Aluekehitys - Hämeen ammattikorkeakoulu
Aluekehitys
Hämeenlinnan kaupunkikuvaa

Aluekehitys

Aluekehitys

Soveltavaa tutkimusosaamista ja kehittämistä alueen elinkeinojen tueksi

Elinvoimainen elinympäristö ja mahdollisuudet kestävän elinkeinon harjoittamiseen edistävät ihmisen hyvinvointia. Kanta-Hämeen alueella on ainutlaatuinen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymä, joka tukee alueen kehitystä vihreän kasvun tiellä. Maaseudun elinvoima, paikallinen ruoantuotanto, kestävä luontomatkailu, hevostalouden ekosysteemi ja kiertotalous ovat HAMK Biossa aluekehittämisen keskiössä.

HAMK Bion aluekehitys on aktiivisesti mukana luomassa ja rakentamassa alan verkostoja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä yli toimialarajojen. Aluekehityksellä autetaan yrityksiä ja toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa Hämeen alueelle.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU