Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK)
Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutuksen opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle
Muotoilun opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle.

Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK)

Perustiedot

mita opit ikoni

MITÄ OPIT?

Tänä päivänä kestävän kehityksen periaatteet ovat yhä tärkeämpi osa muotoilua. Tulevana muotoilualan ammattilaisena opit huomioimaan suunnitteluprosessissa ympäristöarvot ja kiertotalouden haasteet. Saat monipuolista kokemusta erilaisista moderneista teknologioista ja älykkään muotoilun mahdollisuuksista. Opit ymmärtämään kokonaisvaltaista muotoiluajattelua, tunnistamaan liiketoiminnan periaatteet ja hallitsemaan ammattialasi materiaalit. Opinnoissasi voit suuntautua joko jalkine-, vaatetus- tai lasi ja keramiikka -suunnitteluun. Näissä kaikissa vaihtoehdoissa opit soveltamaan kestävän ja älykkään muotoilun periaatteita. Pääset tekemään projekteja suoraan yhdessä yritysten kanssa, jolloin teoria ja käytäntö muodostavat vahvan pohjan ammattitaidollesi muotoilijana. Samalla verkostoidut alan toimijoiden kanssa.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi muotoilijaksi (artenomi AMK) hallitset kaikki vaiheet tuotteen suunnittelusta sen valmistukseen. Tuleva urasi voi siintää esimerkiksi suunnittelijana teollisuuden tai kaupan alalla tai yrittäjänä. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluvat myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja neuvontatyöt. Opinnoissa saat lisäksi valmiuksia oman yrityksen perustamiseen. Muotoilusta valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat mm. muotoilija, yrittäjä, tuoteassistentti, tuotesuunnittelija, tuotepäällikkö, ostaja, projektimyyjä ja projektipäällikkö. Muotoilijan työ on luonteeltaan kansainvälistä ja kannustamme kansainvälisyyteen jo opintojen aikana. Yhteydet lukuisiin ulkomaisiin korkeakouluihin tarjoavat sinulle laajat mahdollisuudet vaihto-opiskeluun sekä työharjoitteluun ulkomailla. Tutustu muotoilun opiskeluun Facebook ja Instagram-tileillämme.

HAKUAJAT

 • Kevään 2021 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 40
 • Hakuaika alkaa: 17.3.2021
 • Hakuaika päättyy: 31.3.2021 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: 1.6.2021
 • Tulokset: 9.7.2021
 • Paikan vastaanotto: 16.7.2021 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2021
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 2
 • Hakuaika alkaa: 1.1.2021
 • Hakuaika päättyy: 31.5.2021 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2020 -2021 aikana
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Artenomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)  4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU
KIELI  Suomi, Englanti

Opetussuunnitelma

Koulutuksen sisältö

Artenomin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Koulutus kestää neljä vuotta. Koulutuksen painotus on kestävässä ja älykkäässä muotoilussa.

Voit valita kolmesta profiilista (pääaine):

 • vaatetus
 • jalkine
 • lasi ja keramiikka

Opiskelija valitsee profiiliin valintakokeissa. Osaamistasi syvennät kiinnostuksesi mukaan. Voit valita opintokokonaisuuksia myös toisista HAMKin koulutuksista tai muista korkeakouluista. Voit hankkia osaamista myös opiskelijavaihdossa suoritetuista kansainvälisistä opinnoista.

Voit laajentaa osaamistasi myös seuraavissa aihealueissa:

 • yrittäjyys
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • tekstiilin osaaminen
 • älykäs muotoilu
 • kestävä muotoilu

Näin kehityt muotoilijaksi

Ensimmäisinä opiskeluvuosina

 • hahmotat tuotteiden/palveluiden suunnittelun ja valmistuksen työskentelyprosessin
 • opit muotoiluosaamista
 • ymmärrät kestävää ja älykästä muotoilua
 • syvennät käsitystä tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teollisesta toimintaympäristöstä
 • sovellat opittua käytäntöön ensimmäisessä työharjoittelussa.

Myöhemmin opinnoissa

 • sovellat ammattialasi osaamista monialaisissa projekteissa
 • hyödynnät muotoilun menetelmiä käyttäjätiedon hankinnassa
 • harjoittelet jaettua asiantuntijuutta ja tiimityöskentelyä erilaisissa projekteissa
 • hiot ammattimaista toimintaa sekä suunnitelmallisuutta ja tutkimuksellisuutta
 • sovellat älykästä ja kestävää muotoilua
 • kehität taitojasi työharjoittelussa
 • teet opinnäytetyön.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus tapahtuu opintojen ensimmäisenä vuonna pääosin suomen kielellä. Toisesta vuodesta eteenpäin opetuskielenä on englanti.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Kevään 2021 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
17.3.2021 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
31.3.2021 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
7.4.2021 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2021 valmistuvien osalta 16.7.2021 klo 15.00 mennessä).
7.4.2021 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
vk 21 2021 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
vk 21 2021 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
31.5.2021 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
vk 22 2021 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) ** 
1.6.2021 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe
9.7.2021 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
16.7.2021 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
2.8.2021 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

*  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Valintaperusteet

löytyvät Opintopolusta. Ks. kohdasta Hakeminen.

 

Yleistä tietoa HAMKissa järjestettävistä valintakokeista

Kevään toisessa yhteishaussa sekä syksyn yhteishaussa mukana olevissa hakukohteissa (koulutuksissa) on käytössä pääsääntöisesti AMK-valintakoe. Jos haet sellaiseen koulutukseen, jossa on käytössä HAMKin oma valintakoe, sinulle lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta. Tarkka kellonaika ja paikka sekä tiedot valintakokeessa tarvittavista välineistä kerrotaan valintakoekutsussa. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoitathan siitä hyvissä ajoin hakijapalveluihin.

Kevään 2021 toisessa yhteishaussa HAMK järjestää oman valintakokeen älykkään ja kestävän muotoilun hakijoille.

HAMKin muuntokoulutuksissa on käytössä portfolio, jonka hakija laatii ja palauttaa HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä.

Yksilölliset järjestelyt HAMKin omissa valintakokeissa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus.

Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), josta ilmenee millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä haetaan. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriön vuoksi hakija tarvitsee tukitoimia kokeen suorittamiseen.

Sinulle ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksen mukaisesti, sinulle lähettää tässä tapauksessa kirjallinen ilmoitus perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty pyyntö yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Jos olet tyytymätön ilmoitettuihin järjestelyihin, ota viipymättä yhteyttä HAMKiin, jotta aiemmin tehty ratkaisu voidaan tarvittaessa oikaista. Jos oikaisu ei ole mahdollista voit tehdä oikaisuvaatimuksen saatuasi lopullisen yhteishaun valintapäätöksen. Lue lisää kohdasta Oikaisumenettely.

Kielitaidon osoittaminen HAMKin opiskelijavalinnoissa

Koulutuksissa, joissa on käytössä HAMKin oma valintakoe, portfolio tai ennakkotehtävä, hakijoille voidaan järjestää erillinen suomen kielikoe.

Kielikoe järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä kuin varsinainen valintakoe ja kutsu kielikokeeseen lähetetään hakijalle noin viikkoa ennen valintakoepäivää. Portfoliota tai ennakkotehtävää käyttävissä koulutuksissa kielikoepäivä päätetään hakukohtaisesti ja kutsut kielikokeeseen lähetetään viimeistään viikkoa ennen kielikoepäivää.

Kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

Kielikokeesta vapauttavat dokumentit tulee toimittaa HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä ennen hakukohtaista kielikoepäivää.

Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe

Valintakoe järjestetään 1.6.2021. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakoe (max 100 p.) koostuu useammasta tehtävästä, joilla mitataan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle, luovaa ongelmaratkaisutaitoa, teknistä osaamista ja visuaalisen esittämisen taitoa. Hämeen ammattikorkeakoulun älykkään ja kestävän muotoilun koulutuksen valintakoe ja sen jokaisen tehtävän suorittaminen hyväksytysti on ehdoton edellytys valituksi tulemiselle. Hakijan tulee saada vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä (min 50 pistettä).

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK- opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa tai HAMKin omassa erillishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.2020 - 31.5.2021 klo 15.00 välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopio 2. asteen tutkintotodistuksesta (väyläopiskelijat, jotka ovat suorittaneet 30 opintopisteen laajuiset väyläopinnot osana 2. asteen tutkintoa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Hakeminen opiskelijaksi kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella on jatkuva hakuaika välillä 1.8.-31.5.

HAMKiin voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka haluaa suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintonsa loppuun. Hänet voidaan ottaa samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa hän on suorittanut tutkintoaan aikaisemmin.

Huom. HAMKin entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen, voi hakea opiskeluoikeutta uudelleen osallistumatta tähän hakuun, ks. Opiskeluoikeus > Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

 

Hakukelpoisuus

Tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jonka korkeakoulututkinto on jäänyt kesken suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettavia opintoja saa puuttua enintään

 • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
 • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)
  • Ylempään AMK -tutkintoon hakevan tulee täyttää HAMKin ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset.

 

Valintaperusteet

Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

 

Kielitaito

Jos aiemmat korkeakouluopinnot on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

 

Hakeminen ja aikataulu

Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa (Haun nimi: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella, HAMK)

Hakuaika on välillä 1.8.-31.5.

 

Liitteiden toimittaminen

Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

 • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
 • virallinen opiskelutodistus/erotodistus
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelijat kertovat

muotoilu opiskelijat kasittelevat kangasta

Instagram

Jalkinemuotoilun alumni Iivo Evijärvi työllistyi harjoittelun kautta Adidakselle. Opinnot HAMKissa tarjosivat hänelle kansainvälisiä kontakteja sekä intoa omien projektien ja visioiden toteuttamiseen.🌍💭 Iivon tulevaisuuden tavoitteena on kehittyä kokonaisvaltaisesti jalkinemuotoilijana ja työllistyä ranskalaisille muotitaloille.👟

Käy lukemassa Iivon alumnitarina muotoilun blogista. Linkki blogiin biossa.🤓

#hamk #hamk_uas #hamkdesign #jalkinemuotoilu #footweardesigner #alumnitarina #alumnus
...

Viimeistä vuotta vaatetusmuotoilua opiskeleva Elsa jakoi opiskelijatarinansa HAMKin blogiin. Hän muun muassa kertoo perustamastaan @tyylipuhetta mediasta ja yrittäjyyden yhdistämisestä opiskeluun. Brändimuotoilijan uraa luonut Elsa jakaa myös neljä vinkkiä oman suunnan löytämiselle.

Käy lukemassa juttu muotoilun blogista! Linkki blogiin biossa.🤓

#hamk #hamk_uas #hamkdesign #design #vaatetusmuotoilu #brändimuotoilu
...

[FIN]HAMKin muotoilijoiden Glasszilla-näyttelyyn voi tutustua Suomen lasimuseolla Riihimäellä vielä elokuun loppuun saakka!
 
[ENG] GLASSZILLA - HAMK Design Students Exhibition open until 30 August 2020 at the Finnish Glass Museum in Riihimäki.
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign #hamkmuotoilu #suomenlasimuseo #finnishglassmuseum #suomalainenlasi #finnishglass #muotoilu  #finnishdesign #lasimuotoilu #glassdesign #visithäme @suomenlasimuseo
...

Minna Peltomäki on pitkän linjan jalkinesuunnittelija. Hän valmistui vuonna 1995 silloisesta Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta, jonka perinnettä osaltaan jatkaa tänä päivänä HAMKin muotoilun koulutus.
 👢
Minna jakoi uratarinansa blogissamme ja kertoi samalla vinkkejä tuleville jalkinesuunnittelijoille: ”Kun itse suunnittelen, pohdin aina sitä, mitä kohderyhmä odottaa tuotteilta siinä vaiheessa, kun tuotteet tulevat markkinoille. Mitkä hiljaiset signaalit ovat nousevia ja heitä puhuttelevia. Kun suunnittelet, tee ajatus itsellesi selväksi: Kenelle suunnittelet.”
 👠
Brändiajattelu on myös tärkeää suunnittelijalle: ”Mitä selkeämmin määrittelet brändin itsellesi, sitä helpompi sinun on toimia. Kun arvot, tavoitteet ja toimintatavat on määritelty, ei niitä tarvitse miettiä joka tilanteessa erikseen, vaan voit keskittyä työhösi”, Minna nostaa esiin.
 👡
Tämän ja muut juttumme pääset lukemaan blogistamme, linkki löytyy biosta (linktree).
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign #jalkinemuotoilu #jalkinesuunnittelija #minnapeltomäki #kesähaku #lisähaku #finnishdesigners #wetterhoff #polkujasinulle @akerbackalife
...

HAMKissa voit opiskella myös jalkinemuotoilua – ainoana korkeakouluna Pohjoismaissa! Jos ura kenkäsuunnittelun parissa kiinnostaa, hae mukaan älykkään ja kestävän muotoilun koulutukseen HAMKin kesähaussa 3.-10.8.2020. Lisätietoa hausta löydät osoitteesta: www.hamk.fi/hakijalle
 
Jalkinemuotoilija Tanja-Maria Oulasvuori valmistui HAMKin muotoilun koulutuksesta artenomiksi joulukuussa 2019. ”Opin HAMKissa paljon muun muassa brändin luomisesta, markkinoinnista, asiakaslähtöisestä suunnittelusta sekä kaikesta muusta, mitä pystyn hyödyntämään tulevaisuudessa, kun kehitän omaa yritystäni”.
 
”Jos jalkineiden suunnittelu ja muotoilijana toimiminen kiinnostaa, kannustan ehdottomasti hakemaan HAMKiin, joka on Pohjoismaiden ainoa kyseistä koulutusta tarjoava korkeakoulu. Jos koulutukseen hakee ja pääsee sisään, suosittelen myös ehdottomasti hyödyntämään tarjolla olevia vaihtomahdollisuuksia”, Tanja-Maria vinkkaa.

Lue Tanja-Marian koko haastattelu blogistamme, linkin löydät biosta (linktr.ee/hamkdesign -> Muotoilun blogi)
.
.
.
#hamk #hamkdesign #hamkmuotoilu #muotoilunkoulutus
#artenomi #jalkinemuotoilu #kenkäsuunnittelu #jalkine #lisähaku #suunnittelija #kesähaku #täydennyshaku #löydäpolkusi
...

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

In March, the Global Fashion Business module culminated in Fashion Day. This year, Fashion Day experienced a change from previous years, as the event was held entirely online. During the day, students heard interesting presentations on various topics from professionals in various fields, and among the lecturers were several HAMK's alumni. The topics and lecturers of the day were:

✨How Intercolor works?/ Roosa Mattson (alumna of HAMK’s Design degree programme)
✨Design Business/ Karri Koskelo (alumnus of HAMK’s Business Administration degree
✨Using social media in design business/ Miisa Asikainen (alumna of HAMK’s Design degree programme)
✨Palmroth and International Business/ Mikko Palmroth (CO Palmroth Oy)

Read more about Fashion Day and its interesting topics on the blog of Global Fashion Business:
blog.hamk.fi/gfb/fashion-day-2021/
... Lue lisääNäytä vähemmän

In March, the Global Fashion Business module culminated in Fashion Day. This year, Fashion Day experienced a change from previous years, as the event was held entirely online. During the day, students heard interesting presentations on various topics from professionals in various fields, and among the lecturers were several HAMKs alumni. The topics and lecturers of the day were:
 
✨How Intercolor works?/ Roosa Mattson (alumna of HAMK’s Design degree programme)
✨Design Business/ Karri Koskelo (alumnus of HAMK’s Business Administration degree
✨Using social media in design business/ Miisa Asikainen (alumna of HAMK’s Design degree programme)
✨Palmroth and International Business/ Mikko Palmroth (CO Palmroth Oy)

Read more about Fashion Day and its interesting topics on the blog of Global Fashion Business:
https://blog.hamk.fi/gfb/fashion-day-2021/

2 weeks ago

... Lue lisääNäytä vähemmän

Tiesitkö, että HAMK on ainoa korkeakoulu Pohjoismaissa, jossa on mahdollista opiskella jalkinemuotoilua? Tutustu jalkineiden valmistukseen ja kurkista HAMKin jalkinemuotoilun maailmaan.⬇️👞

youtu.be/6kcAyUUerGs
... Lue lisääNäytä vähemmän

Comment on Facebook

Tiesitkö, että tällä viikolla on vietetty Hämeenlinnan ilmaston viikkoa ja hamkilaiset ovat jakaneet omia ilmastotekojaan? Myös muotoilun yliopettaja Pirjo jakoi omia ajatuksiaan ilmastoteoista.🌍✨(in english below)

Ilmaston viikolla muutamat hamkilaiset kertovat omista ilmastoteoistaan, ja mitä he ajattelevat HAMKin roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ensimmäisenä vastaajana on yliopettaja Pirjo Seddiki HAMK Muotoilu / HAMK Design -koulutuksesta:

K: Minkä oman ilmastotekosi haluaisit vinkata muille?

V: Värit, materiaalit ja muodot tuottavat minulle suurta mielihyvää. Siksi olen toisinaan (useinkin) sortunut ilmaston kannalta haitallisiin valintoihin. Vaikkapa vaateshoppailu on tehty nykyisin aivan liian helpoksi. Sohvalla istuessa käsi käy kännykällä ja sosiaalinen media vyöryttää silmille mitä houkuttavampia, esteettisesti herkullisia tuotteita.

Kirpputoreilta esineiden ja vaatteiden metsästäminen herättää muinaisen metsästäjä-keräilijän vaistot ja löytämisen ilon voi tuntea kumpuavan kaukaa geeniperimästä. Kuvassa on Metsovaaran ikikestävästä kankaasta valmistettu, Nextiili-pajasta ostettu jakku. Sen on valmistanut tamperelainen ompelija vuosikymmeniä sitten. Suurin ilmastovaikutus tässä tapauksessa lienee automatkani kirpputorille.

K: Miten HAMK mielestäsi parhaiten osallistuisi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen?

V: Pienillä teoilla on varmasti sijansa ilmastomuutoksen pysäyttämisessä. Paperin kierrätyksellä tai lämpötilojen ja ilmastoinnin säädöillä on vaikutuksensa, mutta suurimpana HAMKin osallistumisena näen sen päätehtävässä eli koulutuksessa. Ilmastonmuutos vaatii kaikkien planeettamme ihmisten asennemuutosta, ja koulutus on siksi ehdottoman tärkeää.

#minuntekoni #ilmastonviikkohämeenlinna #earthhour #kestävähamk #töissähamkissa

As part of the ongoing Climate Week we asked few people from HAMK to tell about their climate acts in everyday living. Principal lecturer Pirjo Seddiki loves everything beautiful, and colors, forms, and materials are a source of pleasure to her. She feels it is sometimes hard to resist buying new stuff, and for example social media has made shopping new clothes too easy.

Flea markets are Pirjo´s answer to look and find beautiful treasures. Hunting and finding something special and lasting gives joy, like the jacket Pirjo is wearing in a picture. It is made by finnish brand called Metsovaara decades ago.

Pirjo thinks education is important in slowing down climate change, and that´s where also HAMK has significant role.

#sustainablehamk
... Lue lisääNäytä vähemmän

Tiesitkö, että tällä viikolla on vietetty Hämeenlinnan ilmaston viikkoa ja hamkilaiset ovat jakaneet omia ilmastotekojaan? Myös muotoilun yliopettaja Pirjo jakoi omia ajatuksiaan ilmastoteoista.🌍✨

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU