä ainutlaatuiseen sekä merkitykselliseen vuorovaikutusammattiin.

Koulutuksen antama pätevyys

Koulutus antaa sinulle laaja-alaisen kelpoisuuden korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion opinto-ohjaajan ja perusopetuksen oppilaanohjaajan virkoihin ja toimiin.

Opintojen rakenne

Opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opintojaksojen määrittelyssä on lähtökohtana sekä opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen että ohjaajan osaamisidentiteetin rakentuminen. Katso tarkemmat tiedot opintojen rakenteesta verkkosivuiltamme kohdasta Opintojen rakenne.

Vuoden 2024 opetussuunnitelma julkaistaan kevään 2024 aikana verkkosivuillamme.

Ura mahdollisuudet

Valtaosa opinto-ohjaajankoulutuksesta valmistuneista työskentelee opinto- ja uraohjauksen asiantuntijatehtävissä oppilaitoksissa. Opinto-ohjaajat voivat toimia myös uraohjauksen asiantuntijatehtävissä sekä henkilöstöhallinto- ja kehittämistehtävissä muun muassa yritysmaailmassa. Työelämän eri tehtävissä toimii enenevässä määrin ohjaustyön ammattilaisia, ja ohjauksen merkitys korostuu kaikissa koulutukseen ja työllisyyteen liittyvissä toiminnoissa.

Haku koulutukseen

Haku ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen järjestetään valtakunnallisesti joka tammikuu. Koulutus alkaa saman vuoden toukokuussa.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 8.-22. tammikuuta 2025.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen voi täyttää vain hakuaikana. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella.

Pikalinkit

Selaa sivuamme tai hyppää alla olevien linkkien kautta suoraan haluamaasi kohtaan.

Pääsyvaatimukset

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimuksena on

 • ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus​​ ​(A 986​/1998, § 13, § 13a, § 13b, § 14, § 29)​​​

​Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan pohjatutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina.

Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien opettajankelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissakin tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Yhteisten tutkinnon osien opettajalta ei vaadita työkokemusta. Työkokemus voidaan tarvittaessa tarkistaa opiskelijavalintaprosessin yhteydessä.

Ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen voivat hakeutua myös peruskoulun tai lukion opinto-ohjauksen tehtäviin aikovat tai niissä tehtävissä toimivat opettajat, mikäli heillä on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus.

Valintaperusteet

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka on samanlainen kaikissa haussa mukana olevissa opettajakorkeakouluissa. Mukana olevat ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Opiskelijavalinta tehdään hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Vuonna 2024 koulutukseen valitaan 55 uutta opiskelijaa.

Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Vuoden 2024 hakemuksessa pisteytettävät osa-alueet:

1.1.2015 jälkeen suoritetut koulutukset tai opinnot, yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 opintopiste, 1 osaamispiste tai 0,5 opintoviikkoa tai 27 tuntia

Koulutusten tai opintojenlaajuus yhteensäPisteet
alle 1 opintopistettä0 pistettä
1-3 opintopistettä1 piste
4-7 opintopistettä1,5 pistettä
8-11 opintopistettä2 pistettä
12-15 opintopistettä2,5 pistettä
16-19 opintopistettä3 pistettä
20-23 opintopistettä3,5 pistettä
24-27 opintopistettä4 pistettä
28-31 opintopistettä4,5 pistettä
32 opintopistettä tai enemmän5 pistettä

Kokemuksen kestoPisteet
alle 3 kuukautta0 pistettä
3-6 kuukautta0,5 pistettä
yli 6-12 kuukautta1 piste
yli 12-18 kuukautta2 pistettä
yli 18-24 kuukautta3 pistettä
yli 24-30 kuukautta4 pistettä
yli 30 kuukautta5 pistettä

Opinto-ohjaajan nimikkeellä toimineet ja/tai työsuunnitelmassa eritellyt opinto-ohjauksen tunnit

Kokemuksen kestoPisteet
alle 3 kuukautta0 pistettä
3-6 kuukautta0,5 pistettä
yli 6-12 kuukautta1 piste
yli 12-18 kuukautta2 pistettä
yli 18-24 kuukautta3 pistettä
yli 24-30 kuukautta4 pistettä
yli 30 kuukautta5 pistettä

Kokemuksen kestoPisteet
Ei lainkaan tai alle viisi (5) kuukautta opinto-ohjauksen
kokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta.
0 pistettä
Vähintään viisi (5) kuukautta opinto-ohjauksen
kokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta.
5 pistettä

Perusopetusiän ylittäneiden parissa tehty ohjaustyö muualla kuin oppilaitoksessa

Kokemuksen kestoPisteet
alle 6 kuukautta0 pistettä
6-12 kuukautta1 piste
yli 12-18 kuukautta2 pistettä
yli 18-24 kuukautta3 pistettä
yli 24 kuukautta4 pistettä

Tarkemmat tiedot valintaperusteista ja haun pisteytyksestä löytyvät Opintopolusta:

Lisätietoa hakemisesta

Hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:

 • Seuraava hakuaika on 8.-22. tammikuuta 2025.
 • Vuoden 2025 haun tulokset julkaistaan 19.3.2025.

 • Vuoden 2024 hakuaika oli 3.─18.1.2024. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2025.
 • Vuoden 2024 hakuun todistukset tulee liittää sähköiseen hakemukseen 25.1.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Vuoden 2024 haun valinnan tulokset julkaistaan 19.3.2024 Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan 2.4.2024 kello 15.00 mennessä Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opinnot alkavat toukokuussa 2024.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

Hakijamäärät vuosina 2018-2024
VuosiHakijoita
2018189
2019153
2020213
2021232
2022280
2023324
2024354
Hakemuksen alimmat pistemäärät vuosina 2018-2024
VuosiPisteet
20189
20197
20209
20217
20227,5
20239,5
20249

Lähteet: Opintopolku 2018-2024

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa (www.opintopolku.fi). Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon. Emme kuitenkaan suosittele kahden koulutuksen yhtäaikaista opiskelua.

Saat muistutuksen hakuajan alkamisesta sähköpostiisi haun ensimmäisenä päivänä. Jätä yhteystiedot muistutusta varten oheisen lomakkeen kautta.

Katso myös meiltä useimmin kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset:

Opetussuunnitelma

Opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opintojaksojen määrittelyssä on lähtökohtana sekä opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen että ohjaajan osaamisidentiteetin rakentuminen. Opintojen rakenne vuoden 2024 opetussuunnitelmassa on seuraava:

Opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen 5 op
 • Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka 5 op
Opinto- ja uraohjausosaaminen 20 op
 • Ohjaus- ja urateoriaosaaminen 10 op
 • Ohjausmetodinen osaaminen 10 op
Opinto-ohjaajan toimintaympäristöosaaminen 23 op
 • Koulutus-, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 5 op
 • Viestintä-, profilointi- ja markkinointiosaaminen digitaalisissa ohjausympäristöissä 5 op
 • Opinto-ohjauksen oppilaitososaaminen 8 op
 • Verkosto-osaaminen 5 op
Opinto-ohjauksen johtamis-, organisointi- ja kehittämisosaaminen 12 op
 • Ohjauksen johtamis-, organisointi- ja kehittämisosaaminen 12 op

Opiskelutavat

Tarkempia tietoja opiskelukäytänteistä ja lähipäivistä voit lukea Opiskelijan sivuillta.

Lukuvuoden 2024-2025 opiskeluryhmä:

Yksilöllinen ja joustava opiskelu verkossa ja hybriditoteutuksena, 13 kk

Hybridi-ryhmässä opinnot toteutetaan samanaikaisesti digitaalisesti verkossa ja Hämeenlinnassa. Opiskelija valitsee vapaasti, osallistuuko hän työpajapäiviin verkon kautta vai Hämeenlinnassa. Halutessaan opiskelija voi suorittaa opinnot täysin verkko-opintoina. Pienryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset ohjaukset toteutetaan verkossa.

Opinnot alkavat 7.-8.5.2024 ja päättyvät 6.6.2025. Opintoihin sisältyy yhteensä 12 työpajapäivää sekä kaksi ohjattua pienryhmätapaamista, jotka toteutuvat arkipäivinä kello 9.00–16.00 välisenä aikana. Työpajat sisältävät kouluttajien ohjaamaa opetusta sekä ohjattua pienryhmätyöskentelyä kunkin työpajapäivän teeman mukaisesti. Työpajapäiviin ja pienryhmätapaamisiin on osallistumisvelvoite.

Oppimisen lähtökohtana on tutkiva ja kehittävä lähestymistapa. Sillä tarkoitetaan tässä yhtey­dessä kokonaisvaltaista opiskelu- ja työskente­lyotetta, jossa korostuu aktiivinen vuorovaikutus oman toimintaympäristön kanssa ja ympäristön toimintaan vaikuttaminen. Koulutuksessa toteu­tetaan jaetun asiantuntijuuden käytäntöjä, jol­loin jokaisen ohjaajaopiskelijan asiantuntijuus luo lisäarvoa koko ryhmän ammatilliselle kasvul­le ja opiskeluprosessille. Lisäksi lähestymistapa mahdollistaa verkostomaisen työskentelyn sekä omien verkostojen tietoisen kehittämisen.

Katso Opiskelijan sivuillta tarkemmat tiedot vuoden 2024-2025 koulutuspäivistä.

Kolme syytä opiskella ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa!

Meiltä löydät aidosti yksilölliset ja joustavat opintopolut. Panostamme henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden opiskella monimuotoisesti tai verkkototeutuksessa.

Koulutuksemme perustuu ajankohtaisiin ohjausalaa käsitteleviin aiheisiin, ilmiöiden tarkasteluun, toisilta oppimiseen ja yhteiseen tiedon jakamiseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ammatillisesta opinto-ohjaajankoulutuksesta!

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. Jos haet vuoden 2024 haussa, opettajankoulutuksen tulee olla valmis viimeistään 18.1.2024.

Historia ja yhteiskuntatieto voidaan luokitella nk. yhteisiksi opinnoiksi, jolloin olet hakukelpoinen tutkinnollasi ja opettajan pedagogisilla opinnoillasi. Jos olisit biologian ja maantieteen opettaja, sinut luokiteltaisiin nk. ammatillisten opintojen opettajaksi. Tällöin sinulta vaadittaisiin hakukelpoisuuteen myös ammattialan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan muuta työkokemusta kuin opettajakokemusta.

Oleellista hakukelpoisuuden määrittelyssä on siten, mitä opintoja ammatillisessa koulutuksessa opetetaan ammatillisina opintoina ja mitä yhteisinä opintoina. Biologiaa ja maantiedettä ei opeteta ammatillisessa koulutuksessa yhteisenä aineena, vaan pelkästään ammatillisina opintoina.

Hakijamäärät voivat vaihdella vuosittain ja vaikuttaa siten pisterajoihin. Myös hakemuksen pisteytykseen tehdään välillä muutoksia, jolloin aiemman vuoden pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saa vahvistetun tiedon hakemuspisteistään. Ja jos käy niin, ettei opiskelupaikkaa saa, on helpompi suunnitella, mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelupaikan saisi seuraavana vuonna.

Kyllä voit. Opinto-ohjauksen kokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Vuosittain valituista opiskelijoista noin puolella ei ole opinto-ohjauksen kokemusta tai sitä oli kertynyt alle kolme kuukautta.

Et valitettavasti saa pisteitä opinto-ohjauksen kokemuksesta. Kokemuksena otetaan huomioon vain opinto-ohjaajan työtehtävässä toimiminen. Ryhmänohjaajana, luokanvalvojana tai tuutoriopettajana toimiminen ei sellaisenaan ole tässä tarkoitettua opinto-ohjauksen työtä. Opinto-ohjaajan työksi katsotaan monipuolisemmin ohjauksen tehtävissä toimiminen, ja siitä tulee olla kuvaus työtodistuksessa.

Lähetettyäsi hakemuksen sait sähköpostiisi viestin, jossa on linkki hakemukseen muokkausta varten. Linkin kautta voit hakuaikana muokata hakemustasi. Lisäksi voit liittää ja poistaa liitteitä 25.1.2024 kello 15.00 asti.

Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

Yhteystiedot

Kysy hakemisesta

Annamme hakuneuvontaa ensisijaisesti sähköpostitse.

opehaku@hamk.fi

Kysy koulutuksesta

Opintopalvelumme palvelee Service Desk-tikettijärjestelmän kautta (esim. valmistuminen tai opetusharjoitteluasiat).

aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Kampus

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen lähiopetus järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Vahvista osaamistasi ennakkoon ja nopeuta opintojasi

Oletko kerryttänyt osaamistasi joko työn tai opintojen kautta ennakkoon? Voit silloin hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), eikä sinun tarvitse opiskella samaa asiaa uudestaan. Katso alta ohjeet AHOT-hakemukselle.

Vai haluatko suorittaa opintoja ennen opiskelupaikan saamista? Katso silloin avoimien opintojemme tarjonta.

Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi täydennyskoulutuksien ja jatkuvan oppimisen kautta? Tarjoamme sinulle erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa opintojasi, tai päivittää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi hakemalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT).

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

AHOT hyväksilukua ja osaamisen näyttöä haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta

Lue tarkemmat ohjeet AHOT-hakemuksen täyttämiseen Opiskelijan sivuilta. Huomaa, että ohjeet eroavat hieman siitä, oletko hakemassa hyväksilukemista vai osaamisen näyttöä.

Avoin AMK

Avoimen opintotarjonnasta löydät myös ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opintoja!

Klikkaa itsesi alta avoimien opintojen sivuille, ja ilmoittaudu mukaan Itsetuntemus, opinto-ohjaajaidentiteetti ja ammattietiikka opintojaksolle.

Huomioithan, että otamme vastaan ilmoittautumisia vain tiettyinä ilmoittautumisaikoina.

Täydennä osaamistasi

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme: