Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Täydentävät pedagogiset opinnot ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille

Koulutusalat

 • Ammatillinen opettajankoulutus
 • Opettajankoulutus

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • Ammatillisten opettajankoulutusten pätevyys

Opintojentaso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Oletko suorittanut opettajankoulutuksen ulkomailla ja saanut Opetushallitukselta rinnastamispäätöksen, että sinun tulee täydentää opettajan pedagogisia opintojasi? Voit suorittaa nämä täydentävät opinnot meillä HAMKissa!

Täydentävät pedagogiset opinnot on tarkoitettu ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille, jotka ovat saaneet Opetushallituksen rinnastamispäätöksen pedagogisten opintojen täydentämisestä (15–30 op). Opinnot sisältävät kasvatustieteellisiä opintoja, didaktisia opintoja ja ohjattua harjoittelua sen mukaisesti, mitä rinnastamispäätöksessä todetaan. HAMK järjestää koulutuksen suomen kielellä verkko-opiskeluna lukuunottamatta opintojen aloituspäivää.

Koulutuspäiviä on yhteensä yhdeksän. Koulutuspäivät ovat arkipäiviä ja toteutuvat kello 9.00-15.00. Valinnaisessa opintojaksossa voi lisäksi olla 1-2 koulutuspäivää. Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiireissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.

Ryhmän opinnot alkavat 22.8.2024 lähipäivällä Hämeenlinnassa HAMKin korkeakoulukampuksella ja päättyvät 28.2.2025.

Lue tarkemmin opintojen aikatauluista Opiskelijan sivuiltamme.

Koulutuksen antama pätevyys

Opinnoista saat ammatillisen opettajankoulutuksen (60 op) todistuksen. Suoritat kuitenkin rinnastamispäätöksen mukaiset opinnot, ja muut opinnot hyväksiluetaan aiemmilla opettajankoulutuksen opinnoillasi. Koulutuksen suoritettuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja. Koulutus antaa sinulle opettajan pedagogisen kelpoisuuden oman alasi opettamiseen. Koulutuksen suoritettuasi voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Myös muissa oppilaitoksissa voit toimia opettajana tietyin edellytyksin.

Opintojen rakenne

Opinnot sisältävät seuraavia opintojaksoja:

 • Oppiminen ilmionä 4 op (kasvaustieteellisiä perusopintoja)
 • Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä 4 op (kasvatustieteellisiä perusopintoja)
 • Osaamisperustaisuus ja arviointi 5 op
 • Valinnainen opintojakso 5 op
 • Opetusharjoittelu 10 op

Jos rinnastamispäätöksen mukaan sinun tulee suorittaa opintoja 15-20 op, opintoihisi ei sisälly kasvatustieteellisiä perusopintoja.

Haku koulutukseen

Täydentäviin pedagogisiin opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolussa.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 15.-26. huhtikuuta 2024.

Hakemuksen voi täyttää vain hakuaikana. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella

Pääsyvaatimukset

Voit hakea täydentäviin pedagogisiin opintoihin, mikäli olet suorittanut opettajankoulutuksen ulkomailla, ja olet saanut Opetushallituksen rinnastamispäätöksen pedagogisten opintojen täydentämisestä.

Lisäksi sinulla tulee olla ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun opettajan toimeen vaadittava koulutus ja työkokemus. Hakukelpoisuuden antava koulutus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuteen vaadittavalla työkokemuksella tarkoitetaan tutkinnon alalta hankittua ammatillista työkokemusta, jonka tulee täyttyä hakuajan ensimmäiseen päivään mennessä.

Hakututkintosi pääaine tai suuntautuminen määrittää, kuulutko hakijana ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikoviin. Katso alta tarkemmat tiedot vaadittavasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

 • soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI) ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla.

 • ammattikorkeakoulututkinto ja
 • vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä

TAI

 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

 • ylempi korkeakoulututkinto

Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esim. tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

 • Jos sinulla on hakututkintona AMK-tutkinto, kuulut ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijaryhmään. Poikkeuksena on Tietojenkäsittelyn kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten tutkinnon osien puolelle.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, filosofiasta, psykologiasta, teologiasta, kirjallisuudesta, kulttuurien tutkimuksesta, tilastotieteestä, matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, terveyskasvatuksesta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten tutkinnon osien hakijaryhmään.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto kasvatustieteen, kauppatieteen, maa- ja metsätaloustieteen tai tekniikan alalta, kuulut puolestaan ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään.

Jos et löydä itseäsi näistä aloista etkä ole varma, kumpaan hakijaryhmään kuulut, kysy lisätietoja opettajakorkeakoululta.

Valintaperusteet

Täydentävien pedagogisten opintojen opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:

 • Ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen mukana toimitettujen liitteiden perusteella.
 • Toisessa vaiheessa hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Valintahaastattelussa arvioidaan hakijan suomen kielen taitoa.

Opiskelijavalinta tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä hakukelpoisista hakijoista, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet valintahaastattelun.

Tarkemmat tiedot valintaperusteista löytyy Opintopolusta.

Lisätietoa hakemisesta

Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa. Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:
Kevään haku 2024:
 • Hakuaika on 15.-26.4.2024.
 • Valintahaastattelut järjestetään verkossa 21.-22.5.2024.
 • Haun tulokset julkaistaan 28.5.2024.
 • Keväällä valitut opiskelijat aloittavat opintonsa 22.8.2024 lähipäivällä Hämeenlinnassa. Muuten opinnot järjestetään verkkototeutuksena.
Syksyn haku 2024:
 • Mikäli kaikkia aloituspaikkoja ei täytetä kevään haussa, järjestetään toinen haku syksyllä 2024.
 • Hakuaika 22.10.-5.11.2024
 • Valintahaastattelut järjestetään verkossa 26-27.11.2024.
 • Haun tulokset julkaistaan 3.12.2024.
 • Syksyllä valitut opiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa 2025.

Täydentävien pedagogisten opintojen haussa voit hakea vain yhteen opettajakorkeakouluun. Valintaperusteet ovat ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteiset.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon. Emme kuitenkaan suosittele kahden koulutuksen yhtäaikaista opiskelua.

Tässä haussa voivat hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet opettajankoulutuksen ulkomailla, ja ovat saaneet Suomen Opetushallituksen rinnastamispäätöksen, jossa todetaan, että henkilön tulee täydentää opettajan pedagogisia opintoja.

Rinnastamispäätös, joka ottaa kantaa vain suoritetun tutkinnon tasoon, ei tuota hakukelpoisuutta tähän koulutukseen.

Tarkemmat ohjeet rinnastamispäätöksen hakemiseen Opetushallituksen sivuilta​. Ota huomioon, että Opetushallitus ilmoittaa hakemuksen keskimääräiseksi käsittelyajaksi 3 – 4 kuukautta.

Koulutus toteutaan suomen kielellä. Jotta opiskelu olisi sujuvaa, suomen kielen osaaminen tulisi olla vähintään tasolla B2. Yleisen kielitasonkoetuloksia ei edellytetä, sillä haun valintamenettelyyn kuuluu haastattelu, jossa hakijan suomen kielen taitoa arvioidaan.

Opetussuunnitelma

Koulutukseen valitut opiskelijat tulevat suorittamaan Opetushallituksen rinnastamispääöksen edellyttämän laajuuden opintoja. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa todistuksen ammatillisesta opettajankoulutuksesta (60 op). Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hyväksiluetaan muut opinnot.

Opintoihin sisältyy seuraavat opintojaksot:

 • Opetusharjoittelu oppilaitoksessa, 10 op
 • Oppiminen ilmiönä, 4 op
 • Koulutus ja kasvatus yhteiskunnallisena tehtävänä, 4 op
 • Osaamisperustaisuus ja arviointi, 5 op
 • Valinnainen opintojakso, 5 op

Koska Opetushallituksen päätökset ovat erilaisia, jokaisen opiskelijan kanssa katsotaan tarkempi opiskelusuunnitelma opintojen alussa.

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan opintojen opetussuunnitelmaa.

Kolme syytä opiskella HAMKin ammatillisessa opettajankoulutuksessa!

Saat meiltä hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön. Valmistuneet opiskelijat kokivat saaneensa erittäin hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön HAMKin opettajaopinnoista. Valmistumispalautteiden keskiarvo valmiuksista on 4,4 (asteikko 1-5).

Meillä on positiivinen oppimisilmapiiri. Opiskelijat kokevat oppimisilmapiirin edistäneen yhteisöllisyyttä, ja meille hakeudutaan ensisijaisesti aiempien opiskelijoiden suosituksesta.

Ohjaus ja tuki. Ohjaamme ja tuemme opiskelijoita, jotta he saavuttavat tavoitteensa. Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan meillä on vuosina 2017-2022 olleet Suomen parhaimmat valmistumisluvut ammatillisesta opettajankoulutuksesta.

Yhteystiedot

Opintopalvelumme palvelee ensisijaisesti sähköpostitse vieressä olevien osoitteiden kautta.

Kysy hakemisesta

Jos haluat kysyä lisää ammatillisiin opettajankoulutuksiin hakemisesta, annamme yleistä hakuneuvontaa alla olevan osoitteen kautta.

opehaku@hamk.fi

Kysy koulutuksesta

Opintopalvelumme palvelee ServiceDesk-tikettijärjestelmän kautta (esim. valmistuminen tai opetusharjoitteluasiat).

aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Avoimen opinnot

Avoimen opintotarjonnasta löydät myös ammatillisen opettajankoulutuksen opintoja!

Avoimina opintoina voit suorittaa yksittäisiä ammatillisen opettajankoulutuksen opintoja urasi tueksi, tai valmistautua seuraavaan valtakunnalliseen ammatillisten opettajankoulutusten hakuun.

Tarjoamme esimerkiksi kasvatustieteellisiä perusopintoja opetussuunnitelmamme mukaan, jotka suorittamalla saat myös hakupisteitä ammatillisten opettajankoulutuksen haussa.

Tarjoamme opintojaksoja, syksyisin ja keväisin. Katso tarkemmat ilmoittautumisajat avoimen AMK:n sivuilta.

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta? Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Opettajankoulutuksen valinnaisen opintojakson voit myös suorittaa myös muualla ja sitten hyväksiluetuttaa opintojakson. Yksi hyvä vaihtoehto on HAMKin Jatkuvan oppimisen opetusalan täydennyskoulutustarjonta.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme: