Hyppää sisältöön
Kolme opiskelijaa istuu punaisilla tuoleilla HAMKin kampuksella ja keskustelee
Home Koulutushaku

Liiketoiminnan kehittäminen (Ylempi AMK)

Koulutusalat

 • Johtaminen ja hallinto
 • Liiketalous
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Tutkintonimike

 • Tradenomi (YAMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • YAMK-tutkinto

Opintojentaso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Vahvista osaamistasi vastuullisen liiketoiminnan uudistajana!

Liiketoiminnan kehittäminen -koulutuksessa saat edellytykset edistää organisaatioiden kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittyä organisaation asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Työelämälähtöisessä koulutuksessa opit muun muassa johtamisesta, digitaalisuudesta muutosvoimana ja vastuullisesta liiketoiminnasta.

Opiskelet tutkinnon ohjattuina verkko-opintoina, joten voit suorittaa opinnot työn ohessa ja kytkeä ne osaksi omaa työtäsi. Koulutuksessa opiskelet tiimeissä, ja pääset hyödyntämään omaa työyhteisöäsi oppimisessa. Sinulla on vastuu omasta oppimisestasi, ja opettajat toimivat valmentajinasi ja sparraajinasi. He ohjaavat ja oivalluttavat tiimejä kannustamalla tiedon jakamiseen ja uuden tiedon luomiseen sekä oman oppimisen reflektointiin.

Koulutuksen sisältö

Verkossa toteutettavan tutkinnon opiskelussa tarvitset oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille pitää varata aikaa joka viikko. Sinulla on yhdessä tiimisi kanssa ohjaajatapaamisia 1–2 kertaa kuukaudessa arkipäivisin.

Opintosi alkavat verkossa to-pe 22.-23.8.2024. Jos tulet valituksi koulutukseen, lähetämme sinulle sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja päivien aikataulun ennen aloituspäivää.

Tavoitteet

Saat edellytykset kilpailukyvyn, kasvun ja uudistuvien organisaatioiden johtamiseen ja asiantuntijatyöhön. Opintojen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi taloustiedolla johtaminen, digitaalisuus muutosvoimana, tuottavuus ja jatkuva parantaminen sekä kilpailukyky ja kasvustrategiat.

Koulutuksen antama pätevyys

Saat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen kehittämisessä. Koulutus tuottaa sinulle monipuolista asiantuntijaosaamista organisaation suunnittelu- ja johtotehtäviin, erilaisten kehittämisprojektien toteuttamiseen sekä yrittäjyyteen.

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat pätevyyden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto antaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto ja voit valmistumisesi jälkeen hakeutua tohtoriopintoihin Suomessa ja ulkomailla.

Opintojen rakenne

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksessa opiskelet tiimeissä ja saat mahdollisuuksia verkostoitua eri alojen ammattilaisten kanssa. Opinnoissasi voit hyödyntää omaa työyhteisöäsi oppimisympäristönä.

Opintojesi aikana perehdyt seuraaviin aiheisiin: 

 • johtaminen tulevaisuuden työorganisaatioissa 
 • digitaalisuus muutosvoimana
 • myynnin ja asiakkuuksien johtaminen
 • vastuullinen liiketoiminta
 • kilpailukyky ja kasvustrategia sekä niiden johtaminen
 • tuottavuus ja jatkuva parantaminen sekä 
 • taloustiedolla johtaminen.

Lisäksi voit perehtyä liiketoiminnan uudistamiseen ja digitaaliseen asiakaskokemukseen palvelumuotoilun keinoin (Business Design). Voit koulutuksen aikana myös aloittaa tai kehittää omaa yritystoimintaasi.

Ylemmän AMK-koulutuksen opinnäytetyö (30 opintopistettä) on tutkimuksellinen, koulutukseen soveltuva kehittämistehtävä, joka perustuu sekä teoreettiseen että työelämästä hankittavaan tietoon. Opinnäytetyösi tähtää työelämästä nousseen kysymyksen tai haasteen ratkaisemiseen ja se perustuu tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Opinnäytetyön voit toteuttaa esimerkiksi omassa työorganisaatiossasi. Opinnäytetyön teet itsenäisesti työelämälähtöisenä projektina, johon saat ohjausta kokeneilta opinnäytetyöohjaajilta. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu verkossa toteutettavat suunnitelma-, väli- ja loppuseminaarit. HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus.fi-julkaisuarkistossa.

Hae opiskelemaan!

Kevään yhteishaku 13.-27.3.2024 klo 15

Muut hakuvaihtoehdot

 • Hakuaika: 1.12.2023 – 31.5.2024 klo 15:00
 • Opinnot alkavat: Kevät 2024
 • Pohjakoulutus: Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
 • Opiskelupaikkoja: 5

 • Hakuaika: 1.12.2023 – 31.5.2024 klo 15:00
 • Opinnot alkavat: Kevät 2024
 • Opiskelupaikat: 1
 • Valintatavat: Harkinnanvaraisuus tai erivapaus

YAMK-koulutuksessa tapahtuu:

HAMKin opiskelijoita istumassa rivissä puun alla kesällä.

Tapahtumat

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen polkuopintoinfo 18.6.2024

Haluatko aloittaa YAMK-opinnot jo syksyllä 2024? Kevään yhteishaku meni jo, mutta vielä on mahdollisuus aloittaa opinnot syksyllä polkuopintojen kautta.

Opiskelutavat

Verkko-opiskelu

Verkossa toteutettavan tutkinnon opiskelussa tarvitset oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille pitää varata aikaa joka viikko. Sinulla on yhdessä tiimisi kanssa ohjaajatapaamisia 1–2 kertaa kuukaudessa arkipäivisin.

Opintosi alkavat verkossa to-pe 22.-23.8.2024. Jos tulet valituksi koulutukseen, lähetämme sinulle sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja päivien aikataulun ennen aloituspäivää.

Koulutuksen moduulikartasta näet tarkemmin opintojaksojen ajoittumisen ja niihin liittyvät kontaktipäivät.

Verkko-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 90 opintopisteestä ja sisältää kaksi peruselementtiä:

Profiloivat opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi sekä mahdollistavat henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden saavuttamisen.

Opinnäytetyö on opintojesi alkuvaiheessa aloitettava tutkimus- tai kehittämishanke, joka osoittaa valmiuttasi itsenäiseen työskentelyyn ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Työn aihe tulee soveltua koulutuksen sisältöön. Opinnäytetyön voit tehdä omaan työyhteisöön, erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, oman liiketoiminnan kehittämiseen tai muihin työelämän kehittämisen kohteisiin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä hakemisesta

Valitettavasti HAMKiin et voi hakea opiskelemaan YAMK-tutkintoa näillä tutkinnoilla.

Voit aloittaa opintoja polku- tai Avoimen AMKin opintojen kautta ennen työkokemuksen täyttymistä. Työkokemusvaatimus tulee kuitenkin täyttyä hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai erillishaussa avoimen opintojen perusteella. 

Jos olet suorittanut opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, alakohtainen työkokemus voidaan laskea tästä tutkinnosta lähtien. Nykyisissä ammattiopistoissa suoritetut perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. 

Otathan opintoja aloittaessasi huomioon, että työkokemusvaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että sinulla on riittävästi käytännön kokemusta ja osaamista, joita voit syventää sekä laajentaa opinnoissa. Lisäksi työkokemus mahdollistaa työelämälähtöisen oppimisen ja kehittämisen sekä verkostoitumisen muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Voit hakea kummassakin haussa, jos hakukelpoisuuskriteerit täyttyvät. Nämä haut eivät ole toisiaan poissulkevia.

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa opinnäytetyösuunnitelma ja motivaatiokirje. Tutustu tarkemmin ennakkotehtävän ohjeeseen. Suosittelemme, että aloitat opinnäytetyösuunnitelman tekemisen jo hyvissä ajoin ennen hakuaikaa tai viimeistään hakuajan alussa, jotta sinulla on riittävästi aikaa sen tekemiseen.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelusta

Yhden opintopisteen (1 ECTS) suorittaminen vastaa noin 27 tuntia opiskelua. Opiskeluun sinun on syytä varata aikaa viikoittain. Muutenkin sinun kannattaa miettiä ennen hakemista, onko sinulle aikaa opiskella. Esimerkiksi työpaikan vaihtaminen, toinen opiskelupaikka ja perheen lisäyksen saaminen saattavat aiheuttaa haasteita opiskelun suhteen.

Ylemmällä ammattikorkeatutkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi. Saat kelpoisuuden tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa opiskellaksesi YAMK-opinnoissa. Työssä oleminen voi tukea opintoja, koska YAMK-opintojen avulla pystyt kehittämään omaa osaamistasi tai oman työorganisaatiosi prosesseja. YAMK-opinnot voivat olla myös mahdollisuus suuntautua uusille urille.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii sinulta oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa viikoittain. Tarkista tarkemmat tiedot koulutuksen koulutusajankohdista opintojen ajoittumisesta.

Tutustu opiskelutapoihin koulutuksen sivulta Opiskelutavat-kohdasta.

Aikaisemmin suorittamasi opinnot pitää olla tutkintoon soveltuvia YAMK- tai maisteritasoisia opintoja (EQF 7-taso), jotta niillä voi hakea hyväksilukua YAMK-opintoihin. Kandi- ja AMK-tason opinnot eivät sovellu tähän.

Jos sinulla on mahdollisuus ottaa opintovapaata, kannattaa tilaisuus hyödyntää. Tarkista ennen kuin sovit vapaasta, että voit suorittaa opintoja kyseisenä aikana koulun puolesta.

Jos olet työtön ja aiot hakea työttömyysetuutta, olethan ensin yhteydessä TE-toimistoon tai kunnan työllisyyspalveluihin keskustellaksesi opiskeluvaihtoehdoista ja muista ehdoista.

Jos aiot hakea aikuiskoulutustukea, olethan yhteydessä tuen myöntävään tahoon keskustellaksesi opiskeluvaihtoehdoista ja muista ehdoista.

Suomen hallitus on esittänyt aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamista 1.8.2024 alkaen. Esityksen mukaan aikuiskoulutustukea voitaisiin myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Huomioithan, että seuraavat YAMK-koulutukset alkavat vasta elokuussa 2024 eikä opintojen alkamista voida aikaistaa.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Kolme syytä opiskella Liiketoiminnan kehittäminen -koulutuksessa!

Vahvista osaamistasi vastuullisen liiketoiminnan uudistajana.

Astu kehittämisen ja johtamisen matkalle yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

Kytke opintosi osaksi työtäsi ja nosta osaamisesi uudelle tasolle.

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on liian kauan aikaa, tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea siirtoa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Avoimen opinnot

Suorittamalla avoimessa AMKissa YAMK-tasoisia tutkintoon soveltuvia opintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta edellyttäen, että täytät muut koulutuksen hakukelpoisuuskriteerit. Tarkista kriteerit tämän sivun Hakeminen-osiosta.

Avoimen opinnot sinun tulee suorittaa vähintään keskiarvolla kolme. Suorittamiesi opintojen laajuus tulee olla vähintään 10 op, jos haet 60 op:n tutkintoon. Vastaavasti 90 op:n tutkintoon sinun tulee suorittaa 15 op:n verran avoimen opintoja.

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

YAMK-opintojen nopeuttaminen edellyttää sinulta vankkaa aikaisemmin hankittua osaamista. Voit nopeuttaa opintojasi hyväksi lukemisen kautta, jos sinulla on jo tutkintoon soveltuvia YAMK-tasoisia opintoja. Muulla tavalla saavuttamasi osaamisen voit saada tunnustettua arvioitavalla näytöllä. Jos suunnittelet opintojen nopeuttamista, olethan yhteydessä opinto-ohjaajaasi.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

RUN EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUNin tarjoamia upeita kansainvälisiä mahdollisuuksia!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa
HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, ja mielenkiintoisia opiskelukonsepteja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista.

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.