Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennus Mustialan kampukselta.

Mustiala

Mustiala - maaseutua ja matkailua

Mustialan maaseutualan koulutuksen juuret ovat 1840-luvulla.

Mustialan kampus pähkinänkuoressa

  • opiskelijoita (2016) 400
  • valmistuneita (2016) 41
  • henkilökuntaa (2016) 50
  • tutkimustyövuodet (2015) 1,62
  • tutkimusrahoitus (2015) 99 000€

Mustiala on HAMKin vanhin kampus, käynnistyihän maatalouden koulutus siellä jo vuonna 1840 Suomen ensimmäisessä käytännöllis-tietopuolisessa maanviljelysoppilaitoksessa. Nykyään kampuksella opiskelee noin 400 opiskelijaa maaseutuelinkeinojen ja hevostalouden koulutuksissa.  Lisäksi kampuksella on Hämeen ammatti-instituutin koulutuksia.

Mustialassa on yhtenä opintojen vaihtoehtoisena suorittamistapana käytössä AgriTeams -tiimioppimismalli, jossa agrologiopiskelijat perustavat osuuskunnan ja suorittavat tutkintonsa loppuun yritystoiminnan kautta.

Mustialassa toteutetaan opiskelijavoimin projekteja ja opinnäytetöitä, joista valtaosa perustuu työelämästä saatuihin toimeksiantoihin.

Esimerkkejä Mustialassa toteutetuista opinnäytetöistä:

Mustialan kampuksen opetus- ja tutkimusmaatila antaa puitteet soveltavan tutkimuksen tekemiseen maatilamittakaavassa. Järkivihreä maatila -konsepti tarjoaa tutkimuslähtöisen ja innovatiivisen ympäristön opiskelijoille, opettajille ja muille alan toimijoille. Tutkimuksellista yhteistyötä tehdään erityisesti Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa, vahvistaen luonnonvara-alan sekä bio- ja kiertotalouden osaamista kansallisesti. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat neuvonnan, elinkeinoelämän ja maaseutuyrittäjien edustajat.

​Mustialassa on yrittäjävetoisesti tarjolla myös kokous- ja matkailupalveluja. Lisäksi olutpanimon tuotteita on myynnissä olutravintola Isossa Piipussa.

Mustiala

Mustialantie 105
31310 Mustiala

Mustialassa järjestettävä koulutus

Hevostalous
Maaseutuelinkeinot

Mustiala

Mustialantie 105
31310 Mustiala

Ilmakuvaa korkeakoulukeskuksesta

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU