Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK)
Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutuksen opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle
Muotoilun opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle.

Älykäs ja kestävä muotoilu, artenomi (AMK)

Perustiedot

mita opit ikoni

MITÄ OPIT?

Tänä päivänä kestävän kehityksen periaatteet ovat yhä tärkeämpi osa muotoilua. Tulevana muotoilualan ammattilaisena opit huomioimaan suunnitteluprosessissa ympäristöarvot ja kiertotalouden haasteet. Saat monipuolista kokemusta erilaisista moderneista teknologioista ja älykkään muotoilun mahdollisuuksista. Opit ymmärtämään kokonaisvaltaista muotoiluajattelua, tunnistamaan liiketoiminnan periaatteet ja hallitsemaan ammattialasi materiaalit. Opinnoissasi voit suuntautua joko jalkine-, vaatetus- tai lasi ja keramiikka -suunnitteluun. Näissä kaikissa vaihtoehdoissa opit soveltamaan kestävän ja älykkään muotoilun periaatteita. Pääset tekemään projekteja suoraan yhdessä yritysten kanssa, jolloin teoria ja käytäntö muodostavat vahvan pohjan ammattitaidollesi muotoilijana. Samalla verkostoidut alan toimijoiden kanssa.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi muotoilijaksi (artenomi AMK) hallitset kaikki vaiheet tuotteen suunnittelusta sen valmistukseen. Tuleva urasi voi siintää esimerkiksi suunnittelijana teollisuuden tai kaupan alalla tai yrittäjänä. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluvat myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja neuvontatyöt. Opinnoissa saat lisäksi valmiuksia oman yrityksen perustamiseen. Muotoilusta valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat mm. muotoilija, yrittäjä, tuoteassistentti, tuotesuunnittelija, tuotepäällikkö, ostaja, projektimyyjä ja projektipäällikkö. Muotoilijan työ on luonteeltaan kansainvälistä ja kannustamme kansainvälisyyteen jo opintojen aikana. Yhteydet lukuisiin ulkomaisiin korkeakouluihin tarjoavat sinulle laajat mahdollisuudet vaihto-opiskeluun sekä työharjoitteluun ulkomailla. Tutustu muotoilun opiskeluun Facebook ja Instagram-tileillämme.

HAKUAJAT

 • Kevään 2021 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 40
 • Hakuaika alkaa: 17.3.2021
 • Hakuaika päättyy: 31.3.2021 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: 1.6.2021
 • Tulokset: 9.7.2021
 • Paikan vastaanotto: 16.7.2021 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2021
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 2
 • Hakuaika alkaa: 1.1.2021
 • Hakuaika päättyy: 31.5.2021 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2020 -2021 aikana
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Artenomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)  4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU
KIELI  Suomi, Englanti

Opetussuunnitelma

Koulutuksen sisältö

Artenomin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Koulutus kestää neljä vuotta. Koulutuksen painotus on kestävässä ja älykkäässä muotoilussa.

Voit valita kolmesta profiilista (pääaine):

 • vaatetus
 • jalkine
 • lasi ja keramiikka

Opiskelija valitsee profiiliin valintakokeissa. Osaamistasi syvennät kiinnostuksesi mukaan. Voit valita opintokokonaisuuksia myös toisista HAMKin koulutuksista tai muista korkeakouluista. Voit hankkia osaamista myös opiskelijavaihdossa suoritetuista kansainvälisistä opinnoista.

Voit laajentaa osaamistasi myös seuraavissa aihealueissa:

 • yrittäjyys
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • tekstiilin osaaminen
 • älykäs muotoilu
 • kestävä muotoilu

Näin kehityt muotoilijaksi

Ensimmäisinä opiskeluvuosina

 • hahmotat tuotteiden/palveluiden suunnittelun ja valmistuksen työskentelyprosessin
 • opit muotoiluosaamista
 • ymmärrät kestävää ja älykästä muotoilua
 • syvennät käsitystä tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teollisesta toimintaympäristöstä
 • sovellat opittua käytäntöön ensimmäisessä työharjoittelussa.

Myöhemmin opinnoissa

 • sovellat ammattialasi osaamista monialaisissa projekteissa
 • hyödynnät muotoilun menetelmiä käyttäjätiedon hankinnassa
 • harjoittelet jaettua asiantuntijuutta ja tiimityöskentelyä erilaisissa projekteissa
 • hiot ammattimaista toimintaa sekä suunnitelmallisuutta ja tutkimuksellisuutta
 • sovellat älykästä ja kestävää muotoilua
 • kehität taitojasi työharjoittelussa
 • teet opinnäytetyön.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus tapahtuu opintojen ensimmäisenä vuonna pääosin suomen kielellä. Toisesta vuodesta eteenpäin opetuskielenä on englanti.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Kevään 2021 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
17.3.2021 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
31.3.2021 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
7.4.2021 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2021 valmistuvien osalta 16.7.2021 klo 15.00 mennessä).
7.4.2021 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
vk 21 2021 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
vk 21 2021 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
31.5.2021 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
vk 22 2021 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) ** 
1.6.2021 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe
9.7.2021 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
16.7.2021 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
2.8.2021 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

*  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Valintaperusteet

löytyvät Opintopolusta. Ks. kohdasta Hakeminen.

 

Yleistä tietoa HAMKissa järjestettävistä valintakokeista

Kevään toisessa yhteishaussa sekä syksyn yhteishaussa mukana olevissa hakukohteissa (koulutuksissa) on käytössä pääsääntöisesti AMK-valintakoe. Jos haet sellaiseen koulutukseen, jossa on käytössä HAMKin oma valintakoe, sinulle lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta. Tarkka kellonaika ja paikka sekä tiedot valintakokeessa tarvittavista välineistä kerrotaan valintakoekutsussa. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoitathan siitä hyvissä ajoin hakijapalveluihin.

Kevään 2021 toisessa yhteishaussa HAMK järjestää oman valintakokeen älykkään ja kestävän muotoilun hakijoille.

HAMKin muuntokoulutuksissa on käytössä portfolio, jonka hakija laatii ja palauttaa HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä.

Yksilölliset järjestelyt HAMKin omissa valintakokeissa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus.

Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), josta ilmenee millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä haetaan. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriön vuoksi hakija tarvitsee tukitoimia kokeen suorittamiseen.

Sinulle ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksen mukaisesti, sinulle lähettää tässä tapauksessa kirjallinen ilmoitus perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty pyyntö yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Jos olet tyytymätön ilmoitettuihin järjestelyihin, ota viipymättä yhteyttä HAMKiin, jotta aiemmin tehty ratkaisu voidaan tarvittaessa oikaista. Jos oikaisu ei ole mahdollista voit tehdä oikaisuvaatimuksen saatuasi lopullisen yhteishaun valintapäätöksen. Lue lisää kohdasta Oikaisumenettely.

Kielitaidon osoittaminen HAMKin opiskelijavalinnoissa

Koulutuksissa, joissa on käytössä HAMKin oma valintakoe, portfolio tai ennakkotehtävä, hakijoille voidaan järjestää erillinen suomen kielikoe.

Kielikoe järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä kuin varsinainen valintakoe ja kutsu kielikokeeseen lähetetään hakijalle noin viikkoa ennen valintakoepäivää. Portfoliota tai ennakkotehtävää käyttävissä koulutuksissa kielikoepäivä päätetään hakukohtaisesti ja kutsut kielikokeeseen lähetetään viimeistään viikkoa ennen kielikoepäivää.

Kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

Kielikokeesta vapauttavat dokumentit tulee toimittaa HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä ennen hakukohtaista kielikoepäivää.

Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe

Valintakoe järjestetään 1.6.2021 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen 19.5.2021 mennessä.

Valintakoe (max 100 p.) koostuu useammasta tehtävästä, joilla mitataan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle, luovaa ongelmaratkaisutaitoa, teknistä osaamista ja visuaalisen esittämisen taitoa. Hämeen ammattikorkeakoulun älykkään ja kestävän muotoilun koulutuksen valintakoe ja sen jokaisen tehtävän suorittaminen hyväksytysti on ehdoton edellytys valituksi tulemiselle. Hakijan tulee saada vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä (min 50 pistettä).

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siten on suositeltavaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa tai HAMKin omassa erillishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.2020 - 31.5.2021 klo 15.00 välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopio 2. asteen tutkintotodistuksesta (väyläopiskelijat, jotka ovat suorittaneet 30 opintopisteen laajuiset väyläopinnot osana 2. asteen tutkintoa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Hakeminen opiskelijaksi kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella on jatkuva hakuaika välillä 1.8.-31.5.

HAMKiin voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka haluaa suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintonsa loppuun. Hänet voidaan ottaa samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa hän on suorittanut tutkintoaan aikaisemmin.

Huom. HAMKin entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen, voi hakea opiskeluoikeutta uudelleen osallistumatta tähän hakuun, ks. Opiskeluoikeus > Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

 

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siten on suositeltavaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

 

Hakukelpoisuus

Tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jonka korkeakoulututkinto on jäänyt kesken suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettavia opintoja saa puuttua enintään

 • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
 • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)
  • Ylempään AMK -tutkintoon hakevan tulee täyttää HAMKin ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset.

 

Valintaperusteet

Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

 

Kielitaito

Jos aiemmat korkeakouluopinnot on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

 

Hakeminen ja aikataulu

Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa (Haun nimi: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella, HAMK)

Hakuaika on välillä 1.8.-31.5.

 

Liitteiden toimittaminen

Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

 • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
 • virallinen opiskelutodistus/erotodistus
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelijat kertovat

muotoilu opiskelijat kasittelevat kangasta

Instagram

Ensimmäisen vuoden jalkineopiskelijan, Hannun tyylinäyte.😍

First-year footwear design student Hannu's work of art!

”My first handmade shoes made by me. They are called "Divine" and were inspired by the legendary nightclub Studio 54.”🤩

Reposted from @hannuviitala
.
.
.
#hamk #hamkdesign #hamk_uas
#hamkmuotoilu #sustainabledesign #handmade #handmadeshoes #footweardesign #jalkinemuotoilu #jalkinesuunnittelu #shoedesign #kenkäsuunnittelu
...

Kurkistuksia Fluentum -näyttelyn töihin | A sneak peek of the works showcased at the Fluentum exhibition @suomenlasimuseo

Nimi | Name: Taija Välimäki

Tekijä | Designer: Elämän Virtaus, Flow of Life

Valmistusvuosi | Year of the manufacture: 2021

Kuvaaja | Photographer: Taija Välimäki

Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna. 
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign #hamkmuotoilu #lasimuotoilu #lasimuseo
#lasitaide @suomenlasimuseo
@hamk_uas
...

Kurkistuksia Fluentum -näyttelyn töihin | A sneak peek of the works showcased at the Fluentum exhibition @suomenlasimuseo

Nimi | Name: Figura

Tekijä | Designer: Isa Nurmi

Valmistusvuosi | Year of the manufacture: 2021

Kuvaaja | Photographer: Isa Nurmi

Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna. 
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign #hamkmuotoilu #suomenlasimuseo #glassexhibition #finnishdesign
...

Kurkistuksia Fluentum -näyttelyn töihin | A sneak peek of the works showcased at the Fluentum exhibition @suomenlasimuseo

Nimi | Name: Avia Linnea

Tekijä | Designer: Hanna Juurinen

Valmistusvuosi | Year of the manufacture: 2021

Kuvaaja | Photographer: Hanna Juurinen

Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna. 
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign
#hamkmuotoilu #lasimuotoilu #designexhibition #lasimuseo @hamk_uas
...

Kurkistuksia Fluentum -näyttelyn töihin | A sneak peek of the works showcased at the Fluentum exhibition @suomenlasimuseo

Nimi | Name: Tie kotiin tai kauas pois 

Tekijä | Designer: Heidi Uurtamo

Valmistusvuosi | Year of the manufacture: 2020

Kuvaaja | Photographer: Aslak Uurtamo

Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna. 
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign
#hamkmuotoilu #lasimuotoilu #designexhibition #lasimuseo @hamk_uas
...

Kurkistuksia Fluentum-näyttelyn töihin | A sneak peek of the works showcased at the Fluentum exhibition

Nimi | Name : Illusio Optica

Tekijä | Designer: Riikka Tuomikoski

Valmistusvuosi | Year of the manufacture: 2021

Kuvaaja | Photographer: Isa Nurmi

Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna. 
.
.
.
#hamk_uas #hamkdesign #hamkmuotoilu #hamk #lasimuotoilu #keramiikka #suomenlasimuseo @suomenlasimuseo
@hamk_uas
...

Kurkistuksia Fluentum -näyttelyn töihin | Sneak peek of the works showcased at the Fluentum exhibition

Nimi | Name: Uusi Aalto

Tekijät | Designers: Marjo Javanainen, Tanja Palavainen, Sirpa Saukko, Heidi Uurtamo

Valmistusvuosi | Year of the manufacture: 2021

Kuvaaja | Photographer: Aslak Uurtamo

Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna.
.
.
.
#hamk_uas #hamkdesign #hamk #hamkmuotoilu #lasimuotoilu #keramiikka #suomenlasimuseo @suomenlasimuseo
...

Fluentum – HAMKin Muotoilun opiskelijoiden näyttely Suomen Lasimuseolla 7.5.-29.8.2021 

HAMK's glass and ceramics design students' exhibition "Fluentum" at the Finnish Glass Museum on 7 May - 29 August 2021.
 
Fluentum -lasinäyttelyssä esitellään Hämeen ammattikorkeakoulun Muotoilun opiskelijoiden lasiosaamista. Mukana on lasitöitä neljän eri vuosikurssin opiskelijoilta. Latinankielinen sana Fluentum merkitsee virtausta eli flow’ta, joka on myös teemana tässä näyttelyssä. Eri tekniikoin valmistetut tuotteet ja teokset edustavat opiskelijoiden omia tulkintoja tästä teemasta. 
 
Vielä suuret kiitokset Fluentum-lasinäyttelymme sponsoreille: Lasipiha ja K-Market Visamäki! Lasista kiinnostuneille myös vinkki kesään, Lasipiha on nimittäin muuttamassa Hämeenlinnaan. Lasipihan liike tulee jatkossa löytymään siis osoitteesta: Birger Jaarlin katu 25, Hämeenlinna.
.
.
.
#hamk #hamk_uas #hamkdesign #hamkmuotoilu #fluentum #suomenlasimuseo #lasitaide #lasimuseo #glassdesign @suomenlasimuseo @hamk_uas @kmarketvisamaki
...

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HAMKin jalkineopiskelijat Niko Räsänen ja Maria Bierbaums palkittiin Jalkineteollisuuden ammattikoulutuksen edistämissäätiön stipendeillä! Stipendien saajat ovat ansioituneet jalkineopinnoissa sekä suomalaisen jalkinemuotoilun edistämisessä. Onnittelut Nikolle ja Marialle stipendien johdosta!🎉

Niko opiskelee nyt HAMKissa kolmatta vuotta jalkinemuotoilijaksi. Opintojensa aikana hän on päässyt esittelemään osaamistaan myös Italiaan, kun hänet valittiin mukaan HAMKin tulevaisuuden jalkinesuunnittelijoiden Vivid North -esittelyyn Micam-messuille 2020. Esittelystä vastasi Emil Aaltosen muistorahasto. Kuluneena keväänä Niko suunnitteli ja valmisti oman mallistonsa, joka esiteltiin Hämeenlinnassa. Hän on myös ohjannut jalkineopiskelijoita HAMKin jalkinetyöpajassa ja toimii lisäksi yrittäjänä opiskelun ohella.

Maria opiskelee toista vuotta jalkinemuotoilijaksi ja häntä kiinnostaa kansainvälisyys ja design-yrittäjyys, johon hän on päässyt perehtymään työharjoittelussa design-yrittäjä Terhi Pölkk:llä. Marian kestävän kehityksen jalkineet pääsivät myös Taitoliiton Elävän perinnön näyttelyyn Craft Cornerille Helsinkiin kesäksi 2021. Marialla on urasuunnitelmissa kerätä osaamista kansainväliseltä jalkinealan sektorilta ja harjoittelu jatkuukin kolmantena opiskeluvuotena Euroopassa.
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMKin jalkineopiskelijat Niko Räsänen ja Maria Bierbaums palkittiin Jalkineteollisuuden ammattikoulutuksen edistämissäätiön stipendeillä! Stipendien saajat ovat ansioituneet jalkineopinnoissa sekä suomalaisen jalkinemuotoilun edistämisessä. Onnittelut Nikolle ja Marialle stipendien johdosta!🎉

Niko opiskelee nyt HAMKissa kolmatta vuotta jalkinemuotoilijaksi. Opintojensa aikana hän on päässyt esittelemään osaamistaan myös Italiaan, kun hänet valittiin mukaan HAMKin tulevaisuuden jalkinesuunnittelijoiden Vivid North -esittelyyn Micam-messuille 2020. Esittelystä vastasi Emil Aaltosen muistorahasto. Kuluneena keväänä Niko suunnitteli ja valmisti oman mallistonsa, joka esiteltiin Hämeenlinnassa. Hän on myös ohjannut jalkineopiskelijoita HAMKin jalkinetyöpajassa ja toimii lisäksi yrittäjänä opiskelun ohella.

Maria opiskelee toista vuotta jalkinemuotoilijaksi ja häntä kiinnostaa kansainvälisyys ja design-yrittäjyys, johon hän on päässyt perehtymään työharjoittelussa design-yrittäjä Terhi Pölkki:llä. Marian kestävän kehityksen jalkineet pääsivät myös Taitoliiton Elävän perinnön näyttelyyn Craft Cornerille Helsinkiin kesäksi 2021. Marialla on urasuunnitelmissa kerätä osaamista kansainväliseltä jalkinealan sektorilta ja harjoittelu jatkuukin kolmantena opiskeluvuotena Euroopassa.Image attachment

Innatura - HAMKin Muotoilun koulutuksen kolmannen vuosikurssin opiskelijan, Kaisa Sipposen keramiikkanäyttely Hämeenlinnassa Galleria Willassa 1.6.-13.6.2021

Willa Vaskin käsityötalon yhteydessä toimivassa Galleria Willassa on esillä Kaisa Sipposen uniikkia taidekeramiikkaa.

Näyttelyn nimi Innatura on yhdistelmä englannin kielen ilmaisuista ’unnatural’ (=luonnoton) ja ’in human nature’ (=ihmiselle luontaista). Näyttely kuvaa ihmiselämän piirteitä luontoviittauksin. Teoksissa nähdään myös puun yhdistämistä keramiikkaan, joten näyttelyssä on hyvin konkreettisesti luonto läsnä.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Innatura - HAMKin Muotoilun koulutuksen kolmannen vuosikurssin opiskelijan, Kaisa Sipposen keramiikkanäyttely Hämeenlinnassa Galleria Willassa 1.6.-13.6.2021 

Willa Vaskin käsityötalon yhteydessä toimivassa Galleria Willassa on esillä Kaisa Sipposen uniikkia taidekeramiikkaa.

Näyttelyn nimi Innatura on yhdistelmä englannin kielen ilmaisuista ’unnatural’ (=luonnoton) ja ’in human nature’ (=ihmiselle luontaista). Näyttely kuvaa ihmiselämän piirteitä luontoviittauksin. Teoksissa nähdään myös puun yhdistämistä keramiikkaan, joten näyttelyssä on hyvin konkreettisesti luonto läsnä.
4 weeks ago
HAMK Muotoilu / HAMK Design

... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU