Hyppää sisältöön
Home Korkeakoulupedagogiikan päivät 2024

Pedaforum 2024

Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum on vuosittain järjestettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi.

Tervetuloa Hämeenlinnaan!

Vuoden 2024 Pedaforum järjestetään 5.-6.6.2024 (verkostotapaamiset 4.6.2024) Hämeen ammattikorkeakoulussa, Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.

Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi.

Tapahtuma kokoaa monipuolisesti opetuksen, ohjauksen ja opintohallinnon asiantuntijoita sekä muita korkeakouluopetuksesta ja -tutkimuksesta kiinnostuneita osallistujia.

#pedaforum2024

Tilaisuuden teema

Tapahtuman teemana on Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana.

Korkeakoulujen tulee tukea opiskelijoita ratkaisemaan tulevaisuuden moniulotteisia ja vaikeasti ratkaistavissa olevia haasteita. Tämä edellyttää innovatiivisen ja kriittisen ajattelun taitoja sekä yhteistyötä työelämän ja eri sidosryhmien kanssa. Laadukkaan oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä on myös opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Laadukkaan ja hyvinvointia tukevan korkeakoulupedagogiikan avulla voidaan tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimiskokemuksia, taitoja ratkaista viheliäisiä ongelmia, edistää kestävää kehitystä ja näin tukea myös globaalin hyvinvoinnin rakentumista.

Vuoden 2024 Pedaforum-päivien puheenvuorojen, alustusten ja esitysten kautta tarkastelemme korkeakoulupedagogiikkaa globaalin hyvinvoinnin rakentajana ja pureudumme myös laajemmin korkeakoulupedagogiikan ajankohtaisiin ilmiöihin seuraavien alateemojen kautta.

Suomessa tehdään runsaasti korkeakoulupedagogista kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yhteistyössä globaalien toimijoiden kanssa. Teemaa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Oletko pohtinut esim. seuraavia kysymyksiä?

 • Millaisia pedagogisia haasteita korkeakoulut kohtaavat globaalissa kontekstissa (esim. koulutusviennissä)?
 • Miten eri maiden koulutusjärjestelmien erot tulee huomioida korkeakoulupedagogiikan kehittämisessä?
 • Millaiset korkeakouluopetuksen menetelmät ja lähestymistavat huomioivat monimuotoiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset näkökulmat?
 • Millaista on globaalin koulutusyhteistyön vaikuttavuus?
 • Miten kansainvälistä yhteistyötä voi organisoida? Millaiset mallit ja toimintatavat ovat toimivia?
 • Miten luodaan dialogista ja tasa-arvoista yhteiskehittämistä?
 • Miten korkeakoulupedagogiikan avulla voidaan tukea globaalia hyvinvointia sekä kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä?

Viime vuosina on ryhdytty kiinnittämään yhä enemmän huomiota korkeakouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Korkeakoulupedagogiikalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin tukemisessa ja rakentamisessa. Hyvinvoinnin teemaa tarkastellaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • Mikä tukee ja haastaa korkeakouluopiskelijoiden ja –opettajien hyvinvointia?
 • Millainen on hyvinvoiva korkeakouluyhteisö?
 • Miten hyvinvoivan korkeakouluyhteisön kehittymistä voidaan tukea?
 • Mikä on pedagogisen johtamisen rooli hyvinvoivan korkeakouluyhteisön rakentamisessa?

Kestävyys ja saavutettavuus ovat läpileikkaavia teemoja, joita ei voi sivuuttaa korkeakoulupedagogisessa tutkimus- ja kehittämistyössä. Oletko tarkastellut näitä teemoja mm. seuraavien kysymysten kautta?

 • Mitä ovat kestävät arvot korkeakoulupedagogiikassa?
 • Miten ja millaista arvomaailmaa korkeakoulun pedagoginen toiminta rakentaa?
 • Miten korkeakoulupedagogiikka on mahdollistamassa eettisesti kestävää osaamista?
 • Miten varmistetaan eettisesti korkealaatuinen opetus ja oppiminen?
 • Miten varmistetaan, että korkeakoulutus on kaikkien saavutettavissa?
 • Miten monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tuetaan korkeakoulutuksessa?
 • Miten hyvinvointia voidaan tukea huomioimalla korkeakoulutuksen kestävyys ja saavutettavuus?

Korkeakouluilla ja korkeakoulupedagogiikalla on keskeinen asema jatkuvan oppimisen tukemisessa. Jatkuvan oppimisen teemaa pohditaan mm. seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten korkeakoulut vastaavat pedagogisessa toiminnassaan jatkuvan oppimisen haasteisiin?
 • Millaiset arviointimenetelmät tukevat jatkuvaa oppimista?
 • Mitä ovat keskeiset tulevaisuuden taidot, joita opiskelijoiden tulisi oppia korkeakoulutuksen aikana?
 • Mikä on korkeakoulutuksen rooli jatkuvan oppimisen kehyksessä?
 • Miten jatkuvan oppimisen mahdollistaminen tukee hyvinvointia?

Laadukas korkeakoulutus tarvitsee tuekseen pedagogista johtamista. Oletko pohtinut esim. seuraavia kysymyksiä?

 • Mitä osaamista pedagoginen johtaja tarvitsee ja miten se näkyy?
 • Miten opetusta ja oppimista johdetaan korkeakouluissa – eli miten pedagoginen johtaminen toteutuu?
 • Mitä vaikutusta pedagogisella johtamisella on?
 • Miten johdetaan tunnetaitojen ja muiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä?
 • Miten pedagogista johtamista toteutetaan hybridiorganisaatioissa?
 • Miten hyvinvointia voidaan tukea pedagogisen johtamisen avulla?
 • Miten pedagogisten johtajien hyvinvointia voidaan tukea?

Korkeakoulut kohtaavat lisääntyviä tarpeita työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden edistämiseksi. Miten korkeakoulupedagogiikka voi tukea näiden tavoitteiden saavuttamista?

 • Miten työelämäyhteistyö auttaa kasvattamaan resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä?
 • Miten kehittää opettajien työelämävalmiuksia ja yrittäjyysosaamista?
 • Miten työelämäyhteistyö kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja?
 • Mitä uusia ja innovatiivisia tapoja on kehittää työelämäyhteistyötä korkeakoulutuksessa?
 • Miten yrittäjyyttä edistetään korkeakoulutuksessa?
 • Miten yrittäjyysosaamista kehitetään korkeakoulutuksessa?

Digitalisaatio luo jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia korkeakoulutukselle. Oletko tarkastellut digitalisaatiota esim. seuraavien kysymysten kautta?

 • Mikä on tulevaisuuden teknologioiden rooli tulevaisuuden korkeakouluopetuksessa? • Millaisia vaikutuksia lisääntyvällä digitalisaatiolla on hyvinvointiin ja mielenterveyteen?
 • Miten digitalisaatio muuttaa arviointia korkeakouluissa?
 • Millaisia ovat tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut korkeakouluopetuksessa ja –oppimisessa
 • Miten digivisio näkyy ja tukee korkeakouluja, ja miten korkeakoulupedagogiikka tukee digivision toteutumista?

Tekoäly luo uudenlaisia mahdollisuuksia korkeakoulutukselle, mutta sen hyödyntämistä ja mukanaan tuomia haasteita ei vielä täysin tunnisteta.

 • Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo mukanaan opetukselle ja oppimiselle?
 • Miten tekoäly vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin korkeakouluissa?
 • Miten tekoäly muuttaa opettajien ja opettajien osaamisvaatimuksia?
 • Miten tekoäly muuttaa arviointia korkeakouluissa?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät tekoälyn roolista korkeakouluopetuksessa ja -oppimisessa? Mitä korkeakoulujen on huomioitava?
 • Mitä eettisiä kysymyksiä tulee huomioida tekoälyn hyödyntämisessä korkeakoulutuksessa?

Alustava ohjelma

Tiistai 4.6.​​

9.00-16.00 Verkostotapaamiset, HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

16.00-19.30 Etkot
Kierros HAMK Design Factoryssa klo 16.15-17.15
Cocktail-tilaisuus alkaen klo 17.30.

Keskiviikko 5.6.

8.00  Ilmoittautuminen (auki kokopäivän) ja aamukahvit

9.30-9.50 Avauspuheenvuoro

9.50-10.40 Tutkimuksen ja koulutuksen tuoreita kuulumisia

10.55–11.55 Sessio 1

11.55-13.30 Lounastauko

13.30–15.00 ​Sessio 2

15.00–16.00 Keynote-puhuja
Otto Scharmer, Senior Lecturer, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Founding Chair, Presencing Institute

18.15-18.45 Kuljetukset juhlatila Vanajanlinnaan

18.30 Vanajanlinnan ovat aukeavat

19.00 Tervetuloa!
Avaussanat, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, HAMK ja kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, Hämeenlinna

19.15-19.30 Yliopistopedagogiikka-lehden palkintojen jako

19.30-21.00 Illallinen

21.00-21.40 Stand up
Näyttelijä, koomikko Ernest Lawson

22.00 Deep Undercover -bändi tanssittaa

23.00 Jatkot Vanajanlinnassa

Torstai 6.6.

8.00 Ilmoittautuminen (avoinna koko päivän)

9.00–10.30 Sessio 3

10.45–12.00 Sessio 4

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 Sessio 5

14.00–14.30 Kahvitauko

14.30–15.30 Keynote-puhuja
Anne Birgitta Pessi, Prof. Dos.

15:30-16.00 Pedaforum 2024 – tapahtuman päättäminen
Tanssija, koreografi Natasha Lommi esiintyy.
Vuoden 2025 Pedaforum -tapahtuman järjestäjän julkistaminen.

Keynote-puhujat

  

Otto Scharmer, MIT:n vanhempi luennoitsija ja Presencing Instituten perustajajohtaja, on omistanut viimeiset20 vuotta auttamaan johtajia omaksumaan monialaisten järjestelmien muutoksen.Otto esitteli menestyneimmillä kirjoillaan Theory U ja Presence (jälkimmäinen yhdessä Peter Sengen ja muiden kanssa) uraauurtavan ”presenting” -konseptin – oppimisen nousevasta tulevaisuudesta. Hän on myös mukana kirjoittamassa Leading from the Emerging Future -elokuvaa, joka hahmottelee kahdeksan akupunktiokohtaa taloutemme muuttamiseksi itsekeskeisestä ekosentriseksi. Hänen viimeisin kirjansa The Essentials of Theory U (2018) tiivistää tietoisuuteen perustuvien järjestelmien muutoksen ydinperiaatteet ja sovellukset. 

Hän oli mukana perustamassa MITx u-labia, joka on aktivoinut eloisan maailmanlaajuisen muutosten ekosysteemin, johon on osallistunut yli 250 000 käyttäjää 186 maasta. Hän loi yhteistyössä kollegojensa kanssa maailmanlaajuisia Action Learning Labs -laboratorioita YK-järjestöille ja SDG Leadership Labs -laboratorioita YK:n maatiimeille 26 maassa, jotka tukevat monialaisia ​​aloitteita kiireellisten humanitaaristen kriisien ratkaisemiseksi. 

Otto suoritti diplominsa ja tohtorin taloustieteessä Witten/Herdecken yliopistosta Saksasta. Hän on UN Learning Advisory Council for 2030 Agenda, Rooman klubin ja World Future Councilin jäsen. Hän on voittanut Jamieson Prize for Teaching Excellence -palkinnon MIT:ssä ja European Leonardo Corporate Learning Award -palkinnon. Vuonna 2021 hän sai Organisaation kehittämisverkoston Elevating Humanity Award -palkinnon. 
 
Otto Scharmerin internetsivut 

Korkeakoulutuksen uudistaminen: Tohtori Otto Scharmerin innovatiivinen lähestymistapa korkeakoulutuksen muuttamiseen tietoisuuteen perustuvan systeemimuutoksen näkökulmasta. Tohtori Scharmer, joka on tunnettu uraauurtavasta työstään Theory U:n parissa, opastaa tässä esityksessä opettajia, hallintovirkamiehiä ja opiskelijoita oppimisympäristöjen uudelleenajattelun ja -muotoilun prosessissa.
Hänen esityksessään tavoitteena on siirtää koulutusparadigma perinteisistä muodoista, tiedonsiirrosta, kohti toimijuuden aktivoimista, joka tarkoittaa tulevaisuuden yhteistunnistamista ja -muokkaamista.  
Osallistujat syventyvät uudenlaiseen systeemiajatteluun perustuvaan kehykseen, jonka avulla voidaan luoda tiloja, jotka kannustavat syvälliseen kuunteluun, synnyttävään vuoropuheluun, yhteistuntemukseen ja ekosysteemijohtamiskäytäntöihin ja joissa koulutusmuodot sovitetaan yhteen planeettamme kohtaamien kiireellisten haasteiden kanssa.  
Tule mukaan keskustelemaan korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, jotta voimme kehittää oppijoita ja johtajia, jotka pystyvät vastaamaan tilanteeseen. 


Kuvaaja: Linda Tammisto

Anne Birgitta Pessi, prof. dos., on lumoutunut ihmisten kohtaamisen, myötätunnon ja merkityksellisyyden teemoista. Hänen missionsa on herätellä ihmisiä pohtimaan omaa ja yhteisönsä ydintä, jonka varaan rakentuu niin hyvinvointi kuin tehokkuuskin. Mikä on meille merkityksellisintä? Onko ihminen hyvä vai paha? Kuinka olemme myötätuntoisia arjessa? Miten innostamme toisiamme parhaiten? Pessi tarkastelee näitä kysymyksiä sekä provosoivin pohdinnoin että yhteisön arkeen – kuten työelämään – soveltaen. Ytimessä on kansainvälisen tutkimustiedon soveltaminen juuri kyseiseen kohderyhmään. 
 
Pessi on kansainvälinen tutkija ja innostava, erittäin pidetty luennoitsija, joka työskentelee professorina Helsingin yliopistossa sekä vierailee säännöllisesti tutkijana mm. Stanfordin ja Bostonin yliopistoissa. Hän on Suomessa tunnettu mm. lukuisien yritysten tutkija-puhujana, CoPassion-tutkimushankkeen johtajana sekä kirjasta Myötätunnon mullistava voima.

Lisätietoa Anne Birgitta Pessistä

Systeemiälykkäästi hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
Alustuksessa pohditaan yksilön hyvinvoinnin ja hyvinvoivan yhteisön suhdetta korkeakouluissa. Työ- ja oppimisyhteisönä oppilaitokset rakentuvat kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja arjen myötätuntoon ja -intoon. Läpi tavoitteiden yhteisöllisyys, luottamus ja yhteinen rakentaminen kulkevat jo korkeakouluissa mukana, mutta kuinka viedä näitä entistä vahvemmin arkeen? Sanahelinänä hyvinvointipuhe voi jopa kääntyä itseään vastaan. Mitä voimme jokainen tehdä, yksilöinä ja yhteisöjen osana inhimillisyyden voiman vahvistamiseksi?
Esitelmä pohjaa tuoreeseen koti- ja ulkomaiseen tutkimusnäyttöön mutta myös arjen kysymysten pohdintaan yksin ja yhdessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Pedaforum 2024 -tapahtumaan on avoinna ajalla 4.3.-13.5.2024. 

Ilmoittautuminen Pedaforum 2024 -tapahtumaan on avoinna ajalla 4.3.-13.5.2024. 

2 päivää, sisältää lounaat, kahvit ja iltajuhlan 320 €  
2 päivää, sisältää lounaat ja kahvit, ei sisällä iltajuhlaa 240 €  

Opiskelijat (päätoiminen perustutkinto-opiskelija) (sisältää lounaat, kahvit ja iltajuhlan) 170 €  

HAMK henkilökunta, sisältää lounaat, kahvit ja iltajuhlan 240 € 
HAMK henkilökunta, sisältää lounaat ja kahvit, ei sisällä iltajuhlaa 170 € 
(alv 0%, kun maksu sisäisenä siirtona)  

HAMI henkilökunta, sisältää lounaat, kahvit ja iltajuhlan 240 € (sis. alv 24%) 
HAMI henkilökunta, sisältää lounaat ja kahvit, ei sisällä iltajuhlaa 170 € (sis. alv 24%) 

Maksutavat  

Osallistumismaksu(t) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä luottokortilla tai verkkopankissa. Maksuvaihtoehdoksi voi valita myös laskutuksen. Täytäthän laskutustiedot huolellisesti. Lasku lähetetään noin viikon kuluttua ilmoittautumisesta. 

Huom! HAMK henkilökunta: Lomake edellyttää tiedon yksiköstäsi sekä kohdenumerosta, jolta osallistumismaksu laskutetaan sisäisenä siirtona. Varmista em. tiedot ennen kuin ryhdyt täyttämään lomaketta.  

Peruutusehdot  

Ilmoittautumisen voi perua kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen 13.5.2024 mennessä.
Tämän päivämäärän jälkeen tulleet perumiset tai osallistumatta jättämiset veloitetaan kokonaisuudessaan.

Ilmoittautumisen voi myös siirtää kuluitta toisen samassa organisaatiossa työskentelevän henkilön nimiin. Ilmoitukset perumisista sekä osallistujamuutoksista on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen pedaforum@hamk.fi

Majoittuminen

Konferenssin osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse.

Majoituksen voi varata esimerkiksi seuraavista lähialueen hotelleista:

Scandic Aulanko


Aulangontie 93, 13220 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 20.5.2024 asti tai hotellin varaustilanteen mukaan.
Scandic Aulangolta voimme tarjota majoituksen seuraavin hinnoin:

Huonetyyppi Standard 1 hh 130 euroa per yö
2 hh 150 euroa per yö

Hinnat sisältävät runsaan luomutuotteita sisältävän aamiaisen, maksuttoman Wi-Fin sekä kylpylän käytön

Varauskoodi: BHAM040624

Sokos Hotel Vaakuna

Possentie 7 13200 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 21.5.2024 asti.
Majoitus tarjotaan seuraavin hinnoin:

Standard yhden hengen huone 119 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone 134 euroa / huone / yö

Superior yhden hengen huone 136 euroa / huone / yö
Superior kahden hengen huone 151 euroa / huone / yö

Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n.

Varauskoodi: BPEDAFORUM24

Scandic Hämeenlinna City


Raatihuoneenkatu 16, 13100 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 20.5.2024 asti tai hotellin varaustilanteen mukaan.

Scandic Hämeenlinna Citystä voimme tarjota seuraavaa:
1 hh 135 euroa per yö
2 hh 155 euroa per yö

Hotelli Emilia

Navigaattoriin: Kasarmikatu 6, 13100 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 4.5.2024 asti.

Standard 1hh 99 €/yö
Standard 2hh 119 €/yö

Superior 1hh 125 €/yö
Superior 2hh 139 €/yö

Hinnat sisältävät runsaan buffet aamiaisen, WiFin, asukassaunan käytön ti-to sekä 10 % alennuksen ravintola Piparkakkutaloon.
Osaan huoneista on mahdollista saada myös lisävuode 26 € lisähintaan.

Varauskoodi: Pedaforum24

Hotelli Vanajanlinna

Vanajanlinnantie 476, 13330, Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 6.5.2024 asti.

Huonehinta 192€ / yhden hengen huone / vrk, sisältäen aamiaisen.
Kahden hengen huone 142€ / henkilö / vrk, sisältäen aamiaisen.

Varaukset voi perua 21.5 mennessä 25€ toimistokululla, tämän jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä. Poikkeuksena on sairastapaukset, joista tulee toimittaa todistus: vanajanlinna@vanajanlinna.fi

Varauskoodi: 040624

Seuraa meitä somessa!

Ota yhteyttä

Tieteellinen toimikunta