Hyppää sisältöön
Kaksi naista istuu puiden oksien varjossa ja nauraa.
Home Koulutushaku

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Koulutusalat

 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
 • Opettajankoulutus

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • Ammatillisten opettajankoulutusten pätevyys

Opintojentaso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Kampukset

 • Hämeenlinna
 • Online

Opetusmuodot

 • Monimuoto-opetus
 • Verkko-opetus

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnot voi tehdä työn ohessa opiskellen. Tarjoamme lukuvuonna 2024–2025 ryhmää nimeltä:

Yksilöllinen ja joustava opiskelu, 13 kk Hämeenlinna

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen voi tehdä työn ohessa opiskellen. Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on yksi tai kaksi kuukaudessa. Osa koulutuspäivistä toteutetaan verkkototeutuksena, osa lähiopetuksena Hämeenlinnassa tai alueella. Koulutuspäivät sijoittuvat arkipäiviin klo 9:00–16:00 väliselle ajalle.

Opinnot alkavat 6.–8.5.2024 ja päättyvät 6.6.2025. Opintojen aloituspäivistä 8.5.2024 koskee vain niitä opiskelijoita, jotka suorittavat erityispedagogiikan perusopinnot osana erityisopettajankoulutusta.

Opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja omatoimista aktiivisuutta. Opiskelussa hyödynnetään osaamisen jakamista verkostoissa, opintopiireissä ja opiskelijavertaisten kanssa. Koulutuksessa yhdistyvät itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuva opiskelu, joita oppimistehtävät, lähi- ja verkkotapaamiset rytmittävät. Koulutuspäiviin ja opintopiiritoimintaan kuuluu läsnäolovelvoite.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelu vaatii koulutuspäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Siksi on tärkeää, että opiskelija varaa itselleen riittävästi aikaa opiskeluun. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta. 

Tarkempia tietoja opiskelusta ja ryhmän aikataulusta löydät HAMKin verkkosivuilta.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 8.-22.1.2025.

Tavoitteet

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on kehittää työelämän tarvitsemaa ammatillista osaamista ja edistää sekä tukea oppimisvalmiuksiltaan erilaisten oppijoiden osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa tähän tehtävään hyvät valmiudet.

Erityisopettajankoulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman osaamisen kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta.

Koulutuksen antama pätevyys

Ammatillinen erityisopettajankoulutus pätevöittää sinut ammatillisen koulutuksen erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin. Koulutus ei tuo kelpoisuutta peruskoulun ja lukion erityisopettajan tehtäviin.

Opintojen rakenne

Erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opinnot koostuvat erityispedagogiikan perusopinnoista ja erityisopettajan ammattipedagogisesta osaamisesta. Opintojen rakenteesta voit lukea lisää verkkosivuiltamme kohdasta Opintojen rakenne.

Vuoden 2024 opetussuunnitelma julkaistaan kevään 2024 aikana verkkosivuillamme.

Ura mahdollisuudet

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet kohdata ja ohjata monenlaisia opiskelijoita. Ammatillisena erityisopettajana voit toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentava koulutus sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. Koulutus ei tuota sinulle kelpoisuutta peruskoulun erityisopettajan tehtäviin.

Haku koulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen järjestetään valtakunnallisesti joka tammikuu. Koulutus alkaa saman vuoden toukokuussa.

Seuraava hakuaika koulutukseen on 8.-22. tammikuuta 2025.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen voi täyttää vain hakuaikana. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella

Pikalinkit

Selaa sivuamme tai hyppää alla olevien linkkien kautta suoraan haluamaasi kohtaan.

Pääsyvaatimukset

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimuksena on ​

 • ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus ​(A 986/1998, § 13, § 13a, § 13b, § 14, § 29).

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan pohjatutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina.

Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien opettajankelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissakin tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Yhteisten tutkinnon osien opettajalta ei vaadita työkokemusta. Työkokemus voidaan tarvittaessa tarkistaa opiskelijavalintaprosessin yhteydessä.

Valintaperusteet

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijavalinta tehdään hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Vuonna 2024 koulutukseen valitaan 57 uutta opiskelijaa, joista tekniikan aloja edustaville hakijoille on varattu 8 opiskelupaikan kiintiö, ja turvallisuus- ja kuljetusalan hakijoille 2 opiskelupaikan kiintiö aloituspaikoista.

Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa pisteytettävät osa-alueet:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Koulutuksen tai opintojen laajuusPisteet
ei opintoja tai alle 10 opintopistettä0 pistettä
vähintään 10 opintopistettä2 pistettä
vähintään 15 opintopistettä4 pistettä
suoritetut perusopinnot 25 opintopistettä7 pistettä

1.1.2015 jälkeen suoritetut koulutukset tai opinnot, yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 opintopiste, 1 osaamispiste tai 0,5 opintoviikkoa tai 27 tuntia.

Koulutuksen tai opintojen laajuus yhteensäPisteet
alle 1 opintopiste0 pistettä
1-3 opintopistettä1 piste
4-7 opintopistettä1,5 pistettä
8-11 opintopistettä2 pistettä
12-15 opintopistettä2,5 pistettä
16-19 opintopistettä3 pistettä
20-23 opintopistettä3,5 pistettä
24-27 opintopistettä4 pistettä
28-31 opintopistettä4,5 pistettä
32 opintopistettä5 pistettä

Kokemuksen kestoPisteet
alle 5 kuukautta0 pistettä
5-12 kuukautta1 piste
yli 12-18 kuukautta2 pistettä
yli 18-24 kuukautta3 pistettä
yli 24-30 kuukautta4 pistettä
yli 30 kuukautta5 pistettä

Kokemuksen kestoPisteet
Ei lainkaan tai alle viisi kuukautta kokemusta0 pistettä
Vähintään viisi kuukautta kokemusta5 pistettä

Kokemuksen kestoPisteet
alle 5 kuukautta0 pistettä
5-12 kuukautta1 piste
yli 12-18 kuukautta2 pistettä
yli 18-24 kuukautta3 pistettä
yli 24 kuukautta4 pistettä

Tarkemmat tiedot valintaperusteista ja haun pisteytyksestä löytyy Opintopolusta:

Lisätietoa hakemisesta

Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa. Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:
 • Seuraava hakuaika on 8.-22. tammikuuta 2025.
 • Vuoden 2025 haun tulokset julkaistaan 19.3.2025.

 • Vuoden 2024 hakuaika oli 3.-18.1.2024. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2025.
 • Vuoden 2024 hakuun todistukset tulee liittää sähköiselle hakemukselle 25.1.2024 kello 15.00 mennessä.
 • Vuoden 2024 haun valinnan tulokset julkaistaan 19.3.2024 Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 2.4.2024 kello 15.00 mennessä Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opinnot alkavat toukokuussa 2024.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

Hakijamäärät vuosina 2018-2024

VuosiHakijoita
2018105
201998
2020100
2021101
2022144
2023149
2024149

Hakemuksen alimmat pistemäärät vuosina 2018-2024

VuosiPisteet
201812/10*
201911/6*
202011,5/9*
202110/7*
202211/9*
202311/10*/7**
202413/10*/10**

* = Pisteraja tekniikan ja liikenteen alan kiintiössä (vuosina 2018-2020) ja tekniikan alojen kiintiössä (vuosina 2021-2024)
** = Pisteraja turvallisuus- ja kuljetuspalvelujen kiintiössä (vuonna 2023-2024)

Lähde: Opintopolku 2018-2024

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon. Emme kuitenkaan suosittele kahden koulutuksen yhtäaikaista opiskelua.

Haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin järjestetään vuosittain tammikuussa. Tilaa oheisen lomakkeen kautta muistutus hakuajan alkamisesta sähköpostiisi haun ensimmäisenä päivänä.

Katso myös meiltä useimmin kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset:

Opetussuunnitelma

Erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opinnot koostuvat erityispedagogiikan perusopinnoista ja erityisopettajan ammattipedagogisesta osaamisesta. Opintojen rakenne vuoden 2024 opetussuunnitelmassa on seuraava:

Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op:
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op
 • Oppimisen haasteet 2 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 2 op
 • Tuen tarve 2 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 3 op
Erityisopettajan ammattipedagoginen osaaminen 48 op:
Ammatillisen erityisopettajan toimijuusosaaminen 8 op
 • Ammatillisen erityisopettajan toimijuus 4 op
 • Ammatillisen erityisopettajan ammattietiikka 4 op
Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen 15 op
 • Yksilöllisten osaamistarpeiden tunnistaminen 5 op
 • Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus 5 op
 • Opetus- ja ohjausmenetelmät erilaisissa oppimisympäristöissä 5 op
Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöosaaminen 10 op
 • Työelämäyhteistyön vahvistaminen 5 op
 • Ammatillisen erityisopettajan monialaiset verkostot 5 op
Opetusharjoittelu ammatillisessa erityisopetuksessa 5 op
 • Opetusharjoittelu 5 op

Opiskelutavat

Tarkempia tietoja opiskelukäytänteistä ja lähipäivistä voit lukea Opiskelijan sivuillta.

Lukuvuoden 2024-2025 opiskeluryhmä:

Yksilöllinen ja joustava opiskelu, 13 kk Hämeenlinna

Opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja omatoimista aktiivisuutta. Opiskelussa hyödynnetään osaamisen jakamista verkostoissa, opintopiireissä ja opiskelijavertaisten kanssa. Koulutuksessa yhdistyvät itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuva opiskelu, joita oppimistehtävät, lähi- ja verkkotapaamiset rytmittävät. Koulutuspäiviin ja opintopiiritoimintaan kuuluu läsnäolovelvoite.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Vaikka opinnot voi suorittaa työn ohessa opiskellen, opiskelu vaatii koulutuspäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Siksi on tärkeää, että opiskelija varaa itselleen riittävästi aikaa opiskeluun. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Osaamisperustaisuudessa korostuvat itseohjautuvuuden lisäksi vertaisoppiminen, -arviointi ja yhteisöllisyys. Tutkivalla ja kehittävällä työotteella kehitetään omaa erityispedagogista osaamista ja teoreettisesti hallittua opetustyötä. Keskeistä on tutkiva, analysoiva, kyselevä ja eri vaihtoehtoja ja näkökulmia tuottava toimintaympäristöihin ja -tilanteisiin kytkeytyvä oppiminen.

Opintojen alussa arvioit omaa osaamistasi suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin sekä arviointikriteereihin. Osaamisen arvioinnin perusteella laadit henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, HEKS:n. Suunnitelmassasi sinun tulee sovittaa yhteen omat tavoitteesi sekä opetussuunnitelman tavoitteet. Jokaisen opiskelijan kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu opintojen alussa. Henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassasi määrittelet omat tavoitteesi osaamisen kehittymiselle, osaamisen hankkimiselle ja osaamisen osoittamiselle. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti koko opintojen ajan.

Saitko opiskelupaikan?

Vuonna 2024-2025 opinnot alkavat 6.–8.5.2024 ja päättyvät 6.6.2025. Opintojen aloituspäivistä 8.5.2024 koskee vain niitä opiskelijoita, jotka suorittavat erityispedagogiikan perusopinnot osana erityisopettajankoulutusta.

Katso Opiskelijan sivuillta tarkemmat tiedot vuoden 2024-2025 koulutuspäivistä.

Kolme syytä opiskella ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa!

Opetus ja oppiminen perustuvat ajankohtaisiin erityispedagogiikkaa käsitteleviin aiheisiin, ilmiöiden tarkasteluun, toisilta oppimiseen ja yhteiseen tiedon jakamiseen.

Osaamisen hankkimista ja osaamisen osoittamista voi hyvin integroida omaan opetustyöhönsä ja oman oppilaitoksen erityispedagogiseen kehittämiseen.

Koulutuksessa voit suorittaa Helsingin yliopiston vaatimusten mukaiset 25 opintopisteen erityispedagogiikan perusopinnot.

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ammatillisesta erityisopettajankoulutuksesta!

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. Jos haet vuoden 2024 haussa, opettajankoulutuksen tulee olla valmis viimeistään 18.1.2024.

Hakijamäärät voivat vaihdella vuosittain ja vaikuttaa siten pisterajoihin. Myös hakemuksen pisteytykseen tehdään välillä muutoksia, jolloin aiemman vuoden pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saa vahvistetun tiedon hakemuspisteistään. Ja jos käy niin, ettei opiskelupaikkaa saa, on helpompi suunnitella, mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelupaikan saisi seuraavana vuonna.

Kyllä voit. Erityisopetuksen kokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Huomaa myös, että erityisopetuksen kokemuspisteet eivät edellytä eristyisopettajana toimimista, sillä myös opettajan työnkuvaan kuuluvat erityisen tuen tehtävät erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille otetaan huomioon.

Saat erityisopetuksen kokemuksesta pisteitä, jos olet suunnitellut ja toteuttanut näille opiskelijoille yksilöllisiä pedagogisia tukitoimia sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiisi viestin, jossa on linkki hakemukseen muokkausta varten. Linkin kautta voit hakuaikana muokata hakemustasi. Lisäksi voit liittää ja poistaa liitteitä 25.1.2024 kello 15.00 asti.

Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

Yhteystiedot

Kysy hakemisesta

Toivomme hakutiedusteluja ensisijaisesti sähköpostitse.

opehaku@hamk.fi

Kysy koulutuksesta

Opintopalvelumme palvelee Service Desk-tikettijärjestelmän kautta (esim. valmistuminen tai opetusharjoitteluasiat).

aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Kampus

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen lähiopetusta järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa ja alueilla. Tutustu Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen alla.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Vahvista osaamistasi ennakkoon ja nopeuta opintojasi

Oletko kerryttänyt osaamistasi joko työn tai opintojen kautta ennakkoon? Voit silloin hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), eikä sinun tarvitse opiskella samaa asiaa uudestaan. Katso alta ohjeet AHOT-hakemukselle.

Vai haluatko suorittaa opintoja ennen opiskelupaikan saamista? Katso silloin avoimien opintojemme tarjonta.

Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi täydennyskoulutuksien ja jatkuvan oppimisen kautta? Tarjoamme sinulle erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa opintojasi, tai päivittää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi hakemalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT).

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

AHOT hyväksilukua ja osaamisen näyttöä haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta

Lue tarkemmat ohjeet AHOT-hakemuksen täyttämiseen Opiskelijan sivuilta. Huomaa, että ohjeet eroavat hieman siitä, oletko hakemassa hyväksilukemista vai osaamisen näyttöä.

Avoimen opinnot

Avoimen opintotarjonnasta löydät myös ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintoja!

Tarjoamme kahta opintojaksoa, joista toinen on tarjolla syksyisin ja toinen keväisin.

Klikkaa itsesi alta avoimien opintojen sivuille, ja ilmoittaudu mukaan Yksilöllisten osaamistarpeiden tunnistamisen tai Ammatillisen erityisopettajan ammattietiikan opintojaksolle.

Huomioithan, että otamme vastaan ilmoittautumisia vain tiettyinä ilmoittautumisaikoina.

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme: