Hyppää sisältöön


Kiitos kaikille Pedaforum 2024:n osallistuneille!
Nähdään ensi vuonna Helsingissä!
Home Korkeakoulupedagogiikan päivät 2024

Pedaforum 2024

Korkeakoulupedagogiikan päivät – Pedaforum on vuosittain järjestettävä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiikan konferenssi.

Tervetuloa Hämeenlinnaan!Kiitos kaikille Pedaforum 2024:n osallistuneille!
Nähdään ensi vuonna Helsingissä!

Pedaforum 2024:n tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta laadukkaan oppimisen edistämiseksi ja opetuksen kehittämiseksi.

Tapahtuma kokoaa monipuolisesti opetuksen, ohjauksen ja opintohallinnon asiantuntijoita sekä muita korkeakouluopetuksesta ja -tutkimuksesta kiinnostuneita osallistujia.

#pedaforum2024

Tilaisuuden teema

Tapahtuman teemana on Korkeakoulupedagogiikka globaalin hyvinvoinnin rakentajana.

Korkeakoulujen tulee tukea opiskelijoita ratkaisemaan tulevaisuuden moniulotteisia ja vaikeasti ratkaistavissa olevia haasteita. Tämä edellyttää innovatiivisen ja kriittisen ajattelun taitoja sekä yhteistyötä työelämän ja eri sidosryhmien kanssa. Laadukkaan oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä on myös opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Laadukkaan ja hyvinvointia tukevan korkeakoulupedagogiikan avulla voidaan tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimiskokemuksia, taitoja ratkaista viheliäisiä ongelmia, edistää kestävää kehitystä ja näin tukea myös globaalin hyvinvoinnin rakentumista.

Vuoden 2024 Pedaforum-päivien puheenvuorojen, alustusten ja esitysten kautta tarkastelemme korkeakoulupedagogiikkaa globaalin hyvinvoinnin rakentajana ja pureudumme myös laajemmin korkeakoulupedagogiikan ajankohtaisiin ilmiöihin seuraavien alateemojen kautta.

Suomessa tehdään runsaasti korkeakoulupedagogista kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yhteistyössä globaalien toimijoiden kanssa. Teemaa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Oletko pohtinut esim. seuraavia kysymyksiä?

 • Millaisia pedagogisia haasteita korkeakoulut kohtaavat globaalissa kontekstissa (esim. koulutusviennissä)?
 • Miten eri maiden koulutusjärjestelmien erot tulee huomioida korkeakoulupedagogiikan kehittämisessä?
 • Millaiset korkeakouluopetuksen menetelmät ja lähestymistavat huomioivat monimuotoiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset näkökulmat?
 • Millaista on globaalin koulutusyhteistyön vaikuttavuus?
 • Miten kansainvälistä yhteistyötä voi organisoida? Millaiset mallit ja toimintatavat ovat toimivia?
 • Miten luodaan dialogista ja tasa-arvoista yhteiskehittämistä?
 • Miten korkeakoulupedagogiikan avulla voidaan tukea globaalia hyvinvointia sekä kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä?

Kestävyys ja saavutettavuus ovat läpileikkaavia teemoja, joita ei voi sivuuttaa korkeakoulupedagogisessa tutkimus- ja kehittämistyössä. Oletko tarkastellut näitä teemoja mm. seuraavien kysymysten kautta?

 • Mitä ovat kestävät arvot korkeakoulupedagogiikassa?
 • Miten ja millaista arvomaailmaa korkeakoulun pedagoginen toiminta rakentaa?
 • Miten korkeakoulupedagogiikka on mahdollistamassa eettisesti kestävää osaamista?
 • Miten varmistetaan eettisesti korkealaatuinen opetus ja oppiminen?
 • Miten varmistetaan, että korkeakoulutus on kaikkien saavutettavissa?
 • Miten monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tuetaan korkeakoulutuksessa?
 • Miten hyvinvointia voidaan tukea huomioimalla korkeakoulutuksen kestävyys ja saavutettavuus?

Viime vuosina on ryhdytty kiinnittämään yhä enemmän huomiota korkeakouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Korkeakoulupedagogiikalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin tukemisessa ja rakentamisessa. Hyvinvoinnin teemaa tarkastellaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • Mikä tukee ja haastaa korkeakouluopiskelijoiden ja –opettajien hyvinvointia?
 • Millainen on hyvinvoiva korkeakouluyhteisö?
 • Miten hyvinvoivan korkeakouluyhteisön kehittymistä voidaan tukea?
 • Mikä on pedagogisen johtamisen rooli hyvinvoivan korkeakouluyhteisön rakentamisessa?

Korkeakouluilla ja korkeakoulupedagogiikalla on keskeinen asema jatkuvan oppimisen tukemisessa. Jatkuvan oppimisen teemaa pohditaan mm. seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten korkeakoulut vastaavat pedagogisessa toiminnassaan jatkuvan oppimisen haasteisiin?
 • Millaiset arviointimenetelmät tukevat jatkuvaa oppimista?
 • Mitä ovat keskeiset tulevaisuuden taidot, joita opiskelijoiden tulisi oppia korkeakoulutuksen aikana?
 • Mikä on korkeakoulutuksen rooli jatkuvan oppimisen kehyksessä?
 • Miten jatkuvan oppimisen mahdollistaminen tukee hyvinvointia?

Laadukas korkeakoulutus tarvitsee tuekseen pedagogista johtamista. Oletko pohtinut esim. seuraavia kysymyksiä?

 • Mitä osaamista pedagoginen johtaja tarvitsee ja miten se näkyy?
 • Miten opetusta ja oppimista johdetaan korkeakouluissa – eli miten pedagoginen johtaminen toteutuu?
 • Mitä vaikutusta pedagogisella johtamisella on?
 • Miten johdetaan tunnetaitojen ja muiden tulevaisuuden taitojen kehittymistä?
 • Miten pedagogista johtamista toteutetaan hybridiorganisaatioissa?
 • Miten hyvinvointia voidaan tukea pedagogisen johtamisen avulla?
 • Miten pedagogisten johtajien hyvinvointia voidaan tukea?

Korkeakoulut kohtaavat lisääntyviä tarpeita työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden edistämiseksi. Miten korkeakoulupedagogiikka voi tukea näiden tavoitteiden saavuttamista?

 • Miten työelämäyhteistyö auttaa kasvattamaan resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä?
 • Miten kehittää opettajien työelämävalmiuksia ja yrittäjyysosaamista?
 • Miten työelämäyhteistyö kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja?
 • Mitä uusia ja innovatiivisia tapoja on kehittää työelämäyhteistyötä korkeakoulutuksessa?
 • Miten yrittäjyyttä edistetään korkeakoulutuksessa?
 • Miten yrittäjyysosaamista kehitetään korkeakoulutuksessa?

Digitalisaatio luo jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia korkeakoulutukselle. Oletko tarkastellut digitalisaatiota esim. seuraavien kysymysten kautta?

 • Mikä on tulevaisuuden teknologioiden rooli tulevaisuuden korkeakouluopetuksessa? • Millaisia vaikutuksia lisääntyvällä digitalisaatiolla on hyvinvointiin ja mielenterveyteen?
 • Miten digitalisaatio muuttaa arviointia korkeakouluissa?
 • Millaisia ovat tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut korkeakouluopetuksessa ja –oppimisessa
 • Miten digivisio näkyy ja tukee korkeakouluja, ja miten korkeakoulupedagogiikka tukee digivision toteutumista?

Tekoäly luo uudenlaisia mahdollisuuksia korkeakoulutukselle, mutta sen hyödyntämistä ja mukanaan tuomia haasteita ei vielä täysin tunnisteta.

 • Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo mukanaan opetukselle ja oppimiselle?
 • Miten tekoäly vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin korkeakouluissa?
 • Miten tekoäly muuttaa opettajien ja opettajien osaamisvaatimuksia?
 • Miten tekoäly muuttaa arviointia korkeakouluissa?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät tekoälyn roolista korkeakouluopetuksessa ja -oppimisessa? Mitä korkeakoulujen on huomioitava?
 • Mitä eettisiä kysymyksiä tulee huomioida tekoälyn hyödyntämisessä korkeakoulutuksessa?

Tiistai 4.6.​​

9.00-16.00  Verkostotapaamiset, HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus: Verkostotapaamisten järjestäjät voivat varailla tiloja sähköpostitse [email protected] 

16.00-19.30 Etkot
(etukäteisilmoittautuminen)

16.15-17.15
Opastettu kierros HAMK Design Factoryssa

17.30-19.00
Coctailtilaisuus
Basilikamarinoitu mozzarella kirsikkatomaatilla
Ruisnappi savuporotäytteellä ja kasvistäytteellä
Sienipiirakka
Lehtikuohuvaa
Keskiviikko 5.6.

8.00  Ilmoittautuminen aukeaa (avoinna koko päivän)

08.00-09.15 Aamukahvit

9.30-9.45 Avauspuheenvuoro, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, HAMK

9.45-9.50 Tapahtuman turvallisuus, turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen, HAMK

9.50-10.40 Osallistava keynote:
Korkeakouluopettaja: katoava ja pahoinvoiva luonnonvara? 
Mikä saa hakeutumaan opettajan ammattiin ja mikä saa siinä pysymään? Miten voisimme tukea opettajien hyvinvointia? Liisa Postareff, Piia Kolho, Ari Hietala, Heta Rintala, Jari Jussila, Laura-Maija Hero

11.00–12.00 Sessio 1

12.00-13.30 Lounastauko

13.00-16.00
Välipalatarjoilu

13.30–15.00 ​Sessio 2

15.00–16.00 Online keynote-puhuja
Otto Scharmer, Senior Lecturer, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Founding Chair, Presencing Institute
Reimagining Higher Education: Transforming Systems For Human and Planetary Flourishing

16.10 Kuljetukset Kampukselta Hotelleille
Kuljetukset eivät lähde ennen ohjelman päättymistä

18.00-18.10 Kuljetukset Vanajanlinnan iltajuhlaan
Hotellikohtaiset lähtöajat löytyvät yhteiskuljetukset linja-autolla välilehdeltä

18.30 Vanajanlinnan ovet aukeavat

19.15 Tervetuloa!
Avaussanat, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, HAMK ja kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, Hämeenlinna

19.30-19.45 Yliopistopedagogiikka-lehden palkintojen jako

19.45-21.15 Illallinen
Ruokailu on seisomapöydissä

21.15-22.00 Stand up
Näyttelijä, koomikko Ernest Lawson

22.00 Deep Undercover -bändi tanssittaa

23.00 Jatkot Vanajanlinnan Salakapakassa

Torstai 6.6.

8.00 Ilmoittautuminen aukeaa (avoinna koko päivän)

08.00-09.15 Aamukahvit

9.00–10.30 Sessio 3

10.45–12.00 Sessio 4

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–14.00 Sessio 5

14.00–14.30 Kahvitauko
Kahvi/Tee ja marjapiirakka

14.30–15.30 Keynote-puhuja
Anne Birgitta Pessi, Prof. Dos.
Systeemiälykkäästi hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

15:30-16.00 Pedaforum 2024 – tapahtuman päättäminen:
Vuoden 2025 Pedaforum -tapahtuman järjestäjän julkistaminen.
TARGET Helsinki – BUSKING

Keynote-puhujat

  

Otto Scharmer, MIT:n vanhempi luennoitsija ja Presencing Instituten perustajajohtaja, on omistanut viimeiset20 vuotta auttamaan johtajia omaksumaan monialaisten järjestelmien muutoksen.Otto esitteli menestyneimmillä kirjoillaan Theory U ja Presence (jälkimmäinen yhdessä Peter Sengen ja muiden kanssa) uraauurtavan “presenting” -konseptin – oppimisen nousevasta tulevaisuudesta. Hän on myös mukana kirjoittamassa Leading from the Emerging Future -elokuvaa, joka hahmottelee kahdeksan akupunktiokohtaa taloutemme muuttamiseksi itsekeskeisestä ekosentriseksi. Hänen viimeisin kirjansa The Essentials of Theory U (2018) tiivistää tietoisuuteen perustuvien järjestelmien muutoksen ydinperiaatteet ja sovellukset. 

Hän oli mukana perustamassa MITx u-labia, joka on aktivoinut eloisan maailmanlaajuisen muutosten ekosysteemin, johon on osallistunut yli 250 000 käyttäjää 186 maasta. Hän loi yhteistyössä kollegojensa kanssa maailmanlaajuisia Action Learning Labs -laboratorioita YK-järjestöille ja SDG Leadership Labs -laboratorioita YK:n maatiimeille 26 maassa, jotka tukevat monialaisia ​​aloitteita kiireellisten humanitaaristen kriisien ratkaisemiseksi. 

Otto suoritti diplominsa ja tohtorin taloustieteessä Witten/Herdecken yliopistosta Saksasta. Hän on UN Learning Advisory Council for 2030 Agenda, Rooman klubin ja World Future Councilin jäsen. Hän on voittanut Jamieson Prize for Teaching Excellence -palkinnon MIT:ssä ja European Leonardo Corporate Learning Award -palkinnon. Vuonna 2021 hän sai Organisaation kehittämisverkoston Elevating Humanity Award -palkinnon. 
 
Otto Scharmerin internetsivut 

Korkeakoulutuksen uudistaminen: Tohtori Otto Scharmerin innovatiivinen lähestymistapa korkeakoulutuksen muuttamiseen tietoisuuteen perustuvan systeemimuutoksen näkökulmasta. Tohtori Scharmer, joka on tunnettu uraauurtavasta työstään Theory U:n parissa, opastaa tässä esityksessä opettajia, hallintovirkamiehiä ja opiskelijoita oppimisympäristöjen uudelleenajattelun ja -muotoilun prosessissa.
Hänen esityksessään tavoitteena on siirtää koulutusparadigma perinteisistä muodoista, tiedonsiirrosta, kohti toimijuuden aktivoimista, joka tarkoittaa tulevaisuuden yhteistunnistamista ja -muokkaamista.  
Osallistujat syventyvät uudenlaiseen systeemiajatteluun perustuvaan kehykseen, jonka avulla voidaan luoda tiloja, jotka kannustavat syvälliseen kuunteluun, synnyttävään vuoropuheluun, yhteistuntemukseen ja ekosysteemijohtamiskäytäntöihin ja joissa koulutusmuodot sovitetaan yhteen planeettamme kohtaamien kiireellisten haasteiden kanssa.  
Tule mukaan keskustelemaan korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, jotta voimme kehittää oppijoita ja johtajia, jotka pystyvät vastaamaan tilanteeseen. 


Kuvaaja: Linda Tammisto

Anne Birgitta Pessi, prof. dos., on lumoutunut ihmisten kohtaamisen, myötätunnon ja merkityksellisyyden teemoista. Hänen missionsa on herätellä ihmisiä pohtimaan omaa ja yhteisönsä ydintä, jonka varaan rakentuu niin hyvinvointi kuin tehokkuuskin. Mikä on meille merkityksellisintä? Onko ihminen hyvä vai paha? Kuinka olemme myötätuntoisia arjessa? Miten innostamme toisiamme parhaiten? Pessi tarkastelee näitä kysymyksiä sekä provosoivin pohdinnoin että yhteisön arkeen – kuten työelämään – soveltaen. Ytimessä on kansainvälisen tutkimustiedon soveltaminen juuri kyseiseen kohderyhmään. 
 
Pessi on kansainvälinen tutkija ja innostava, erittäin pidetty luennoitsija, joka työskentelee professorina Helsingin yliopistossa sekä vierailee säännöllisesti tutkijana mm. Stanfordin ja Bostonin yliopistoissa. Hän on Suomessa tunnettu mm. lukuisien yritysten tutkija-puhujana, CoPassion-tutkimushankkeen johtajana sekä kirjasta Myötätunnon mullistava voima.

Lisätietoa Anne Birgitta Pessistä

Systeemiälykkäästi hyvinvoiva korkeakouluyhteisö
Alustuksessa pohditaan yksilön hyvinvoinnin ja hyvinvoivan yhteisön suhdetta korkeakouluissa. Työ- ja oppimisyhteisönä oppilaitokset rakentuvat kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja arjen myötätuntoon ja -intoon. Läpi tavoitteiden yhteisöllisyys, luottamus ja yhteinen rakentaminen kulkevat jo korkeakouluissa mukana, mutta kuinka viedä näitä entistä vahvemmin arkeen? Sanahelinänä hyvinvointipuhe voi jopa kääntyä itseään vastaan. Mitä voimme jokainen tehdä, yksilöinä ja yhteisöjen osana inhimillisyyden voiman vahvistamiseksi?
Esitelmä pohjaa tuoreeseen koti- ja ulkomaiseen tutkimusnäyttöön mutta myös arjen kysymysten pohdintaan yksin ja yhdessä.

Majoittuminen

Konferenssin osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse.
Majoituksen voi varata esimerkiksi seuraavista lähialueen hotelleista:

Hotelli Emilia

Navigaattoriin: Kasarmikatu 6, 13100 Hämeenlinna

Standard 1hh 99 €/yö
Standard 2hh 119 €/yö

Superior 1hh 125 €/yö
Superior 2hh 139 €/yö

Hinnat sisältävät runsaan buffet aamiaisen, WiFin, asukassaunan käytön ti-to sekä 10 % alennuksen ravintola Piparkakkutaloon.
Osaan huoneista on mahdollista saada myös lisävuode 26 € lisähintaan. 

Hotelli Vanajanlinna

Vanajanlinnantie 476, 13330, Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 6.5.2024 asti.

Huonehinta 192€ / yhden hengen huone / vrk, sisältäen aamiaisen.
Kahden hengen huone 142€ / henkilö / vrk, sisältäen aamiaisen.

Varaukset voi perua 21.5 mennessä 25€ toimistokululla, tämän jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä. Poikkeuksena on sairastapaukset, joista tulee toimittaa todistus: [email protected]

Scandic Aulanko

Aulangontie 93, 13220 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 20.5.2024 asti tai hotellin varaustilanteen mukaan.
Scandic Aulangolta voimme tarjota majoituksen seuraavin hinnoin:

Huonetyyppi Standard 1 hh 130 euroa per yö
2 hh 150 euroa per yö

Hinnat sisältävät runsaan luomutuotteita sisältävän aamiaisen, maksuttoman Wi-Fin sekä kylpylän käytön

Sokos Hotel Vaakuna

Possentie 7 13200 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 21.5.2024 asti.
Majoitus tarjotaan seuraavin hinnoin:

Standard yhden hengen huone 119 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone 134 euroa / huone / yö

Superior yhden hengen huone 136 euroa / huone / yö
Superior kahden hengen huone 151 euroa / huone / yö

Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n.

Scandic Hämeenlinna City

Raatihuoneenkatu 16, 13100 Hämeenlinna

Huoneet ovat varattavissa 20.5.2024 asti tai hotellin varaustilanteen mukaan.

Scandic Hämeenlinna Citystä voimme tarjota seuraavaa:
1 hh 135 euroa per yö
2 hh 155 euroa per yö


Ohjeita osallistujille

Tällä sivulla on kootusti tietoa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen tiloista, opasteista, tapahtumapasseista sekä muista käytännön asioista.

Ilmoittautuminen tapahtuu N-rakennuksen aulassa, pääsisäänkäyntien läheisyydessä. Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 5.6. klo 8.
Ilmoittautumispisteeltä saat tapahtumapassisi.
Ilmoittautuminen on avoinna koko tapahtuman ajan 5.-6.6.2024.

Tapahtuma järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus sijaitsee Visamäen kaupunginosassa valtatie 3 ja 10 läheisyydessä, muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta.
Hämeenlinnan rautatieasemalta tai linja-autoasemalta pääset korkeakoulukeskukselle sujuvasti Pedaforum 2024 -tilausajobussilla. Lisäksi paikallisliikenteen linja-autot nro 2 ja 2U liikennöivät Hämeenlinnan asemilta Korkeakoulukeskukseen.
Mikäli saavut omalla autolla, pysäköintitilaa löytyy Visamäentien varresta ja D-rakennuksen takaa. 

Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen aluekartta.

Osallistumismaksu sisältää lounaat ja kahvit molempina päivinä. Lounaat tarjoillaan Sodexo-ravintolassa.

Mikäli haluat lounastaa omakustanteisesti muualla, alla Visamäen kampuksen läheisyydessä olevat muut ravintolat:

Vanajanlinna sijaitsee osoitteessa Vanajanlinnantie 476.
Iltajuhla järjestetään Vanajanlinnan juhlapaviljongissa, joka sijaitsee Linnan puutarhassa.
Muistathan ottaa tapahtumapassisi mukaan iltajuhlaan, sillä se toimii sisäänpääsylipukkeena.  

Iltajuhlan pukukoodi on smart casual. 

Ruokailu Vanajanlinnassa

Huomioithan, että ruokailu iltajuhlassa tapahtuu seisomapöydissä.

Iltajuhlan menu:

Vihersalaattia VEG,G
Myskikurpitsa-linssisalaattia VEG,G
Tofua, paksoita, seesaminsiemeniä & gogi-kastiketta VEG,G
Parsa-hernesalaattia & manchegoa L,G
Vesimelonia, minttua & fetaa L,G
Yrttinen tabbouleh, vuohenjuustoa & granaattiomenaa L
Kirsikkatomaatteja, mozzarellaa & basilikaa L,G
Leipää & voita L

***

Falafel, hummusta & minttua VEG,G
Paahdettuja sieniä & soijavinegrette VEG,G
Patatas bravas-perunaa L,G
Mausteista varsiparsakaali-kikhernepaistosta VEG,G

***

Tiramisu L (saa tarvittaessa myös G)
Kahvi & Tee

Yhteiskuljetukset kulkevat tilausajoina seuraavilla reiteillä.


5.6.2024

Hämeenlinnan Rautatieasema – Korkeakoulukeskus

Klo 7.15 alkaen
non-stop periaatteella, eli linja-auto ajaa tätä väliä klo 10.15 asti

Korkeakoulukeskus – Hotellimajoitukset

Klo 16.10 Korkeakoulukeskus – Scandic City, Hotelli Emilia, Sokos Hotel Vaakuna, Scandic Aulanko-Vanajanlinna


Hotellimajoitukset – Vanajanlinnan iltajuhla

Klo 18.00 Hotelli Emilia & Scandic City – Vanajanlinna
Klo 18.10 Scandic Aulanko
Klo 18.15 Sokos Hotel Vaakuna – Vanajanlinna


Vanajanlinnan iltajuhla – Hotellimajoitukset

Klo 22.00 Non-stop lähdöt Vanajanlinnasta alkavat Hotellimajoituksiin*
Klo 1.00 Viimeinen linja-auto kuljetus lähtee Vanajanlinnasta
***Huomioithan, että tämän jälkeen kuljetukset hotellimajoituksiin tapahtuu Taksilla tai omalla autolla***


6.6.2024

Hotellimajoitukset – Korkeakoulukeskus


Klo 8.00 Vanajanlinna – Korkeakoulukeskus
Klo 8.00 Scandic Aulanko – Korkeakoulukeskus
Klo 8.05 Hotelli Emilia, Scandic City
Klo 8.40 Sokos Hotel Vaakuna – Korkeakoulukeskus

Korkeakoulukeskus – Rautatieasema

Klo 16.10 Ensimmäinen non-stop lähtö
Klo 17.00 Viimeinen non-stop lähtö

Huomioithan, että tapahtuman verkostopäivänä 4.6 ei ole tarjolla yhteiskuljetusta.

 • Kannustamme kestävyyteen, joten emme tarjoa esimerkiksi vettä kertakäyttömukeista. Otathan siis oman vesipullon mukaasi. Tulemme sijoittamaan tapahtuman tiloihin useita vesipisteitä, jossa pullon saa täytettyä.
 • Suosittelemme tapahtumassamme tuoksuttomuutta ja savuttomuutta.

 • Tapahtuman aikana otetaan valokuvia. 
 • Mikäli haluat kieltää valokuvaamisesi tapahtumassa, ilmoitathan asiasta ilmoittautumispisteellämme tapahtumaan saapuessasi. 
 • Kuvaajamme pyytää luvan kuvan käyttöön, mikäli kuvan henkilö on tunnistettavissa. Kerrothan kuvaajalle, mikäli et halua olla kuvissa.
 • Kuvia käytetään Pedaforum 2024 tapahtuman sisäiseen dokumentointiin ja lisäksi siihen liittyvään tapahtumanaikaiseen ja välittömästi sen päätyttyä tapahtuvaan tapahtumaviestintään esim. sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja X) ja tapahtuman nettisivuilla sekä Pedaforumin että HAMKin (Meta + X ja Linkedin) käyttäjätileiltä.  
 • Kuvia ei käytetä HAMKin markkinointiin, eikä aineistoja luovuteta kolmansille osapuolille. 
 • Kuvat omistaa Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy 

 • Verkostotapaamisten järjestäjät voivat varailla tiloja sähköpostitse [email protected] Laitathan sähköpostiviestiisi:
  • Tiedon tapaamiseen osallistujien määrästä.
  • Mahdolliset tiedot saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyen.
  • Muut toivomukset esim. tilojen, laitteistojen ja tarjoilujen suhteen.

  Tapahtuman turvallisuus ja saavutettavuus

  Mikäli haluat ilmoittaa saavutettavuuteen, turvallisuuteen tai muuhun liittyvän havainnon ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana tai sen jälkeen, voit kertoa siitä joko suoraan henkilökunnallemme tai lähettää sen sähköpostilla osoitteella [email protected].

  Mikäli haluat jättää havainnon anonyymisti, käytä tätä lomaketta.

  Tapahtuman turvallisuus- ja saavutettavuusvastaava, turvallisuusasiantuntija
  Reima Kallinen p. 040 5867982

  Kampuksen info-piste, kampusassistentti
  Meri Heikkinen p.0504757131

  Mikäli sinulla on saavutettavuuteen tai esteettömyyteen liittyviä toiveita tai kysymyksiä otathan yhteyttä [email protected] tai
  Jenni Sukki p. 0504492928

  Turvallisuustyömme pohjautuu ajatukselle, että jokaisella on oikeus edistää yhteisömme turvallisuutta. Rakennamme kestävää ja aitoa turvallisuuden tunnetta vahvistamalla yhdessä yhteisömme arjen turvallisuutta ja resilienssiä.  
  Lue lisää tästä.

  Noudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita, joilla haluamme huolehtia siitä, että tapahtuma on kaikille osallistujille positiivinen ja antoista kokemus.

  Olemme tietoisia siitä, ettei tapahtuma aina voi olla on täysin turvallinen kaikille, ja kannustamme osallistujia aktiivisesti luomaan turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistavaa ilmapiiriä. Pidetään huolta toisistamme.

  Keskeisiä periaatteitamme ovat:

  • Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa, emmekä ylitä rajoja ilman lupaa.
  • Emme tee ennakko-oletuksia tai yleistyksiä, ja kunnioitamme jokaisen yksilöllisyyttä ja identiteettiä. 
  • Keskustelemme rakentavasti ja annamme kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä, kokemuksia ja erilaisia näkökantoja. Olemme avoimia uudelle, ja kysymme rohkeasti oppiaksemme.
  • Kuuntelemme saamaamme palautetta ja muutamme käytöstämme, jos joku ilmaisee, että käytöksemme tekee toisen olon epämukavaksi.
  • Otamme vastuun omasta toiminnastamme ja pyydämme anteeksi, jos loukkaamme muita tahattomasti tai tahallisesti.
  • Puutumme aina havaittuun tai koettuun häirintään, epäasialliseen käytökseen tai muuhun turvallisuutta uhkaavaan välittömästi, ja tarjoamme tukemme tilanteen käsittelyyn.

  Jos koet tai havaitset tapahtuman aikana häirintää tai muuta sopimatonta käytöstä, joka jatkuu tilanteen epämukavuuden ilmaisemisesta huolimatta, ole yhteydessä tapahtuman järjestäjiin, turvallisuusvastaavaan (ks. yhteystiedot alla) tai muuhun henkilökuntaan. Olemme apunasi ja tukenasi.

  Voit halutessasi ilmoittaa mahdolliset havaintosi myös tapahtuman jälkeen sähköpostitse tai anonyymilla ilmoituslomakkeella.

  Hämeenlinnan korkeakoulukeskus sijaitsee osoitteessa Vankanlähde 9. Kampuksen tiloissa on pelastuskartat, joista käy ilmi mm. poistumisteiden ja alkusammutuskaluston sijainnit. Kampuksella on useita defibrillaattoreita, tapahtumatiloissa N-rakennuksessa 1. kerroksen aulassa ja S-rakennuksen 3. kerroksen aulassa.
  Kampuksen pelastussuunnitelma on luettavissa verkosta tästä.

  Vanajanlinnan päärakennus ei itsessään ole täysin esteetön, mutta puutarhassa sijaitsevaan Juhlapaviljonkiin pääsee esteettömästi kiertämällä rannan puolelta päärakennuksen sivulle. Juhlapaviljongin rannan puoleisella ovella on luiska, jota pitkin myös pyörätuolilla liikkuva pääsee Juhlapaviljonkiin.

  Reitti juhlapaviljonkiin näkyy Vanajanlinnan aluekartassa.

  Lähimmät WC-tilat Juhlapaviljongilla ovat portaiden päässä, ja Inva WC sijaitsee hotellihuoneessa rakennuksessa Kreivilä (rooms 31-36), jonne pääsee kiertämällä päärakennuksen siiven ympäri pääportista sisään ja oikealle.

  Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy on sitoutunut ja kehittämään esteettömyyttä.
  Korkeakoulukeskuksen esteettömien reittien kartta on löydettävissä täältä.

  Seuraa meitä somessa!

  Ota yhteyttä

  Tieteellinen toimikunta

  Yhteistyössä

  Eduix-logo. Sana eduix-kirjoitettu oranssilla.
  3D Bearin logo.
  Ilona IT:n logo.