Forssa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Forssa
ilmakuva forssan kampuksesta
Ilmakuva Forssan kampuksesta

Forssa

Forssan vanhassa kehräämössä moderni oppimisympäristö

HAMKin Forssan kampuksella koulutetaan ympäristösuunnittelijoita, sairaanhoitajia ja biotalouden insinöörejä.

Forssan kampus pähkinänkuoressa

  • opiskelijoita (2019) 5oo
  • valmistuneita (2018) 80
  • henkilökuntaa (2019) 41

Forssan HAMKin kampus on noin 500 opiskelijan ja 30 työntekijän korkeakouluyhteisö, jossa koulutetaan sairaanhoitajiaympäristösuunnittelijoita, hevosalan tradenomeja sekä biotalouden insinöörejä. Se sijaitsee 1850-luvun puuvillakehräämössä, joka on uusittu kulttuurihistoria huomioon ottaen.

Kehräämöalueesta on luotu kulttuurin ja koulutuksen keskus, jossa Hämeen ammattikorkeakoulun ohella toimii mm. Wahren-opisto, päiväkoti Pikku-Wahren, Axelin Eskari, kuvataidekoulu, musiikkiopisto, museoita, yrityksiä, kirjasto, keilahalli ja ruokaravintola. Forssassa kampusyhteistyötä toteutetaan Forssan ammatti-instituutin ja lukion kanssa.

Kampuksella toimii vuonna 2008 perustettu kestävän kehityksen opiskelijoiden osuuskunta Team Kestävä. Osuuskunnan tavoitteena on auttaa asiakkaitaan erottumaan sekä toimimaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, ja sen erityisosaamista on tapahtumien ideointi ja järjestäminen, viestintä ja markkinointi sekä tutkimukset.

Opiskelijat toteuttavat vuosittain kymmeniä opinnäytetöitä, joista useimmat tehdään aitoihin työelämän tarpeisiin.

HAMKille tärkeitä yhteistyökumppaneita on Forssan seudulla lukuisia, kuten Luonnonvarakeskus, jonka kanssa allekirjoitettiin kumppanuussopimus kesällä 2016 luonnonvara-alan sekä bio- ja kiertotalouden osaamisen vahvistamisesta kansallisesti.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on puolestaan tärkeä yhteistyötaho sairaanhoitajakoulutuksen näkökulmasta. Opiskelussa paljon harjoittelua ja myös projektiopintoja, jotka toteutuvat hyvinvointikuntayhtymän eri yksiköissä.

Forssassa toimii mm. Biotalouden tutkimusyksikön Cleantech-tutkimusryhmä, jonka työ painottuu cleantech-määritteen (puhdas teknologia) mukaisesti laajasti ympäristötekniikan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Meneillään on lukuisia Forssan seudulle kohdentuvia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Esimerkiksi Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankkeen tavoitteena on resurssiviisauden, innovaatioiden ja vähähiilisten pilottien kehittäminen Kanta-Hämeessä. Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua – LUO Next Step -hankkeen tavoitteena puolestaan on oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen bio-/kiertotaloustoimintaympäristössä.

Opiskelijoita ja muita alueella liikkuvia kampuksella palvelee mm. koulutusalojen kirjallisuuteen painottuva kirjasto ja ruokala Kostholli.

Forssa

Wahreninkatu 11
30100 Forssa

Ilmakuvaa Forssan kampukselta

Kuvaus: Matias Sahinoja ja Aleksi Ritakallio, kestävä kehitys (YSKENU14A2).​

Opiskelijan Forssa

A video showing off city of Forssa for international students. In co-operation with Forssan Yrityskehitys Oy and HAMK

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU